Czy urząd skarbowy może przekazać zwrot podatku komornikowi?

Aktualizacja: 2020-02-28
Data publikacji: 2018-06-27
Autor: Redakcja
Ocena: 4.41
(ilość ocen: 34)

Osoby, które wypełniły i złożyły roczne zeznanie podatkowe już na początku roku, mają szansę na ekspresowy zwrot podatku. Co jednak w sytuacji, jeśli ich majątek jest przedmiotem zajęcia komorniczego? Czy urząd skarbowy może przekazać komornikowi zwrot podatku?

Okres składania rocznych rozliczeń podatkowych już za nami. Zgodnie z art. 77 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej (Dz.U.2017.201) urząd skarbowy ma obowiązek zwrócenia podatnikowi nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia podatku dochodowego w terminie 3 miesięcy od daty złożenia. Na najszybszy zwrot nadpłaconego podatku mogą liczyć osoby, które złożyły deklaracje w styczniu.

Jak wynika z informacji, udostępnionych przez KPMG osoby, które złożyły zeznanie podatkowe właśnie w tym miesiącu, dostaną zwrot podatku średnio w ciągu 23 dni. Wysłanie PIT-u dopiero w kwietniu oznacza znacznie dłuższe, bo prawie dwumiesięczne, czekanie na nadpłacony podatek. Niestety, wizja zwrotu pieniędzy z urzędu skarbowego nie wszystkich napawa optymizmem. Wielu dłużników, wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne, zastanawia się bowiem, czy przysługujący im zwrot podatku zasili ich osobiste konta, czy powędruje na rachunek komornika. Gdzie leży prawda?

Czy komornik może zająć zwrot podatku?

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, komornik może zająć zwrot podatku z urzędu skarbowego. Kwestię tę regulują zapisy kodeksu cywilnego. Ustawodawca zezwala w nim na zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku obejmujące także wierzytelności przyszłe, wynikające z nadpłaty lub zwrotu podatku powstałych w ciągu roku od dnia dokonania zajęcia.

W związku ze zmianami w prawie, które obowiązują od 8 września 2016 roku, złożenie wniosku przez o zajęcie zwrotu podatku jest skuteczne przez rok, a skuteczność ta dotyczy także wierzytelności przyszłych. Przed wprowadzeniem nowych przepisów komornicy musieli więc wniosek o zajęcie złożyć w odpowiednim czasie, czyli po złożeniu deklaracji przed podatnika. Jeśli dokonali tego wcześniej, urzędy skarbowe podważały zasadność zajmowania wierzytelności. Brak deklaracji PIT przekłada się bowiem na brak prawa do zwrotu podatku.

Jak dochodzi do zajęcia nadpłaty?

Aby komornik mógł zająć nadpłatę podatku, musi wystosować do właściwego urzędu skarbowego pismo o zajęciu przysługującej dłużnikowi wierzytelności. W momencie otrzymania takiego dokumentu fiskus nie może już przesłać nadpłaty podatku na rachunek bankowy dłużnika. Musi natomiast przekazać ją na konto komornika lub na specjalny rachunek depozytowy Ministra Finansów.

Tylko pod pewnymi warunkami

Aby zajęcie zwrotu podatku okazało się możliwe, konieczne będzie spełnienie poniższych warunków:

  • wysokość nadpłaty w pełni pokrywa zobowiązania podatkowe podatnika;
  • podatnik nie posiada zaległości podatkowych.

W praktyce oznacza to, że zanim organ podatkowy przekaże komornikowi środki, powinien dokonać analizy zaległości podatkowych dłużnika. Jeśli takowe wystąpią, nadpłata podatku zostanie w pierwszej kolejności przekazana właśnie na ich zaspokojenie. Jeśli okaże się, że po zaspokojeniu roszczeń podatkowych, wciąż pozostanie nadwyżka, powędruje ona na konto podatnika. Warto wspomnieć także, że zgodnie z zapisami kodeksu postępowania cywilnego komornik może zająć nadpłatę bez względu na moment, w którym o nią wystąpi.

Może więc wystosować pismo o zajęciu wierzytelności przed lub po złożeniu przez dłużnika rozliczenia. W przypadku zwrotu podatku nie istnieje pojęcie kwoty wolnej od zajęcia komorniczego. Oznacza to więc, że komornik może zająć całą kwotę przysługującą podatnikowi z tytułu zwrotu. Warto dodać również, że nawet jeśli prowadzi on już egzekucje z wynagrodzenia, może dodatkowego sięgnąć po środki od fiskusa.

Zajęcie ulgi na dzieci

Wiele osób zastanawia się także, czy komornik ma prawo zająć zwrot podatku na dzieci. Niestety, jeśli zwrot wynika wyłącznie z tego tytułu, komornik może zabrać pieniądze. Zgodnie z prawem, ulga na dzieci przysługuje bowiem nie im samym, ale rodzicom. Jeśli jeden z nich jest dłużnikiem, komornik może zaspokoić roszczenia wierzyciela właśnie z tych środków.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo