Czym jest linia kredytowa?

W tym miesiącu wydałeś więcej gotówki niż się spodziewałeś? Niestety różnego rodzaju sytuacje losowe mogą poważnie zachwiać domowym budżetem. Część osób, aby zdobyć dodatkowe środki finansowe korzysta wówczas z kredytu gotówkowego, chwilówki online bądź debetu. Coraz popularniejszym sposobem na uzyskanie potrzebnej gotówki jest także linia kredytowa. Czym jest i jak działa?

Linia kredytowa – co to jest?

Receptą na tymczasowy brak gotówki może być elastyczna linia kredytowa, która jest jednym z popularniejszych produktów bankowych. Dużym zainteresowaniem cieszy się ona zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Linia kredytowa, nazywana inaczej kredytem odnawialnym, przyznawana jest w ramach działającego już rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Stanowi ona najprostszy dostępny produkt, dzięki któremu można szybko poprawić swoją płynność finansową. Limit na jaki można się zadłużyć jest ustanawiany automatycznie lub na wniosek kredytobiorcy.

Środki przyznawane są bezpośrednio z rachunku bankowego, a wypłata kredytu nie jest obciążona dodatkowymi warunkami i procedurami związanymi z badaniem zdolności kredytowej, jak podczas procedury związanej z ubieganiem się o kredyt gotówkowy, czy pożyczki ratalnej. Co ważne, zdobyte w ten sposób pieniądze można przeznaczyć na każdy dowolny cel. Ponieważ produkt ten jest w pełni elastyczny. Tak więc, dostępnymi na rachunku pieniędzmi można dysponować jak własnymi. Czyli wykonywać przelewy, wypłacać gotówkę w bankomatach kartą wydaną do rachunku oraz dokonywać transakcji bezgotówkowych zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online.

Linia kredytowa – jaka jest wysokość limitu?

Wysokość limitu linii kredytowej wynosi najczęściej od 500 nawet do 150 000 zł. Jest ona indywidualnie ustalana w specjalnej umowie, a jej wysokość zależy nie tylko od długości relacji z bankiem, ale i zdolności kredytowej ustalanej na podstawie analizy średnich wpływów m.in. z tytułu wynagrodzenia. Linia kredytowa przyznawana jest na okres 12 miesięcy (z możliwością jej przedłużenia, jeżeli wszystkie zobowiązania wobec banku były regulowane terminowo).

W każdym momencie możesz również złożyć wniosek o podwyższenie limitu kredytowego, gdy uznasz, że jest on np. niewystarczający. Linia kredytowa nie jest typowym kredytem, ponieważ nie jest spłacana w stałych miesięcznych ratach. Usługa ta polega raczej na “doładowaniu” środków na koncie, wybraną przez klienta kwotą pieniędzy, której nie trzeba spłacać w danym miesiącu. Ważne jednak, aby w dniu zakończenia umowy zasilić rachunek pożyczoną kwotą (może to być nawet ostatni dzień obowiązującej umowy).

Jaki jest koszt linii kredytowej?

Linia kredytowa jest jedną z tańszych form uzyskania dodatkowej gotówki. Ponieważ jej oprocentowanie jest o kilka procent niższe zarówno od kredytu gotówkowego, jak i debetu na koncie. Warto tu od razu zaznaczyć, że linia kredytowa jest często mylona z limitem debetowym. Oczywiście, oba te produkty należą do produktów kredytowych, jednak w przypadku linii kredytowej można pożyczać już znacznie wyższe kwoty.

Tak samo, jak każdy inny produkt finansowy, również i linia kredytowa nie jest pozbawiona dodatkowych opłat. Banki często bowiem naliczają:

  • jednorazową opłatę (w wysokości 0,5-1% kredytu) za rozpatrzenie wniosku oraz przygotowanie i zawarcie umowy;
  • prowizję i odsetki za przyznanie limitu;
  • prowizję za wydłużenie terminu jej spłaty;
  • opłatę za podwyższenie lub ponowne uruchomienie linii kredytowej.

Należy tu jednak podkreślić, że w przypadku, gdy nie będziesz korzystał z kredytu odnawialnego, to bank nie naliczy Ci żadnych odsetek. W związku z tym, posiadając dodatkowy limit, nie ponosisz żadnego ryzyka. Linia kredytowa stanowi wówczas poduszkę bezpieczeństwa na wypadek nieprzewidzianych wydatków, czy nagłych problemów finansowych. Natomiast jeśli korzystasz z limitu, to odsetki naliczane są miesięcznie, wyłącznie od wykorzystanej kwoty.

Główną zaletą linii kredytowej jest również możliwość wielokrotnego wykorzystania przyznanych przez bank środków. Każda spłata pobranej wcześniej kwoty, jednocześnie zmniejsza Twoje zadłużenie, ale i pozwala ponownie dysponować oddanymi środkami oraz pozostałą resztą kredytu.

Linia kredytowa – dla kogo?

Co istotne, linia kredytowa może mieć charakter odnawialny lub nieodnawialny. W pierwszym przypadku spłacane przez kredytobiorcę kwoty automatycznie zwiększają sumę dostępną do wypłaty (co oznacza, że w okresie obowiązywania umowy kredyt może być wielokrotnie wypłacany i spłacany). Natomiast w przypadku drugiej opcji, czyli linii kredytowej nieodnawialnej, udzielony kredyt można wykorzystać tylko raz (jednak już jego spłata nie zwiększa kwoty, która będzie możliwa do wypłaty w późniejszym terminie).

Linia kredytowa przyznawana jest po pozytywnym przejściu całej procedury kredytowej i podpisaniu umowy z bankiem. Kto zatem może ubiegać się o linię kredytową? Otóż mogą to być nie tylko klienci indywidualni, posiadający obywatelstwo polskie i zamieszkujący na terenie Polski, ale i obcokrajowcy zatrudnieni przez podmiot mający siedzibę w naszym kraju bądź otrzymujący polską rentę, emeryturę, czy stypendium. Ważne jest zatem, aby każda osoba ubiegająca się o linię kredytową spełniała następujące kryteria:

  • posiadała rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy przez określony czas, który zazwyczaj wynosi od 3 do 6 miesięcy (im bardziej regularne i stałe wpływy tym wymagany okres jest krótszy);
  • w czasie określonym przez bank nie posiadały w swojej historii kredytowej salda debetowego (mogą to być np. 3 miesiące przed złożeniem wniosku);
  • posiadała zdolność kredytową, przez którą rozumie się możliwość spłaty zaciągniętego zobowiązania w terminie określonym w umowie.

Linia kredytowa dla firm

Linia kredytowa cieszy się dużym zainteresowaniem również wśród przedsiębiorców, gdzie działa na tych samych zasadach, co w przypadku klientów indywidualnych. Jednak z jedną małą różnicą, otóż kwota przyznana w ramach linii kredytowej dla firm może być już znacznie wyższa (chociaż jej wysokość zależy od wpływów na konto). Linia kredytowa najczęściej przyznawana jest na okres 12 miesięcy, ale gdy zostanie ona terminowo uregulowana, to bank zazwyczaj oferuje możliwość przedłużenia umowy na kolejny rok. Przedsiębiorcy zyskują w ten sposób dostęp do darmowego kapitału, dzięki któremu mogą poprawić swoja płynność finansową.

Jakie zalety linii kredytowej dla firm?

Wśród zalet linii kredytowej dla firm, które warto wymienić, jest nie tylko niskie oprocentowanie, ale także możliwość samodzielnego kształtowania harmonogramu jej spłaty. Co ważne, można dokonać wpłaty w wysokości wymaganego minimum lub też jednorazowo oddać całe zobowiązanie.

Wszyscy zainteresowani, którzy chcieliby skorzystać z tej formy wsparcia finansowego muszą spełnić te same kryteria co osoby fizyczne. Jednak, aby nie wpaść w jeszcze większe problemy finansowe, ważne jest odpowiednie zarządzanie linią kredytową. W innym przypadku usługa ta może okazać się bardzo kosztowna. Zwłaszcza jeśli przedsiębiorca nie będzie regulował zadłużenia terminowo, gdyż będzie to skutkować naliczaniem coraz to wyższych odsetek. Trzeba również pamiętać o tym, że w przypadku gdy linia kredytowa funkcjonuje na firmowym koncie, to wszelkie prowizje i odsetki będą stanowiły koszt uzyskania przychodu.

Linia kredytowa jest stosunkowo tanim i szybkim sposobem na zdobycie dodatkowej gotówki, zwłaszcza dla osób, które działalność gospodarczą prowadzą dopiero od niedawna. Nie mogąc pochwalić się długą historią kredytową, a tym samym i oceną zdolności kredytowej, mają małe szanse na uzyskanie kredytu dla firmy w banku. Bardziej elastyczne podejście w tej kwestii mają natomiast instytucje pozabankowe, które przygotowały dla przedsiębiorców chociażby pożyczki dla firm bez długiego stażu.

Linia pożyczkowa alternatywą do linii kredytowej

Firmy pożyczkowe, wychodząc naprzeciw potrzebom swoich klientom, oferują coraz więcej nowych rozwiązań. Tak więc, oprócz darmowych chwilówek online, chwilówek bez BIK, czy pożyczek bez przelewu weryfikacyjnego, mają one w swojej ofercie również linię pożyczkową. Jest ona alternatywą do linii kredytowej, z tą różnicą, że nie otrzymujemy jej w ramach naszego konta bankowe. Instytucje pozabankowe nie są bowiem uprawnione do prowadzenia rachunków osobistych. Przyznany limit jest wypłacane na konto wskazane przez pożyczkobiorcę.

Ile można w ten sposób pożyczyć? Otóż, odnawialna linia pożyczkowa ma zazwyczaj znacznie niższy limit niż linia kredytowa. Na rynku można znaleźć zarówno oferty w wysokości do 5 000 zł, (udzielane na okres 4 miesięcy), jak i w wysokości nawet 40 000 zł (udzielanej na 60 miesięcy). Przy czym, trzeba liczyć się z tym, że jej koszt jest już znacznie wyższy, niż w przypadku linii kredytowej.

Jak skorzystać z pozabankowej linii pożyczkowej?

Aby skorzystać z pozabankowej linii pożyczkowej wystarczy jedynie wejść na stronę wybranej firmy pożyczkowej, wypełnić formularz, a następnie złożyć wniosek. Po ocenieniu zdolności kredytowej, pożyczkobiorca zostanie poinformowany o podjętej decyzji. Jeśli będzie ona pozytywna, to po potwierdzeniu skorzystania z linii pożyczkowej, uzyska on natychmiastowy dostęp do wybranej kwoty pieniędzy. Jest to idealna opcja dla osób, którym zależy na stałym dostępie do pieniędzy czekających na koncie. Podejmując jednak decyzję o pozabankowej linii pożyczkowej, musisz dokładnie przemyśleć, to czy będziesz w stanie terminowo ją spłacić. Jeśli nie, to lepiej poszukać innego sposobu na zdobycie dodatkowej gotówki.

Jak widać linia kredytowa jest znacznie tańszą alternatywą do kredytów gotówkowych oraz chwilówek na dowód. Pieniądze uzyskane w ten sposób można przeznaczyć na każdy dowolny cel. Jednak ważne jest jest, aby pożyczoną kwotę oddać w terminie, ponieważ w innym przypadku bank naliczy wysokie odsetki i dodatkowe prowizje.

Oceń post

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: