Co się stanie, jak nie spłacę chwilówki?

Zaciągnięcie chwilówki nakłada na konsumenta szereg obowiązków, które są opisane w podpisanej umowie o pożyczkę. Jednym z najważniejszych obowiązków jest spłata chwilówki w wyznaczonym terminie. Co jednak czeka konsumenta, który konsekwentnie zalega ze spłatą chwilówki? Poniżej opisujemy najczęstsze konsekwencje. Wiedz, że mogą się one nieco różnić w zależności od polityki firmy.

Niespłacanie chwilówki: konsekwencje

Niespłacanie chwilówki pociąga za sobą szereg konsekwencji, które najczęściej występują według poniższej kolejności:

  1. Już w pierwszym dniu po upłynięciu terminu spłaty chwilówki, pożyczkodawca odnotowuje to w swoich systemach i przechodzi do wstępnych procedur związanych z zaleganiem ze spłatą chwilówki. Zwykle jest to wysyłanie monitów, ponagleń i upomnień na adres email i skrzynkę pocztową, a także wiadomości SMS na numer telefonu podany we wniosku o chwilówkę. Wraz z upomnieniem wysyłane są również informacje o naliczaniu karnych odsetek zgodnie z zapisami w umowie. Uczulamy, że wszelkie koszty związane z kontaktem z pożyczkobiorcą ponosi sam pożyczkobiorca. Na tym etapie, ponaglanie pożyczkobiorcy zwykle trwa średnio od 2 do 3 miesięcy i ma charakter bardziej informacyjny (bez nacisku). Jeśli pożyczkobiorca w tym czasie nie podejmie żadnych działań, firma pożyczkowa przechodzi do wykorzystywania kolejnych, bardziej efektywnych narzędzi.
  2. Konsekwencją kontynuowania zalegania ze spłatą chwilówki jest przejście przez firmę pożyczkową do bardziej osobistej formy kontaktu z pożyczkobiorcą. Firma pożyczkowa na tym etapie kontaktuje się telefonicznie lub wykorzystuje wewnętrznych windykatorów, którzy udają się na osobistą wizytę pod adres pożyczkobiorcy podany we wniosku o chwilówkę. Ostatecznie, firma pożyczkowa dokonuje negatywnego wpisu w rejestrze dłużników.
  3. Unikanie kontaktu z firmą pożyczkową i ciągłe zaleganie ze spłatą skutkuje przekazaniem długu do zewnętrznej firmy windykacyjne. Etap ten jest już bardziej stresujący. Pracownik firmy windykacyjnej stara się polubownie rozwiązać problem spłaty chwilówki poprzez negocjacje mające na celu zachęcenie pożyczkobiorcy do uregulowania zobowiązania. Na tym etapie, windykator może proponować różne rozwiązania jak na przykład rozłożenie spłaty na mniejsze raty. Można się spodziewać dużo częstszych telefonów od windykatora jak i wizyt w miejscu zamieszkania pożyczkobiorcy.
  4. Powyższe działania nie przyniosły skutku? Firma windykacyjna w takiej sytuacji ma prawo przekazać sprawę do sądu. Sąd po zapoznaniu się ze sprawą, może wydać nakaz uregulowania zobowiązania oraz przekaże sprawę do komornika. Niestety, komornik sądowy ma znacznie większe możliwości rozwiązania sprawy zalegania spłaty niż firma windykacyjna. Komornik sądowy ma prawo siłą wkroczyć do domu osoby zadłużonej i zająć wartościowe mienie na poczet pokrycia zadłużenia.
  5. Na tym etapie na pewno osoba zadłużona zostanie wpisana do rejestrów dłużników jak na przykład BIK czy KRD. Taki wpis uniemożliwi skorzystanie z jakiegokolwiek kredytu czy pożyczki, a nawet możliwości wzięcia produktu na raty, czy telefonu w abonamencie. Negatywny wpis może widnieć w bazach nawet kilka lat, co przekreśli możliwość pozyskania finansowania przez wiele lat.

Pamiętaj, że każdy z powyższych etapów generuje dodatkowe koszty. Zatem z pożyczki na kwotę przykładowo 3000 zł, kwota do spłaty może wzrosnąć nawet kilkukrotnie jeśli sprawa zakończy się egzekucją komorniczą. To dlatego korzystanie z pożyczek pozabankowych niesie ze sobą bardzo duże ryzyko, gdyż może doprowadzić do wpadnięcia w spore długi, z których ciężko wyjść. Oczywiście, pożyczki chwilówki są jak najbardziej bezpieczną formą finansowania, regulowaną prawnie. Jednak trzeba umieć z nich korzystać z głową — nigdy nie pożyczaj za dużo, przemyśl swoją decyzję dobrze, tak byś miał pewność, że spłacisz zobowiązanie w terminie.

Więcej o chwilówkach:

5/5 - 1 liczba głosów

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: