Co to jest BIG Infomonitor? Jak działa BIG Infomonitor?

Spóźniasz się ze spłatą kredytu czy chwilówki online? Uważaj! Ponieważ Twoje dane mogą trafić do kilku baz dłużników, w tym BIG Infomonitor! Jak sprawdzić czy zostałeś tam wpisany i jakie mogą być tego konsekwencje?

BIG Infomonitor – co to jest?

Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor Spółka Akcyjna jest podmiotem, którego podstawą działalności jest ustawa z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu danych gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. BIG InfoMonitor przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o zaległym zadłużeniu oraz terminowych płatnościach konsumentów i przedsiębiorców. Na ten moment (październik 2019) w rejestrze BIG Infomonitor znajduje się 79 mln informacji gospodarczych. Pobranych natomiast zostało 101,3 mln raportów o zadłużeniu osób prywatnych i firm.

Również jako jedyny BIG umożliwia dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej (BIK) oraz Związku Banków Polskich. Należy tu od razu zaznaczyć, że w Polsce nie funkcjonuje jeden nadrzędny BIG, ale kilka samodzielnych jednostek. I tak oprócz wspomnianego już BIG Infomonitor, podobną działalność prowadzą także: KRD, ERIF, BIG i KIDT (Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych). BIG Infomonitor stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki (średnio co 2 sekundy z Rejestru Dłużników BIG pobierany jest raport o zaległym zadłużeniu).

Kto może zgłosić wpis do BIG Infomonitor?

Wpis do rejestru BIG Infomonitor może zrobić każdy wierzyciel, posiadający prawne podstawy do dokonania takiego wpisu i mający podpisaną umowę z BIG InfoMonitor. W praktyce oznacza to, że do rejestru może wpisać Cię każdy, komu zalegasz ze spłatą pieniędzy, czyli:

 • banki, SKOK-i oraz firmy pożyczkowe;
 • firmy ubezpieczeniowe, leasingowe, faktoringowe;
 • osoby fizyczne, ale wyłącznie na podstawie prawomocnego wyroku sądowego z klauzulą wykonalności;
 • dostawcy energii elektrycznej, wody, gazu i innych przedsiębiorstw użyteczności publicznej;
 • operatorzy telekomunikacyjni i telewizyjni;
 • sądy;
 • gminy, urzędy miasta i podległe im zakłady komunalne;
 • wynajmujący powierzchnie biurowe, magazynowe;
 • hurtownie oraz inni przedsiębiorcy;
 • zarządcy nieruchomości;
 • firmy zajmujące się przewozem osób.

By trafić do BIG Infomonitor muszą być spełnione następujące warunki:

 • kwota długu jest większa niż 200 zł dla konsumenta lub 500 zł dla firmy,
 • opóźnienie w płatności przekracza 60 dni,
 • minęło 14 dni od momentu, w którym wierzyciel poinformował Cię o tym, że ma zamiar wpisać Cię do BIG Infomonitor.

Kto może pobierać raport BIG Infomonitor?

Informacje na temat rzetelnych płatników jak i dłużników, mogą pobierać po spełnieniu pewnych warunków wszystkie podmioty gospodarcze, a także w ograniczonym zakresie osoby fizyczne. Przy czym, bez żadnych ograniczeń innych przedsiębiorców mogą sprawdzać zarówno firmy jak konsumenci. Z kolei, na pobranie raportu o osobie fizycznej firma musi mieć zgodę sprawdzanego. Natomiast klient indywidualny w ogóle nie może pobierać informacji o innych konsumentach.

Posiada natomiast nielimitowany dostęp do danych na swój temat. Zgodnie z obowiązującą ustawą o udostępnianiu danych gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, ma prawo co 6 miesięcy ściągnąć darmowy Raport o Sobie. Może w nim sprawdzić ewentualne wpisy do bazy i Raport z Rejestru Zapytań wskazujący, które instytucje wysyłały do BIG zapytanie na jego temat. Konsument ma także prawo w przypadku wątpliwości lub zastrzeżeń co do danych zgromadzonych w bazie, złożyć reklamację albo zgłosić sprzeciw. (“Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności” 13 listopada 2017 r.).

BIG Infomonitor – co zyskują firmy i konsumenci?

Dzięki wpisaniu dłużnika do rejestru BIG, z którego zresztą codziennie korzystają przedsiębiorcy wszystkich branż, banki, firmy pożyczkowe, czy konsumenci, możliwe jest szybsze odzyskanie zaległej kwoty. To samo ma miejsce również w przypadku np. alimenciarzy. Ponieważ BIG InfoMonitor od czerwca 2015 r. prowadzi akcję „Odzyskuj alimenty”, która pozwala za symboliczną złotówkę wpisywać do rejestru dłużników alimentacyjnych. Celem akcji jest bowiem wskazanie skutecznego narzędzia do odzyskiwania należności. Dlatego też, jeśli jesteś osobą, która samotnie wychowuje dzieci i posiada wyrok sądowy, przyznający prawo do alimentów, to “Odzyskuj alimenty” skierowane jest właśnie do Ciebie.

BIG Infomonitor – co zyskują firmy?

Korzyści płynące dla firm to przede wszystkim:

 • możliwość szybkiego odzyskania zaległej kwoty i obniżenie tym samy kosztów windykacji należności w swojej firmie;
 • brak kosztów prowizji od wartości odzyskanych długów;
 • uzyskanie dostępu do ponad 70 mln informacji (zarówno o terminowym wywiązaniu się z zobowiązań, jak i zaległych zadłużeniach osób fizycznych oraz przedsiębiorstw);
 • uzyskanie danych z kilku baz jednocześnie (Związku Banków Polskich, Rejestru BIG, bazy Biura Informacji Kredytowej);
 • ograniczenie ryzyka poniesienia strat finansowych jeszcze przed podjęciem współpracy z kontrahentem mającym problem z terminami.

BIG Infomonitor – co zyskuje konsument?

Wśród zalet korzystania przez konsumenta z BIG Infomonitor wymienić należy przede wszystkim:

 • możliwość sprawdzenia tego, czy firma, z której usług zamierzasz skorzystać jest godna zaufania;
 • dostęp do milionów informacji gospodarczych, których nie uzyskasz w żaden inny sposób;
 • obniżenie ryzyka poniesienia strat finansowych w skutek podjęcia współpracy z nierzetelną firmą (np. deweloperem gdy kupujesz mieszkanie);
 • możliwość na bieżąco monitorowania tego, co na Twój temat widnieje w rejestrze BIG, dzięki czemu, gdy pojawi się w nim negatywny wpis będziesz mógł to szybko wyjaśnić z wierzycielem;
 • zmobilizowanie dłużnika do spłaty należności.

Jakie są konsekwencje wpisania do BIG Infomonitor?

Pozytywne informacje o kliencie indywidualnym lub firmie zwiększają szansę na wsparcie finansowe. Dobra historia kredytowa świadczy bowiem o uczciwości i odpowiedzialności w podejściu do terminowej spłaty zobowiązań. Wśród klientów BIG Infomonitor, którzy zgłaszają, jak i pobierają dane, w większości znajdują się banki, instytucje pozabankowe, firmy leasingowe, telekomy, ubezpieczyciele. Również, coraz częściej korzystają z niego spółdzielnie mieszkaniowe i TBS-y, które traktują BIG Infomonitor jako „straszak” na zadłużonych lokatorów.

Dzięki takiej motywacji są oni bardziej skłonni do uregulowania swoich zobowiązań. Dlaczego? Ponieważ negatywne informacje zawarte w rejestrze o konsumencie mogą uniemożliwić im:

 • wzięcie kredytu;
 • skorzystanie z usług telefonii stacjonarnej;
 • zakup telefonu komórkowego w abonamencie, czy innych usług abonamentowych;
 • skorzystanie z usług telewizji kablowej i cyfrowej oraz Internetu;
 • zawarcie umowy leasingu;
 • zakupu towaru z odroczonym terminem płatności;
 • dodatkowo dłużnikom odmawia się lub też proponuje znacznie mniej korzystne warunki umów przy nabywaniu produktów i usług;

Natomiast w przypadku firmy mogą to być dodatkowe trudności z:

 • wynajęciem powierzchni magazynowej i biurowej;
 • korzystaniem z leasingu czy też innych źródeł finansowania;
 • uzyskaniem kredytu kupieckiego;
 • zawieraniem umów z kontrahentami.

Jestem w BIG Infomonitor – czy mam szansę na pożyczkę?

Kontrola zdolności kredytowej pożyczkobiorcy, to wymóg Ustawy o kredycie konsumenckim, według której powinny działać wszystkie firmy pożyczkowe. Jednak instytucje te nie muszą sprawdzać każdej z dostępnych baz dłużników (w swojej ofercie mają one chociażby chwilówki bez BIK), ponieważ same mogą decydować o tym, z jakim rejestrem będą współpracować. Posiadanie pozytywnych wpisów w BIG InfoMonitor ułatwi budowanie historii kredytowej, która wpływa na przyznanie pożyczki. Jeśli jest dobra, w oczach pożyczkodawcy stajesz się wiarygodnym klientem.

Jeśli zaś nie przykładasz większej wagi do terminowego spłacania swoich należności, to nie zdziw się, że nie tylko będziesz miał problem z uzyskaniem kredytu, ale również to samo może Cię czekać, gdy będziesz chciał uzyskać chwilówkę w firmie pożyczkowej. Ponieważ pożyczkodawcy często sięgają do bazy BIG Infomonitor. Jednak nie oznacza to, że automatycznie dostają oni również dane z BIK. Wszystko bowiem zależy od tego jaki pakiet usług został przez nich wykupiony. W wersji podstawowej pożyczkodawca dostaje wyłącznie informacje z BIG Infomonitor, natomiast dopiero pakiet rozszerzony zawiera wiadomości przekazane przez Biuro Informacji Kredytowej.

Warto tu również dodać, że firmy pożyczkowe do wpisów znajdujących się w BIG Infomonitor przywiązują różną wagę. I tak np. mandat za brak biletu w autobusie, czy pociągu, może nie mieć dużego wpływu na decyzję o przyznaniu chwilówki. Natomiast już nieterminowa spłata kredytu, czy pożyczki może na dobre pogrzebać Twoje szanse na uzyskanie kolejnego zobowiązania. Dlatego też, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dobrze jest złożyć kilka wniosków u różnych pożyczkodawców i poczekać na odpowiedź. Gdy jest ona odmowna, należy jak najszybciej rozpocząć odpowiednie działania, zaczynając od sprawdzenia siebie w BIG Infomonitor.

Jak sprawdzić siebie w BIG Infomonitor?

Jeśli nie jesteś pewien, co do tego, kto wpisał Cię do Infomonitor lub jakie informacje na Twój temat się w nim znajdują, to możesz sobie na to odpowiedzieć wyłącznie w jeden sposób. Jaki? Otóż poprzez sprawdzenie swojej osoby w rejestrze dłużników BIG Infomonitor. Dużym udogodnieniem jest to, że możesz to zrobić bez wychodzenia z domu, wystarczy jedynie, że:

 • zarejestrujesz się na stronie BIG Infomonitor;
 • udzielisz informacji wymaganych do założenia konta (podając swój e-mail oraz hasło) i zaakceptujesz zgody;
 • klikniesz w link aktywacyjny, który znajdziesz w e-mailu;
 • zalogujesz się na swoje nowe konto i wybierzesz jego rodzaj (jako konsument możesz jedynie korzystać z przedpłaconej wersji);
 • uzupełnisz formularz z danymi osobowymi, takimi jak: imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, dokument tożsamości (wraz z serią i numerem PESEL); adres zameldowania i korespondencyjny oraz numer telefonu;
 • potwierdzisz swoje dane, wysyłając do BIG Infomonitor skan lub zdjęcia dowodu osobistego;
 • przejdziesz weryfikację. Jeśli przebiegnie ona pozytywnie, to będziesz mógł zacząć korzystanie ze swoje konta;
 • aby pobrać Twój Raport lub Raport z Rejestru Zapytań wystarczy jedynie zalogować się na swoje konto w BIG Infomonitor. Dzięki czemu, bezpłatnie, raz na pół roku (lub częściej, ale już za opłatą jednorazową wynoszącą 6,50 zł), dowiesz się tego, jak wygląda Twoja obecna sytuacja finansowa. Czyli, czy w rejestrze znajdują się wpisy na Twój temat, kto jest ich autorem i co było przyczyną ich zamieszczenia? Dodatkowo, uzyskasz informacje na temat tego, ile jesteś winien wierzycielom.

Jak usunąć wpis w BIG Infomonitor?

Jeśli chcesz usunąć wpis na swój temat w BIG Infomonitor, to jak najszybciej spłać swoje zadłużenie, w innym wypadku, dane te mogą być przechowywane w rejestrze nawet przez 10 lat! Na tym Twoja rola się kończy, ponieważ regulując swoje zobowiązanie masz gwarancję tego, że wierzyciel samodzielnie dokona stosownych zmian i obciążający Ciebie wpis zostanie usunięty z rejestru (powinno to nastąpić w ciągu 14 dni).

Pamiętaj o tym, że jest to obowiązek każdego wierzyciela, a nie jego dobra wola skierowana w stronę dłużnika! Ponieważ ustawa, która pozwala mu na wpisanie do rejestru osoby, która nie spłaca zobowiązania na czas, jednocześnie wymusza na nim zadbanie o to, aby po jego uregulowaniu wpis został usunięty w ustawowym terminie 14 dni. W innym przypadku może zostać na niego nałożona kara wysokości nawet 30 000 zł.

5/5 - (3 votes)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: