Co to jest BIG InfoMonitor?

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor, w skrócie BIG InfoMonitor, przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o zaległym zadłużeniu oraz terminowych płatnościach konsumentów i przedsiębiorców. Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor Spółka Akcyjna jest podmiotem, którego podstawą działalności jest ustawa z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu danych gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. BIG InfoMonitor jako jedyny BIG umożliwia dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej (BIK) oraz Związku Banków Polskich.

Należy tu od razu zaznaczyć, że w Polsce nie funkcjonuje jeden nadrzędny BIG, ale kilka samodzielnych jednostek. I tak oprócz wspomnianego już BIG Infomonitor, podobną działalność prowadzą także: KRD, ERIF i KIDT (Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych). BIG Infomonitor stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki (średnio co 2 sekundy z Rejestru Dłużników BIG pobierany jest raport o zaległym zadłużeniu).

Kto może zgłosić wpis do BIG InfoMonitor?

Wpis do rejestru BIG Infomonitor może zrobić każdy wierzyciel, posiadający prawne podstawy do dokonania takiego wpisu i mający podpisaną umowę z BIG InfoMonitor. W praktyce oznacza to, że do rejestru może wpisać Cię każdy, komu zalegasz ze spłatą pieniędzy, czyli:

 • banki, SKOK-i oraz firmy pożyczkowe;
 • firmy ubezpieczeniowe, leasingowe, faktoringowe;
 • osoby fizyczne, ale wyłącznie na podstawie prawomocnego wyroku sądowego z klauzulą wykonalności;
 • dostawcy energii elektrycznej, wody, gazu i innych przedsiębiorstw użyteczności publicznej;
 • operatorzy telekomunikacyjni i telewizyjni;
 • sądy;
 • gminy, urzędy miasta i podległe im zakłady komunalne;
 • wynajmujący powierzchnie biurowe, magazynowe;
 • hurtownie oraz inni przedsiębiorcy;
 • zarządcy nieruchomości;
 • firmy zajmujące się przewozem osób.

By trafić do BIG InfoMonitor muszą być spełnione następujące warunki:

 • kwota długu jest większa niż 200 zł dla konsumenta lub 500 zł dla firmy,
 • opóźnienie w płatności przekracza 60 dni,
 • minęło 14 dni od momentu, w którym wierzyciel poinformował Cię o tym, że ma zamiar wpisać Cię do BIG Infomonitor.

Co zyskują firmy korzystające z usług BIG InfoMonitor?

Korzyści płynące dla firm to przede wszystkim:

 • możliwość szybkiego odzyskania zaległej kwoty i obniżenie tym samy kosztów windykacji należności w swojej firmie;
 • brak kosztów prowizji od wartości odzyskanych długów;
 • uzyskanie dostępu do ponad 70 mln informacji (zarówno o terminowym wywiązaniu się z zobowiązań, jak i zaległych zadłużeniach osób fizycznych oraz przedsiębiorstw);
 • uzyskanie danych z kilku baz jednocześnie (Związku Banków Polskich, Rejestru BIG, bazy Biura Informacji Kredytowej);
 • ograniczenie ryzyka poniesienia strat finansowych jeszcze przed podjęciem współpracy z kontrahentem mającym problem z terminami.

Co zyskuje konsument korzystający z usług BIG InfoMonitor?

Wśród zalet korzystania przez konsumenta z BIG InfoMonitor wymienić należy przede wszystkim:

 • możliwość sprawdzenia tego, czy firma, z której usług zamierzasz skorzystać jest godna zaufania;
 • dostęp do milionów informacji gospodarczych, których nie uzyskasz w żaden inny sposób;
 • obniżenie ryzyka poniesienia strat finansowych w skutek podjęcia współpracy z nierzetelną firmą (np. deweloperem gdy kupujesz mieszkanie);
 • możliwość na bieżąco monitorowania tego, co na Twój temat widnieje w rejestrze BIG, dzięki czemu, gdy pojawi się w nim negatywny wpis będziesz mógł to szybko wyjaśnić z wierzycielem;
 • zmobilizowanie dłużnika do spłaty należności.

Jakie są konsekwencje wpisania do BIG InfoMonitor?

Negatywne informacje zawarte w rejestrze BIG InfoMonitor o konsumencie mogą uniemożliwić im:

 • wzięcie kredytu;
 • skorzystanie z usług telefonii stacjonarnej;
 • zakup telefonu komórkowego w abonamencie, czy innych usług abonamentowych;
 • skorzystanie z usług telewizji kablowej i cyfrowej oraz Internetu;
 • zawarcie umowy leasingu;
 • zakupu towaru z odroczonym terminem płatności;
 • dodatkowo dłużnikom odmawia się lub też proponuje znacznie mniej korzystne warunki umów przy nabywaniu produktów i usług;

Natomiast w przypadku firmy mogą to być dodatkowe trudności z:

 • wynajęciem powierzchni magazynowej i biurowej;
 • korzystaniem z leasingu czy też innych źródeł finansowania;
 • uzyskaniem kredytu kupieckiego;
 • zawieraniem umów z kontrahentami.

Kto może pobierać raport BIG InfoMonitor?

Informacje na temat rzetelnych płatników jak i dłużników, mogą pobierać po spełnieniu pewnych warunków wszystkie podmioty gospodarcze, a także w ograniczonym zakresie osoby fizyczne. Przy czym, bez żadnych ograniczeń innych przedsiębiorców mogą sprawdzać zarówno firmy jak konsumenci. Z kolei, na pobranie raportu o osobie fizycznej firma musi mieć zgodę sprawdzanego. Natomiast klient indywidualny w ogóle nie może pobierać informacji o innych konsumentach.

Posiada natomiast nielimitowany dostęp do danych na swój temat. Zgodnie z obowiązującą ustawą o udostępnianiu danych gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, ma prawo co 6 miesięcy ściągnąć darmowy Raport o Sobie. Może w nim sprawdzić ewentualne wpisy do bazy i Raport z Rejestru Zapytań wskazujący, które instytucje wysyłały do BIG zapytanie na jego temat. Konsument ma także prawo w przypadku wątpliwości lub zastrzeżeń co do danych zgromadzonych w bazie, złożyć reklamację albo zgłosić sprzeciw. (“Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności” 13 listopada 2017 r.).

5/5 - (3 votes)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: