Zarobki Polaków wg GUS – sprawdź, kto zarabia najwięcej
4 (80%) 50 głosów

Zarobki Polaków wg GUS – sprawdź, kto zarabia najwięcej

Jak wynika z danych, udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2017 roku wyniosło 4346,76 zł zł brutto.  To o ponad 239 zł więcej niż dwa i ponad 450 zł więcej niż 4 lata temu. Kto w naszym kraju zarabia najwięcej, a kto pobiera najniższe wynagrodzenie? Sprawdźmy.

Extra Portfel logo
ExtraPortfel
3.4 (68.03%) 498 głosów
Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

5 - 45 dni

Vivus.pl logo
Vivus
3.6 (72.48%) 1082 głosów
Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Ferratum logo
Ferratum Bank
3 (59.55%) 357 głosów
Kwota pożyczki

100 - 2000 zł

Czas na spłatę

15 - 30 dni

Internetowe publikacje, dotyczące kwot przeciętnych wynagrodzeń w naszym kraju budzą zazwyczaj sporo kontrowersji. Pod artykułami na branżowych portalach roi się od mało pochlebnych, a nierzadko nawet obraźliwych komentarzy. Zdaniem wielu Polaków wskazane przez GUS kwoty nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, a pensja w takiej wysokości pozostaje jedynie… marzeniem większości Polaków.

Szczegółowe badanie wynagrodzeń Polaków

Co dwa lata Główny Urząd Statystyczny przeprowadza szczegółowe badanie wynagrodzeń Polaków. Jego wyniki są wiarygodnym źródłem umożliwiającym analizę zróżnicowania poziomu przeciętnych wynagrodzeń (miesięcznych i godzinowych) i ich struktury z uwzględnieniem takich cech jak:

 • płeć,
 • wiek,
 • poziom wykształcenia,
 • staż pracy,
 • wykonywany zawód,

a także parametrów, charakteryzujących zakłady pracy:

 • rodzaj działalności,
 • sektor własności,
 • wielkość zakładu pracy,
 • położenie geograficzne.

Co ważne,  badania GUS-u obejmują tylko osoby pracujące w podmiotach zatrudniających powyżej 9 osób, zatem nie obejmuje najmniejszych firm, w których zarobki mogą kształtować się w odmienny sposób. Wyniki ostatniego, przeprowadzanego co dwa lata raportu zostały opublikowane pod koniec listopada ubiegłego roku.

Zgodnie z nimi najczęstsze miesięczne wynagrodzenie brutto otrzymywane przez pracowników gospodarki narodowej wynosiło 2074,03 zł (dominanta), a więc ok. 1,5 tys. na rękę. Połowa zatrudnionych pracowników otrzymała wynagrodzenie ogółem brutto do 3510,67 zł.

10 proc. najniżej zarabiających pracowników otrzymało wynagrodzenie ogółem brutto co najwyżej w wysokości 1890,32 zł.

10 proc. najwyżej zarabiających pracowników otrzymało wynagrodzenie ogółem brutto co najmniej w wysokości 7200,00 zł.

Pracownicy otrzymujący miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto mniejsze lub równe przeciętnemu wynagrodzeniu miesięcznemu w gospodarce narodowej (tzn. ≤ 4346,76 zł) stanowili 66,2% ogółu pracowników.

Najmniej (do 2173,38 zł) zarabiało 17,5 proc. Polaków (17,7% kobiet oraz 17,2% mężczyzn). Najwięcej (powyżej 13040, 29 zł) tylko 2,3 proc. rodaków.

Pozostałe wartości przedstawiamy poniżej:

 • zarobki w kwocie 2173,49 zł – 3260,07 zł otrzymywało 26,7 Polaków;
 • zarobki w kwocie 3260,08 zł – 4346,76 zł otrzymywało 22 proc. Polaków;
 • zarobki w kwocie 4346,77 zł – 5433,45 zł otrzymywało 13,7 proc. Polaków;
 • zarobki w kwocie 5433,46 zł – 6250,14 zł otrzymywało 7,3 proc. Polaków;
 • zarobki w kwocie 6250,15 zł – 7606,83 zł otrzymywało 4 proc. Polaków;
 • zarobki w kwocie 7606,84 zł – 8693,52 zł otrzymywało 2,5 proc. Polaków;
 • zarobki w kwocie 8693,53 zł – 9780,21 zł otrzymywało 1,5 proc. Polaków;
 • zarobki w kwocie 9780,22 zł – 10 866,90 zł otrzymywało 1,1 proc.Polaków;
 • zarobki w kwocie 10 866,91 zł – 11953,59 zł otrzymywało 0,8 proc. Polaków;
 • zarobki w kwocie 11953,60 zł – 13040,28 zł otrzymywało 0,6 proc. Polaków.

Wynagrodzenie nie wyższe niż 2074,03 zł (czyli do kwoty najczęstszego miesięcznego wynagrodzenia) otrzymywało 15,1 proc. osób. 52,1 proc. tej grupy stanowili mężczyźni, a 47,9 – kobiety. Przeciętne wynagrodzenie godzinowe wyniosło 26,37 proc. brutto.

Kto zarobił najwięcej, czyli zróżnicowanie przeciętnych wynagrodzeń wg. wielkich grup zawodów.

Jak wynika z raportów GUS-u, najwięcej (9998,52 zł) zarobili mężczyźni – przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy. Co ciekawe, pensja kobiet na podobnych stanowiskach wyniosła „jedynie” 7359,64 zł. Najniższe pensje (2416,27 zł) otrzymały kobiety, wykonujące prace proste. Mężczyźni, trudniący się podobnymi zajęciami zarabiali 2892,94 zł.

Pozostałe wartości przedstawiamy poniżej:

Specjaliści:

 • 6343,41 zł – mężczyźni
 • 4792,58 zł – kobiety

Technicy i inny średni personel:

 • 5027,46 zł – mężczyźni
 • 3900,81 zł – kobiety

Pracownicy biurowi:

 • 3591,39 zł – mężczyźni
 • 3479,98 zł – kobiety

Pracownicy usług i sprzedawcy:

 • 2910,03 zł – mężczyźni
 • 2595,98 zł – kobiety

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy:

 • 2986,77 zł – mężczyźni
 • 2873,49 zł – kobiety

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy:

 • 3573,37 zł – mężczyźni
 • 2646,58 zł – kobiety

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń:

 • 3664,18 zł – mężczyźni
 • 2953,36 zł – kobiety

Zarobki Polaków w 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2017 roku wyniosło 4 574 zł.

W zależności od sektora konkretne kwoty przedstawiały się następująco:

 • sektor przedsiębiorstw – 4574 zł;
 • przemysł – 4548 zł;
 • przetwórstwo przemysłowe – 4353 zł;
 • budownictwo – 4736 zł;
 • handel, naprawa pojazdów samochodowych – 4214 zł;
 • transport i gospodarka magazynowa – 4579 zł;
 • zakwaterowanie i gastronomia – 3307 zł;
 • informacja i komunikacja – 7779 zł;
 • obsługa rynku nieruchomości – 4897 zł;
 • administracja i działalność wspierająca – 3233zł.

Najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie otrzymywali mieszkańcy województwa mazowieckiego (5574 zł), najniższe – województwa warmińsko – mazurskiego (3741 zł).

W listopadzie przeciętna pensja Polaka wyniosła 4 611 zł

 • w sektorze przedsiębiorstw – 4611 zł;
 • w przemyśle – 4729 zł;
 • w branży przetwórstwa przemysłowego – 4422 zł;
 • w budownictwie – 4659 zł
 • w sektorze handlu, naprawy pojazdów samochodowych – 4213 zł
 • w branży transportu i gospodarki magazynowej – 4177 zł;
 • w branży zakwaterowania i gastronomii – 3262 zł;
 • w branży informacji i komunikacji – 7817 zł;
 • w branży obsługi rynku nieruchomosci – 4935 zł;
 • w branży administracji i działalności wspierającej – 3250 zł.

Podobnie jak w poprzednim miesiącu, najwięcej zarobili mieszkańcy województwa mazowieckiego (5432 zł), a najmniej województwa warmińsko-mazurskiego (3750 zł). Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2017 roku wyniosło 4973,73 zł. Oznacza to wzrost o 7,3 procenta rok do roku.

Pierwszy raz w historii polskiej gospodarki kwota ta jest tak bliska :”magicznej” granicy 5000 zł. Jak twierdzą analitycy, tę niełatwo będzie jednak przekroczyć. Grudniowe wynagrodzenia często obejmują również dodatki, czy premie związane z zakończeniem roku. Nie ulega jednak wątpliwości, że wynagrodzenia rosną i rosnąć będą. Zdaniem ekspertów, nawet do 7 proc. rok do roku. Bezpośrednią przyczyną wzrostu wynagrodzeń jest poprawa kondycji polskiej gospodarki.

Ile zarabiają przedstawiciele konkretnych zawodów?

Z pewnością wiele osób ciekawi, ile zarabiają przedstawiciele konkretnych profesji – kasjerzy, nauczyciele czy mechanicy samochodowi. Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak najniżej opłacanymi spośród badanych okazało się w Warszawie stanowisko sprzedawca/kasjer (2700 zł brutto), nauczyciel kontraktowy (3000 zł brutto) oraz recepcjonista (3000 zł brutto). Ile zarobili przedstawiciele innych zawodów (w 2017 roku w Warszawie)?

Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali dyrektorzy i kierownicy:

 • Dyrektor działu IT – 21466 zł;
 • Dyrektor ds. finansów i kontrolingu – 20 000 zł;
 • Dyrektor ds marketingu – 19 999 zł;
 • Dyrektor ds. sprzedaży 18 950 zł;
 • Kierownik działu IY – 14 000 zł;
 • Architekt projektant systemów IT – 13 693 zł.

Najmniej zarobili: recepcjonista, nauczyciel kontaktowy oraz sprzedawca:

 • Konsultant telefoniczny w dziele obsługi klienta – 3349 zł;
 • Pielęgniarka – 3300 zł;
 • Referent (administracja państwowa) 3250 zł;
 • Sekretarka – 3205 zł;
 • Magazynier – 3194 zł;
 • Recepcjonista – 3000 zł;
 • Nauczyciel kontaktowy – 3000 zł;
 • Sprzedawca kasjer – 2700 zł;

W badaniu uwzględniono odpowiedzi 19 986 osób pracujących na terenie Warszawy.

Z pożyczek Vivus skorzystało już kilka milionów osób w Polsce jak i za granicą. Jeśli jeszcze nie wziąłeś swojej pierwszej chwilówki – Vivus będzie chyba najlepszym rozwiązaniem.

Pierwsza darmowa pożyczka do 3000 zł. Jedna z najczęściej wybieranych pożyczek przez użytkowników naszego portalu. Ceniony szczególnie za bezproblemowość i szybkość.

Na nieprzewidziane wydatki Wonga przygotowała ofertę pożyczki do 1500 zł na 30 dni za 10 zł dla nowych klientów lub pożyczkę do 15 tys. zł na 3 lata.

Filarum.pl to jedna z najbardziej rozpoznawanych firm na rynku. Wiarygodna i godna polecenia. Dla nowych klientów pierwsza pożyczka do 1000 zł za darmo.

Komentarze:

Dodaj opinię

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.

facebook