Co to jest Credit Check?

Credit Check to platforma wymiany informacji pożyczkowej, która współpracując z Biurem Informacji Gospodarczej (BIK), zbiera informacje na temat nieterminowych lub w ogóle niespłaconych zobowiązań pożyczkowych konsumentów. Firmy pożyczkowe korzystające z bazy Credit Check mają w ten sposób bezpośredni wgląd w historię kredytową wnioskodawcy i mogą za pomocą uzyskanych danych uniknąć pozyskania niewypłacalnego klienta. Pod tym względem Credit Check działa na podobnych zasadach jak inne bazy, np. BIK Czy BIG. Bazą zarządza w Polsce spółka Deltavista, należąca do Grupy CRIF.

Co to jest CRIF?

CRIF jest to światowy lider w dziedzinie bankowej informacji kredytowej oraz międzynarodowy dostawca informacji gospodarczej. Doświadczenie branżowe Grupy CRIF jest niezwykle bogate i sukcesywnie budowane. Dość wspomnieć, że firma istnieje od przeszło 30 lat, a działania rozpoczęła w 1988 r. w Bolonii. Dziś swoim zasięgiem obejmuje ponad 50 państw na czterech kontynentach. Baza Credit Check działa w Polsce od 2016 roku, a patronat nad jej funkcjonowaniem objęły Polski Związek Instytucji Pożyczkowych oraz Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych.

Firmy pożyczkowe, które już na początku 2016 roku rozpoczęły współpracę z bazą Credit Check, potencjalnie uchroniły się od pozyskania wielu niesolidnych pożyczkobiorców, gdyż tylko w pierwszym kwartale 2016 roku odrzucano aż 7 na 10 wniosków pożyczkowych. Niestety pokazuje to też skalę osób, które swoje kroki kierują do pozabankowych firm pożyczkowych posiadając niespłacone czy przeterminowane zobowiązania u innych pożyczkodawców.

Jak działa baza Credit Check?

Baza Credit Check zbiera informacje o milionach pożyczkobiorców i ich historii spłacania zobowiązań do 3 lat wstecz. Jest to jedno z najbardziej kompleksowych źródeł informacji kredytowej dostępnych w naszym kraju, gdyż dostarcza danych na temat ponad 85% klientów. Credit Check nie działa jednocześnie na zasadzie tworzenia od początku nowej bazy, ale na podstawie wymiany informacji pomiędzy współpracującymi podmiotami przy zachowaniu poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Baza opiera swoje funkcjonowanie o 3 podstawowe moduły, które pozwalają jej osiągać coraz większa skuteczności i rzetelność w zbieraniu informacji kredytowej:

 • KBIG, czyli Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej – baza, która gromadzi całość informacji gospodarczej, nie tylko negatywnej, ale także tej pozytywnej w ramach jednego BIG-u;
 • Moduł pożyczkowy – ma za zadanie rozszerzyć informacje natury gospodarczej dostępne w KBIG o szczegóły dotyczące ilości i wartości pożyczek oraz informacje o pożyczkach przeterminowanych o mniej niż 60 dni itp.;
 • Moduł antyfraudowy – ten moduł ma pomóc w zapobieganiu zjawisku wyłudzania pożyczek. Dzięki danym dostarczanym przez bazę pożyczkodawca uzyskuje dodatkowe informacje o wnioskodawcy i o ewentualnych, powtarzających się identycznych zestawach danych zawartych w przesyłanych wnioskach w wybranym przedziale czasowym.

Ważne, aby wspomnieć, że podmioty współpracujące z bazą pozostają jedynymi właścicielami udostępnianych przez nich danych, a zastosowane w systemie rozwiązania skupiają się jedynie na wymianie informacji i poszerzaniu kompetencji branżowych. Gwarancję rzetelności informacji gospodarczych oraz tych o pożyczkach i składanych wnioskach bazie Credit Check daje współpraca w ramach:

 • Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji (FWWI)
 • Platforma Wymiany Informacji Pożyczkowej (PWIP)

Jaki jest cel funkcjonowania bazy Credit Check?

Jak zapewnia spółka zarządzająca bazą Credit Check, powstaniu systemu przyświecały dwa zasadnicze cele. Pierwszym z nich była ochrona interesów firm pożyczkowych przed pozyskiwaniem niewypłacalnych klientów, a tym samym utratą finansowej płynności. Dodatkowo moduł wspomagający wykrywanie prób wyłudzenia pożyczek pomaga pożyczkodawcom w ukrócaniu tego procederu, na którym cierpią nie tylko firmy pożyczkowe, ale także ich potencjalni klienci.

To właśnie interesy tej drugiej grupy stanowiły kolejny cel dla powstania bazy Credit Check. Zapobieganie sytuacjom, w którym niczego nieświadoma osoba, niewyrażająca chęci czy zainteresowania wzięciem pożyczki, zostaje obarczona w krótkim czasie szeregiem zobowiązań finansowych, to jedna z najważniejszych funkcji modułu antyfraudowego. Dodatkowo baza Credit Check pozwala chronić pożyczkodawców przed spiralą zadłużenia, w którą stosunkowo łatwo wpaść, ale już nie tak łatwo z niej wyjść. Blokowanie możliwości wzięcia kolejnej pożyczki przy jednoczesnym braku spłacania wcześniejszych zobowiązań, może w znacznym stopniu pomóc w likwidowaniu niekontrolowanego zadłużania się klientów firm pożyczkowych.

Dodatkowym celem funkcjonowania bazy Credit Check jest wzmacnianie współpracy pomiędzy uczestnikami branży pożyczkowej i wymiana informacji pomiędzy nimi. Takie działania pozwalają na sukcesywne usprawnianie i ulepszanie rynku oraz rządzących nim prawidłowości.

Jakie firmy współpracują z Credit Check?

Od wprowadzenia na polski rynek pożyczkowy możliwości korzystania z zasobów bazy Credit Check, minęły prawie cztery lata. Przez ten czas z systemu regularnie korzystają największe firmy pożyczkowe. Dzięki tej współpracy zwiększają one swoje szanse na pozyskiwanie jedynie wiarygodnych i wypłacalnych klientów. Wśród pożyczkodawców korzystających z Credit Check znaleźli się:

 • Vivus,
 • SuperGrosz,
 • Wonga,
 • Provident,
 • TakTo Finanse,
 • Extraportfel,
 • LendOn.

Jak widzisz, powyższe firmy pożyczkowe, to zapewne te, które być może znasz z reklam w mediach lub z poleceń innych pożyczkobiorców.

Czy baza Credit Check jest bezpieczna dla pożyczkobiorców?

Jednym z najważniejszych aspektów funkcjonowania bazy Credit Check jest propagowanie postaw odpowiedzialnego pożyczania i zminimalizowanie niekontrolowanego zadłużania się wśród klientów firm pożyczkowych. Już sam ten fakt powinien budzić zaufanie, co do działania systemu zarządzanego przez spółkę Deltavista. Dodatkowo wspominaliśmy już o tym, że wszystkie dane zgromadzone w bazie pozostają w posiadaniu podmiotu, który je udostępnił. System działa w oparciu o zapewnienie gwarancji poufności swoim użytkownikom oraz o zmaksymalizowanie bezpieczeństwa danych osobowych. Dodatkowo patronat KPF oraz PZIP powinien sugerować, że baza działa jedynie w oparciu o przyjęte standardy branżowe.

Jak widzisz, Twoje dane w omawianym systemie weryfikacji są w pełni bezpieczne, a jedynym ryzykiem, na które możesz być narażony jest groźba odrzucenia wniosku pożyczkowego. Baza Credit Check to kolejne narzędzie, które powinno motywować pożyczkobiorców do odpowiedzialnego pożyczania i dbania o swoją historię kredytową przy każdej nadarzającej się okazji.

Oceń post

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: