Błędne dane we wniosku pożyczkowym: konsekwencje

Większość instytucji udzielających pożyczek nie wymaga od swoich klientów dostarczania skanu dowodów osobistych, dokumentów z zakładu pracy czy dodatkowych zaświadczeń. Wypełniając wniosek pożyczkowy, każdy wnioskujący może więc wpisać w jego treści to, co chce. I przynajmniej w teorii — nie muszą to być wcale informacje zgodne z prawdą. Co grozi osobie, która podała pożyczkodawcy nieprawdziwe dane? Czy wniosek zostanie od razu odrzucony przez pożyczkodawcę? Na te i inne pytania odpowiemy w poniższym artykule.

Mniej formalności — większe pole do nadużyć?

Czy stosowanie uproszczonej procedury badania zdolności do spłaty może sprzyjać nadużyciom? Zdecydowanie tak. Biorąc pod uwagę fakt, że podczas wypełniania wniosku pożyczkobiorca deklaruje kwotę i źródło miesięcznych wpływów, nie potwierdzając tego stosownymi dokumentami, może wpisać w okienka formularz dokładnie to, co chce.

Uwaga! Niektórzy pożyczkodawcy zastrzegają sobie prawo do kontaktu z pracodawcą celem potwierdzenia wskazanych przez wnioskującego informacji, rzadko korzystają z tego przywileju.

Co grozi za podanie fałszywych danych we wniosku pożyczkowym?

Podanie pożyczkodawcy niezgodnych z prawdą informacji może skutkować wieloma konsekwencjami — począwszy od wypowiedzenia umowy pożyczkowej aż po odpowiedzialność karną. W kolejnej części artykułu przyjrzymy się tej kwestii nieco bliżej.

Wypowiedzenie umowy pożyczkowej – przykłady

Jeśli pożyczkodawca dowie się, że umieszczone we wniosku dane sa niezgodne z prawdą , może wymówić umowę ze skutkiem natychmiastowym. Świadczą o tym zawarte w umowach pożyczkowych zapisy. Sprawdźmy zapisy w najpopularniejszych firm na polskim rynku:

Vivus – fałszywe dane we wniosku

W umowie pożyczkowej Vivus znajdziemy zapis:

„Pożyczkobiorca powinien podać podczas tworzenia Profilu Klienta prawdziwe dane. Podanie nieprawdziwych danych, w szczególności wprowadzających Pożyczkodawcę lub Pośrednika Kredytowego w błąd oraz skutkujących doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Pożyczkodawcy, może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną Pożyczkobiorcy.”

Lendon – fałszywe dane we wniosku

W umowie pożyczkowej Lendon znajdziemy zapis:

„3. Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać prawdziwe dane. Podanie nieprawdziwych danych, w szczególności wprowadzających Pożyczkodawcę lub Pośrednika w błąd skutkujący doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem, może rodzić odpowiedzialność karną.

4. Pożyczkodawca oraz Pośrednik mają prawo skontaktować się telefonicznie z Pożyczkobiorcą w celu weryfikacji prawdziwości danych podanych w Formularzu Internetowym oraz weryfikacji zdolności pożyczkowej Pożyczkobiorcy. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania jest dobrowolne, natomiast odmowa udzielenia odpowiedzi na któreś z pytań lub udzielenie nieprawdziwych informacji może skutkować odmową udzielenia Pożyczki.”

Extraportfel – fałszywe dane we wniosku

W umowie pożyczkowej Extraportfel znajdziemy zapis:

„3. Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać prawdziwe dane. Podanie nieprawdziwych danych, w szczególności wprowadzających Pożyczkodawcę lub Pośrednika w błąd skutkujący doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem, może rodzić odpowiedzialność karną.

4. Pożyczkodawca oraz Pośrednik mają prawo skontaktować się telefonicznie z Pożyczkobiorcą w celu weryfikacji prawdziwości danych podanych w Formularzu Internetowym oraz weryfikacji zdolności pożyczkowej Pożyczkobiorcy. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania jest dobrowolne, natomiast odmowa udzielenia odpowiedzi na któreś z pytań lub udzielenie nieprawdziwych informacji może skutkować odmową udzielenia Pożyczki.”

Kuki – fałszywe dane we wniosku

W umowie pożyczkowej Kuki znajdziemy zapis:

„Dane podane przez Pożyczkobiorcę podczas procesu rejestracji muszą być prawdziwe. Podanie nieprawdziwych danych, w szczególności wprowadzających Pożyczkodawcę lub Pośrednika w błąd oraz skutkujących doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Pożyczkodawcy, może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną Pożyczkobiorcy.”

Jak widzimy na powyższych przykładach większość firm zapisuje w umowie pożyczki konsekwencje podania fałszywych danych. W większości przypadków skończy się to natychmiastowym rozwiązaniem umowy chwilówki. Może jednak skończyć się to również odpowiedzialnością karną. Warto więc uważać, aby wszystkie dane wpisywane we wniosku były prawidłowe i nie zawierały fałszywych informacji.

Odpowiedzialność karna za fałszywe oświadczenie

Zgodnie z Art. 297 Kodeksu Karnego osoba, która przedstawiła pożyczkodawcy fałszywe dokumenty potwierdzające dochód, lub — w przypadku pożyczek na dowód — złożyła nieprawdziwe oświadczenie, podlega karze pozbawienia wolności. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu, lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji, lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument, albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Przeczytaj też:

Czy można zaciągnąć pożyczkę na dane innej osoby?

Stosowanie uproszczonej procedury badania zdolności kredytowej może budzić również inne obawy. Jeśli wnioskujący może zadeklarować wyższą kwotę wynagrodzenia, czy zaciągając pożyczkę, może posłużyć się również danymi osobowymi innej osoby? Pożyczenie pieniędzy na dane innej osoby nie jest tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. Nawet jeśli oszust wpisze we wniosku pożyczkowym nieprawdziwe dane osobowe, będzie musiał je potwierdzić. Aby tego dokonać, musiałby posiadać nie tylko dokładne personalia „pożyczkobiorcy”, ale również dostęp do jego konta bankowego.

Jak działa potwierdzenie tożsamości przelewem?

Przelew weryfikacyjny to metoda potwierdzenia tożsamości, która chroni interesy obu stron umowy, zapobiegając oszustwom, nadużyciom i zaciąganiu pożyczek na skradzione lub wyłudzone dane osobowe. Jego kwota jest minimalna i w zależności od firmy wynosi od 0,01 do 1 zł. Kiedy wysłane przez pożyczkobiorcę środki zasilą konto firmy pożyczkowej, możliwe będzie sprawdzenie czy dane wnioskującego pokrywają się z personaliami właściciela rachunku bankowego. Jeśli będą identyczne, pożyczkodawca dokona analizy zdolności kredytowej i wyda decyzję. Jeśli będą odmienne, wniosek zostanie automatycznie odrzucony.

Pozorne korzyści

Przyczyną wpisania we wniosku nieprawdziwych informacji jest najczęściej chęć poprawy swojej wiarygodności w oczach pożyczkodawcy. Niestety, zdobycie dodatkowej gotówki przez „przekłamanie rzeczywistości” to rozwiązanie, które na dłuższą metę zupełnie się nie sprawdzi. Warto pamiętać bowiem, że każdą chwilówkę trzeba będzie spłacić. Jeśli nie posiadasz wystarczających środków, by uregulować swoje zobowiązanie, narażasz się na długofalowe, często bardzo nieprzyjemne konsekwencje. Opóźnienia w spłacie pożyczki mogą skutkować nie tylko procedurą windykacyjną i naliczeniem odsetek karnych, ale również postępowaniem sądowym i egzekucyjnym.

Podsumowanie:

  • Firmy pożyczkowe w umowie pożyczkowej zawierają informacje o konsekwencjach podania fałszywych danych,
  • podanie fałszywych danych we wniosku przeważnie kończy się wypowiedzeniem umowy, ale może to skończyć się również odpowiedzialnością karną,
  • chwilówkę można zaciągnąć tylko na swoje dane, nie ma możliwości wzięcia pożyczki na osobę trzecią przez weryfikację rachunku bankowego,
  • jeżeli rachunek bankowy podany we wniosku nie zgadza się z danymi – automatycznie zostanie on odrzucony.
3.9/5 - (16 votes)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: