Czym jest i jak działa system Ognivo?

Aktualizacja: 2019-07-05
Data publikacji: 2018-06-28
Autor: Redakcja
Ocena: 4.86
(ilość ocen: 35)

System Ognivo to nowoczesne narzędzie, które umożliwia bezpieczną i szybką komunikację pomiędzy bankami oraz pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji o klientach banków. Wymiana informacji w systemie Ognivo odbywa się elektronicznie, co znacząco upraszcza i przyspiesza cały proces.

System Ognivo został opracowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową i z sukcesem działa od 2007 roku. Korzystają z niego nie tylko banki, ale również inne wskazane przez prawo podmioty: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Poczta Polska, urzędy skarbowe, izby celne oraz sądy i prokuratury. Takie narzędzie jest też niezwykle pomocne w procesie egzekucji komorniczej. Dlaczego?

Egzekucja komornicza a system Ognivo

Komornik, który ma przeprowadzić egzekucję ze środków na rachunkach bankowych dłużnika, musi dowiedzieć się, w jakich bankach się one znajdują. Może dokonać tego właśnie z pomocą systemu Ognivo. Za jego pośrednictwem przesyła do banków zapytania dotyczące konkretnych dłużników. Co ważne, powinny być one opatrzone podpisem elektronicznym. Odbierane przez system zapytania są weryfikowane.

Po otrzymaniu dokumentu od komornika bank przesyła odpowiedź, która może brzmieć wyłącznie „tak” lub „nie”. Nie przekazuje mu więc żadnych informacji dodatkowych, dotyczących środków na rachunku czy jego historii. Jeśli na wysłane przez komornika zapytanie bank odpowie twierdząco, (co będzie oznaczało, że znajduje się w nim należące do dłużnika konto), komornik będzie miał prawo przesłać zawiadomienie do tej konkretnej instytucji.
Dzięki wymianie danych w sposób elektroniczny, cały proces odbywa się nie tylko bardzo szybko, ale jest również maksymalnie uproszczony.

Czy wszystkie banki korzystają z systemu Ognivo?

Z systemu Ognivo korzystają następujące banki komercyjne (stan na październik 2017):

 • Alior Bank S.A.,
 • Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A.,
 • Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • Bank Millennium S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
 • Bank Pocztowy S.A.,
 • Bank BPH S.A.,
 • BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce,
 • BZ WBK S.A.,
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.,
 • Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce,
 • Deutsche Bank Polska S.A.,
 • Deutsche Bank PBC S.A.,
 • DNB Bank Polska,
 • Euro Bank S.A.,
 • FM Bank S.A. (właściciel Banku SMART i BIZ Bank, a wkrótce Nestus Bank),
 • Getin Noble Bank S.A.,
 • HSBC Bank Polska S.A.,
 • ING Bank Śląski S.A.,
 • IDEA Bank S.A.,
 • mBank S.A.,
 • mBank Hipoteczny S.A.,
 • Pekao S.A.,
 • PKO BP S.A.,
 • PLUS BANK S.A,
 • Raiffeisen Bank Polska S.A.,
 • Svenska Handelsbanken AB S.A. Oddział w Polsce,
 • VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A.

Ogniva używa także wiele banków spółdzielczych. Z uwagi na ich mnogość zrezygnowaliśmy z wymienienia konkretnych nazw.

Co, jeśli rachunek dłużnika znajduje się w banku, który nie korzysta z systemu Ognivo?

Jeśli bank nie korzysta z systemu Ognivo nie oznacza to, że komornik nie znajdzie znajdującego się w nim rachunku dłużnika. Z powodu odmiennych procedur, które będzie zmuszony zastosować, taki proces może potrwać jednak znacznie dłużej.

Czy w systemie Ognivo uczestniczą także SKOK-i?

Nie. Z systemu Ognivo nie korzystają SKOK-i.

Zaawansowana struktura systemu Ognivo

System Ognivo składa się z wielu modułów (obowiązkowych i opcjonalnych), odpowiedzialnych za poszczególne funkcje i dostosowanych do potrzeb konkretnych, korzystających z niego instytucji. I tak— wśród modułów obowiązkowych znajdują się m.in.:

 • Moduł reklamacji i zapytań — pozwala na szybką wymianę danych pomiędzy bankami a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub Pocztą Polską;
 • Moduł monitoringu sald systemów rozliczeniowych – pozwala na sprawdzenie sald banku w ramach systemów rozliczeniowych KIR;
 • Moduł elektronizacji zgód poleceń zapłaty – steruje czynnościami, związanymi z przyjęciem lub odrzuceniem zgody na obciążenie rachunku z tytułu polecenia zapłaty.

Moduły opcjonalne to m.in.:

  • Moduł do obsługi przenoszenia rachunków i usług płatniczych – umożliwia sprawne i bezpieczne przenoszenie rachunków klientów pomiędzy bankami;
  • Moduł zapytania o rachunki bankowe dłużników – niezwykle pomocy w procesie windykacji. Pozwala komornikom sądowym i skarbowym uzyskiwać informacje na temat rachunków dłużników w danym banku;
  • Moduł do obsługi sądów i prokuratur – umożliwia organom sprawiedliwości zdobywać chronione tajemnicą bankową informacje. Często stanowią one materiał dowodowy lub pozwalają realizować zabezpieczenia majątkowe;
  • Moduł spadkobierca — umożliwia sprawną i bezpieczną komunikację pomiędzy bankami, celem ustalenia, w których bankach spadkodawca posiadał rachunki.

Największe zalety systemu Ognivo

Wśród najważniejszych zalet systemu Ognivo należy wymienić:

 • szybkość przepływu informacji. Dzięki elektronicznej formie instytucje mogą wymieniać dane w ekspresowym tempie, co znacząco przyspiesza kolejne czynności;
 • oszczędność środków finansowych. System Ognivo pozwala wyeliminować papierową korespondencję pomiędzy bankami i innymi uprawnionymi do korzystania z narzędzia podmiotami. Efektem tego udogodnienia jest obniżenie kosztów wymiany informacji szczególnie w zakresie reklamacji i zapytań;
 • możliwość monitorowania wysłanych zapytań, co pozwala na szybkie znalezienie konkretnych informacji, także tych archiwalnych.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo