Zwrot za wcześniejszą spłatę chwilówki – kolejne decyzje UOKiK

Aktualizacja: 2020-02-18
Data publikacji: 2019-12-18
Autor: Emila Biernaciak
Ocena: 4.33
(ilość ocen: 3)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał kolejne decyzje w sprawie firm pożyczkowych, które przy wcześniejszej spłacie chwilówki zatrzymywały część opłat. Tym razem, na celowniku prezesa UOKiK znalazły się dwie spółki – iCredit oraz Optima. Zgodnie z orzeczeniem urzędu klientom należy się proporcjonalny zwrot za wcześniejszą spłatę chwilówki.

Zwrot za wcześniejszą spłatę chwilówki to obowiązek firm pożyczkowych

We wrześniu bieżącego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że wcześniejsza spłata kredytu powinna oznaczać proporcjonalny zwrot wszystkich poniesionych kosztów. Tym samym, TSUE potwierdził stanowisko prezentowane przez UOKiK i Rzecznika Finansowego, którzy od 2016 roku interweniują w tej sprawie u firm pożyczkowych. Pierwsze decyzje po wyroku Trybunału zapadły jeszcze we wrześniu i dotyczyły niezwróconych opłat przygotowawczych, pobranych przez firmę Aasa. Teraz, podobne wyroki zapadły w sprawie działających firm iCredit i Optima oraz firmy będącej w stanie upadłości – Eurocent.

TSUE przedstawił jasną wykładnię, jak należy interpretować przepisy dotyczące rozliczenia przy wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego. Jeśli banki i firmy pożyczkowe same nie unormują sytuacji na rynku i nie zwrócą konsumentom nienależnie pobranych opłat, to przekonamy je do tego kolejnymi decyzjami” – deklaruje prezes UOKiK, Marek Niechciał.

Decyzja UOKiK w sprawie iCredit

Decyzja UOKiK w sprawie iCredit.Jedną z firm, która ma obowiązek dokonać zwrotu opłat przy wcześniejszej spłacie chwilówki jest iCredit. Pożyczkodawca, niezgodnie z rozporządzeniem TSUE i UOKiK, zatrzymywał szereg opłat, m.in. karę umowną, opłatę za badanie zdolności kredytowej czy opłatę za doręczenie pożyczki do domu klienta. Zwrotowi podlegały wyłącznie odsetki oraz koszty rozciągnięcie na cały okres kredytowania.

Decyzją UOKiK, firma powinna natychmiast zaprzestać nielegalnych praktyk. Ma również obowiązek poinformować wszystkich klientów, którzy wcześniej spłacili zobowiązania o decyzji urzędu oraz o tym, że mają prawo złożyć reklamację i ubiegać się o zwrot za wcześniejszą spłatę chwilówki. Jeśli konsument wniesie takie żądanie, iCredit ma 30 dni na oddanie nienależnie zainkasowanych opłat.

Co więcej, na firmę została nałożona kara w wysokości 902 tys. zł, za nienaturalne przedłużanie okresów spłaty oraz stosowanie kar umownych, za niedostarczenie poręczenia pożyczki. Wydłużanie spłaty pozwalało pożyczkodawcy naliczanie wyższych niż dopuszcza prawo, pozaodsetkowych kosztów pożyczki. Wątpliwości UOKiK wzbudziła również zasadność kary za brak poręczenia. Ostatecznie firma i tak udzielała pożyczki, co dowodziło, że w istocie nie chodziło o zabezpieczenie spłaty, a jedynie o okazję do pobrania kolejnych opłat.

Zastrzeżenia wobec firmy Optima i Eurocent

Decyzja UOKiK w sprawie firmy Optima.Optima, pomimo wcześniejszej spłaty zobowiązania, zatrzymywała sobie całą opłatę przygotowawczą. Również ta firma ma obowiązek zaniechać swoich praktyk i zawiadomić pokrzywdzonych klientów o przysługującym im prawie reklamacji. Zwrot za wcześniejszą spłatę chwilówki, po roszczeniu klienta, nie powinien trwać dłużej niż 30 dni.

Pożyczkodawca został dodatkowo ukarany grzywną w wysokości 483 tys. zł, za niewłaściwe wyliczanie pozaodsetkowych kosztów kredytu. Optima do kwoty pożyczki wliczała prowizję, która faktycznie nigdy nie trafiała do dyspozycji pożyczkobiorcy. Prowadziło to do nadmiernego zadłużenia konsumentów.

Firma Eurocent przy wcześniejszym uregulowaniu długu nie dokonywała rozliczenia prowizji. Mimo że spółka od 20 marca 2018 roku znajduje się w stanie upadłości, ma obowiązek poinformować konsumentów o decyzji UOKiK w jednym z ogólnopolskich dzienników. W komunikacie powinna się również znaleźć informacja o prawie do złożenia reklamacji i domagania się zwrotów za wcześniejszą spłatę chwilówki.

Walcz o swój zwrot za wcześniejszą spłatę chwilówki!

UOKiK systematycznie zachęca konsumentów do dochodzenia swoich praw. Pierwszym krokiem do ich wyegzekwowania powinna być reklamacja, skierowana do firmy pożyczkowej, która nienależnie pobrała opłatę. Pomocą w jej przygotowaniu służy infolinia konsumencka UOKiK (tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16) oraz lokalni Rzecznicy Konsumentów. W przypadku odrzucenia roszczenia, swoją pomoc może Ci zaoferować Rzecznik Finansowy.

Najnowsze aktualności

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo