Zajęcie komornicze z niespłaconej chwilówki a najniższa krajowa 2016

Aktualizacja: 2019-08-27
Data publikacji: 2016-08-31
Autor: Marta Kazimierska
Ocena: 4.3
(ilość ocen: 47)

Niespłacona chwilówka lub pożyczka na raty może skutkować rozpoczęciem procedury windykacyjnej, mającej na celu skłonienie pożyczkobiorcy do spłaty zadłużenia. Aby osiągnąć swój cel firmy pożyczkowe wysyłają do swoich klientów mailowe, SMS-owe oraz listowne upomnienia. Bardzo popularna jest także windykacja telefoniczna. Niestety, pracujący dla firm pożyczkowych windykatorzy w większości przypadków stosują argumenty i techniki mające na celu zastraszenie i emocjonalny szantaż, które mogą prawdziwie zatruć i uprzykrzyć codzienność.

Jeśli wewnętrzne działania windykacyjne okażą się bezowocne, dług może zostać przekazany zewnętrznej firmie windykacyjnej. Gdy zabiegi zewnętrznych windykatorów również nie przyniosą oczekiwanych efektów, sprawa trafia zazwyczaj na sądową wokandę.

Popularne e-Sądy

Obecnie coraz większą popularnością cieszą się e-Sądy, prowadzące elektroniczne postępowania upominawcze (EPU). Do e-Sądów trafiają zazwyczaj sprawy, które nie są skomplikowane i nie wymagają przeprowadzenia postępowania dowodowego. Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU), realizowane przez elektroniczne sądy zostało wprowadzone w celu odciążenia sądów tradycyjnych od zajmowania się się sprawami upominawczymi, które można rozpatrzyć w „elektroniczny” sposób.

Zamiast wyroku e-Sądy wydają tzw. nakazy zapłaty, na podstawie których należy uiścić swoje zadłużenie. Jeśli mimo otrzymania nakazu zapłaty pożyczkobiorca nie ureguluje swojego długu oraz nie wniesie stosownych środków odwoławczych, sprawa może trafić do komornika.

Nakaz zapłaty stanowi bowiem prawomocny tytuł egzekucyjny. Tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności jest tytułem wykonawczym. Oznacza to, że na podstawie takiego dokumentu można rozpocząć klasyczną egzekucję komorniczą.

Co może komornik?

Komornik może zająć rachunki bankowe dłużnika, wynagrodzenie, a także należące do niego ruchomości i nieruchomości. Co ważne – nie może on pozbawić osoby zadłużonej środków do życia, dlatego też może zająć jedynie ograniczoną część dochodów.

Emerytura i renta

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami renty i emerytury podlegają zajęciu w wysokości 25 procent. Wolne od egzekucji są kwoty odpowiadające 50% najniższej emerytury lub renty, w zależności od rodzaju pobieranego świadczenia.

Od 1 marca br. do końca lutego 2017 r. najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wynosi 882,56 zł. Oznacza to, że kwotą wolną od zajęcia będzie jej połowa, czyli w tym przypadku 441, 28 zł.

Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi obecnie 676,75 zł. W przypadku takiego świadczenia kwotą wolną od zajęcia będzie 338,37 zł.

Wynagrodzenie za pracę

Jeśli pracujesz na umowę o pracę, komornik ma prawo zająć połowę Twoich dochodów. Wolna od zajęcia jest w tym przypadku równowartość minimalnej płacy na dany rok. Obecnie wynosi ona 1850 zł brutto (czyli 1335,69 zł netto).

Jeśli pracujesz w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło, sytuacja przedstawia się inaczej. W takim przypadku komornik ma prawo zająć całość wynagrodzenia. Pieniądze uzyskane na podstawie umów cywilnoprawnych nie są bowiem uznawane za wynagrodzenie za pracę.

Istnieje jednak możliwość, aby umowa zlecenie lub umowa o dzieło zostały potraktowane tak samo, jak umowa o pracę. Może tak być w sytuacji, kiedy stanowią one jedyne źródło utrzymania dłużnika i są regularnie przedłużane.

Najniższa krajowa a komornik

W przypadku egzekucji z wynagrodzenia za pracę – wykonywanej na podstawie umowy o pracę – komornik może zająć maksymalnie 50 proc. wysokość wynagrodzenia, przy czym zajęciu nie podlega minimalne wynagrodzenie za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy. Kwota wynagrodzenia równa płacy minimalnej na dany rok jest wolna od potrąceń.

Jeśli zarabiasz najniższą krajową, komornik nie może więc zająć Twoich dochodów.

Wyznaczoną przez prawo granicą dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika, jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeśli Twoje wynagrodzenie nie przekracza dwukrotności minimalnego wynagrodzenia, pracodawca może przekazywać komornikowi jedynie nadwyżkę nad minimalnym wynagrodzeniem za pracę.

Jeśli pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie za pracę, a do pracodawcy wpłynęło pismo informujące o zajęciu komorniczym, należy poinformować pisemnie komornika, że pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę i w związku z tym dokonywanie potrąceń z jego wynagrodzenia jest niemożliwe. Podstawą prawną jest tutaj ustawowy zakaz wyrażony w art. 871 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

Co ważne – wyjątkowo, w przypadku zaspokojenia świadczeń alimentacyjnych, egzekucji podlega 60 proc. wynagrodzenia – bez znaczenia, jaka jest jego wysokość.

Najnowsze aktualności

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

  • Lola
    says:

    Jak szybko działają e-sądy i czy od takich wyroków można się odwołać? Czy oni w ogóle coś przysyłają, że sprawa tam trafia czy to się dzieje za naszymi plecami?
    Jak się bronić w takim przypadku i czy po wyroku sądowym od razu wchodzi komornik czy to też kwestia firmy pożyczkowej?

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo