Polski Związek Instytucji Pożyczkowych

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych (PZIP) jest organizacją branżową zrzeszającą większość rynku internetowych pożyczek pozabankowych w Polsce. Członkami PZIP są firmy pożyczkowe, które stosują i promują najwyższe standardy biznesowe i etyczne i którym zależy na pozytywnym postrzeganiu branży pożyczek pozabankowych.

Które firmy pożyczkowe należą do PZIP?

Wśród członków Polskiego Związku Instytucji Pozabankowych znajdują się obecnie:

 • Netcredit,
 • Vivus,
 • Lendon.pl,
 • VIA SMS,
 • InCredit,
 • SMARTpożyczka,
 • pożyczkaplus.pl,
 • Extraportfel,
 • CreditStar,
 • Miloan,
 • TANIKREDYT,
 • Finbo,
 • Wandoo.pl,
 • Kuki.pl,
 • Takto Finanse,
 • Axi Card,
 • Ekspres Kasa,
 • banknot.pl.

Zanim pożyczysz pieniądze, zalecamy sprawdzić, czy firma pożyczkowa znajduje się w PZIP. Pełną listę członków znajdziesz pod tym adresem: https://pzip.pl/czlonkowie

Czy każda firma pożyczkowa może przystąpić do PZIP?

Do PZIP mogą przystąpić jedynie firmy pożyczkowe spełniające określone kryteria. Należą do nich m.in.:

 • konieczność akceptacji statusu;
 • uzyskanie pochlebnych opinie przynajmniej dwóch dotychczasowych członków;
 • pomyślnie przebrnięcie przez kilkustopniową weryfikację wewnętrzną, podczas której sprawdzane są m.in.: praktyki biznesowe w firmie, wzorce umów, udział reklamacji w ogóle oferowanych usług, opinie branżowe i konsumenckie o kandydacie oraz historię działalności pod kątem ewentualnych praktyk niedozwolonych;
 • brak wpisów na listę ostrzeżeń KNF (obecnie lub w przeszłości);
 • brak nałożonych przez UOKiK kar za istotne naruszenia praw konsumenta lub powtarzających się kar za przewinienia mniejszej wagi;
 • działalność w formie spółki prawa handlowego;
 • brak osób skazanych w zarządzie, radzie nadzorczej lub kluczowym kierownictwie spółki.

Obowiązki członków Polskiego Związku Instytucji Pozabankowych

Członkowie PZIP nie mogą stosować ukrytych opłat, pobierać bezzwrotnych pieniędzy za rozpatrzenie wniosku, stosować reklam wprowadzających w błąd oraz zabronionej reklamy ulotkowej. Całkowicie zakazane jest również udzielanie kolejnych pożyczek przed spłatą aktualnego zobowiązania (taki warunek chroni klientów przed wpadnięciem w spiralę zadłużenia).

4/5 - (41 votes)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: