Czy chwilówki są w BIK? Jakie wpisy trafiają do rejestru?

BIK jest największym w Polsce zbiorem danych zarówno o klientach indywidualnych jak i przedsiębiorcach, również w obszarze pożyczek pozabankowych. Jakie wpisy widnieją w BIK i czy są w nim chwilówki?

BIK – co warto wiedzieć?

Przed udzieleniem kredytu gotówkowego lub mieszkaniowego bank precyzyjnie określi ryzyko, jakie będzie musiał ponieść, pożyczając pieniądze potencjalnemu kredytobiorcy. Mimo tego, że większość osób systematycznie spłaca swoje zobowiązania, to w gronie kredytobiorców znajdują się również i takie, które nie robią tego regularnie. Wówczas, muszą liczyć się one z naliczeniem dodatkowych odsetek za niespłaconą pożyczkę, a gdy z kolei to nie przynosi założonych rezultatów, dług trafia do windykacji, a następnie do komornika. Równocześnie, informacja o takim nierzetelnym dłużniku odnotowana jest w takich rejestrach jak BIG (Biuro Informacji Gospodarczej) oraz BIK (Biurze Informacji Kredytowe), które tym razem interesuje nas najbardziej.

Biuro Informacji Kredytowej zostało powołane do życia w 1997 roku, na podstawie art. 105 ust.4 Prawa bankowego. W skład Grupy BIK wchodzą Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. i Biuro Informacji Kredytowej S.A. BIK zbiera, przechowuje i udostępnia dane na temat historii kredytowej klientów (zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw) bankom i firmom pożyczkowym. Dzięki takim wpisom analitycy potrafią dokładnie określić zdolność kredytową klienta i jego obciążenie finansowe. Przy czym, od razu zaznaczyć trzeba, że aż 90% znajdujących się w rejestrze informacji jest pozytywna.

Jakie wpisy widnieją w BIK?

Historia kredytowa stanowi jeden z czynników, który jest brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu bądź odrzuceniu wniosku kredytowego. Przy czym, każdy bank w naszym kraju zobowiązany jest do tego, aby prowadzić obustronną wymianę informacji z BIK, która polega nie tylko na pobieraniu raportów z rejestru podczas weryfikacji klienta, ale również na udostępnianiu przez nie swoich danych. W związku z czym, każda operacja jakiej dokonasz w placówce banku, czy też za pomocą bankowości elektronicznej, widoczna będzie w Biurze Informacji Kredytowej. Dotyczy to takich operacji bankowych jak m.in. zaciągnięcie kredytu bądź pożyczki bankowej, otwarcie i zamknięcie konta, użycia karty kredytowej, czy też skorzystanie z debetu na koncie.

Po przyznaniu pożyczki lub kredytu, BIK regularnie aktualizuje informacje na temat tego, w jaki sposób spłacasz swoje zobowiązanie. Czy uiszczasz należności w terminie? A może zwlekasz ze spłatą? BIK przechowuje takie dane od momentu podpisania umowy do spłaty całego zadłużenia. Informacje te aktualizowane są przynajmniej raz w tygodniu, do momentu oddania pożyczonej kwoty. Dane te mogą być również przetwarzane po wygaśnięciu zobowiązania. Przy czym, banki mogą udostępniać biurom informacji kredytowej dane stanowiące tajemnicę bankową dotyczącą osób fizycznych o zobowiązaniach powstałych z tytułu umów związanych z dokonywaniem czynności bankowych, ale wyłącznie wtedy, gdy umowa zawiera klauzule, które informują o takiej możliwości. Niezbędna jest do tego zgoda kredytobiorcy, którego dane mają być przekazane do rejestru (jednak w każdej chwili może on tę zgodę odwołać).

BIK może przetwarzać dane bez zgody konsumenta

Biuro Informacji Kredytowej może też przetwarzać dane zgromadzone na temat konsumenta nawet w przypadku braku jego zgody. Jednak muszą być wtedy spełnione następujące przesłanki:

  • zgodnie z art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, banki i inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową, dotyczące osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wówczas gdy konsument nie wykonał zobowiązania lub dopuścił się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją pozabankową, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby o zamiarze przetwarzania dotyczących jej informacji bez jej zgody. Dane te mogą być przetwarzane przez okres 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania;
  • informacje o konsumencie mogą być przetwarzane po wygaśnięciu zobowiązania bez jego zgody także dla celów stosowania metod statystycznych. W tym przypadku dane o kredytobiorcy mogą być przetwarzane przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania.

Jak długo przechowywane są informacje w BIK?

Kluczową rolę odgrywa tutaj indywidualna sytuacja kredytobiorcy. Jeśli terminowo spłacał on swoje zobowiązanie, to po jego ostatecznym uregulowaniu, może on wyrazić zgodę na zachowanie informacji w BIK. Pozwoli mu to budować dobrą historię kredytową.Jeśli tego nie zrobi, to po pewnym czasie wszystkie informacje o spłaconych zobowiązaniach stają się niedostępne dla banków, firm pożyczkowych i innych instytucji sprawdzających.

Pamiętaj, że zgodę na przetwarzanie danych dotyczących swoich zobowiązań możesz wyrazić w momencie podpisywania umowy. Dotyczy to również przetwarzania danych o wszystkich kredytach i pożyczkach, na które możesz zgodzić się w każdej chwili.

Aby to zrobić należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta. Wtedy Twoje dane, na temat spłaconych zobowiązań, będą udostępniane instytucjom finansowym, sprawdzającym historię kredytową przez okres, który wskazałeś w wyrażonej zgodzie lub też do momentu, kiedy zostanie ona przez Ciebie odwołana. Dobra historia kredytowa ma wpływ na wiarygodność klienta w oczach banków, SKOK-ów, firm pożyczkowych i aktualnych oraz przyszłych kontrahentów. Dlatego też, nawet drobne opóźnienie w uregulowaniu chociażby rachunku za prąd może skończyć się negatywnym wpisem w BIK. A to z kolei skutecznie uniemożliwi staranie się o kredyt w banku. Wówczas jedyną szansą, na zdobycie dodatkowej gotówki może okazać się chwilówka online w firmie pożyczkowej.

Czy chwilówki są w BIK?

Chwilówki charakteryzują się niewielką kwotą finansowania i krótkim okresem spłaty. Jednak nie jest to regułą, ponieważ na rynku są dostępne pożyczki na raty, których maksymalny termin spłaty wynosi nawet 60 miesięcy. Jak wynika z wrześniowego raportu Biura Informacji Kredytowej, łączna sprzedaż firm pożyczkowych z nim współpracujących w samym tylko sierpniu 2019 r. wyniosła 576 mln zł w ujęciu wartościowym oraz 231,5 tys. w ujęciu liczbowym. Przy czym średnia wartość udzielonej w tym miesiącu pożyczki wyniosła 2 489 zł. Z chwilówek online korzystają zazwyczaj osoby, które przez niski scoring nie mają szans na uzyskanie kredytu w banku lub też potrzebują gotówki na teraz.

Jeszcze do niedawna BIK zarezerwowany był wyłącznie dla banków i SKOK-ów. Jednak już od 2013 r. swoją współpracę z Biurem Informacji Kredytowej podjęły także firmy pożyczkowe. Pierwszą z nich była brytyjska Wonga, po której do rejestru zaczęły dołączać kolejni pożyczkodawcy. Instytucje pozabankowe pobierają dane z baz BIK na podstawie albo bezpośredniej umowy, tak jak chociażby Vivus, Zaplo czy wspomniana wcześniej Wonga lub też za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej (np. BIG InfoMonitor). Jeśli pożyczkodawca zawarł umowę z BIK i nawiązał z nim bezpośrednią współpracę, to jest zobowiązany nie tylko pobierać dane z bazy, ale również je do niej przekazywać. W związku z tym musi wysyłać informacje o przyznanych pożyczkach i sposobie ich spłaty. Jeżeli zaciągniesz chwilówkę w takiej firmie pożyczkowej, znajdzie się w rejestrze.

Ograniczenie ryzyka niespłacenia chwilówki

Głównym celem firm pożyczkowych jest maksymalizacja sprzedaży przy zachowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka kredytowego. A możliwość sprawdzenia klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców w bazach Grupy BIK (BIK oraz BIG InfoMonitor), pozwala w znaczny sposób ograniczyć ilość niespłaconych chwilówek, a co z tym związane, również strat. Zapobiega to także wyłudzeniom, warto tu także dodać, że aż 30% pożyczek pozabankowych nie jest spłacana.

Na ten moment z usług Grupy BIK korzysta około 90% firm pożyczkowych, a w samej bazie, BIK zgromadził dane dotyczące zobowiązań kredytowych 24 mln osób fizycznych. W bazie BIG InfoMonitor zaś każdy zainteresowany może znaleźć m.in. dane o uregulowaniu przez konsumentów i firmy płatności dotyczących wielu branż, takich jak np. telekomunikacja czy usługi masowe. Instytucje pozabankowe, które zdecydowały się na współpracę z BIK są nie tylko bardziej kompetentne, ale również stosują lepsze zabezpieczenia inwestycyjne. Wpisywanie do Biura Informacji Kredytowej informacji o ich pożyczkobiorcach jest też zachętą, by terminowo spłacali oni swoje zobowiązania. W końcu historia kredytowa ma ogromny wpływ na ocenę klienta w oczach instytucji finansowych, a rzetelna obsługa dotychczasowych zobowiązań jest równie ważna jak bieżąca sytuacja finansowo-ekonomiczna przyszłego kredytobiorcy. Wzorowa reputacja pozwala na tańsze i wymagające mniej formalności zaciąganie kolejnych zobowiązań.

Zanim firma pożyczkowa przekaże dane musi uzyskać Twoją zgodę

W świetle obowiązujących przepisów prawnych każda firma pożyczkowa przed przekazaniem danych klienta do BIK musi uzyskać na to jego pisemną zgodę. W związku z czym, w każdej umowie pożyczkowej lub w regulaminie pożyczkodawcy, powinien znaleźć się następujący zapis:

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez (nazwa pożyczkodawcy) do Biura Informacji Kredytowej S.A. informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z (tu znowu nazwa firmy pożyczkowej) umowy, oraz przetwarzanie tych informacji przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. do dnia odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.

Klient firmy pożyczkowej zaznaczając i akceptując powyższy zapis godzi się na udostępnianie swoich danych do BIK. Do rejestru trafia wtedy informacja, że zaciągnął on chwilówkę lub też spóźnia się z jej spłatą (jednak musi to być co najmniej 60 dni). A co w przypadku gdy pożyczkobiorca zgody takiej nie wyraził, a firma i tak poinformowała o jego zobowiązaniu Biuro Informacji Kredytowej? Wówczas ma on możliwość odwołania się od tej decyzji powołując się na art. 105 ustawy Prawo bankowe, według którego zgoda pożyczkobiorcy wymagana jest do dalszego przetwarzania danych w BIK.

Jakie firmy wpisują chwilówki w BIK?

Na polskim rynku działają również firmy, które oferują chwilówki bez BIK. Mogą one stanowić idealną propozycję dla osób które nie posiadają najlepszej historii kredytowej lub zalegają z uregulowaniem swoich poprzednich zobowiązań, przez co mogą mieć problem z uzyskaniem chwilówki online u pożyczkodawcy, który rejestry kredytowe weryfikuje. Jednak jeśli zależy Ci na budowaniu dobrej historii kredytowej lub też nie jesteś pewny, co do działalności firm, które ich nie sprawdzają, to skorzystaj z usług instytucji, wpisującej chwilówki do rejestru.

Praktykę bezwzględnego wpisywania chwilówki do BIK stosują następujące firmy pożyczkowe: Extraportfel, Filarum, Provident, Alfa Kredyt, Szybka Gotówka, TaktoFinanse, VIA SMS, Vivus, Wonga, Zaplo.

Natomiast wśród firm pożyczkowych, które wpisują chwilówki w BIK z co najmniej 60-dniowym opóźnieniem wymienić można m.in.NetCredit, NetGotówka, Smart pożyczka, Lendon, SohoCredit, Banknot, Ekspres Kasa, InCredit.

Jak wpis do BIK z chwilówki wpływa na zdolność kredytową?

Dobra zdolność kredytowa jest niezbędna do uzyskania kredytu bądź pożyczki w banku. Zgodnie z rekomendacjami KNF (Komisji Nadzoru Finansowego), każdy bank zanim wyda decyzję kredytową, musi przeanalizować bieżącą sytuację finansową swojego potencjalnego kredytobiorcy, wykorzystując do tego m.in. informacje dostępne w BIK. Pamiętaj o tym, że każda terminowa spłata zobowiązania buduje pozytywną historię kredytową. Dotyczy to również chwilówek, ponieważ coraz więcej pożyczkodawców współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej.

To z kolei umożliwia osobom korzystającym z ich produktów zbudować pełniejszy obraz sytuacji finansowej, zarówno tej bieżącej jak i ukształtowanej w przeszłości. W przeciwieństwie do rejestrów dłużników (BIG, KRD czy ERIF), informacje dostępne w bazach BIK mogą budować obraz rzetelnego kredytobiorcy terminowo spłacającego swoje zobowiązania. Co z pewnością w przyszłości ułatwi mu zaciągnięcie kredytu lub chwilówki i to często na preferencyjnych warunkach oraz uproszczonych formalnościach. Gorzej natomiast, jeśli chwilówka nie zostanie spłacona terminowo. Wtedy osoba, która ją wzięła będzie w rejestrze widniała jako nierzetelny pożyczkobiorca z negatywną historią kredytową.

Osoba terminowo spłacająca chwilówkę jest bardziej wiarygodna niż osoba bez żadnego wpisu w BIK

Jednak warto tu zaznaczyć, że osoba, która regularnie spłaca swoje zobowiązania (i nie ma tu znaczenia, czy jest to kredyt czy pożyczka pozabankowa), jest bardziej wiarygodna dla banku lub firmy pożyczkowej niż osoba, która w swojej historii kredytowania nie ma żadnych wpisów. Ponieważ instytucje finansowe są bardziej przychylne klientom, którzy bez opóźnień spłacają swoje zobowiązania, budując przy okazji pozytywną opinię w BIK.

Dlatego też wzięcie nawet niewielkiej pożyczki na raty w celu poprawy swojego scoringu BIK może być opłacalne zwłaszcza dla osób, które nie posiadają jeszcze żadnej historii kredytowej. Jednak każda decyzja o pożyczce powinna zostać podjęta świadomie i tylko wtedy, gdy jesteś na 100% pewny tego, że będziesz w stanie ją spłacić! Natomiast opcja ta może okazać się nie najlepszym rozwiązaniem w przypadku, gdy posiadając jeszcze niespłaconą pożyczkę pozabankową planujesz wziąć kredyt w banku. Wówczas taka nieuregulowana pożyczka może obniżyć Twoje szansę na lepsze warunki kredytowe.

Jak sprawdzić czy chwilówki są w BIK?

Jeśli do tej pory nie sprawdzałeś swojej historii kredytowej, to może nadszedł odpowiedni czas żeby to zrobić? Dlaczego? Po pierwsze, da Ci to wgląd w historię wszystkich zobowiązań kredytowych (z bazy Biura Informacji Kredytowej), jak i finansowych (z bazy Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor). Po drugie, umożliwi Ci to sprawdzenie tego, czy nie masz przypadkiem opóźnień w płatnościach (np. rat kredytu, pożyczki czy szczegółów dotyczących takich zobowiązań, jak np. faktury za telefon i prąd). Po trzecie, raport ten możesz przedstawić innym osobom lub firmom, dzięki czemu możesz udowodnić swoją rzetelność płatniczą.

Co należy zrobić, aby zdobyć raport z BIK? Otóż wystarczy wejść na stronę Biura Informacji Kredytowej i założyć konto, co nie zajmuje więcej niż kilka minut. Gdy natomiast jesteś już jego posiadaczem, to musisz się zalogować i pobrać pojedynczy raport w cenie 39 zł lub pakiet 12 raportów w promocyjnej cenie 99 zł (obowiązujący cały rok). Można również skorzystać z darmowej wersji – o tym jak to zrobić, dowiesz się z naszego artykułu: Jak sprawdzić swój BIG, KRD i ERIF za darmo?

5/5 - (3 votes)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: