Ocena: Oceń jako pierwszy !
(ilość ocen: 0)

Zawodowe ubezpieczenie OC — przed czym chroni i kto powinien je mieć?

Zawodowe OC ochroni Twój majątek przed finansowymi obciążeniami wynikającymi z konieczności naprawienia szkody wyrządzonej innej osobie w wyniku prowadzonej działalności zawodowej lub wykonywania zawodu. W artykule wyjaśnimy, co to oznacza w praktyce. Sprawdzimy również, jaki jest zakres zawodowego OC i ile kosztuje taka polisa.

Czasem zdarza się, że pomyłka pracownika może mieć wyjątkowo przykre i długofalowe konsekwencje. Jeden nieudolny ruch czy z pozoru niegroźny błąd mogą przełożyć się na utratę majątku, zdrowia, a nawet życia osoby trzeciej. Skutecznym sposobem, który pomoże uchronić przedsiębiorców przed finansowymi konsekwencjami takich zdarzeń, jest wykupienie zawodowej polisy OC. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje z reguły odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności, posiadanego mienia oraz — w większości przypadków — odpowiedzialność cywilną za produkt i wykonane usługi. Mówiąc w dużym skrócie, jeśli posiadasz zawodową polisę OC, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie osobie, która poniosła szkodę na skutek działań wykonywanych przez Ciebie, Twoją firmę lub jej pracownika. Po polisę OC z tytułu wykonywanej działalności mogą sięgnąć nie tylko przedsiębiorcy, ale również osoby pracujące na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło czy umowy zlecenia. Nie wszyscy wiedzą bowiem, że z aktualnie obowiązującym prawem (Art. 119 Kodeksu Pracy) pracodawca może pociągnąć swojego pracownika do odpowiedzialności materialnej nawet do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika.

Czy zawodowe OC jest obowiązkowe?

Z uwagi na określony zakres odpowiedzialności istnieją zawody, których przedstawiciele są zobligowani do wykupienia zawodowej polisy OC. Należą do nich m.in.:

 • adwokat,
 • architekt,
 • biegły rewident,
 • biuro usług płatniczych,
 • broker ubezpieczeniowy,
 • detektyw,
 • dysponent jednostek ratownictwa medycznego,
 • inżynier,
 • komornik sądowy,
 • księgowy,
 • lekarz,
 • notariusz,
 • organizator imprez masowych,
 • rzeczoznawca majątkowy,
 • pośrednik nieruchomości,
 • radca prawny,
 • rzecznik patentowy,
 • zakład opieki zdrowotnej.

Brak polisy pomimo ciążącego obowiązku prawnego może skutkować naliczeniem wysokich kar finansowych oraz odpowiedzialnością karną.

Po dobrowolne OC mogą sięgnąć także przedstawiciele innych zawodów np. lekarze weterynarii, nauczyciele, trenerzy personalni, fryzjerzy manikiurzystki czy kosmetyczki.

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

Zakres odpowiedzialności przedstawicieli poszczególnych zawodów regulują akty prawne dedykowane dla poszczególnych grup.

Przykłady:
Zgodnie z zapisami Art.11 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym: W zakresie odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w ust. 3, obejmuje szkody wyrządzone przez agenta ubezpieczeniowego w związku z działalnością wykonywaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Zgodnie z zapisami Art. 8 ustawy o adwokaturze: Adwokat podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 4 ust. 1. – świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

Zawodowe OC w najbardziej znanych towarzystwach ubezpieczeniowych

W kolejnej części artykułu sprawdzimy, jakie warunki zawodowego ubezpieczenia OC oferują klientom najbardziej znani ubezpieczyciele.

Zawodowe OC w PZU

Jeśli sięgniesz po zawodowe OC w PZU, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie osobom poszkodowanym (osobom trzecim), jeśli Ty lub Twoja firma spowoduje szkodę wskutek wykonywania czynności zawodowych np. w związku z usługami pracowni projektowania budowlanego, wykonywania zawodu urbanisty, tłumacza czy weterynarza. Osobom, które zawarły w PZU obowiązkowe ubezpieczenie OC, ubezpieczyciel udzieli ochrony ubezpieczeniowej na sumę gwarancyjną. Jej wysokość stanowi nadwyżkę nad sumę gwarancyjną wynikającą z zawartej umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC (ubezpieczenie nadwyżkowe). Klienci PZU mogą także rozszerzyć zakres polisy o szkody:

 • będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który miał miejsce poza terytorium RP, wyrządzone przez podwykonawców;
 • będące następstwem zniszczenia zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów, związanych z wykonywaniem czynności zawodowych.

Po zawodowe OC w PZU mogą sięgnąć:

 • osoby prawne,
 • osoby fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej,
 • jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, które prowadzą działalność gospodarczą.

OC grup zawodowych w WARCIE

W ofercie WARTY znajdziesz szyte na miarę pakiety, dedykowane konkretnym grupom zawodowym. Wśród nich znajdują się m.in.: OC doradców podatkowych, OC pośredników w obronie nieruchomościami czy OC biur rachunkowych. Towarzystwo przygotowało również ofertę dobrowolnego OC, po które mogą sięgnąć przedstawiciele innych zawodów. Dobrowolne OC jest adresowane do wybranych grup zawodowych i chroni przed roszczeniami osób trzecich związanymi z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania umownego podjętego w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych, lub wykonywanych czynności zawodowych określonych w umowie ubezpieczenia. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Towarzystwo Ubezpieczeniowe WARTA oferuje swoim klientom nie tylko ochronę zgodnie z zakresem wyznaczonym przez ustawy, ale również atrakcyjne warunki tzw. ubezpieczeń nadwyżkowych, czyli z sumami ubezpieczenia i zakresem ochrony ponad poziom przewidziany przez prawo.

Ubezpieczenie OC w towarzystwie ubezpieczeniowym AIG

Zawodowe OC w AIG jest kierowane do podmiotów świadczących usługi zawodowe: konsultantów komputerowych, prawników, księgowych, firm z branży mediowej (np. agencji reklamowych, drukarni, nadawców). Ochrona ubezpieczeniowa w AIG obejmuje nieprawidłowe działania zawodowe, czyli zaniedbania, błędy czy zaniechania, które skutkują niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem czynności w ramach świadczenia usług zawodowych. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest:

 • każdy pracownik wykonujący obowiązki w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, sezonowo lub tymczasowo;
 • każda osoba pracującą na innej podstawie prawnej pod kontrolą i nadzorem ubezpieczonego;
 • spadkobiercy lub przedstawicieli prawnych ubezpieczonego.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej w AIG obejmuje

 • pokrycie kosztów obrony prawnej,
 • pokrycie odszkodowania i kosztów postępowania zasądzonych na podstawie orzeczenia wydanego wobec ubezpieczonego lub jego pracownika,
 • pokrycie odszkodowania wynikającego z ugody.

W zależności od potrzeb ubezpieczonego zakres ten może zostać poszerzony o dodatkowe elementy:

 • wymianę danych komputerowych i dokumentów,
 • odszkodowanie za udział w czynnościach sądowych,
 • prawa własności intelektualnej,
 • nieuczciwość pracowników,
 • zniesławienie i zniewagę.

Polecane oferty

Z pożyczek Vivus skorzystało już kilka milionów osób w Polsce jak i za granicą. Jeśli jeszcze nie wziąłeś swojej pierwszej chwilówki – Vivus będzie chyba najlepszym rozwiązaniem.

Pierwsza darmowa pożyczka do 5000 zł. Jedna z najczęściej wybieranych pożyczek przez użytkowników naszego portalu. Ceniona szczególnie za bezproblemowość i szybkość.

Na nieprzewidziane wydatki Wonga przygotowała ofertę pożyczki do 1500 zł na 30 dni za 10 zł dla nowych klientów lub pożyczkę do 15 tys. zł na 3 lata.

Pożyczka Plus to jedna z najbardziej rozpoznawanych firm na rynku. Wiarygodna i godna polecenia. Dla nowych klientów pierwsza pożyczka do 3000 zł za darmo.

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.

Najlepsze firmy pożyczkowe

1.
ExtraPortfel
Ocena: 3.89
(ilość ocen: 625)
2.
Ocena: 3.91
(ilość ocen: 349)
3.
Ocena: 4.04
(ilość ocen: 751)
4.
Ocena: 4.08
(ilość ocen: 1196)
5.
Ocena: 3.92
(ilość ocen: 455)