Bankowy Rejestr Dłużników – co to? Jak działa?

Bankowy Rejestr Dłużników, nazywany często również bankowym rejestrem klientów nierzetelnych jest bazą prowadzoną przez ZBP (Związek Banków Polskich). Trafić do niego mogą klienci indywidualni bądź firmy, które nie wywiązują się ze swoich zobowiązań wobec banków. Sprawdź koniecznie, kiedy bank może wpisać dłużnika do bankowego rejestru niesolidnych klientów i jak można usunąć taki wpis.

Polacy wolą wziąć kredyt niż oszczędzać

Zadłużeni Polacy trafiają do bazy Bankowy Rejestr Dłużników.

Jak wynika z badania przeprowadzonego w 2019 roku przez Związek Banków Polskich, w Polsce “życie na kredyt” jest wciąż bardziej popularne niż oszczędzanie. Przeszło 60% ankietowanych bankowców wskazało bowiem na przewagę zainteresowania produktami kredytowymi nad oszczędnościowymi (największą popularnością cieszą się zwłaszcza kredyty gotówkowe). Jeszcze w zeszłym roku, w naszym kraju, przeciętnie na jedną osobę dorosłą, przypadały 22 tys. zł kredytu, zaś zadłużenie polskich gospodarstw wynosiło 35%.

Oznacza to, że na przestrzeni ostatnich 10 lat, wartość zaciągniętych zobowiązań kredytowych zwiększyła swoją wartość trzykrotnie. Wciąż jednak jest to jeden z najniższych wyników w Europie. Dla porównania, zadłużenie gospodarstw domowych do PKB w Wielkiej Brytanii wyniosło w tym czasie aż 140%, we Francji 112%, a w Niemczech 86% (niższy stosunek był np.na Węgrzech, gdzie wynosił on 43%).

Wzmożone zainteresowanie kredytami zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm, wiąże się również z tym, że coraz więcej osób ma problem z terminową spłatą zaciągniętych zobowiązań. Większość instytucji finansowych, przed udzieleniem kredytu gotówkowego czy chwilówki online bada zdolność kredytową i historię kredytową swoich przyszłych klientów w rejestrach dłużników. Bazy, które sprawdzają banki i parabanki to głównie: Biuro Informacji Kredytowej (BIK), Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) oraz Bankowy Rejestr Dłużników (BRD).

Czym jest Związek Banków Polskich?

Jednak zanim przybliżymy to, czym jest Bankowy Rejestr Dłużników, należy wspomnieć w kilku słowach o samym Związku Banków Polskich, który to prowadzi ten system. Otóż ZBP jest samorządową organizacją, zrzeszająca banki w Polsce. Został on powołany do życia w 1991 roku na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku. Związek Banków Polskich zrzesza większość banków działających w Polsce. Członkostwo w związku jest dobrowolne. Obecnie (luty 2020) przynależy do niego 106 banków, instytucji kredytów i banków spółdzielczych. Jak wskazuje ZBP, aktywa członków obejmują ponad 95% sektora bankowego w Polsce.

Co natomiast należy do głównych zadań Związku Banków Polskich? Ogólnie ich zakres jest szeroki i rozbudowany, więc skupimy się tu wyłącznie na jego głównych działalnościach. Jedną z nich jest organizowanie współpracy między bankami, w celu rozwoju całego sektora bankowego w Polsce. Mowa tu m.in. o kształceniu kadr bankowych i upowszechnianiu wiedzy bankowej oraz na tworzeniu zasad dobrych praktyk bankowych. Co ważne, ZBP czuwa również nad standaryzacją instrumentów rynku finansowego, działalnością informacyjną i promocyjną.

Związek dba także o tworzenie odpowiednich warunków do wspierania przez banki wzrostu gospodarczego kraju oraz jednolitego europejskiego rynku usług finansowych, w tym wzmacniania jego roli na arenie międzynarodowej. Jednak w kwestii samych klientów banków, jego najważniejszą funkcją jest zbieranie, przetwarzanie i wymiana informacji bankowej oraz gospodarczej. Co istotne, Związek gromadzi również dane o klientach-dłużnikach na podstawie danych pochodzących z banków. System ten nazywany jest Bankowym Rejestrem Dłużników i to za jego sprawą, sporo osób ma problem z zaciągnięciem nowego kredytu lub pożyczki online.

Bankowy Rejestr Dłużników – czym jest?

Bankowy Rejestr Dłużników, potocznie nazywany także bankowym rejestrem niesolidnych dłużników, jest spisem informacji o klientach banków, którzy na czas nie regulowali swoich zobowiązań.

Został on stworzony na podstawie informacji przekazywanych do Systemu Wymiany Informacji (SWI). Dzięki niemu, zrzeszone w ZBP liczne instytucje finansowe, mogą swobodnie wymieniać się informacjami dotyczącymi nierzetelnych kredytobiorców i ostrzegać się wzajemnie przed pozyskiwaniem niesolidnych klientów.

Wyjaśnienie, czym jest Bankowy Rejestr Dłużników.

Jednak w przeciwieństwie, do wspomnianego wcześniej Biura Informacji Kredytowej, w bankowym rejestrze dłużników znajdują się wyłącznie klienci, którzy w przeszłości mieli duże problemy ze spłatą kredytów. Co więcej, gromadzone są w nim nie tylko dane identyfikacyjne klientów indywidualnych, ale również przedsiębiorców, którzy nie wywiązują się terminowo ze swoich zobowiązań wobec banków. Stworzona więc baza pomaga instytucjom udzielającym kredytów, w określaniu tak ważnych wartości jak m.in. zdolność kredytowa i wiarygodność przyszłego kredytobiorcy.

Krajowy rejestr bankowy jest więc nieocenioną skarbnicą informacji dotyczącą wiarygodności finansowej obecnych jak i potencjalnych kredytobiorców. Rejestr dłużników jest również niezwykle cennym narzędziem tzw. preselekcji wniosków kredytowych, czyli ich wstępnej weryfikacji. Pozwala ona od razu odrzucić niesolidnych kredytobiorców bez konieczności przeprowadzania pełnego scoringu.

Kto może trafić do Bankowego Rejestru Dłużników?

Banki zanim komukolwiek udzielą jakikolwiek produkt finansowy, najpierw sprawdzają listę nierzetelnych dłużników. Jak już wiesz, bankowy rejestr długów służy do wstępnej selekcji klientów. Do tego wszystkie zrzeszone w Związku podmioty mogą przekazywać sobie nawzajem informacje o indywidualnym statusie finansowym ich klienta. Art. 5 Prawa bankowego zakłada bowiem, że bank ma obowiązek udzielania informacji stanowiących tajemnicę bankową wyłącznie innym bankom i instytucjom kredytowym. Przy czym, może to czynić w zakresie niezbędnym w związku z wykonywaniem czynności bankowych.

Do bankowego rejestru klientów niesolidnych może trafić każdy, kto przekroczy termin spłaty zobowiązania o co najmniej 60 dni i może to być:

  • klient indywidualny, w przypadku którego wartość jego zobowiązania jest wyższa niż 200 zł;
  • przedsiębiorca, wówczas jego zadłużenie musi przekraczać kwotę 500 zł.

Należy tu od razu podkreślić, że zanim dłużnik zostanie wpisany do rejestru banków polskich, to będzie o tym fakcie poinformowany przez instytucję, z której produktów finansowych korzystał. Podjęcie próby kontaktu najczęściej występuje 60 dni od daty wymagalności spłaty zobowiązania. Banki jednak w takiej sytuacji dają dłużnikowi dodatkowy czas na spłatę zobowiązania (zazwyczaj jest to 30 dni). Jeśli nie wykorzysta on tej szansy i nie ureguluje swojego zobowiązania, to zostanie wpisany do BRD.

Bankowy Rejestr Dłużników – jak usunąć wpis?

Osoba, która sprawdza Bankowy Rejestr Dłużników, by usunąć wpis.

Na czarną listę nie trafia się za kilkudniowe opóźnienie w spłacie zobowiązania. Wówczas bank, co najwyżej może ukarać Cię naliczeniem karnych odsetek (jednak nie wyższymi niż 25% w skali roku). Jeśli już do tego wpisu doszło, to należy postarać się o jak najszybsze uregulowanie wszystkich zaległości. Gdy już to zrobisz możesz wystąpić o wykreślenie z rejestru dłużników, ponieważ negatywny wpis może być usunięty wyłącznie przez instytucję, która Cię do niego zgłosiła.

W tym celu należy złożyć wniosek z prośbą o wykreślenie. Jednak, to czy Twoja prośba zostanie przyjęta, czy też nie, w dużej mierze zależeć będzie od indywidualnego przypadku oraz decyzji banku. Pismo to bowiem należy wysłać do banku, który wpisał Cię do rejestru. Natomiast jeśli wpis w Bankowym Rejestrze Dłużników pojawił się w nim niesłusznie, z powodu błędu i nie z Twojej winy, to wówczas masz prawo prosić bank o usunięcie danych z systemu (ma on taki obowiązek i powinien zrobić to jak najszybciej).

Jak długo Twoje dane na temat niespłaconych zobowiązań są przechowywane w rejestrze? Otóż, standardowym okresem, czasu w którym widnieją one w BRD jest okres 10 lat. Natomiast jeśli spłacisz zaległe zobowiązanie, to Twoje dane zostaną usunięte przez ZBP po upływie kolejnych 2 lat. Jednak należy mieć na uwadze, to że nawet po wygaśnięciu zobowiązania, dane w bankowym rejestrze dłużników mogą być przetwarzane bez zgody klienta nawet przez 5 lat po zamknięciu rachunku bankowego. Dotyczy to takich informacji, jak: imię i nazwisko, PESEL, nazwa firmy, adres, NIP oraz REGON. Również co ważne, informacje z Systemu Bankowy Rejestr udostępniane są w raportach BIG InfoMonitor, jednak wtedy do jego przeszukania potrzebne jest pisemne upoważnienie osoby sprawdzanej (czyli konsumenta lub firmy).

Bankowy Rejestr Dłużników jak sprawdzić?

Częściej można natrafić na informacje, dotyczące tego, jak sprawdzić swój BIG, KRD I ERIF za darmo? Informacji na ten temat szukają zwłaszcza osoby, które mają w planach ubieganie się o kredyt gotówkowy lub hipoteczny, ale nie tylko, bowiem do rejestrów dłużników często zaglądają również firmy pożyczkowe. Jednak przez swoje bardziej elastyczne podejście do historii kredytowej potencjalnych klientów mają w ofercie takie produkty jak np. chwilowki bez BIK, czy chwilówki dla zadłużonych. W przeciwieństwie do innych rejestrów, do których dostęp jest bardzo prosty (można szybko szybko pobrać raporty po wcześniejszej rejestracji), sprawdzenie informacji w bankowym rejestrze klientów niesolidnych, może być już bardziej skomplikowane, ale oczywiście nie niemożliwe.

Tak więc dane, które widnieją pod Twoim nazwiskiem można pozyskać jedynie osobiście lub za pośrednictwem listu poleconego. Przy czym, za darmo, z takiej możliwości można skorzystać tylko raz na 6 miesięcy. Natomiast jeśli z jakiegoś powodu, będziesz chciał mieć dostęp do bazy częściej, to wówczas za odbiór osobisty raportu zapłacisz 10 zł, a listowny – 18 zł. Bankowy Rejestr Dłużników dobrze jest sprawdzać regularnie, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy ktoś np. nie wyłudził na Twoje dane kredytu bądź pożyczki. Niestety takie sytuacje są nadal dość powszechne, więc żeby uniknąć niepotrzebnych problemów, lepiej kontrolować sytuację na bieżąco.

Warto mieć na uwadze to, że ZBP może przechowywać Twoje dane do 5 lat. Oznacza to, że w tym czasie możesz mieć problem nie tylko z ubieganiem się o kredyt, ale niemożliwe może okazać się np. zrobienie zakupów na raty, otrzymanie leasingu, czy skorzystanie z usług firmy telekomunikacyjnej. Dlatego też, jeśli bank wpisał Cię do Bankowego Rejestru Dłużników, to jak najszybciej dokonaj spłaty zaległego zobowiązanie, a następnie złóż wniosek z prośbą o wykreślenie z BRD. Jeśli natomiast nie posiadasz zaległych zobowiązań, to nie zaszkodzi raz na jakiś czas pobrać raport, który upewni Cię, że nikt np. nie wyłudził kredytu na Twoje dane.

5/5 - (1 vote)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: