Czy intercyza na pewno chroni przed długami współmałżonka?

Aktualizacja: 2020-02-17
Data publikacji: 2020-02-04
Autor: Katarzyna Fodrowska
Ocena: 4.75
(ilość ocen: 4)

“I żyli długo i szczęśliwie” – najczęściej takie zakończenie mają wyłącznie bajki. Ponieważ na co dzień małżeństwa muszą zmierzyć się z wieloma problemami, w tym również finansowymi. Wiele małżeństw, aby uchronić się przed licznymi zagrożeniami decyduje się na podpisanie intercyzy. Jednak, czy zawsze stanowi ona skuteczną ochronę przed długami współmałżonka?

Większość polskich małżeństw pozostaje we wspólności majątkowej

W Polsce zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, małżonkowie po ślubie objęci są ustawową wspólnotą majątkową. W efekcie czego, wszystko, co do tej pory zgromadzą stanie się częścią majątku wspólnego. Mowa tu o m.in. o:

 • pobranym wynagrodzeniu za pracę;
 • dochodzie z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 • dochodzie z majątku wspólnego;
 • dochodzie z majątku osobistego każdego z małżonków;
 • środkach zgromadzonych na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
 • kwocie składek zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS.

Wspólność majątkowa ma stanowić bazę i zabezpieczenie finansowe dla tworzącej się rodziny, która jest podstawową komórką społeczną. Należy tu jednak podkreślić, że wspólnota nie dotyczy majątku, w którego posiadanie małżonkowie weszli jeszcze przed ślubem, jest to majątek, który:

Porównaj wszystkie chwilówki:

darmowe i bez BIK. Znajdź najlepszą ofertę dla siebie.

 • nabyty został przed zawarciem małżeństwa;
 • uzyskany został z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub zdrowia, jednak z wykluczeniem renty;
 • nabyty został przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę;
 • dotyczy praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy.

Ponieważ z chwilą podpisania aktu małżeństwa, dwa majątki osobiste (czyli wszystko to, co małżonkowie kupili przed ślubem, bądź nabyli przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę) pozostają odrębne. Natomiast w razie ewentualnego podziału majątku wspólnego, każda z osób powinna zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty.

Intercyza – co to?

Intercyza jest umową majątkową, która pozwala zachować wyłączną własność wszystkich dóbr, których dorobił się każdy ze współmałżonków podczas trwania małżeństwa. Przy czym, dostępne są następujące możliwości podziału majątku:

 • całkowita rozdzielność majątkowa – która stosowana jest najczęściej, a po jej podpisaniu majątek wspólny przestaje istnieć lub w ogóle nie powstaje. Chroni ona przed ewentualnymi konsekwencjami złych decyzji biznesowych jednego z małżonków;
 • rozdzielność majątkowa z wyrównaniem – na którą najczęściej decydują się małżeństwa, w których tylko jedna ze stron jest czynna zawodowo i pomnaża swój majątek, a druga z różnych przyczyn nie pracuje. Podczas obowiązywania umowy małżonkowie dysponują majątkami osobistymi i nie tworzą majątku wspólnego. Natomiast po rozwodzie lub w przypadku ponownego ustalenia wspólności (gdy intercyza przestanie obowiązywać) dorobek małżonków zostanie wyrównany;
 • ograniczenie wspólności majątkowej – która ogranicza wyłącznie określone składniki z majątku wspólnego;
 • rozszerzenie wspólności majątkowej – która poszerza zakres rzeczy wchodzących do wspólnego majątku.

Intercyza małżeńska – po co?

Intercyza, a długi współmałżonka.Jeszcze kilka lat temu pary, które zdecydowały się na intercyzę wolały się tym faktem nie chwalić, ponieważ była ona postrzegana jako dowód braku zaufania. Jednak od niedawna intercyza jest nie tylko dobrym sposobem na zabezpieczenie się na wypadek “gdyby po prostu nie wyszło” (tylko w 2018 rok był 63 tys. rozwodów), ale i symbolem współczesnego modelu małżeństwa. Dla wielu z nas bowiem równie ważne, co budowanie wspólnej teraźniejszości i przyszłości jest poczucie niezależności. Wśród najczęstszych przyczyn, dla których narzeczeństwo decyduje się na zawarcie takiej umowy wymienia się także sytuacje, w których np. jeden z przyszłych małżonków odziedziczył lub dorobił się majątku, czy też zarabia znacznie więcej niż partner.

Intercyza – ile kosztuje jej podpisanie?

Umowa notarialna najczęściej zawierana jest przed ślubem, co nie oznacza, że nie można jej podpisać również w trakcie trwania małżeństwa. Ważne jest jednak, aby została ona zatwierdzona przez notariusza aktem notarialnym, ponieważ w każdej innej formie jest nieważna i nie powoduje żadnych skutków prawnych.

Ile to kosztuje? Od każdej umowy zawieranej u notariusza pobierana jest taksa notarialna, której maksymalną wysokość reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. I tak maksymalna stawka notarialna za małżeńską umowę majątkową wynosi obecnie 400 zł, jednak trzeba do niej doliczyć podatek VAT w wysokości 22%. Nie jest to jeszcze koniec opłat ponieważ strony umowy będą musiały również zapłacić za odpisy aktu. Tak więc sporządzenie takiej umowy może wynieść 488 zł. Natomiast w przypadku, gdy małżeństwo zdecyduje się na podpisanie intercyzy już po ślubie, to wówczas jej koszt może wahać się w granicach od 100 zł do 10 tys. zł, w zależności od wielkości majątku wspólnego małżonków).

Intercyza a długi

Odpowiedzialność za długi współmałżonka wobec osób trzecich jest problemem, który może pojawić się w trakcie trwania małżeństwa. Ponieważ zgodnie z art. 471 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego:

Małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome.

Powyższy zapis oznacza, że intercyza nie zawsze chroni przed długami współmałżonka.

Czy intercyza chroni przed długami małżonka?

Osoby, które zastanawiają się, czy intercyza chroni przed długami współmałżonka.Niewątpliwie największą zaletą intercyzy jest możliwość samodzielnego zarządzania własnym majątkiem oraz to, że w razie rozwodu unikniesz nieprzyjemnych kłótni o jego podział. Co ważne, dzięki intercyzie, długi ściągane są wyłącznie z osobistego majątku zadłużonego małżonka, w związku z czym, rodzina nie pozostaje bez środków do życia. Jednak dotyczy to jedynie umowy wyłączającej wspólność majątkową oraz ograniczającą wspólność majątkową.

Istotne jest także to, aby intercyza była podpisana jeszcze przed zaciągnięciem zobowiązania i powstaniem zadłużenia (liczy się wówczas data podpisania aktu notarialnego). Ponieważ, co należy jeszcze raz podkreślić, prawo nie działa wstecz, a jego nieznajomość w żadnym wypadku nie zwalnia od odpowiedzialności.

Kiedy intercyza nie chroni przed długami współmałżonka?

Jak już wiesz intercyza nie zawsze chroni przed długami współmałżonka. Jej podpisanie nie zapewni bezpieczeństwa m.in. wtedy gdy:

 • małżonek nie poinformował wszystkich kontrahentów o podpisaniu intercyzy. Jednak nie musi wnikać on w szczegóły treści, a jedynie poinformować go o samym fakcie zawarcia umowy. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą mają obowiązek ujawnienia wiadomości o rozdzielności majątkowej w ewidencji działalności gospodarczej. Jeśli tego nie zrobią, to należność będzie egzekwowana z majątku współmałżonków;
 • umowa ograniczająca lub wyłączająca wspólność majątkową zostanie podpisana już po pojawieniu się zobowiązania, również wtedy należność egzekwowana jest z majątku wspólnego;
 • współmałżonek będzie winny niezapłaconych podatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej np. akcyzę, VAT, czy podatek dochodowy. Jednak z wykluczeniem spadku lub darowizny, ale tylko wtedy, gdy współprowadzi on firmę lub też wykonuje czynności zlecone (i oczywiście czerpie z tego korzyści finansowe).

Intercyza – jakie zalety i wady?

Tak jak każda inna umowa, również intercyza ma swoje zalety i wady. Dlatego przed jej zawarciem najlepiej jest dokładnie przeanalizować to, czy da Ci ona więcej korzyści, czy też będzie wiązała się z niepotrzebnymi utrudnieniami oraz kosztami. Co zatem przemawia za posiadaniem intercyzy? Na pewno jej plusem jest:

 • ochrona współmałżonka przed większością zadłużeń;
 • uniknięcie czasochłonnych i kosztownych sporów o majątek w razie rozwodu;
 • możliwość samodzielnego zarządzania własnym majątkiem oraz decydowanie o nim np. w kwestiach związanych z zakupem nieruchomości, czy wzięciem kredytu lub chwilówki online;
 • brak konieczności tłumaczenia się wydawanych pieniędzy.

Natomiast wśród wad intercyzy wymienić należy przede wszystkim:

 • nie całkiem skuteczną ochronę przed długami współmałżonka;
 • niższą zdolność kredytową, ponieważ w takim przypadku bank lub firma pożyczkowa będą brały pod uwagę dochody tylko jednej osoby, która może mieć problem z uzyskaniem kredytu lub chwilówki za darmo;
 • brak możliwości wspólnego rozliczania się z podatków dochodowych.

Czy intercyza zawsze jest dobrym pomysłem? Dla wielu osób, osobne majątki w małżeństwach mogą być nie do pomyślenia i oznaczać brak szacunku oraz zaufania do partnera. Jednak w wielu różnych życiowych sytuacjach, podpisanie intercyzy może uchronić Cię przed spłatą długów nieodpowiedzialnego współmałżonka.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

  Sponsorujemy

  Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

  Nasze wyróżnienia

  Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

  Nasi partnerzy

  Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo