Co to jest WIBOR?

Warsaw Interbank Offered Rate, czyli WIBOR to wskaźnik, na podstawie którego instytucje finansowe ustalają oprocentowanie kredytów lub pożyczek. Jest to referencyjna stopa procentowa, która odzwierciedla średnią stopę procentową, po jakiej banki udzielają sobie kredytów międzybankowych na polskim rynku pieniężnym. Stawka WIBOR jest uzależniona od poziomu głównej stopy procentowej.

Co wpływa na wysokość stawki WIBOR?

Wartość WIBOR jest uzależniona od poziomu głównej stopy procentowej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej. Zarówno wskaźnik referencyjny WIBOR, jak i stopy procentowe wpływają na oprocentowanie kredytu hipotecznego i standardowego kredytu konsumpcyjnego.

W związku z tym stawka WIBOR zależy głównie od prowadzonej przez Narodowy Bank Polski polityki monetarnej. W momencie, gdy Rada Polityki Pieniężnej działająca przy NBP podejmie decyzje o podniesieniu stóp procentowych, to w górę pójdzie również wysokość WIBOR. I analogicznie, gdy stopy zostaną obniżone, to także przekłada się to na niższy WIBOR. W związku z tym, jeśli mamy wysoką inflację, to Narodowy Bank Polski może podnieść stopy procentowe, aby walczyć z tym zjawiskiem.

Co ważne – WIBOR nie jest stałym wskaźnikiem. Ustalany jest niemal codziennie – w każdy dzień roboczy – o godzinie 11 i jest wyliczany na podstawie danych, które przekazują wyznaczone do tego banki. Stawka WIBOR to średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania lokat w największych bankach – po odrzuceniu wielkości skrajnych – i oznacza oprocentowanie, po jakim instytucje te są gotowe pożyczyć pieniądze innym podmiotom. Wskaźnik ten jest ustalany w ujęciu rocznym.

Jaki wpływ ma WIBOR na kredyty?

Przy ustalaniu wysokości oprocentowania dla kredytów gotówkowych czy hipotecznych zawsze brana jest pod uwagę referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek. Tak samo jest przy określaniu rat leasingu z opodatkowaniem zmiennym, a nawet obligacji skarbowych – w tych przypadkach stawka WIBOR również ma znaczenie.

Jak zatem WIBOR przekłada się na wysokość naszych kredytów? Jak wspomnieliśmy wcześniej, jest to jedna ze składowych oprocentowania produktów kredytowych. WIBOR razem z marżą banku wpływają na koszt pożyczonych przez nas pieniędzy. Jeśli wzrasta stawka referencyjna, a my w umowie kredytowej mamy oprocentowanie zmienne, to koszt naszego kredytu i tym samym wysokość raty wzrastają. Zmiana WIBOR wpływa bowiem na Twoją ratę.

Warto także pamiętać, że WIBOR występuje w różnych wariantach. Najczęściej w umowach kredytowych spotkasz się, ze stawką:

  • WIBOR 1M
  • WIBOR 3M
  • WIBOR 6M

Litery i cyfry przy wskaźniku WIBOR oznaczają, na jaki czas banki pożyczyły od siebie środki finansowe. Mamy więc:

  • WIBOR ON – Over Night – na niecały dzień
  • WIBOR TN – Tommorow/Next – jeden dzień, od jutra
  • WIBOR 1T, 2T – na tydzień, dwa tygodnie
  • WIBOR 1M, 3M, 6M – na miesiąc, trzy miesiące, sześć miesięcy
  • WIBOR 12 M/1Y – na jeden rok.

W sytuacji, gdy w Polsce mieliśmy nagłe podwyższenie stóp procentowych, na popularności zaczęły zyskiwać kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem. Dzięki temu bowiem klienci mają zapewnione, że przez dany okres – mimo tego, że stawka WIBOR będzie się zmieniać – rata kredytu gotówkowego lub hipotecznego będzie taka sama. Takie rozwiązanie chroni kredytobiorców przed wzrostem rat, ale jednocześnie też sprawia, że w przypadku, gdy Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy, wysokość ich raty pozostanie na taki samym poziomie, nie obniży się.

W jaki sposób obliczany jest wskaźnik WIBOR?

Oprocentowanie kredytów złotówkowych jest zależne od tego, ile wynosi WIBOR. Wskaźnik ten zależy m.in. od tego, jak wygląda sytuacja finansowa banków. W sytuacji, gdy jest niewielki popyt na kredyty, a banki mają dużo środków, wartość pieniądza maleje, tak samo jak WIBOR. Z kolei, gdy klienci chętniej zaciągają zobowiązania, wskaźnik ten rośnie.

WIBOR jest zależy od tego, ile wynosi stopa lombardowa i stopa depozytowa, które ogłasza rada Polityki Pieniężnej.

Ustalanie stawki WIBOR odbywa się w dni robocze o godzinie 11. Wtedy wybrane banki (co najmniej 10) biorą udział w tzw. fixingu. Jest to właśnie moment ustalania wartości WIBOR. Jest ona obliczana na podstawie odpowiedzi udzielanych przez wybrane instytucje, na temat proponowanej przez nich ceny pożyczek i kredytów dla innych banków.

Stawka WIBOR jest ustalana poprzez odrzucenie skrajnych ofert – dwóch ofert najwyższych i najniższych. Z pozostałych wartości wyciągana jest średnia arytmetyczna i na tej podstawie ustalany jest wskaźnik referencyjny WIBOR.

5/5 - (1 vote)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: