Umorzenie części długu. Czy to możliwe i jak się o to starać
4 (80.65%) 31 głosów

Umorzenie części długu. Czy to możliwe i jak się o to starać

Wbrew pozorom umorzenie części długu zdarza się stosunkowo często. W artykule sprawdzimy, w jakich sytuacjach jest to możliwe. Podpowiemy również co zrobić, aby umorzyć swoje zadłużenie.

Umorzenie długu przez wierzyciela skutkuje brakiem obowiązku jego spłaty przez dłużnika. Nie tylko teraz, ale również w przyszłości. Umorzenie powoduje również wygaśnięcie akcesoryjnych zabezpieczeń wierzytelności, jak zastaw, hipoteka czy poręczenie.

Jak wnioskować o umorzenie długu?

Jeśli chcesz, by wierzyciel umorzył Twój dług, musisz wziąć sprawy w swoje ręce i zamiast biernie czekać — zacząć działać. Pierwszym krokiem na drodze do umorzenia długów powinien być kontakt z wierzycielem i rozpoczęcie negocjacji. W zależności od swoich preferencji i oczekiwań możesz wnioskować o zawieszenie naliczania odsetek, rozłożenie kwoty roszczenia na mniejsze raty, a nawet umorzenie części należności. Jeśli na tym etapie negocjacje zakończą się ugodą, windykator nie skieruje sprawy na drogę sądową, a Ty nie poniesiesz dodatkowych, związanych z postępowaniem kosztów. Aby umorzenie długu okazało się możliwe, dłużnik musi zaakceptować oświadczenie o zwolnieniu z długu złożone przez wierzyciela, nie zaś jakiejkolwiek innej osoby. Zgodnie z art. w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, do czasu przyjęcia tego oświadczenia, jest ono tylko ofertą i nie jest w żaden sposób wiążące.

Kiedy wierzyciel może umorzyć dług?

Wierzyciel często godzi się na umorzenie całości lub części długu w przypadku, gdy dłużnik okazuje się niewypłacalny. Procesowanie się z niewypłacalnym kontrahentem może trwać lata, generując przy tym wysokie koszty. Taka procedura — zwłaszcza na dłuższą metę — może okazać się ogromnie męcząca, a jej efekty — niepewne. Zamiast „inwestować” kolejne środki w próby ściągnięcia długu, wierzyciele wolą zaniechać niepewnych działań. Podstawą do zastosowania procedury umorzenia jest posiadanie oświadczenia dłużnika o przyjęciu zwolnienia ze spłaty długu. Zgoda dłużnika na przeprowadzenie tej procedury może przybrać różne formy — może to być ugoda z wierzycielem lub pisemne oświadczenie. Wystarczy, by wynikała z niego świadomość przysługiwania wierzytelności i wola rezygnacji z niej. Najczęściej zwolnienie z długu bywa nieodpłatne, choć dopuszczalne jest także zastrzeżenie określonego świadczenia w zamian za tego typu korzyść.

Korzyści dla wierzyciela

Choć może się wydawać, że korzyści z umorzenia długu osiąga wyłącznie dłużnik, to tylko pozory. Wierzyciel może bowiem zaliczyć kwotę zadłużenia na poczet kosztów uzyskania przychodów, obniżając tym samym wysokość podatku. W koszty może „wrzucić” nie tylko kwotę kapitału, ale również naliczone odsetki.

Umorzenie długu a prawo

Zgodnie z art. 508 Kodeksu cywilnego zobowiązanie o charakterze finansowym może ulec wygaśnięciu wyłącznie w sytuacji, kiedy podmiot będący wierzycielem zwalnia swojego dłużnika z obowiązku spłaty należności, a ten przyjmuje tego rodzaju zwolnienie. Co ważne, umorzenie długu może nastąpić jedynie wtedy, gdy obie strony umowy (czyli wierzyciel i dłużnik) zgodzą się na takie rozwiązanie. Dopiero w momencie przyjęcia przez dłużnika zwolnienia z obowiązku spłaty należności, zaczyna ciążyć obowiązek opłacenia podatku dochodowego od kwoty umorzonej wierzytelności.

Kiedy nie można umorzyć długu?

Zgodnie z prawem, części lub całości długu nie można umorzyć wtedy, gdy dłużnik uchyla się od spłaty i skutecznie unika kontaktu ze swoim wierzycielem. W takiej sytuacji jedyny słusznym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o rozpoczęcie egzekucji komorniczej.

Czy windykator może umorzyć dług?

Decyzję o umorzeniu całości lub części zadłużenia może podjąć jedynie wierzyciel. Podmiotem decyzyjnym nie może być więc firma windykacyjna czy kancelaria komornicza.

Dodano:

Komentarze:

Dodaj opinię

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.

facebook