Czy pożyczkodawca może zmienić warunki umowy?

Aktualizacja: 2020-02-17
Data publikacji: 2020-01-28
Autor: Katarzyna Fodrowska
Ocena: 5
(ilość ocen: 4)

Pożyczenie pieniędzy zarówno w banku, jak i w instytucji pozabankowej wiąże się z podpisaniem umowy pożyczkowej. Jednak bez względu na to, jaką formę ma dana umowa, może zdarzyć się sytuacja, która sprawi, że jej zapisy mogą ulec zmianie. Kiedy może to nastąpić?

Firmy pożyczkowe zawierają umowy tylko w formie pisemnej

Przykładowa zmiana umowy przez pożyczkodawcę.Umowa jest w najprostszym tłumaczeniu przeniesieniem własności konkretnej sumy pieniędzy albo jakiejś określonej rzeczy na drugą osobę. Jednak z tym, że biorący jest zobowiązany do tego, aby oddać kwotę w tej samej wysokości lub w przypadku rzeczy, takiej samej jakości. Wzięcie pożyczki w instytucji pozabankowej na pewno nie będzie możliwe bez podpisania umowy, która określa wszystkie zasady postępowania związane z udzieleniem zobowiązania.

Zgodnie z prawem, umowy pożyczki na kwotę powyżej 1 tys. zł muszą być zawierane zawsze w formie pisemnej. Do tej zasady stosują się firmy pożyczkowe w przypadku wszystkich udzielanych przez siebie produktów finansowych. Ponieważ w razie jakichkolwiek problemów z odzyskaniem należności, podpisana umowa może stanowić cenny dowód, dzięki któremu łatwiej będzie odzyskać pożyczone pieniądze.

Umowa pożyczki – jakie elementy powinna zawierać?

Jednak, aby było to możliwe, powinna być ona prawidłowo sporządzona i zawierać kilka niezbędnych elementów. Jakich? Otóż w umowie pożyczki musi znaleźć się m.in. miejsce i data jej zawarcia oraz strony umowy wraz z istotnymi do ich rozpoznania danymi. Jeśli jedną z nich jest osoba fizyczna, to należy podać jej imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zamieszkania. Natomiast gdy stroną umowy jest osoba prawna, to wówczas wymagane jest podanie pełnej nazwy firmy, jej numeru NIP, KRS i REGON oraz adresu jej siedziby.

Kolejnym elementem umowy jest jej przedmiot. W przypadku, chwilówki online wskazać należy kwotę, zapisaną w formie cyfrowej jak i słownej. Co ważne, w tej części dokumentu powinna znaleźć się również informacja dotycząca terminu spłaty zobowiązania oraz warunki jego zwrotu. Może odbyć się to zarówno w trybie zdalnym (dokonując przelewu z rachunku klienta na konto pożyczkodawcy), jak i za pomocą przekazu pocztowego lub też bezpośrednio do rąk przedstawiciela firmy pożyczkowej.

Dodatkowym zapisem są również klauzule, które określają m.in. to czy spłata pożyczki będzie odbywać się jednorazowo, czy też w ratach (w przypadku pożyczki online na raty) oraz z jakim oprocentowaniem i prowizjami będzie się to wiązać. Na końcu dokumentu muszą natomiast znaleźć się warunki odstąpienia od umowy pożyczki oraz podpis obu stron umowy (pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy).

Czym jest aneks do umowy pożyczki?

Często zdarza się, że umowa pożyczki ze względu na długi okres jej trwania, wymaga wprowadzenia do niej drobnych modyfikacji. Jednak na szczęście, zmiany te nie wymagają zerwania umowy i podpisania jej od nowa. Bowiem w zupełności wystarcza wówczas wprowadzenie drobnych korekt, których można dokonać za pomocą aneksu do umowy pożyczki. W każdej bowiem umowie powinien znajdować się zapis, dotyczący tego, że wszelkiego zmiany, które zostaną do niej wprowadzone, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Aneks jest więc dokumentem, który swoimi postanowieniami zmienia ustalone wcześniej z firmą pożyczkową warunki. Dzięki temu, obie strony nie muszą podpisywać już nowej i prawidłowo sformułowanej umowy pożyczki. Co ważne, ilość aneksów wprowadzonych do umowy może być nieograniczona. Przy czym, aneks stosowany jest zarówno w przypadku umów, które zawarte zostały online, jak i tych podpisanych osobiście.

Kiedy dochodzi do zmiany warunków umowy pożyczki?

Wiele osób zastanawia się, czy po podpisaniu umowy pożyczkowej, możliwe jest wprowadzenie zmian w czasie jej trwania? Oczywiście, że tak, a mogą być one wynikiem działania wielu czynników. Jednym z nich jest to, że umowa pożyczki została sporządzona dawno temu, a np. w tym czasie zmianie ulec mogły przepisy prawne, do których firma pożyczkowa musi dostosować swoje usługi. O wszystkich modyfikacjach firma pożyczkowa musi poinformować swoich klientów. Ci z kolei w ciągu 14 dni od dostania takiego powiadomienia, powinni podjąć decyzję, czy zgadzają się z nowymi zapisami w umowie, czy też nie.

Jeżeli one im nie odpowiadają, to mogą złożyć wniosek o odmowie przyjęcia zmienionych warunków. Wówczas to, dochodzi do rozwiązania umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Natomiast jeśli pożyczkobiorca nie podjął w tym kierunku żadnych zajęć, to aneks zacznie prawomocnie obowiązywać po 14 dniach.

Zmiana warunków umowy pożyczki.Pożyczkodawca mógł również zmienić ustalony wcześniej harmonogram spłaty pożyczki na raty lub też znalezione zostały błędy w dotychczasowej umowie pożyczki. Do aneksowania umowy dochodzi również w przypadku wyrażenia chęci przedłużenia terminu spłaty zobowiązania lub raty pożyczki. Najczęściej ma to miejsce, w przypadku, gdy pożyczkobiorca z różnych powodów nie może oddać terminowo pożyczonej kwoty. Naturalnie, działania takie wiążą się dodatkowymi kosztami (ale nie większymi niż odsetki karne, które naliczane są przy nieterminowym uregulowaniu zobowiązania), dzięki nim pożyczkobiorca zyskuje więcej czasu na uzbieranie potrzebnej kwoty. Jednak i wtedy konieczne są zmiany warunków umowy.

Jak widać warunki umowy pożyczki mogą zmienić się w każdej chwili. Wpływ na to mogą mieć zarówno czynniki niezależne od pożyczkobiorcy (np. zmiany prawne), jak i czynniki od niego zależne (np. gdy chce on przedłużyć termin spłaty zobowiązania). Nie trzeba wówczas sporządzać nowej umowy, ponieważ w zupełności wystarcza sam aneks do umowy pożyczki. Jego celem jest bowiem zmiana dotychczasowych postanowień na rzecz nowych lub też rezygnacja z istniejących już paragrafów, czy ustępów.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo