Urlop macierzyński, rodzicielski i wychowawczy w 2018 roku

Aktualizacja: 2019-09-27
Data publikacji: 2018-05-18
Autor: Agnieszka Fodrowska
Ocena: 4.77
(ilość ocen: 31)

Ile trwa obecnie urlop rodzicielski? Ile wynosi kwota zasiłku macierzyńskiego i kto ma do niego prawo? Czy z urlopu wychowawczego może skorzystać zarówno mama, jak i tata dziecka? W artykule odpowiemy na te i inne pytania przyszłych rodziców.

Urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy — choć wielu rodziców doskonale zdaje sobie sprawę, że po urodzeniu dziecka mają prawo do określonych świadczeń, wielu z nich nie zdaje sobie sprawy z ich zakresu. Chaos w zakresie przywilejów rodziców dodatkowo zwiększają regularne zmiany w przepisach.

Kiedy na świat przychodzi dziecko

Rodzicom, którzy powitali na świecie swoje dziecko, przysługuje urlop macierzyński. Jest to płatne, podstawowe świadczenie związane z urodzeniem dziecka i nie można się go zrzec. Celem urlopu macierzyńskiego jest wsparcie rodziców w opiece nad maluchem i pomoc kobiecie w odzyskaniu sił po porodzie. W przypadku narodzin jednego malucha, jego długość wynosi 20 tygodni (6 tygodni możesz wykorzystać jeszcze przed porodem). Jeśli urodzisz lub przyjmiesz na wychowanie dwoje dzieci, będzie to 31 tygodni (217 dni). Jeśli urodzisz lub przyjmiesz na wychowanie troje dzieci, będą to 33 tygodnie (231 dni). Jeśli urodzisz lub przyjmiesz na wychowanie czworo dzieci, będzie to 35 tygodni (245 dni).
Jeśli urodzisz lub przyjmiesz na wychowanie pięcioro, lub więcej dzieci, będzie to 37 tygodni (259 dni).

Warto dodać tutaj, że jeśli mama zechce wrócić do pracy wcześniej — może to zrobić już po upływie 14 tygodni. Warunkiem wcześniejszego powrotu do obowiązków zawodowych jest wykorzystanie pozostałej części urlopu przez tatę dziecka. Aby zrealizować taką „operację”, powinien być on zatrudniony na umowę o pracę. Jeśli rodzice zdecydują się na takie rozwiązanie, powinni złożyć w zakładach pracy pisemne wnioski o rezygnacji z części urlopu przez mamę i przejęcia go przez tatę.

Czy urlop macierzyński jest płatny?

Urlop macierzyński jest urlopem płatnym. Wysokość zasiłku macierzyńskiego wynosi 100 proc. podstawy jego wymiaru. Taki zasiłek otrzymają osoby, które urodziły dziecko lub przyjęły na wychowanie dziecko do lat 7 (a jeśli ma odroczony obowiązek szkolny — do lat 10) oraz:

 • są objęte ubezpieczeniem chorobowym,
 • są na urlopie wychowawczym,
 • nie są objęte ubezpieczeniem chorobowym, jednak zatrudnienie ustało podczas ciąży i:
  • A. było spowodowane upadłością lub likwidacją pracodawcy,
  • B. nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, co potwierdza prawomocny wyrok sądu.

Urlop rodzicielski

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego rodzicom przysługuje kolejne świadczenie — urlop rodzicielski. Jego długość wynosi obecnie 32 tygodnie (34 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej). Z urlopu rodzicielskiego mogą skorzystać biologiczni, adopcyjni, przyszli rodzice adopcyjni zatrudnieni na podstawie:

 • umowy o pracę,
 • powołania,
 • wyboru,
 • mianowania,
 • spółdzielczej umowy o pracę.

Urlop rodzicielski może wykorzystać wyłącznie jeden rodzic, mogą również podzielić się nim (np. po połowie), lub być na urlopie rodzicielskim jednocześnie. W takim przypadku jego długość ulegnie skróceniu do 16 tygodni. Nie wszyscy wiedzą, że istnieje możliwość podziału urlopu rodzicielskiego na części. Jak to wygląda w praktyce? Jeśli z jakichkolwiek przyczyn rodzic nie będzie chciał lub mógł wykorzystać całego urlopu rodzicielskiego po urlopie macierzyńskim, 16 tygodni może wykorzystać w późniejszym terminie. Będzie to możliwe aż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat.

Czy urlop rodzicielski jest płatny?

Urlop rodzicielski jest urlopem płatnym. Przez pierwsze sześć tygodni urlopu zasiłek wynosi 100 proc. wynagrodzenia. Po tym czasie zostaje obniżony do 60 proc. wynagrodzenia. Jeśli zadeklarujesz uprzednio, że zostaniesz z dzieckiem przez całe 12 miesięcy po porodzie, otrzymasz 80 proc. zasiłku. Chęć pozostania z dzieckiem w domu przez 52 tygodnie należy zgłosić do 21 dni po porodzie. Co, jeśli kobieta nie jest objęta ubezpieczeniem chorobowym? Czy w takim przypadku nie otrzyma zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego?

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem osoby:

 • bezrobotne,
 • pracujące na podstawie umowy o dzieło bez względu na dochód,
 • pracujące na podstawie umowy-zlecenia nieopłacające składki chorobowej,
 • prowadzące działalność gospodarczą nieodprowadzające składki chorobowej,
 • wykonujące działalność rolniczą,
 • rolnicy,
 • które studiują,

przez pierwsze 12 miesięcy życia dziecka będą otrzymywać zasiłek w wysokości 1000 zł miesięcznie. Osoby, które otrzymują tak niskie dochody, że naliczone na ich podstawie świadczenie macierzyńskie jest niższe niż 1000 zł, otrzymają stosowne wyrównanie.

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy to urlop trwający maksymalnie 36 miesięcy. Można podzielić go na części (jednak nie więcej niż 5) i wykorzystać w dowolnym terminie, do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Co ważne, urlop wychowawczy musi być podzielony pomiędzy oboje rodziców. Jeśli mama zdecyduje się wykorzystać jego większość, tacie powinien przypadać co najmniej jeden miesiąc. Nie wszyscy wiedzą, że miesiąc ten może zostać wykorzystany także podczas urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego mamy.

Czy urlop wychowawczy jest płatny?

W przeciwieństwie do urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego urlop wychowawczy jest bezpłatny.

Prowadzisz własną firmę?

Jeśli jesteś właścicielką działalności gospodarczej, musisz szczególnie zadbać o terminową płatność składek. Zgodnie z wprowadzonymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmianami, dotyczącymi uiszczania składek na jedno konto, prawo do zasiłku macierzyńskiego mogą utracić kobiety, mające zaległości w płatności składek ubezpieczeniowych. Dlaczego? Od stycznia br. ZUS rozlicza bowiem wpłacone składki na rzecz zaległych. W praktyce oznacza to, że opóźnienia w płatnościach mogą skutkować utratą prawa do zasiłku chorobowego, a co za tym idzie do związanych z nim świadczeń.

Najnowsze aktualności

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo