Czy można reklamować zbyt późną wypłatę pożyczki?

Aktualizacja: 2021-02-22
Data publikacji: 2021-02-22
Autor: Agnieszka Nowak
Ocena: 4.62
(ilość ocen: 26)

Jednym z głównych powodów, dla  których tak chętnie korzysta się z internetowych pożyczek pozabankowych, jest szybkość otrzymania pieniędzy. W sprzyjających warunkach może to być nawet 15 minut. To świetne rozwiązanie, jeśli potrzebujemy gotówki „na już” i nie mamy możliwości uzyskania pożyczki w innych instytucjach, takich jak banki. Co jednak zrobić, jeśli pożyczka nie wpłynie do nas nie tylko po tych sloganowych 15 minutach, ale nawet po kilku dniach? Czy opóźnienie w wypłacie można reklamować? Jeśli tak, to jak to zrobić? Na te i inne pytania odpowiemy w poniższym artykule.

Podstawowe prawo pożyczkobiorcy do reklamacji

Sposób i tryb reklamacji został szczegółowo opisany przez przepisy ustawy o kredycie konsumenckim z 2011 roku. Temat został rozwinięty również przez ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z 2015 roku.

Dokumenty te określają, w jakich sytuacjach pożyczkobiorcy przysługuje prawo do reklamowania zarówno usług, jak i samego produktu finansowego. Nie ma jednak wyszczególnionych wszystkich sytuacji, w których można tej reklamacji dokonać.

Prawodawca przyjął bowiem, że reklamację można złożyć w każdym momencie, w którym pożyczkobiorca uzna, że zostały naruszone jego prawa, produkt (czyli pożyczka) nie jest zgodny z opisem lub pożyczkodawca nie wywiązał się należycie ze swoich obowiązków. Jednym z nich może być jak najbardziej, opóźnienie w wypłacie pieniędzy przez pożyczkodawcę.

Warunkiem złożenia reklamacji jest jedynie przekonanie o prawdziwości i zasadności zastrzeżeń. To, czy rzeczywiście będą one podstawą stwierdzenia, że złamane zostały zapisy umowy pożyczkowej, zostanie rozsądzone już na podstawie ustaw właściwych oraz ogólnych przepisów prawa i dobrych praktyk.

Uważnie czytajmy umowy pożyczkowe

To, w jakim czasie powinny zostać wypłacone pieniądze, zwykle jest wymienione w umowie pożyczki. W zależności od firmy możemy znaleźć konkretny termin wypłaty pieniędzy lub zapis „niezwłocznie po dopełnieniu wszystkich formalności” (czyli de facto po akceptacji ostatecznej oferty i elektronicznym podpisaniu umowy pożyczkowej). Często nie znajdziemy jednak wytłumaczenia tego, co słowo „niezwłocznie” oznacza, bo jest to termin niezwykle pojemny. Może to być jeszcze ten sam dzień, ale równie dobrze może to być kilka dni. Tylko nieliczni pożyczkodawcy ubezpieczają się na taką okoliczność i zaznaczają, że zlecenie przelewu z pożyczką może nastąpić nawet po 24 godzinach czy, w skrajnych przypadkach, 7 dniach.

Informacje, które znajdziemy w umowach pożyczki najpopularniejszych firm

Poniżej przedstawimy przykłady zapisów w umowach popularnych firm pożyczkowych:

Vivus – informacje o terminie wypłaty pożyczki

Na stronie firmy Vivus możemy znaleźć informację: “Jeśli otrzymasz pozytywną decyzję pożyczkową pieniądze trafią na twoje konto wraz z pierwszą sesją twojego banku.”

Dokładniejsze informacje na temat wypłaty pożyczki możemy znaleźć jednak w Umowie pożyczki Vivus:

§5 Informacja o pożyczce

  1. Po wydaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu Pożyczki, Pożyczkodawca bezzwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 72 godziny, przekazuje przelewem bankowym Kwotę Wypłaconą Na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy.

Jeżeli w ciągu 3 dni roboczych nie otrzymamy pieniędzy na konto możemy złożyć reklamację na zbyt późną wypłatę pieniędzy.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o firmie zachęcamy do sprawdzenia opinii o Vivus na naszej stronie

NetCredit – informacje o terminie wypłaty pożyczki

W umowie pożyczki NetCredit możemy znaleźć zapisy odnośnie terminu wypłaty pożyczki na konto oraz za pomocą czeku Giro.

Podczas wybrania opcji przelewu pożyczki na konto zainteresuje nas informacja:

11.3. Pożyczkodawca wypłaca Pożyczkę Pożyczkobiorcy, przelewając Pożyczkę na rachunek Pożyczkobiorcy, od razu po wejściu w życie Umowy Pożyczki. Wraz z dokonaniem wyżej wymienionego przelewu uznaje się, że Pożyczkobiorca otrzymał Pożyczkę. Termin liczony jest od dnia, w którym Pożyczkobiorca otrzymał Pożyczkę zgodnie z warunkami niniejszego punktu.

Nie jest tutaj jednak doprecyzowane w jakim maksymalnym terminie pieniądze otrzymamy na konto. Powinniśmy spodziewać się przelewu podczas najbliższej sesji przelewów w banku.

Jeżeli chodzi o wypłatę pieniędzy za pomocą czeku Giro informacje są już bardziej doprecyzowane:

11.4. Pożyczkobiorca ma prawo do otrzymania wypłaty Pożyczki poprzez, wypłatę gotówkową w postaci płatności GIRO, w terminie do 5 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia Umowy Pożyczki, realizowaną w oddziale Poczty Polskiej lub Banku Pocztowego.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o firmie zachęcamy do sprawdzenia opinii o NetCredit na naszej stronie

Lendon – informacje o terminie wypłaty pożyczki

Na stronie internetowej możemy znaleźć informację: “Pożyczki przez Internet na konto bankowe są wypłacane w godzinach pracy LendOn.pl – w dni robocze od 8 do 20 oraz w weekendy i święta od 9 do 18. Na tempo wypłacania pożyczek mają wpływ godziny księgowania w bankach. Przy przelewach wewnętrznych (konto w tym samym banku) w większości sytuacji nie dochodzi do przedłużenia terminu wypłaty.”

Precyzyjniejsze informacje na temat daty wypłaty pożyczki możemy znaleźć w Umowie:

“§ 4. 9. Pożyczka wypłacana jest Pożyczkobiorcy przelewem na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 4 dni roboczych od momentu przesłania Pożyczkobiorcy informacji o przyznaniu Pożyczki.”

Jeżeli więc w ciągu 4 dni nie otrzymamy pieniędzy możemy reklamować termin wypłaty pieniędzy na konto.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o firmie zachęcamy do sprawdzenia opinii o Lendon na naszej stronie

Informacje zawarte na stronie internetowej są obowiązujące?

Pożyczkodawcę obowiązują nie tylko zapisy umowy, ale również i deklaracje umieszczane na jego stronie internetowej. Pożyczkodawcy zwykle informują o tym, że pożyczka w 15 minut dotyczy tylko tych osób, które złożą wniosek w godzinach pracy biura, weryfikują tożsamość za pomocą błyskawicznej aplikacji weryfikacyjnej oraz posiadają konto w tym samym banku. Warto jednak zajrzeć również do sekcji FAQ, czyli najczęściej zadawanych pytań. Jeśli w tym miejscu znajdziemy informację o tym, że wysyłka nastąpi jeszcze tego samego dnia po przyznaniu pożyczki, a tak się nie stanie, mamy prawo do złożenia reklamacji.

Musimy pamiętać o tym, że nie zawsze opóźnienie w wypłacie pożyczki będzie zawinione przez pożyczkodawcę. Według prawa obowiązany jest on wyłącznie tzw. Dniem Wypłaty, czyli momentem rzeczywistego zlecenia przelewu.

Firma Wonga w umowie pożyczkowej określa, co dokładnie rozumie przez pojęcie “dzień wypłaty”. To termin znajdujący się w Potwierdzeniu Wypłaty. W tym dniu pożyczkodawca zrealizuje przelew wychodzący do klienta. Dzięki temu zostawia sobie furtkę awaryjną na wypadek, gdyby to po stronie banku wystąpiły pewne zakłócenia, np. awaria systemu. Jeśli więc nie otrzymaliśmy jeszcze pieniędzy, warto najpierw skontaktować się z instytucją bankową. Niestety, nie będzie to wtedy podstawa do reklamacji i z pewnością zostanie ona odrzucona przez firmę pożyczkową.

Jak reklamować i czego można się domagać?

W przypadku opóźnienia w wypłacie pożyczki, pożyczkobiorcę obowiązuje podstawowy tryb reklamacyjny. Powinna być ona złożona na zasadach określonych w umowie pożyczkowej, tj. na piśmie w formie listownej lub elektronicznej, z zachowaniem odpowiedniej formy pisma, czyli:

  • wyraźnym oznaczeniem słowa „reklamacja” w tekście;
  • wyszczególnieniem wszystkich informacji dotyczących reklamowanej pożyczki;
  • wskazaniem powodu składania reklamacji;
  • prośbą o rekompensatę i jej argumentowaniem.

Jeśli chodzi o rodzaj rekompensaty, której możemy się domagać, to niestety mamy dość ograniczone pole wyboru. Wynika to przede wszystkim z charakterystyki zarówno pożyczki, jak i uchybienia. Usunięcie przedmiotu spornego będzie w tym wypadku utrudnione (a nawet niemożliwe), gdyż nie da się cofnąć już skutków niedotrzymania umowy przez pożyczkodawcę. W zamian za to możemy domagać się natomiast rekompensaty finansowej – w formie zmniejszenia wysokości prowizji lub w formie bezpośredniej (wypłacie gotówki), jeśli reklamujemy darmową chwilówkę.

Reklamacja nie zwalnia z obowiązku spłaty

Na rozpatrzenie reklamacji pożyczkodawca ma ustawowe 30 dni, a w szczególnych przypadkach ten okres może się wydłużyć do dwóch miesięcy. Odpowiedzi nie otrzymamy raczej przed upływem tego terminu – bardzo rzadko zdarza się, że rozpatrzenie reklamacji następuje wcześniej. Rodzi to pytanie – co zrobić z pożyczką? Odpowiedź jest jedna: spłacać w terminie wyznaczonym w umowie i to ze wszystkimi należnymi kosztami. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w przypadku chwilówki zaciągniętej na 30 dni. Pożyczkobiorca nie ma możliwości samowolnego odroczenia terminu spłaty ani obniżenia kosztów pożyczki o rekompensatę. Ta, jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, zostanie wypłacona na konto klienta.

Źródła:

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo