BNP Paribas sesje ELIXIR – przychodzące i wychodzące

Sprawdź, w jakich godzinach księgowane są przelewy w BNP Paribas. W pierwszej kolejności przedstawiamy, o której realizowane są przelewy przychodzące w banku BNP Paribas – to cenna informacja dla tych, którzy czekają na przelew z innego banku. Następnie przedstawiamy, o której realizowane są przelewy wychodzące w banku BNP Paribas – to z kolei informacja dla osób, które chcą wiedzieć kiedy odbiorca otrzyma zlecony przelew.

Kiedy księgowane są przelewy przychodzące w banku BNP Paribas?

Księgowanie przelewów przychodzących w banku BNP Paribas odbywa się w następujących godzinach:

  • I sesja przychodząca ELIXIR – godzina 11:00
  • II sesja przychodząca ELIXIR – godzina 14:30
  • III sesja przychodząca ELIXIR – godzina 17:00

Kiedy księgowane są przelewy wychodzące w banku BNP Paribas?

Księgowanie przelewów wychodzących w banku BNP Paribas odbywa się w następujących godzinach:

  • I sesja wychodząca ELIXIR – godzina 8:00
  • II sesja wychodząca ELIXIR – godzina 11:45
  • III sesja wychodząca ELIXIR – godzina 14:15

Kiedy przelew w BNP Paribas

Chcesz wiedzieć kiedy dokładnie zostanie zrealizowany przelew w banku BNP Paribas? Skorzystaj z naszego kalkulatora przelewów, który uwzględnia różne sesje bankowe, zarówno sesje ELIXIR przychodzące jak i sesje ELIXIR wychodzące.

Jaki jest koszt przelewu w banku BNP Paribas?

Koszt przelewu w banku BNP Paribas jest uzależniony od typu przelewu, posiadanego konta, formy realizacji przelewu, czy czasu, w jakim przelew ma dotrzeć. Poniżej przedstawiamy tabele zawierającą koszty przelewów w BNP Paribas.

Typ przelewuKoszt
Przelew na telefon BLIK0,00 zł
Przelew natychmiastowy (tylko przelew krajowy w złotych w Systemie Bankowości Internetowej lub Aplikacji Mobilnej)5,00 zł
Polecenie przelewu krajowego w złotówkach do banku w Polsce i na rachunki w Banku, przelew w złotówkach na rachunki własne posiadacza konta. Polecenie przelewu walutowego na rachunki w Banku, w tym na rachunki własne Posiadacza konta oraz Przelew SEPA 3. W Systemie Bankowości Internetowej0,00 zł
Polecenie przelewu krajowego w złotówkach do banku w Polsce wykonane za pośrednictwem systemu SORBNET2 w kwocie mniejszej niż 1 000 000 zł
0 zł – Konto na Teraz, Bankowość Prywatna Diamond,
10 zł – Bankowość Prywatna,
25 zł – pozostali Klienci
Przelew walutowy wykonany z rachunków bankowych każdego rodzaju w przypadku, gdy koszty BNP Paribas Bank Polska S.A. i koszty banków pośredniczących pokrywa odbiorca – opcja kosztowa BEN. Prowizja obciąża odbiorcę.0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość Prywatna Diamond,
0,55% kwoty zlecenia, min. 150 zł, max. 500 zł – pozostali Klienci
Przelew walutowy (za wyjątkiem przelewu na rachunki w Banku i przelewu na rachunki własne Posiadacza oraz Przelewu SEPA) z rachunków bankowych każdego rodzaju w przypadku zastosowania opcji kosztowej SHA w Systemie Bankowości Internetowej0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość Prywatna Diamond,
35 zł – Konto Komfortowe,
0,20% kwoty zlecenia, min. 30 zł, max. 200 zł – pozostali Klienci
Przelew walutowy (za wyjątkiem przelewu na rachunki w Banku i przelewu na rachunki własne Posiadacza) z rachunków bankowych każdego rodzaju w przypadku zastosowania opcji kosztowej OUR w Systemie Bankowości Internetowej Opcja kosztowa OUR jest niedostępna dla przelewów walutowych wysyłanych do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.0 zł – Bankowość Prywatna, Bankowość Prywatna Diamond,
35 zł – Konto Komfortowe,
0,20% kwoty zlecenia, min. 30 zł, max. 200 zł – pozostali Klienci

Czy przelewy zagraniczne w banku BNP Paribas realizowane się w tych samych sesjach?

Nie. Przelewy zagraniczne w banku BNP Paribas realizowane są na podstawie systemu SWIFT. Podane w tym artykule godziny sesji bankowych dotyczą tylko przelewów realizowanych na terenie Polski z wykorzystaniem systemu rozliczeń międzybankowych ELIXIR.

Czy w banku BNP Paribas można zlecić przelew natychmiastowy?

Tak. Bank BNP Paribas obsługuje przelewy ekspresowe, co oznacza, że w tym banku można zlecić przelew natychmiastowy, ale trzeba liczyć się z koniecznością poniesienia dodatkowej opłaty za realizację takiej usługi. Koszt realizacji przelewu natychmiastowego wynosi zwykle około 5 zł.

Atutem natychmiastowego przelewu jest to, że można go wykonać o każdej porze dnia i nocy, również w weekend. Przelew natychmiastowy to gwarancja, że pieniądze dotrą do odbiorcy w ciągu kilku minut od momentu zlecenia takiego przelewu. Należy jednak pamiętać, że bank odbiorcy musi obsługiwać takie przelewy. Nie każdy bank je obsługuje, ale na ten moment większość najpopularniejszych instytucji bankowych umożliwia realizację przelewu natychmiastowego, zwanego również ekspresowym.

Przelewy przychodzące i wychodzące w innych bankach:

Oceń page