Co jest potrzebne do wzięcia chwilówki?

Firmy pożyczkowe działają na podstawie regulacji prawnych, które jasno określają, że wymagania wobec potencjalnych pożyczkobiorców mogą być ustalone indywidualnie. Oznacza to, że kryteria wzięcia chwilówki mogą się różnić w zależności od pożyczkodawcy.

Kryteria jakie należy spełnić, by móc otrzymać chwilówkę

 • Wiek — by móc skorzystać z chwilówki należy być pełnoletnim. W wieku 18 lat każdy z nas uzyskuje pełną zdolność do czynności prawnych, co jest niezbędne w przypadku zawarcia umowy o chwilówkę. Jednak w praktyce okazuje się, że większość firm pożyczkowych ustala minimalny próg wiekowy wyżej niż 18 lat – na przykład 21 argumentując to, że młode osoby niosą ze sobą zbyt duże ryzyko problemów ze spłatą. Warto również pamiętać o maksymalnym progu wiekowym, który średnio wynosi 75 lat dla większości firm pożyczkowych – jest to z pewnością dużo wyższy próg niż obowiązuje w instytucjach bankowych.
 • Dowód osobisty — Potrzebujesz dowód osobisty do złożenia wniosku, a następnie po jego pozytywnym rozpatrzeniu do zawarcia umowy o chwilówkę. Dowód osobisty to podstawowy dokument tożsamości, który jak sama nazwa wskazuje, daje możliwość potwierdzenia tożsamości osoby wnioskującej o pożyczkę. Niestety, w większości firmy nie ma możliwości skorzystania z innego dokumentu niż dowód osobisty.
 • Konto bankowe — Rachunek bankowy jest niezbędny z dwóch powodów. Po pierwsze, większość firm pożyczkowych wypłaca pieniądze w formie przelewów, co oznacza, że aby otrzymać środki, potrzebujesz posiadać konto bankowe. Po drugie, pożyczkodawcy korzystają z systemów weryfikacyjnych, które działają na podstawie dostępu do rachunku bankowego pożyczkobiorcy. Jest to dostęp w formie „tylko do odczytu”, oznacza to, że pożyczkodawca za pośrednictwem takiego systemu może prześwietlić historię konta bankowego pożyczkobiorcy, ale nie może nic w nim zmienić.
 • Numer telefonu i adres e-mail — Firmy pożyczkowe wymagają często założenia konta na ich portalu. W tym celu potrzebujesz podać adres email oraz telefon komórkowy. Dane te są najczęściej wykorzystywane w celu weryfikacji potencjalnego pożyczkobiorcy, a także przesłania umowy pożyczki i innych dokumentów związanych z uzyskaniem chwilówki.
 • Dochód — Dochód to podstawa przy weryfikacji zdolności kredytowej osoby wnioskującej o pożyczkę. Owszem, w przeciwieństwie do banków, firmy pozabankowe prezentują dużo bardziej elastyczne podejście w postaci akceptacji dochodu z dowolnego źródła. Jednakże zawsze potrzebne są odpowiednie dokumenty na udokumentowanie źródła dochodów. Więcej na ten temat przeczytasz w dalszej części artykułu.
 • Polski adres zamieszkania — Prawie wszystkie firmy pożyczkowe wymagają, by osoba wnioskująca o pożyczkę posiadała polskie obywatelstwo oraz adres zamieszkania na terenie RP. Choć można też zauważyć otwartość kilku firm pożyczkowych na akceptacje obcokrajowców.

Powyższe wymogi widnieją w regulaminach wszystkich firm pożyczkowych. Poza nimi możesz spotkać się z dodatkowymi, na przykład: brak akceptacji wniosków dla osób zadłużonych czy weryfikacja tylko poszczególnych rejestrów dłużników. Prośba o przedstawienie dodatkowych dokumentów w postaci zaświadczenia o zarobkach od pracodawcy należy do rzadkości w przypadku chwilówek — raczej możesz spotkać się z tym wymogiem w przypadku długoterminowych pożyczek udzielanych na znacznie wyższe kwoty niż tradycyjne chwilówki.

Pamiętaj również, że nie istnieje coś takiego jak chwilówka bez żadnych formalności. Firma pożyczkowa wymaga mniej niż banki, ale zawsze dokonuje weryfikacji w rejestrach dłużników. Wymóg ten jest ustanowiony prawem by zapobiec wykorzystywaniu złej sytuacji pożyczkobiorcy, która może doprowadzić do wpadnięcia w spiralę zadłużenia na skutek zaciągania chwilówek na spłatę innych chwilówek i w konsekwencji niewypłacalności. Więcej o regulacjach prawnych chwilówki dowiesz się z naszego artykułu: Co to jest chwilówka? do którego przeczytania zachęcamy jeśli zastanawiasz się nad tym, czy chwilówka jest dla Ciebie odpowiednim rozwiązaniem.

Jakie dane trzeba podać we wniosku o chwilówkę?

Najczęściej pożyczkodawca będzie wymagał podania następujących danych:

 • imię i nazwisko,
 • nazwisko rodowe,
 • kraj urodzenia,
 • seria i nr dowodu osobistego,
 • PESEL,
 • adres zameldowania/zamieszkania/do korespondencji,
 • informacje o zatrudnieniu, czyli źródło dochodu i miesięczny dochód netto,
 • stałe obciążenia finansowe (np. wysokość spłacanych rat kredytowych, alimentów),
 • inne zobowiązania finansowe (takie jak np. opłata za mieszkanie, rachunki za prąd, gaz, wodę lub inne wydatki związane z codziennym życiem),
 • kwota, którą chcesz uzyskać,
 • wybrany okres spłaty.

Dodatkowo, osoby pracujące mogą być poproszone o wypisanie danych swojego pracodawcy, takich jak: nazwa firmy, jej NIP lub REGON, adres jej siedziby, a nawet numer kontaktowy do szefa. Dzięki czemu pożyczkodawca będzie mógł szybko ustalić ryzyko kredytowe, bez obowiązku donoszenia zaświadczeń. Jednak tu od razu ostrzegamy przed podaniem w oświadczeniu nieprawdziwych informacji o swoich zarobkach! Ponieważ odpowiedzialność spłaty chwilówki spoczywa wyłącznie na pożyczkobiorcy i jeśli znacznie zawyży on swoje dochody, może mieć spory problem z uregulowaniem zobowiązania.

Jednak fałszerstwo może wyjść na jaw już znacznie wcześniej, bowiem częstą praktyką stosowaną przez firmy pożyczkowe jest weryfikacja telefoniczna klienta, w której analityk kontaktuje się z pracodawcą pożyczkobiorcy, w celu uzyskania potwierdzenia danych zawartych we wniosku pożyczkowym. Lista pytań nie jest zbyt długa, a sam formularz jest prosty, przy czym jego wypełnienie zajmuje dosłownie kilka minut. Do tego cała procedura przebiega podobnie w przypadku wszystkich instytucji pozabankowych. A uzyskane w ten sposób informacje służą następnie do identyfikacji wnioskodawcy, jak i analizy jego zdolności kredytowej.

Przeczytaj: Jak wziąć chwilówkę: Poradnik krok po kroku

Źródło zarobków niezbędne do wzięcia chwilówki

Wypełniając wniosek pożyczkowy, znajdziesz na pewno jeszcze miejsce na wpisanie swoich dochodów. Przy czym, w zależności od pożyczkodawcy, może to być jedynie oświadczenie o dochodach (często mylone z zaświadczeniem, co jest dużym błędem). Ponieważ oświadczenie o zarobkach jest samodzielnie podawaną przez pożyczkobiorcę informacją dotyczącą wysokości jego dochodów. Klient deklaruje je najczęściej we wniosku pożyczkowym, co nie wymaga od niego składania dodatkowych dokumentów ze strony jego pracodawcy. Jednak może zdarzyć się i tak, że pożyczkodawca poprosi o dodatkowe dokumenty do chwilówek.

Przeczytaj również: Pożyczki na oświadczenie: Minimum formalności

Najczęściej jest to zaświadczenie o zarobkach, które jest już z kolei informacją oficjalną. Dokument musi potwierdzić przedsiębiorstwo, w którym pracujesz. Podanie wysokości dochodów niezbędne jest do m.in. tego, aby pożyczkodawca mógł ocenić, czy podołasz spłacie chwilówki, o którą się ubiegasz, czy też nie. Niektóre instytucje pozabankowe za dochód uznają jedynie wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę. Są i też takie, dla których jest nim świadczenie 500 plus, alimenty, urlop macierzyński, premie, prowizje, nadgodziny czy stypendia. Również może się zdarzyć, że pożyczkodawca poprosi Cię o dodatkowe dokumenty, takie jak: lista rachunków (za prąd, gaz, wodę i inne media), wyciąg z konta bankowego, RMUA, czy też PIT 11 lub PIT 40.

W związku z czym, przed rozważeniem decyzji o chwilówce dokładnie zapoznaj się z tym, jakie źródła dochodu są akceptowane dla konkretnych pożyczkodawców. Pomimo tego, że największą popularnością w sieci cieszą się chwilówki bez zaświadczeń, to i tak wiele firm wymaga od swoich klientów dostarczenia zaświadczenia potwierdzających zatrudnienie i zarobki pracownika. Ze względu na różne źródła dochodu mogą to być następujące dokumenty do chwilówek:

Przy umowie o pracę na czas nieokreślony

Umowa na czas nieokreślony jest nie tylko najkorzystniejszą umową dla samego pracownika, ale również z nią ma on największe szanse na uzyskanie chwilówki. Ta forma zatrudnienia daje pracownikowi ochronę stosunku pracy ponieważ wiąże pracodawcę z pracownikiem bezterminowo. Przy czym dla pożyczkodawcy ważny jest staż pracy, jednak przy tej formie umowy przepracowanie przynajmniej 3 miesięcy jest już w zupełności wystarczające. Fundamentalnym dokumentem, który weryfikuje zarobki osoby, z każdym rodzajem umowy o pracę, jest zaświadczenie o wysokości dochodów wystawione przez jego pracodawcę (akceptowana jest również sama kopia umowy).

Przy umowie o pracę na czas określony

Umowa na czas określony należy do najpopularniejszych umów terminowych w naszym kraju. W 2016 roku ustawodawca wprowadził limit czasowy oraz ilościowy do umów zawartych na czas określony. Obecnie umowa o pracę na czas określony, zawarta przez tego samego pracodawcę i pracownika nie może być zawarta na dłużej niż 33 miesiące i maksymalnie 3 umowy na czas określony. Jeśli umów jest więcej niż 3, to uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Przy tym, ta forma umowy jest wiarygodna dla pożyczkodawcy tylko wówczas gdy czas jej obowiązywania nie jest krótszy, niż czas spłaty chwilówki, o którą ubiega się klient (wyjątek stanowią niektóre zawody takie jak np. wykładowca akademicki, nauczyciel, czy lekarz kontraktowy, ze względu na ich specyfikę). Jeśli jest inaczej, to instytucja pozabankowa nie ma gwarancji tego, że po jej wygaśnięciu pożyczkobiorca podejmie kolejne zatrudnienie. Dlatego też, w takim przypadku część firm daje szanse na uzyskanie chwilówki, posiadaczom takiej umowy, u których czas zatrudnienia jest od momentu wzięcia zobowiązania nie krótszy niż 6 lub 12 miesięcy.

Przy umowie o dzieło/umowa zlecenie

Umowę o dzieło podpisuje osoba zlecająca dzieło i osoba, która go przyjmuje. Przy czym ta druga strona deklaruje wykonanie określonego dzieła w danym terminie. Z kolei umowa zlecenie obliguje przyjmującego zlecenie do realizacji jasno określonego zadania (lub zadań) w zamian za konkretne świadczenie. Często umowy te nazywane są “śmieciowymi” i uważa się, że nie są dość wiarygodne w oczach pożyczkodawców, ale czy na pewno? To, czy dostaniesz chwilówkę czy nie, zależy głównie od kwoty, którą zarobisz w wyniku tego typu umowy. Jeśli jesteś jej posiadaczem, to na pewno zostaniesz poproszony o wykazanie swoich zarobków z ostatnich 6, 12 lub nawet 24 miesięcy. Gdy będą one zbyt niskie, a polityka firmy pożyczkowej umowę o dzieło/umowę zlecenie nie będzie traktować jako głównego źródła Twojego dochodu, to możesz pożyczki nie uzyskać.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Pożyczka na umowę zlecenie.

Praca dorywcza

A co w przypadku prac dorywczych, czyli takich, które nie są poparte żadną umową? Praca dorywcza jest niestandardową formą zatrudnienia, która w potocznym rozumieniu charakteryzuje się krótkim okresem trwania i nieregularnością. Przy czym nie jest to praca sezonowa ponieważ nie jest związana z konkretną porą roku oraz nie istnieje żadna definicja prawna tego pojęcia. Tego rodzaju prace dorywcze, uznawane są właściwie wyłącznie w przypadku oświadczenia o dochodach. W związku z czym, pracownik nie ma go nawet jak przedstawić, przez co instytucje pozabankowe, które nie poprzestają na samym oświadczeniu dochodów w żadnym wypadku nie zaakceptują takie źródło dochodu.

Działalność gospodarcza

Również w przypadku działalności gospodarczej, jeśli masz regularne i stabilne dochody, to jesteś dla firmy wiarygodnym klientem i nie powinieneś mieć problemów z otrzymaniem chwilówki. Za to inaczej sprawa przedstawia się kiedy Twoja firma ma krótki staż i nie przynosi jeszcze stałych zysków. Wówczas pożyczkodawca zwróci szczególną uwagę na średni miesięczny dochód (za 6, 12 lub 24 miesiące) oraz staż działalności. Możesz również zostać poproszony o okazanie PIT-ów z roku poprzedniego lub ostatnich dwóch lat.

Emerytura/renta

W samym 2017 roku, według danych GUS, 23% ludności Polski stanowiły osoby pobierające emeryturę lub rentę. Z roku na rok, będzie ich coraz więcej, jakie są zatem ich szanse na skorzystanie z chwilówki online? Część firm pożyczkowych nie udziela pożyczek rencistom lub osobom na emeryturze. Często bowiem barierę stanowi w takim przypadku wiek wnioskującego (firma pożyczkowa może mieć ustaloną górną granicę wiekową np. 65 lub 70 lat). Jeśli tych ograniczeń nie ma lub są one mniej restrykcyjne, to świadczenie emerytalne jest tak samo wiarygodne z punktu widzenia instytucji pozabankowej, jak umowa o pracę na czas nieokreślony. Dzięki temu, że emerytura jest wypłacana bezterminowo, to pożyczkodawca ma gwarancję, tego, że pożyczkobiorcy nie skończy się stałe źródło dochodu.

W przypadku renty jest podobnie, jak przy umowie na czas określony, czyli istotny jest okres na jaki przyznane jest świadczenie. Zatem czas na jaki przyznano pożyczkobiorcy rentę powinien być taki sam lub dłuższy, jak ostateczny termin spłaty chwilówki, o którą się on ubiega.

Przy czym najczęściej wymaganym dokumentem w przypadku emerytów i rencistów jest dokument potwierdzający wysokość emerytury lub wypłacanej renty. Sprawdź, jakie firmy pożyczkowe udzielają pożyczki dla rencistów.

Ilość wymaganych dokumentów do chwilówek najczęściej ogranicza się do dowodu osobistego i oświadczenia o zarobkach. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach pożyczkodawca może poprosić o zaświadczenie o dochodach czy PIT.

5/5 - 2 liczba głosów

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU:

 • q
  qwerty
  10.06.2014, 20:14

  Dowód osobisty. Chwilówki słyną z tego, że są udzielane na sam dowód. Być może gdzieś tam zażyczą sobie jeszcze inny dokument potwierdzający tożsamość, ale na ogół jest to sam dowód. Oczywiście mam na myśli typowe chwilówki - czyli pożyczki krótkoterminowe i stosunkowo niskie.

 • F
  Faro
  11.06.2014, 00:26

  To zależy. Niekiedy wydzwaniają do pracodawców i chcą potwierdzeń zarobków o ile osoba ma pracę. Kolejna sprawa to taka, że firmy udzielają pożyczek przez Internet i dowodu nie wymagają a jedynie dane osobowe. Wszystko i tak jest weryfikowane kontem bankowym, a skanu dowodu nikt nie wysyła. Jeśli tak to trzeba uważać bo może być to jakiś przekręt.

 • f
  farcik
  12.06.2014, 15:28

  1. Internet 2. Dowód osobisty 3. Konto bankowe Jeśli bierzesz jakieś chwilówki na dłużej niż miesiąc to mogą wymagać zaświadczenia o zarobkach. Ad.1. Nie trzeba tłumaczyć :) Ad.2. Dane do umowy Ad.3. Weryfikacja danych + wypłata gotówki Nic dodać nic ująć. Tyle trzeba. AAA, jeszcze numer telefonu niezbędny do kontaktu!!

 • B
  Bezsenny
  20.09.2014, 13:59

  Hej. Dowód tylko trzeba a i tak go nikt nie sprawdza. Potrzeba danych z dowodu do rejestracji.Później to weryfikują przelewem bankowym i tyle. Jak ktoś będzie chciał od ciebie jakieś skany to nic nie skanuj bo nie wiadomo co z nimi zrobią.

 • O
  Olo
  24.09.2014, 17:52

  O właśnie, trzeba to podkreślić, aby nie przesyłać skanów dowodu osobistego! Czasami w chwilówkach życzą sobie potwierdzenie o dochodach, ale tylko w przypadku większej kwoty pożyczki. Najlepiej sprawdzić na stronie danej firmy, co dokładnie jest potrzebne. W Internecie bez problemu można znaleźć takie informacje.

 • w
  wiktorr
  30.09.2014, 00:56

  Niby potrzebny jest sam dowód, ale zdarza się, że telefonicznie wypytują o zarobki. Ogólnie teraz jest spoko, bo można wszystko załatwić online, wystarczą dane z dowodu i konto w banku. W dzisiejszych czasach prawie każdy ma konto i telefon komórkowy, więc nie powinno być problemu.

 • N
  Norbi
  06.10.2014, 00:54

  Teraz sam dowód wystarczy. A jak gdzieś chcą zaświadczenia o zarobkach, to jest to wypisane na ich stronie. Najlepiej wybrać sobie jakąś firmę i dokładnie sprawdzić regulamin na stronie internetowej. Internetowe chwilówki zazwyczaj są udzielane na sam dowód, ale różnie bywa. Tak jak tutaj ktoś już napisał - w przypadku wyższej pożyczki, konieczne może być udowodnienie, że mamy miesięcznie zarobki w konkretnej kwocie.

 • h
  hah
  31.07.2015, 14:10

  O Internecie zapomnieliście. Trzeba mieć dostęp niestety by szybko reagować na maile. Zamiast Internetu może być też telefon komórkowy bo w formie SMS też przychodzą powiadomienia. Reszta dokumentów tak jak opisane - gównie dowód osobisty. Paszporty i Prawo jazdy raczej nie wchodzą w grę.

 • W
  Walu
  22.08.2015, 17:30

  Słyszałem, że na paszport lub prawo jazdy się da. Nie wiecie w jakiej firmie? Chodzi mi o zwykłą chwilówkę na 500 zł na miesiąc.

 • l
  lucyna
  26.07.2016, 23:58

  Ostatnio jak potrzebowałam pożyczki na firmę to poszła do Profi Credit, o dziwo wystarczył tylko dowód osobisty.

 • k
  krystian
  12.12.2017, 07:30

  Słuchajcie czy to normalne,ze firma w której chciałem zaciągnąć pożyczkę żada ode mnie takich dokumentów jak: skan dowodu osobistego oraz skany wyciągów z konta? Jeszcze nigdy nie brałem pożyczki ale wczesniej banki nie żadały wyciągów z konta, z czymś takim spotkałem sie po raz pierwszy i nie wiem w sumie czy jest to uczciwe czy może nie jest. Nie chciałbym dać się wkopać.

 • B
  Bączek
  15.12.2017, 06:57

  Normalne.Dowodu osobistego będzie żadała firma prywatna i bank. Wyciągów z konta z tego co wiem to chcą niektóre firmy ( te które liczą zdonośc kredytową albo jeśli chcesz starać się o jakąś wyższą kwotę). Jest jednak wiele firm, które tego nie wymagają ta więc jak Ci sie to nie podoba i nie chcesz podawać żadnych takich informacji to wcale nie musisz. Idź do konkurencji.

 • P
  Patryś
  19.12.2017, 08:43

  Norma. Jeśli nie chcesz dawać to nie dawaj. Może inna firma nie bedzie miała takich wymagań ( raz brałam pożyczke w Vivusie to nie wymagali wyciągów z konta ani zaświadczenia o zarobkach). O jakąs kwote konkretnie składałeś podanie?

 • w
  wizz
  31.01.2018, 08:06

  Nie wiem czemu się tak boicie. Firma pożyczkowa nie wykorzysta raczej Waszego skanu dokumentu do jakichś niecnych celów.Jest to im potrzebne aby zobczyc czy to Wy. Poza tym w bankach również skanuej się dowody osobiste oraz banki mają do tego PRAWO z racji prawa bankowego. Wymagaja skanu przy wszystkim: przy założeniu konta, przy lokacie i przy kredycie. Tak wiec nic dziwnego,że firmy pozyczkowe również skanują dowody przy pożyczkach. Nie chcecie dawać a potem dziwicie się , że się Wam oferta pożyczkowa zawęża.

 • J
  Janusz
  02.02.2018, 08:36

  Słuchajcie mam jeden problem.Mianowicie składałem podanie o dwie pozyczki ratalne w dwóch firmach pozyczkowych ale w jednej i w drugie wymagali zaświadczenia z pracy o dochodach. Nie jestem w stanie takiego zaświadczenia dostarczyć. Pracuję ale nie chce aby ktoś w firmie dowiedział sie,że będe brał pożyczkę (pracuje tam moja żona, która raczej nie powinna sie dowiedzieć o tym,że biorę pozyczkę ratalnie a że pracuje w księgowości to na pewno doszłaby do niej taka informacja). Jak mozna udowodnić firmie pożyczkowej,że się pracuje jak nie moiżna dostaczyć takiego włąsnie zaświadczenia?

 • M
  Mieszko
  07.02.2018, 07:54

  Nie udowodnisz. Jak chcą zaświadczenie to musisz takie zaświadczenie dostarczyć. A jak nie to składaj w innej firmie, która zaswiadczenia nie wymaga.

 • K
  Kosmo
  14.02.2018, 08:06

  Słuchajcie czy to normalne, że wymagaja ode mnie poręczyciela? Czy nie odeszlo się już od takich praktyk?

 • K
  Komk
  07.03.2018, 08:42

  Nie jest nienormalne. Firma jeśli traktuje osobe, której chce udzielić pożyczki za nierzetelną to może wymagać wskazania poręczyciela. I nie robią tak jedynie firmy udzielające pożyczek ale równiez i banki. Sam jak brałem kredyt studencki to musiałem wskazać poręczyciela ( byli to w tym przypadku moi dwaj bracia). Robi sie tak również w przypadku pożyczek zakładowych czy w przypadku kredytów na mieszkanie. Jest to wbrew pozorom dośc popularna praktyka.

 • D
  Doży
  23.04.2018, 07:15

  Niestety ale nie. Jeśli jednak ktoś będzie chciał zostać poręczycielem to polecam dobrze się nad tym zastanowić. NIe raz zdarzyła sie sytuacja, że nawet najbardizej zaufana osoba przestała spłacać pożyczkę i prze to poręczyciel musiał przejąć na siebie praktycznie wszystkie zobowiązania finansowe, których mogło być dość sporo.... Sam poręczyłem kiedyś pożyczkę koleżance w pracy ( firmową) z kilkoma innymi osobami. I co? Ano musieliśmy za nią spłącać chocaiż tyle dobrze, że dług rozłożył się na kilka osob.

 • l
  lepszy niby weksel?
  24.04.2018, 07:14

  Lepszy poręczyciel niż podpisanie weksla. Ludzie nie wiedzą co to te weksle i podpisują je bez przemyślenia.

 • P
  Popularny
  23.07.2018, 08:56

  No ale przecież firma nie może wykorzystać weksla do niecnych celów. Tylko jak nie spłacamy w terminie pożyczki.