Zgłoszone do KNF nieprawidłowości nie doczekają się odpowiedzi

Aktualizacja: 2019-09-27
Data publikacji: 2019-07-17
Autor: Marta Kazimierska
Ocena: 4.6
(ilość ocen: 20)

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała komunikat pod tytułem “w sprawie sposobu obsługi otrzymywanych od nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów nadzorowanych”. Jakie treści i dlaczego zostały w nim zawarte? Co oznaczają one dla indywidualnych klientów instytucji finansowych?

KNF prosi o zgłoszenia, ale nie będzie na nie odpowiadać

Organ nadzorczy, w swoim komunikacie skupił się nad podkreśleniu faktu, iż zgłaszane przez indywidualnych inwestorów nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotów przez niego nadzorowanych, którymi są np. banki, maklerzy czy firmy pożyczkowe, stanowią nieocenione źródło informacji, pozwalające na podjęcie odpowiednich działań względem nadużyć pojawiających się w instytucjach finansowych. Dzięki informacjom przekazywanym przez klientów tych podmiotów, Komisja Nadzoru Finansowego ma szansę wykryć potencjalne nieprawidłowości i eliminować je z rynku. W jaki sposób procedowane są zgłoszone nadużycia?

KNF wskazała, iż każda informacja przekazana przez indywidualnego inwestora jest dokładnie sprawdzana i analizowana pod kątem możliwego naruszenia przepisów prawa lub stosowania niedozwolonych praktyk, które mogłyby zaszkodzić interesom szerszego grona odbiorców usług finansowych. Zgłoszenia nieprawidłowości pozwalają następnie na podjęcie systemowych działań nadzoru, które mają na celu szeroko rozumiane “uzdrowienie sytuacji” i wyeliminowanie z rynku negatywnych dla niego i jego uczestników praktyk.

Skoro zgłoszenia przyjmowane przez Komisję Nadzoru Finansowego od nieprofesjonalnych uczestników rynku są tak ważne i cenne, to dlaczego organ nadzorczy zdecydował się zaprzestać odpowiadania na powyższe sygnały?

Komisja Nadzoru Finansowego nie świadczy porad prawnych

Powyższy argument ma być kluczowy dla wydania komunikatu, w którym KNF poinformowała, że nie będzie już odpowiadała na zgłoszenia inwestorów indywidualnych. Komisja stwierdziła bowiem, że nie posiada kompetencji do rozstrzygania ewentualnych sporów i nie może zajmować stanowiska w sprawie zgłaszanych przez nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego nieprawidłowości.

Dodatkowo Komisja Nadzoru finansowego podkreśliła, iż nie posiada odpowiednich uprawnień do wydawania opinii w zakresie obowiązującego prawa czy porad legislacyjnych, których, jak przypuszcza organ nadzorczy, inwestorzy indywidualni oczekują. Powyższą informację możemy zresztą znaleźć na stronach kontaktowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Co znajdowało się w dotychczasowych odpowiedziach od KNF?

UKNF w swoim komunikacie skupił się także nad tym, aby uświadomić inwestorom indywidualnym, iż działania podejmowane przez nadzór po otrzymaniu zgłoszenia nieprawidłowości nie są działaniami rozstrzygającym w danej sprawie. Dodatkowo, można przypuszczać, że wielu nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego oczekiwało od KNF przekazania informacji na temat sposobu i zakresu podejmowanych działań w związku z ich zgłoszeniami. Komisja podkreśliła bowiem, że takie kwestie nie mogą zostać przekazane do wiadomości inwestorów indywidualnych, gdyż stanowią tajemnicę zawodową.

Co zatem znajdowało się do tej pory w odpowiedziach wysyłanych przez KNF do osób zgłaszających nieprawidłowość? Były to właściwie wiadomości szablonowe, które wskazywały we wstępie na kompetencje organu nadzorczego, następnie podawały w ogólnym zarysie sposób wykorzystania przez KNF zgłoszonej nieprawidłowości oraz informowało o możliwych organach i instytucjach, do których nieprofesjonalny uczestnik rynku finansowego może udać się po poradę lub pomoc. Organ nadzorczy uznał, że nie takich informacji oczekują od niego inwestorzy indywidualni i z tego powodu zdecydował się zaprzestać odpowiadania na ich listy.

Co ma zatem zrobić obecnie klient banku lub firmy pożyczkowej, który padł ofiarą niedozwolonych praktyk lub po prostu zaniepokoiły go działania instytucji finansowych mogące mieć negatywne konsekwencje dla ogółu usługobiorców?

Zamiast KNF pomoże Rzecznik Finansowy

W komunikacie wydanym przez KNF, organ nadzorczy podkreśla, iż pomimo podjęcia decyzji o zaprzestaniu wysyłania odpowiedzi do inwestorów indywidualnych na ich zgłoszenia, nie pozostają oni sami sobie.

Organem uprawnionym do reprezentowania interesów nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego przed instytucjami, których są oni klientami, jest Rzecznik Finansowy (RF). To właśnie ten organ został powołany celem rozpatrywania indywidualnych skarg klientów instytucji finansowych. Stanowi on także kolejną po wykorzystaniu procedur reklamacyjnych instancję rozstrzygającą spory pomiędzy inwestorami indywidualnymi a podmiotami rynku finansowego.

Większość porad dotyczących rozpatrywania sytuacji spornych, w których uczestniczą klienci np. firm pożyczkowych, wskazuje na Rzecznika Finansowego, jako organ kompetentny do wystąpienia w obronie ich interesów. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości reklamacji i procedur odwoławczych, to właśnie RF może okazać się głosem działającym w obronie interesów pożyczkobiorców. Oczywiście, jeżeli ich skargi spotkają się z jego uznaniem zasadności.

Komisja Nadzoru Finansowego wskazała w swoim komunikacie, iż nie jest organem świadczącym porady prawne. W przeciwieństwie do Rzecznika Finansowego. Cytując treść oświadczenia KNF: “Rzecznik Finansowy prowadzi eksperckie dyżury telefoniczne z zakresu prawa bankowego, rynku kapitałowego, ubezpieczeń i zabezpieczenia emerytalnego.”

Możliwe konsekwencje decyzji KNF dla… KNF

Zgłaszaniu nieprawidłowości w działaniu instytucji finansowych często towarzyszą emocje. Pokrzywdzony klient  w poczuciu niesprawiedliwości oczekuje, że ktoś odpowie na rażące w jego ocenie nadużycia w działaniach np. firmy pożyczkowej. Ciężko więc oczekiwać, że będzie on wspaniałomyślnie dostarczał Komisji Nadzoru Finansowego informacji, nie spodziewając się niczego w zamian. Choć wysyłane dotychczas przez KNF odpowiedzi miały raczej charakter szablonowy, to jednak podpowiadały indywidualnemu inwestorowi, gdzie może się zgłosić celem ochrony swoich interesów.

Nie jest więc wnioskiem szczególnie trudnym do wysnucia, iż przez swoją decyzję KNF może stracić jedno z najcenniejszych, jak sama określiła, źródeł informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów przez nią nadzorowanych. Konsumenci, mając na uwadze kompetencje i możliwości Rzecznika Finansowego w obronie ich praw z pewnością będą chętniej udawali się po poradę bezpośrednio do tegoż organu. Kto bowiem, opisując swój problem czy bulwersującą go sytuację, nie oczekuje ze strony adresata żadnej odpowiedzi?

Najnowsze aktualności

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo