Województwo mazowieckie najbardziej zadłużone — raport KPF

Aktualizacja: 2019-11-05
Data publikacji: 2018-07-13
Autor: Marta Kazimierska
Ocena: 4.94
(ilość ocen: 33)

Raport przeprowadzony na zlecenie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych pokazał, że w I kwartale 2018 roku najbardziej zadłużone były jednoosobowego działalności gospodarcze, funkcjonujące na terenie województwa mazowieckiego. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są nieregulowane na czas płatności ze strony kontrahentów.

Opóźnienia w płatnościach dotyczą ponad połowy funkcjonujących na polskim rynku firm. Niestety, regulowanie swoich zobowiązań z opóźnieniem to chleb powszechni polskich przedsiębiorców, a akceptacja społeczna takich zachowań jest w naszym kraju wciąż bardzo wysoka. Zgodnie z wynikami raportu Portfel Należności Polskich Przedsiębiorstw, całkowita wartość portfela wierzytelności dostępnych do sprzedaży na giełdach wierzytelności na koniec I kwartału 2018 roku wyniosła 3,34 mld zł i obejmowała długi należące do 136,75 tys. podmiotów. Średnia wartość długu, która przypada na jednego dłużnika to 24,45 tys. zł.

Mazowieckie najbardziej zadłużone

Zgodnie z wynikami raportu, najbardziej zadłużone pozostają firmy, działające na terenie województwa mazowieckiego. Spośród wszystkich długów, wystawionych na giełdzie wierzytelności, zadłużenie mazowieckich przedsiębiorców stanowi aż 23,8 proc. ich łącznej wartości. Najmniej zadłużone są podmioty prowadzące działalność w województwie świętokrzyskim (łączna suma długów w ich przypadku wynosi 46 tys. zł) oraz warmińsko – mazurskim (16,5 tys. zł).

Najwięcej dłużników wśród działalności gospodarczych

Największy odsetek dłużników to jednoosobowe działalności gospodarcze. Na koniec I kwartału 2018 roku ich zadłużenie stanowiło aż 45 proc. długów wszystkich podmiotów. Na drugiej pozycji uplasowały się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ich udział w liczbie dłużników i wartości portfela wyniósł odpowiednio 16,91 i 32 proc. Firmy o odmiennej strukturze prawnej stanowią łącznie mniej niż 10 proc. wszystkich podmiotów w strukturze ilościowej. Wartość ich zadłużenia wynosi 23,15 proc. wszystkich długów.

Zadłużenie a branża

Jak pokazały wyniki raportu, największe zadłużenie mają firmy, działające w branży handlu hurtowego i detalicznego, a także naprawy pojazdów. Suma długów tych podmiotów wynosi 22,90 proc. łącznej wartości portfela wierzytelności przeznaczonych na sprzedaż. Zaraz za nimi plasują się podmioty, wykonujące działalność budowlaną oraz trudniące się przetwórstwem przemysłowym. Wartość ich długów jest równa 19 proc. Co ciekawe, choć wartość portfela wierzytelności wśród firm w branży górniczej wynosi jedynie 0,2 proc., to właśnie w przypadku tych podmiotów mamy do czynienia z największą wartością zadłużenia przypadająca na osobę. Wynosi ona aż 648,2 tys. zł.

Największe zadłużenie wśród nieistniejących firm

Aż 47,4 proc. firm, widniejących na giełdach wierzytelności to podmioty zlikwidowane, zamknięte lub upadłe. Wartość ich zadłużenia wynosi 36,4 proc. łącznej wartości długów, wystawionych na giełdach. Najmniejsze zadłużenie posiadają firmy, które działają na rynku dłużej niż 50 lat. Takie wyniki nie powinny dziwić. Przedsiębiorstwo z 50-letnią tradycją jest już porządnie ugruntowanym na polskim rynku podmiotem z wypracowanymi warunkami współpracy i wiarygodnymi, sprawdzonymi kontrahentami. A to przekłada się na mniejsze ryzyko zatorów płatniczych i co za tym idzie większą płynność finansową.

Jak wynika z raportu, problemem polskich przedsiębiorstw nie są zatem zobowiązania z tytułu np. zaciągniętej pożyczki dla firm, lecz długi wynikające z opieszałości kontrahentów w regulowaniu należności. Takie postępowanie często jest jedynym źródłem problemów w firmie i może prowadzić nawet do upadłości.

Najnowsze aktualności

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo