Co to jest BIG InfoMonitor?

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor, w skrócie BIG InfoMonitor, przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o zaległym zadłużeniu oraz terminowych płatnościach konsumentów i przedsiębiorców. Należy tu od razu zaznaczyć, że w Polsce nie funkcjonuje jeden nadrzędny BIG, ale kilka samodzielnych jednostek. I tak oprócz wspomnianego już BIG Infomonitor, podobną działalność prowadzą także: KRD, ERIF i KIDT.

BIG InfoMonitor – Co to jest?

Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor Spółka Akcyjna jest podmiotem, którego podstawą działalności jest ustawa z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu danych gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. BIG Infomonitor stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. Średnio co 2 sekundy z Rejestru Dłużników BIG pobierany jest raport o zaległym zadłużeniu.

BIG InfoMonitor jako jedyny BIG umożliwia dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej (BIK) oraz Związku Banków Polskich.

Kto może zgłosić wpis do BIG InfoMonitor?

Wpis do rejestru BIG Infomonitor może zrobić każdy wierzyciel, posiadający prawne podstawy do dokonania takiego wpisu i mający podpisaną umowę z BIG InfoMonitor. W praktyce oznacza to, że do rejestru może wpisać Cię każdy, komu zalegasz ze spłatą pieniędzy, czyli:

 • banki, SKOK-i oraz firmy pożyczkowe;
 • firmy ubezpieczeniowe, leasingowe, faktoringowe;
 • osoby fizyczne, ale wyłącznie na podstawie prawomocnego wyroku sądowego z klauzulą wykonalności;
 • dostawcy energii elektrycznej, wody, gazu i innych przedsiębiorstw użyteczności publicznej;
 • operatorzy telekomunikacyjni i telewizyjni;
 • sądy;
 • gminy, urzędy miasta i podległe im zakłady komunalne;
 • wynajmujący powierzchnie biurowe, magazynowe;
 • hurtownie oraz inni przedsiębiorcy;
 • zarządcy nieruchomości;
 • firmy zajmujące się przewozem osób.

By trafić do BIG InfoMonitor muszą być spełnione następujące warunki:

 • kwota długu jest większa niż 200 zł dla konsumenta lub 500 zł dla firmy,
 • opóźnienie w płatności przekracza 60 dni,
 • minęło 14 dni od momentu, w którym wierzyciel poinformował Cię o tym, że ma zamiar wpisać Cię do BIG Infomonitor.

Co zyskują firmy korzystające z usług BIG InfoMonitor?

Korzyści płynące dla firm to przede wszystkim:

 • możliwość szybkiego odzyskania zaległej kwoty i obniżenie tym samy kosztów windykacji należności w swojej firmie;
 • brak kosztów prowizji od wartości odzyskanych długów;
 • uzyskanie dostępu do ponad 70 mln informacji (zarówno o terminowym wywiązaniu się z zobowiązań, jak i zaległych zadłużeniach osób fizycznych oraz przedsiębiorstw);
 • uzyskanie danych z kilku baz jednocześnie (Związku Banków Polskich, Rejestru BIG, bazy Biura Informacji Kredytowej);
 • ograniczenie ryzyka poniesienia strat finansowych jeszcze przed podjęciem współpracy z kontrahentem mającym problem z terminami.

Co zyskuje konsument korzystający z usług BIG InfoMonitor?

Wśród zalet korzystania przez konsumenta z BIG InfoMonitor wymienić należy przede wszystkim:

 • możliwość sprawdzenia tego, czy firma, z której usług zamierzasz skorzystać jest godna zaufania;
 • dostęp do milionów informacji gospodarczych, których nie uzyskasz w żaden inny sposób;
 • obniżenie ryzyka poniesienia strat finansowych w skutek podjęcia współpracy z nierzetelną firmą (np. deweloperem gdy kupujesz mieszkanie);
 • możliwość na bieżąco monitorowania tego, co na Twój temat widnieje w rejestrze BIG, dzięki czemu, gdy pojawi się w nim negatywny wpis będziesz mógł to szybko wyjaśnić z wierzycielem;
 • zmobilizowanie dłużnika do spłaty należności.

Jakie są konsekwencje wpisania do BIG InfoMonitor?

Negatywne informacje zawarte w rejestrze BIG InfoMonitor o konsumencie mogą uniemożliwić im:

 • wzięcie kredytu;
 • skorzystanie z usług telefonii stacjonarnej;
 • zakup telefonu komórkowego w abonamencie, czy innych usług abonamentowych;
 • skorzystanie z usług telewizji kablowej i cyfrowej oraz Internetu;
 • zawarcie umowy leasingu;
 • zakupu towaru z odroczonym terminem płatności;
 • dodatkowo dłużnikom odmawia się lub też proponuje znacznie mniej korzystne warunki umów przy nabywaniu produktów i usług;

Natomiast w przypadku firmy mogą to być dodatkowe trudności z:

 • wynajęciem powierzchni magazynowej i biurowej;
 • korzystaniem z leasingu czy też innych źródeł finansowania;
 • uzyskaniem kredytu kupieckiego;
 • zawieraniem umów z kontrahentami.

Kto może pobierać raport BIG InfoMonitor?

Informacje na temat rzetelnych płatników jak i dłużników, mogą pobierać po spełnieniu pewnych warunków wszystkie podmioty gospodarcze, a także w ograniczonym zakresie osoby fizyczne. Przy czym, bez żadnych ograniczeń innych przedsiębiorców mogą sprawdzać zarówno firmy jak konsumenci. Z kolei, na pobranie raportu o osobie fizycznej firma musi mieć zgodę sprawdzanego. Natomiast klient indywidualny w ogóle nie może pobierać informacji o innych konsumentach.

Posiada natomiast nielimitowany dostęp do danych na swój temat. Zgodnie z obowiązującą ustawą o udostępnianiu danych gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, ma prawo co 6 miesięcy ściągnąć darmowy Raport o Sobie. Może w nim sprawdzić ewentualne wpisy do bazy i Raport z Rejestru Zapytań wskazujący, które instytucje wysyłały do BIG zapytanie na jego temat. Konsument ma także prawo w przypadku wątpliwości lub zastrzeżeń co do danych zgromadzonych w bazie, złożyć reklamację albo zgłosić sprzeciw. (“Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności” 13 listopada 2017 r.).

Zobacz również:

5/5 - 3 liczba głosów

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: