Czym jest lokata strukturyzowana i czy warto po nią sięgnąć?

Lokata strukturyzowana to nowoczesny produkt inwestycyjny, łączący walory tradycyjnej lokaty bankowej z cechami inwestycji na rynku kapitałowym. Jakie są zalety i wady takich lokat? Czy posiada opłaty dodatkowe? Na te i inne pytania odpowiemy w poniższym artykule

Czym jest lokata strukturyzowana?

Lokata strukturyzowana nie jest tradycyjnym depozytem. Choć podobnie jak jej „standardowe siostry” jest inwestycją określoną w czasie i zapewnia ochronę kapitału, jest produktem oszczędnościowym zaliczanym do grupy tzw. produktów strukturyzowanych.

W praktyce oznacza to, że składa się ona z kilku prostszych instrumentów finansowych. Lokata strukturyzowana jest więc inwestycją, na której możesz zarobić więcej niż na zwykłej lokacie, otrzymując przy tym gwarancję zwrotu 100 proc. zainwestowanych środków (jeśli nie zerwiesz jej przed terminem). Taki produkt inwestycyjny składa się zazwyczaj z 2 części:

  • kapitału początkowego, który jest w pełni chroniony w trakcie trwania umowy;
  • części opcyjnej, umożliwiającej wygenerowanie dodatkowych zysków.

Zalety lokaty strukturyzowanej

Podstawowymi zaletami tego produktu są:

  • pełna ochrona zainwestowanych środków. Dzięki nowoczesnej konstrukcji tego instrumentu finansowego Twoje pieniądze będą w pełni zabezpieczone. Deponując środki na lokacie strukturyzowanej, nie musisz więc obawiać się utraty ciężko wypracowanych oszczędności. Ten istotny walor odróżnia lokatę strukturyzowaną od samodzielnego inwestowania na giełdzie lub w funduszach inwestycyjnych.
  • Dzięki praktycznie nieograniczonym możliwościom wielu rynków lokaty strukturyzowane są doskonałym narzędziem służącym do dywersyfikacji portfela.
  • Założenie lokaty strukturyzowanej pozwala również zarobić więcej niż na tradycyjnym depozycie. Jak to możliwe? Takie narzędzia są oparte o starannie wyselekcjonowane aktywa. Mogą być to np. akcje renomowanych spółek giełdowych, towary lub indeksy giełdowe. Dzięki inwestycji pieniędzy w takie środki, do Twojego portfela mogą trafić wyższe zyski.

Wady lokaty strukturyzowanej

Z uwagi na swój charakter, lokaty strukturyzowane to produkty dość kontrowersyjne. Zdaniem ekspertów, inwestowanie pieniędzy w takie narzędzia nie zawsze okaże się najlepszym wyborem. Jako najważniejsze wady lokat strukturyzowanych wskazują przede wszystkim:

  • złożoną strukturę utrudniającą oszacowanie potencjalnych zysków,
  • skomplikowane procedury wypłaty środków, które czasami przekładają się na zmniejszenie stopy zwrotu,
  • wymagania, warunkujące wypłatę zysków. Może być to np. wzrost notowań akcji kilku firm jednocześnie,
  • limity w zakresie maksymalnego zysku,
  • kary finansowe za wcześniejsze zerwanie umowy.

Ważne opłaty dodatkowe

W przypadku lokaty strukturyzowanej klient musi ponieść z reguły zdecydowanie więcej kosztów niż w przypadku tradycyjnego depozytu. Wiele banków już na wstępie pobiera od swoich klientów tzw. opłatę subskrypcyjną. Jej wysokość może wynieść nawet kilka procent wpłaconej kwoty.

W praktyce oznacza to, że zamiast 10 000 zł, bank zainwestuje „tylko” ponad 9000 zł. W niektórych przypadkach opłatę subskrypcyjną może zastąpić równie wysoka opłata administracyjna. To jednak nie koniec.

Za zerwanie lokaty przed terminem bank może obciążyć klienta opłatą manipulacyjną. Zanim sięgniesz po lokatę strukturyzowaną, oferowaną przez jeden z polskich banków, dokładnie zapoznaj się z jej warunkami oraz kosztami. Jest to szczególnie istotne z uwagi na zaawansowany charakter inwestycji.

W kolejnej części artykułu odpowiemy na pytania, najczęściej zadawane przez osoby, zainteresowane założeniem lokaty strukturyzowanej.

Jak założyć lokatę strukturyzowaną?

Procedury określające sposób założenia lokaty strukturyzowanej zależą od konkretnego banku. Aby je omówić, posłużymy się konkretnym przykładem. Będzie nim lokata strukturyzowana w mBanku.

Zgodnie z informacjami, umieszczonymi na stronie internetowej mBanku, lokaty strukturyzowane zakładane są wyłącznie w okresach subskrypcyjnych, ustalanych przez mBank w zależności od panujących na rynku warunków.

W trakcie trwania subskrypcji zapisy na lokatę strukturyzowaną realizowane są w formie blokady środków na rachunku, z którego złożony został zapis subskrypcyjny. W trakcie trwania subskrypcji istnieje możliwość wycofania zapisu na lokatę bez ponoszenia żadnych kosztów. Po zakończeniu okresu subskrypcji zapisy przekształcane są we właściwe lokaty strukturyzowane na odrębnym rachunku lokat strukturyzowanych. Jako że taki komunikat brzmi dość zawile, przed założeniem lokaty strukturyzowanej warto zadzwonić na infolinię banku i poprosić doradcę o rozwianie wszelkich wątpliwości.

Jak to możliwe, że pomimo inwestowania środków w ryzykowne narzędzia kapitał jest w pełni chroniony?

Aby pomóc Ci lepiej zrozumieć tę zależność, posłużymy się konkretnym przykładem. Załóżmy, że chcesz ulokować na lokacie strukturyzowanej kwotę 20 000 zł.

Jako że finalna stopa zwrotu i co za tym idzie zysk z inwestycji, jest zależny od wyników konkretnego indeksu funduszy inwestycyjnych, wiele osób uważa, że w jakiś magiczny, znany wyłącznie sobie sposób bank dba o to, aby zdeponowanych w banku pieniędzy nie stracić. Zwłaszcza jeśli instytucja zapewnia całkowite bezpieczeństwo środków. Ten tok myślenia nie ma jednak zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością.

Specyfika działania takich instrumentów jest zdecydowanie bardziej skomplikowana. Każda lokata strukturyzowana składa się z 2 części. Za około 85-90 proc. zdeponowanej kwoty, (czyli w Twoim przypadku 17 000 – 18 000 zł) bank kupuje obligacje.

W długofalowej perspektywie zysk z ich zakupu z pewnością pozwoli zrekompensować ewentualne straty i zwrócić inwestorowi całą zdeponowaną kwotę. Za pozostałą kwotę kapitału, czyli 10-15%, bank kupuje tzw. opcję. W praktyce oznacza to, że dokonuje swego rodzaju zakładu, jak zachowa się indeks (lub inny instrument finansowy będący przedmiotem inwestycji) w dłuższym horyzoncie czasu.

Mówiąc w dużym skrócie — jeśli bank dobrze „obstawi” ma szansę naprawdę sporo zyskać. 2000 czy 3000 zł może przynieść mu nawet 5, czy 6 razy więcej.

Co, jeśli bank dokona złego wyboru? W takim przypadku pozyskane z obligacji odsetki pozwolą zwrócić klientom „nietknięty” kapitał, a nierzadko także wystarczą jeszcze na drobny zarobek dla banku. Skutecznie łącząc obligacje i opcje bank może więc zapewnić inwestorom bezpieczeństwo kapitału i stosunkowo wysoki zysk.

Czy zysk z lokaty strukturyzowanej podlega opodatkowaniu podatkiem Belki?

Tak. Zysk z lokaty strukturyzowanej podlega opodatkowaniu 19-procentowym podatkiem od zysków kapitałowych, czyli podatkiem Belki.

Ile wynosi okres trwania lokaty strukturyzowanej?

W zależności od konkretnej lokaty okres jej trwania wynosi z reguły od kilku miesięcy do kilku lat.

Czy na lokacie strukturyzowanej można stracić?

Większość banków oferuje lokaty z gwarancją ochrony 100 proc. kapitału. Na rynku istnieją jednak również takie, które zapewniają ochronę wyłącznie 90 proc. wpłaconej kwoty. W takim przypadku istnieje możliwość utraty 10 proc. kapitału. Nagrodą za zwiększone ryzyko jest jednak możliwość wygenerowania wyższych zysków. Warto dodać także, że choć na większości lokat stracić się nie da, można… nie zarobić na nich ani złotówki. Niemniej jednak wyjście po kilku latach z inwestycji z wynikiem 0 proc. oznacza, że Twoje pieniądze nie tylko nie zarobiły, ale również straciły na wartości. W takim przypadku zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłoby umieszczenie ich na zwykłej lokacie.

Źródła:

https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/pytania-i-odpowiedzi/abc-lokat-strukturyzowanych/#faq-exp-indywidualny-02199
4/5 - (3 votes)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: