Co to jest kredyt pozabankowy? Rzetelnie wyjaśniamy!

Aktualizacja: 2020-02-18
Data publikacji: 2019-09-24
Autor: Katarzyna Fodrowska
Ocena: 4.82
(ilość ocen: 11)

Potrzebujesz gotówki, ale nie masz czasu na załatwianie ogromnej ilości formalności niezbędnych do uzyskania kredytu gotówkowego? W takim razie idealnym rozwiązaniem może być dla Ciebie pożyczenie pieniędzy w firmie pożyczkowej. Jakiego typu zobowiązania udzielają te instytucje? Czy w swojej ofercie posiadają kredyty pozabankowe?

Kredyt pozabankowy – co to jest?

Na samym początku wyjaśnić musimy, że z formalnego punktu widzenia nie ma czegoś takiego jak kredyt pozabankowy. Jak to możliwe? Otóż udzielanie kredytu jest bowiem czynnością, która zgodnie z prawem zarezerwowana jest wyłącznie dla banków. Żeby lepiej zrozumieć specyfikę produktów, poniżej przybliżyliśmy definicję kredytu oraz pożyczki.

Co to jest kredyt?

Zgodnie z Prawem bankowym kredyt jest dwustronną umową, której stronami są bank i kredytobiorca. Na jej mocy bank udostępnia swojemu klientowi określoną kwotę, którą ten musi przeznaczyć na z góry ustalony cel (bank może kontrolować, na co rzeczywiście przeznaczane są pieniądze). Umowa kredytowa jest zawsze odpłatna i musi być sporządzona w formie pisemnej.

Ponadto, kredytobiorca zobowiązuje się do zwrotu pożyczonej kwoty w przewidzianym do tego terminie wraz z naliczonymi odsetkami, prowizją oraz z innymi dodatkowymi opłatami. Spłata kredytu odbywa się zazwyczaj w comiesięcznych ratach i najczęściej waha się od kilku miesięcy do nawet kilkudziesięciu lat. Kredyty mogą być udzielane wyłącznie przez banki oraz instytucje kredytowe, czy oddziały instytucji kredytowych oraz kasy.

Rozwój bankowości doprowadził do wyodrębnienia się wielu rodzajów kredytów, które mogą być udzielane zarówno klientom indywidualnym, jak i firmom, wspólnotom, spółdzielniom, czy samorządom. Osobom prywatnym banki udzielają m.in. kredytów gotówkowych, hipotecznych i konsolidacyjnych. Jednak podstawową kwestią przy jego udzielaniu jest posiadanie przez klienta tzw. zdolności kredytowej. Jest ona analizowana i określana m.in. na podstawie poziomu dochodów kredytobiorcy, historii spłat wcześniejszych kredytów oraz wysokości jego obecnych zobowiązań.

Wszystkie kwestie związane z kredytem gotówkowym reguluje kilka dokumentów. Pierwszym z nich jest Prawo bankowe oraz inne akty prawne, które odnoszą się już bezpośrednio do poszczególnych typów kredytów. Następnie jest to ustawa o kredycie konsumenckim z 2011 r., ustawa antylichwiarska oraz Kodeks cywilny.

Co to jest pożyczka – bankowa i pozabankowa

Nie oznacza to jednak wcale, że każde zobowiązanie zaciągnięte w banku jest kredytem, ponieważ instytucja ta ma również możliwość udzielania pożyczek bankowych, lecz tylko w wypadku gdy stawiane do dyspozycji środki pochodzą z jej środków własnych. Zależność ta nie jest już jednak odwrotna ponieważ firmy pożyczkowe mogą udzielać wyłącznie pożyczek. Zresztą kredyt i pożyczka są często stosowane zamiennie, co jest błędem. Oczywiście, w przypadku obu tych produktów ma miejsce zaciągnięcie długu, który podlega zwrotowi, jednak przygotowane umowy nie są równoznaczne, a ich zawarcie powoduje odmienne konsekwencje prawne.

Pożyczka bankowa – krótka charakterystyka

Również istotne różnice występują między pożyczką bankową i pozabankową. W przypadku tej pierwszej dodatkowo stosuje się przepisy Prawa bankowego, a jej przedmiotem mogą być wyłącznie pieniądze. Tak, jak w przypadku kredytu gotówkowego, umowa pożyczki bankowej jest odpłatna (biorący zwraca określoną kwotę powiększoną o odsetki). Również przy zawieraniu umów pożyczkowych stosowane są ogólne warunki umów i regulaminów bankowych z mocy ustawy. Bank, który jej udziela stosuje różne zabezpieczenia w spłatach oraz oprocentowania.

Pożyczka pozabankowa – krótka charakterystyka

Natomiast pożyczka konsumencka jest czynnością, która polega na udzieleniu przez osobę fizyczną lub też instytucję pozabankową określonej ilości pieniędzy lub rzeczy pożyczkobiorcy. Jednak musi być w tym wypadku spełniony podstawowy warunek, jakim jest to, aby pożyczane pieniądze nie należały do osób trzecich, a były własnością pożyczkodawcy. Kwestie związane z pożyczkami pozabankowymi reguluje Kodeks cywilny, ustawa o kredycie konsumenckim i ustawa antylichwiarska.

Warto podkreślić, że klient nie musi wskazywać, na co wyda pieniądze. Z kolei firma pożyczkowa nie może monitorować, w jaki sposób zostały spożytkowane przelane przez nią środki.

Warto tu również zaznaczyć, że w odróżnieniu od kredytu czy pożyczki bankowej, analiza zdolności kredytowej w przypadku pożyczki pozabankowej jest bardziej powierzchowna, a czasami żadna. Aby ją uzyskać nie trzeba przedstawiać zaświadczenia o zarobkach (zazwyczaj wystarczy samo oświadczenie o dochodach). Firmy pożyczkowe również nie zawsze dokładnie sprawdzają bazy takie jak: BIK, BIG, KRD, czy ERIF.

Kredyt pozabankowy to chwyt marketingowy!

Zdarza się, że firmy pożyczkowe wykorzystują niewiedzę swoich potencjalnych klientów, którzy nie bardzo wiedzą na czym tak naprawdę polega różnica między bankiem, parabankiem, a firmą pożyczkową. Dodatkowym problemem jest również niski poziom wiedzy Polaków dotyczący poszczególnych produktów finansowych, które proponują wszystkie te instytucje.

Wszystko to powoduje niemałe zamieszanie i to, że wiele osób nie do końca orientuje się w różnicach dotyczących nie tylko samych instytucji finansowych, ale również w produktach, które one oferują. Zdarza się, że niejasności te wykorzystują firmy pożyczkowe, które często w swoich reklamach używają słowa kredy zamiast pożyczka, czy chwilówka. Stąd też nierzadko możesz zobaczyć takie oferty:

kredyt pozabankowy - ferratum

kredyt pozabankowy - takto

Jest to dobry chwyt marketingowy, ale niestety wprowadza w błąd potencjalnych klientów. Zawsze musisz pamiętać, że kredyt jest takim rodzajem finansowania, którego może udzielić Ci wyłącznie bank lub SKOK. Dlatego też, firmy pożyczkowe nie powinny reklamować swoich produktów jako „kredyty pozabankowe”.

Co tak naprawdę kryje się pod pojęciem kredytu pozabankowego?

Pod pojęciem kredytu pozabankowego, w przypadku firm pożyczkowych kryją się pożyczki i chwilówki zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm.

Kredyt pozabankowy to chwilówki i pożyczki dla klientów indywidualnych

Chwilówki krótko- i długoterminowe oferowane przez firmy pozabankowe dzięki swej dostępności, stanowią atrakcyjny produkt zwłaszcza dla klientów indywidualnych, którzy szybko i bez zbędnych formalności chcą uzyskać potrzebną gotówkę, na dowolnie przez siebie wybrany cel. Zdarza się, że przez niski scoring osoby takie nie uzyskały wcześniej kredytu w banku. Często też miały problemy ze spłatą poprzednich zobowiązań przez co negatywne informacje na ich temat widnieją w takich bazach jak BIK, BIG, KRD, czy ERIF.

Dla wielu firm pożyczkowych, nie najlepsza historia kredytowa ich nowego pożyczkobiorcy nie jest powodem do tego, aby nie przyznać mu chwilówki, ba mają one w swojej ofercie nawet chwilówki bez BIK czy chwilówki dla zadłużonych. Dodatkowym udogodnieniem dla wszystkich klientów instytucji pozabankowych jest także to, że pożyczkę mogą oni uzyskać nawet w dni wolne od pracy, kiedy to nieczynne są wszystkie banki (chwilówki w weekend, chwilówki 24/7).

W ten sposób, w nawet 15 minut można uzyskać kredyt pozabankowy udzielany na okres spłaty wynoszący 15, 30, czy 65 dni (pożyczyć można wówczas od 100 do 10 000 zł). Kolejną opcją kryjącą się pod hasłem „kredyt pozabankowy” jest też pożyczka na raty, która w przeciwieństwie do chwilówki krótkoterminowej nie wiąże się już z tak dużym obciążeniem dla domowego budżetu. Ponieważ znacznie trudniej jest oddać od razu całą pożyczoną sumę niż spłacać zobowiązanie w bardziej przystępnych ratach przez kilka, a nawet kilkadziesiąt miesięcy.

A jakie kryteria trzeba spełnić, aby skorzystać zarówno z chwilówki krótkoterminowej, jak i chwilówki na raty? Otóż najczęściej wystarczy jedynie posiadać:

 • polskie obywatelstwo;
 • ważny dowód osobisty;
 • od 20 do 70 lat;
 • konto bankowe z dostępem do bankowości elektronicznej;
 • telefon komórkowy z polskim numerem;
 • adres e-mail;
 • zameldowanie i/lub stałe zamieszkanie na terenie Polski;
 • status konsumenta, chwilówka bowiem musi być zaciągnięta na osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest w stanie upadłości konsumenckiej;
 • zdolność i wiarygodność kredytową.

Pożyczki dla firm również reklamowane są jako kredyty pozabankowe!

Pożyczka pozabankowa nie jest wyłącznie szansą na zdobycie dodatkowych funduszy przez indywidualnych pożyczkobiorców, ponieważ mogą z niej skorzystać również firmy. Jednak trzeba tu od razu zaznaczyć, że oferta pożyczek dla osób prowadzących swoją działalność gospodarczą nie jest tak szeroka jak w przypadku pożyczek dla klientów indywidualnych. Co na szczęście wcale nie oznacza, że nie ma w czym wybierać.

Zarządzanie firmą wiąże się nie tylko z dużą odpowiedzialnością, ale i ryzykiem. Dotyczy to szczególnie tych przedsiębiorstw, które dopiero rozpoczynają swoją działalność i przez to mogą nie sprostać wysokim kryteriom przyznawalności kredytu gotówkowego. W takim przypadku, aby nie stracić płynności finansowej mogą skorzystać z pożyczki dla firm. Przedsiębiorca może wybierać pośród różnych jej rodzajów, w tym pożyczki: inwestycyjnej, technologicznej pomostowej, czy płatniczej. Pożyczka pozabankowa dla firm pozwala sfinansować przedsiębiorcy każdy, dowolnie wybrany przez niego cel (taki jak spłata zobowiązań wobec kontrahentów lub zobowiązań publiczno-prawnych).

Wysokość pożyczki dla osób prowadzących swoją działalność gospodarczą zależy od oferty konkretnej instytucji pozabankowej jednak jest wyższa niż w przypadku pożyczek dla klientów indywidualnych.

Aby dostać pożyczkę pozabankową dla firm zazwyczaj należy podać we wniosku następujące dane:

 • imię i nazwisko;
 • PESEL oraz serię i numer dowodu;
 • numer telefonu komórkowego;
 • numer konta bankowego;
 • adres e-mail;
 • adres zamieszkania (ulica, miejscowość i jej kod pocztowy);
 • NIP prowadzonej działalności;
 • posiadane zobowiązania;
 • stan cywilny i wykształcenie;
 • status mieszkaniowy (może być wynajmowane, własnościowe, komunalne, spółdzielcze);
 • liczbę osób w gospodarstwie domowym;
 • rodzaj nieruchomości (mieszkanie, dom, segment);
 • formę wypłaty pieniędzy (przelew ekspresowy lub na konto, wypłata czekiem Giro).

Kredyt pozabankowy nie istnieje

Reasumując, jeśli widziałeś reklamę kredytu pozabankowego, to pamiętaj o tym, że z formalnego punktu widzenia nie ma czegoś takiego jak kredyt pozabankowy! Ponieważ udzielanie kredytu jest czynnością, która zgodnie z prawem zarezerwowana jest wyłącznie dla banków i SKOK-ów. W związku z tym, firmy pożyczkowe oferują wyłącznie pożyczki pozabankowe!

Jeśli potrzebujesz szybkiej gotówki, to w naszym serwisie NIE znajdziesz kredytów pozabankowych, w chwilowo.pl rzetelnie i bez ściemy 🙂 przedstawiamy i porównujemy pożyczki krótko- i długoterminowe oraz pożyczki dla klientów indywidualnych i firm.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo