Czym jest system Ognivo?

System Ognivo to nowoczesne narzędzie, które umożliwia bezpieczną i szybką komunikację pomiędzy bankami, a także pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji o klientach banków. Wymiana informacji w systemie Ognivo odbywa się elektronicznie, co znacząco upraszcza i przyspiesza cały proces. Pozwala on również na znaczne usprawnienie prowadzonego przez banki czasochłonnego procesu realizacji zapytań i reklamacji, który wcześniej odbywał się w formie papierowej.

System Ognivo został opracowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową i z sukcesem działa od 2007 roku. Korzystają z niego nie tylko banki, ale również inne wskazane przez prawo podmioty: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Poczta Polska, urzędy skarbowe, izby celne oraz sądy i prokuratury.

Czy wszystkie banki korzystają z systemu Ognivo? Z systemu Ognivo korzysta większość istniejących instytucji bannkowych. Z systemu Ognivo korzysta również wiele banków spółdzielczych. Z uwagi na ich mnogość zrezygnowaliśmy z wymienienia konkretnych nazw – możesz je natomiast sprawdzić pod tym linkiem.

Zalety systemu Ognivo

Wśród najważniejszych zalet systemu Ognivo należy wymienić:

  • szybkość przepływu informacji. Dzięki elektronicznej formie instytucje mogą wymieniać dane w ekspresowym tempie, co znacząco przyspiesza kolejne czynności;
  • oszczędność środków finansowych. System Ognivo pozwala wyeliminować papierową korespondencję pomiędzy bankami i innymi uprawnionymi do korzystania z narzędzia podmiotami. Efektem tego udogodnienia jest obniżenie kosztów wymiany informacji szczególnie w zakresie reklamacji i zapytań;
  • możliwość monitorowania wysłanych zapytań, co pozwala na szybkie znalezienie konkretnych informacji, także tych archiwalnych.

Egzekucja komornicza a system Ognivo

Komornik, który ma przeprowadzić egzekucję ze środków na rachunkach bankowych dłużnika, musi dowiedzieć się, w jakich bankach się one znajdują. Może dokonać tego właśnie z pomocą systemu Ognivo. Za jego pośrednictwem przesyła do banków zapytania dotyczące konkretnych dłużników. Co ważne, powinny być one opatrzone podpisem elektronicznym. Odbierane przez system zapytania są weryfikowane.

Po otrzymaniu dokumentu od komornika bank przesyła odpowiedź, która może brzmieć wyłącznie „tak” lub „nie”. Nie przekazuje mu więc żadnych informacji dodatkowych, dotyczących środków na rachunku czy jego historii kredytowej. Jeśli na wysłane przez komornika zapytanie bank odpowie twierdząco, (co będzie oznaczało, że znajduje się w nim należące do dłużnika konto), komornik będzie miał prawo przesłać zawiadomienie do tej konkretnej instytucji.

Dzięki wymianie danych w sposób elektroniczny, cały proces odbywa się nie tylko bardzo szybko, ale jest również maksymalnie uproszczony.

Co, jeśli rachunek dłużnika znajduje się w banku, który nie korzysta z systemu Ognivo?

Jeśli bank nie korzysta z systemu Ognivo nie oznacza to, że komornik nie znajdzie znajdującego się w nim rachunku dłużnika. Z powodu odmiennych procedur, które będzie zmuszony zastosować, taki proces może potrwać jednak znacznie dłużej.

Podsumowanie: 

  • System Ognivo został opracowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową i z sukcesem działa od 2007 roku.
  • Pozwala na szybką wymianę informacji pomiędzy bankami oraz podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji o klientach banków.
  • Z systemu Ognivo korzysta 28 banków + banki spółdzielcze. SKOK-i nie korzystają z tego systemu.
  • Przyspiesza on egzekucję komorniczą, dzięki możliwości złożenia zapytania przez komornika do banku oraz ustalenia, w którym banku dłużnik ma konta bankowe.

Źródła:

  • https://www.banki.kir.pl/ognivo/
  • http://www.komornik-srem-mosina.pl/wnioski/lista_ognivo.pdf
5/5 - (1 vote)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: