Czy przedawniony dług można wpisać do KRD?

Każde zaciągnięte zobowiązanie powinno zostać w terminie spłacone przez dłużnika. Praktyka pokazuje jednak, że wielu z nich próbuje uchylić się od swoich obowiązków. Po drugiej stronie barykady stoją wierzyciele, i ich słuszne prawo dochodzenia swoich należności, również tych przedawnionych. Jednym z wykorzystywanych w tym celu narzędzi jest umieszczenie informacji o wierzytelności w KRD. Pojawia się jednak wątpliwość, czy przedawniony dług można wpisać do KRD?

Co daje przedawnienie długu?

Zanim odpowiemy na pytanie, czy wpisanie do KRD przedawnionego roszczenia jest możliwe, warto wyjaśnić na czym właściwie polega samo przedawnienie długu.

Jest to rozwiązanie, które z jednej strony ma zachęcać wierzyciela do sprawnego odzyskiwania swoich należności, a z drugiej strony ma chronić dłużników przed egzekucją dawnych zobowiązań.

Przedawnienie długu sprawia, że po upływie określonego czasu (zwykle po 6 latach), wierzyciel traci prawo do przymusowego egzekwowania swoich praw. Nie może on zatem, na przykład z pomocą sądu, zmusić dłużnika do spłaty przedawnionego długu. Jak to wygląda w praktyce? Jeśli firma pożyczkowa pozwie Cię o spłatę zobowiązania, sąd najpierw z automatu sprawdzi, czy nie został on przedawniony. Jeśli tak się stało, w większości przypadków roszczenie firmy zostanie oddalone.

Nie oznacza to jednak, że takie zobowiązanie “magicznie” rozpływa się w powietrzu i nie jest już postrzegane jako dług. Przeciwnie – pożyczkodawca wciąż może polubownie dążyć do odzyskania swojej należności. Jednak, czy oznacza to, że przedawniony dług może pojawić się w KRD?

Przedawniony dług a wpis w KRD

Informacje zawarte w biurach informacji gospodarczej, w tym również w Krajowym Rejestrze Długów, mają ogromne znaczenie dla obrotu gospodarczego. Dzięki nim, potencjalni kontrahenci mogą ocenić Twoją rzetelność w wywiązywaniu się ze zobowiązań finansowych.

Do KRD, jak i innych biur informacji gospodarczej, nie wolno wpisywać wyłącznie informacji nieprawdziwych bądź niezgodnych z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczych.

Wierzyciel ma zatem prawo wpisać przedawniony dług w KRD, gdyż pomimo przedawnienia, na zobowiązaniu nadal ciąży obowiązek spłaty.

Od 2017 roku, dłużnik ma jednak możliwość oznaczenia długu w KRD jako przeterminowanego. Może to zrobić zarówno przed jego wpisaniem do rejestru, w tzw. sprzeciwie wobec zamiaru przekazania danych do biura, jak i już po ich umieszczeniu w KRD.

Co istotne, praktyka adwokacka i niektóre orzeczenia sądów sugerują, że wierzyciele mimo tego, że teoretycznie mogą, nie powinni umieszczać podobnych informacji w rejestrach dłużników. O tym, że takie działania są niedopuszczalne i mogą naruszać dobra osobiste dłużnika dowodzi m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 11 lutego 2016 (sygn. akt: VI ACa 153/15). Co jednak, jeśli wierzyciel umieści wpis w KRD o przedawnionym długu?

Wpisanie do KRD przedawnionego roszczenia – konsekwencje dla dłużnika

Z zasobów Krajowego Rejestru Długów korzysta wiele instytucji. Nie tylko firmy pożyczkowe, czy banki i SKOKi, ale również urzędy, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy czy firmy oferujące różnego rodzaju usługi. Negatywny wpis w takiej bazie może zatem w znacznym stopniu utrudnić Ci życie. Szczególnie, że dla większości wymienionych podmiotów nie będzie istotne to, czy wzmianka dotyczy zobowiązania aktualnego czy już przedawnionego.

Jakich konkretnie konsekwencji możesz się spodziewać? Jeśli jesteś konsumentem możesz mieć problem choćby z otrzymaniem chwilówki, zaciągnięciem kredytu czy dokonaniem zakupu na raty. Przedsiębiorcy, oprócz tego mogą borykać się z trudnościami związanymi z nawiązaniem współpracy z nowymi kontrahentami czy nawet rozwiązywaniem już zawartych umów. Co zrobić, aby uniknąć takich problemów?

Przedawniony dług w KRD – co robić?

Jeśli obawiasz się, że Twój przedawniony dług mógł trafić do KRD, w pierwszej kolejności powinieneś sprawdzić, jak wygląda Twój profil w tym rejestrze. Warto wiedzieć, że konsumenci, raz na pół roku mogą sprawdzić KRD całkowicie za darmo.

Kiedy ustalisz, że w istocie figuruje tam Twoje przeterminowane zobowiązanie, masz kilka wyjść:

  • Spłata długu – to najskuteczniejsze i najszybsze rozwiązanie. Jeśli uregulujesz zobowiązanie, wierzyciel ma obowiązek w ciągu 14 dni usunąć negatywny wpis z bazy. Opcja ta może być jednak dość kosztowna – do samego długu mogą bowiem zostać naliczone dodatkowe opłaty, np. odsetki za opóźnienie czy koszty windykacyjne.
  • Oczekiwanie na wygaśnięcie wpisu w KRD – informacje o dłużnikach w Krajowym Rejestrze Długów nie są przechowywane w nieskończoność. Wpis w KRD dotyczący przedawnionego długu zostanie usunięty przez samo biuro, jeśli upłynęły 3 lata od ostatniej aktualizacji informacji lub upłynęło 10 lat od daty wpisania dłużnika do rejestru.
  • Wejście na drogę sądową – jeśli masz podstawy sądzić, że wpis do KRD przedawnionego długu to działanie na Twoją szkodę, możesz dochodzić swoich praw przed wymiarem sprawiedliwości. Jest to jednak rozwiązanie czasochłonne i dość kosztowne. I choć w wielu przypadkach sąd stanął po stronie dłużnika, nie ma gwarancji, że również dla Ciebie wyrok będzie satysfakcjonujący.

Podsumowując, odpowiedź na pytanie czy przedawniony dług można wpisać do KRD jest dość prosta. Na gruncie prawnym nie istnieją przesłanki, które uniemożliwiałyby wpisanie przedawnionego długu do KRD. Przeterminowanie zobowiązania kończy jedynie czas, w którym wierzyciel z pomocą sądu może dochodzić swoich należności. Dług i obowiązek jego uregulowania wciąż istnieje, a zatem informacja o nim może zgodnie z prawem pojawić się w uprawnionych do tego miejscach. Dłużnicy mają jednak kilka sposobów na wykreślenie przedawnionego długu z KRD. Oprócz spłaty i czekania na samoczynne usunięcie wpisu z rejestru, mogą również wnosić o jego wykreślenie przed sądem.

4/5 - (2 votes)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: