Darowizna czy pożyczka od rodziców?

Aktualizacja: 2020-02-28
Data publikacji: 2020-01-04
Autor: Marta Kazimierska
Ocena: 5
(ilość ocen: 2)

Droga do usamodzielnienia się młodego człowieka często jest długa i trudna. Na przeszkodzie najczęściej stają zobowiązania finansowe, które mogą przekraczać możliwości zazwyczaj skromnego budżetu osoby wchodzącej w dorosłe życie. Zdarzają się również sytuacje, w których bez względu na Twój wiek możesz potrzebować finansowego wsparcia. Wówczas zwykle pierwszą pomoc niosą rodzice, którzy użyczają dodatkowych środków zwrotnie lub bezzwrotnie. Warto zatem wiedzieć, co będzie dla Ciebie lepsze – darowizna czy pożyczka od rodziców?

Darowizna a pożyczka – podstawowa różnica

Słowo darowizna może kojarzyć Ci się z datkami pieniężnymi lub rzeczowymi, które osoby wspierające akcje charytatywne przekazują osobom potrzebującym lub fundacjom. W ten bowiem sposób pojęcie darowizny funkcjonuje najczęściej w przestrzeni publicznej. Okazuje się jednak, że każdorazowe przekazanie dowolnej kwoty pieniędzy, choćby w formie prezentu lub nagrody od rodziców można zakwalifikować do miana darowizny.

Darowizna jest to forma umowy pisemnej bądź ustnej, na podstawie której darczyńca przekazuje obdarowanemu określone korzyści materialne działając z zamiarem powiększenia zasobów podmiotu obdarowanego kosztem własnego majątku.

Darowizna jest więc formą bezzwrotnej w przeciwieństwie do pożyczki zapomogi, przekazywanej dobrowolnie na rzecz osoby, której zdecydujesz się udzielić wsparcia. Otrzymując lub przekazując pieniądze w gronie rodziny zazwyczaj nawet nie myślisz o tym, że wspomniane środki mogłyby podlegać opodatkowaniu lub innym obowiązkom skarbowym. Okazuje się jednak, że zarówno pożyczka, jak i darowizna od rodziców w określonych przypadkach mogą zainteresować fiskusa. Warunkiem jest, jak to zwykle bywa, kwota pożyczki lub darowizny.

Ile wynosi podatek od darowizny, a ile od pożyczki od rodziców?

Podatek od darowizny.Darowizna oraz pożyczka od rodziców, choć zachodzą pomiędzy tymi samymi podmiotami podlegają różnym regulacjom podatkowym. Zapewne niejednokrotnie słyszałeś o tym, że otrzymując spadek o pokaźnej wartości jesteś zobowiązany uiścić z tego tytułu podatek. Jest on regulowany przepisami o podatku od spadków i darowizn. Już wiesz zatem z jakiego tytułu opodatkowane są bezzwrotne zapomogi. Minimalna kwota podatku od darowizny wynosi 3% jeżeli suma przekazanych pieniędzy nie przekracza 10278 zł. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, dyktowane stopniem pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą i obdarowanym oraz wysokością przekazanej darowizny.

Generalnie ustawa zakłada, że z opodatkowania darowizny zwolnione są zapomogi udzielane pomiędzy najbliżej spokrewnionymi członkami rodziny (wyłączając synowe, zięciów oraz teściów) i nie przekraczające kwoty 9637 zł. W przypadku dalszych krewnych progi kwotowe wynoszą odpowiednio 7276 zł dla rodzeństwa rodziców, zstępnych rodzeństwa, zstępnych i rodzeństwa pasierbów, rodzeństwa małżonków oraz ich małżonków, a także małżonków innych zstępnych. Dla pozostałych osób ten próg to 4902 zł.

Pożyczka od rodziców będzie natomiast podlegała przepisom o podatku od czynności cywilnoprawnych, który standardowo wynosi 2%. Podobnie jednak, jak w przypadku darowizny, również tu zastosowanie mają przepisy o bliskości pokrewieństwa. Z podatku PCC zwolnione są więc pożyczki udzielane pomiędzy małżonkami, rodzeństwem, dziećmi, wnukami, rodzicami, dziadkami, pasierbami oraz przybranymi rodzicami.

Kwota 9637 zł jest również kluczowa w przypadku pożyczek od rodziny. Stanowi ona jednak jedynie próg, po przekroczeniu którego należy złożyć formularz informacyjny PCC-3 w ciągu 14 dni od momentu otrzymania pożyczki. Jeżeli transakcja zaistniała jednak pomiędzy wskazanymi wyżej krewnymi, nie będzie ona podlegała obowiązkowi podatkowemu, a jedynie informacyjnemu.

Czy darowiznę także trzeba zgłosić?

Zapewne zastanawiasz się nad tym, czy skoro pożyczka od rodziców przekraczająca określoną kwotę powinna zostać zgłoszona do odpowiedniego urzędu skarbowego, celem poinformowania fiskusa o tym fakcie, to czy w przypadku darowizny będzie podobnie. Wszystko zależy od dwóch czynników.

Darowizny nie trzeba zgłaszać jeżeli jej przekazanie nastąpiło pomiędzy najbliższymi krewnymi, a jej kwota nie przekroczyła 9637 zł. Dodatkowo, jeżeli darowizna od rodziców została potwierdzona aktem notarialnym, to obowiązek jej zgłoszenia pozostaje po stronie urzędnika.

Poza wskazanymi powyżej sytuacjami, obowiązek zgłoszenia darowizny powinieneś wypełnić w ciągu 6 miesięcy od jej otrzymania wypełniając i składając w US formularz oznaczony symbolem SD-Z2. Niezwykle istotne jest, aby nie uchylać się od tego obowiązku, gdyż po upływie wskazanego czasu stracisz prawo do zwolnienia z opodatkowania darowizny. Pamiętaj także, aby zadbać o udokumentowanie faktu otrzymania darowizny, np. poprzez potwierdzenie przelewu bankowego.

Darowizna od rodziców – potrzebna umowa?

Dla niektórych osób całkowicie niezrozumiały może być fakt, że każdorazowe przekazanie darowizny nawet pomiędzy najbliższymi członkami rodziny warto byłoby udokumentować stosowną umową. Szczególnie istotne jest to w przypadku przekazywania darowizn w wysokich kwotach. Niewątpliwym plusem sformalizowania faktu dobrowolnego i bezzwrotnego przekazania pieniędzy jest przeniesienie ewentualnego obowiązku zgłoszenia i opłacenia podatku od darowizny na notariusza, który oczywiście stosowną kwotę doliczy do wystawionego Ci rachunku.

Spisanie umowy w przypadku np. darowizny od rodziców pozostaje więc kwestią dobrowolną i dzieje się tak z jednego zasadniczego powodu. Umowy ustne mają również moc prawną. Oznacza to, że jeżeli krewny słownie wyraża chęć przekazania Tobie określonej kwoty w formie darowizny, będzie to fakt ukonstytuowany prawnie.

Pożyczka a darowizna od rodziców – co lepsze?

Darowizna od rodziców a pożyczka.Pożyczki od rodziców, to nic innego, jak pożyczki prywatne, które tym różnią się od darowizn, że trzeba je spłacić. Kwestia wyboru formy, w której najbliżsi udzielą Ci dodatkowego finansowania jest więc sprawą zupełnie indywidualną. Podstawą do dokonania wyboru będą zapewne osobiste relacje pomiędzy dziećmi a rodzicami oraz kondycja finansowa tych ostatnich.

Od strony prawnej mniej kłopotliwą formą przekazania pieniędzy dzieciom jest darowizna. Do określonej kwoty nie wymaga ona bowiem ani zgłoszenia do właściwego urzędu skarbowego, ani – co ważniejsze – uiszczania z tego tytułu podatku. Dla osoby obdarowanej niewątpliwym plusem jest też oczywiście fakt braku konieczności zwrotu otrzymanej zapomogi. Do rozstrzygnięcia pozostaje natomiast kwestia interesu darczyńcy.

Bez względu na to, czy dodatkowe finansowanie odbędzie się na drodze darowizny czy pożyczki od rodziców, warto ten fakt spisać w formie umowy, szczególnie jeżeli nie jest to np. prezent, a wsparcie w zakupie nieruchomości czy choćby pojazdu. Wydawać by się mogło, że użyczanie pieniędzy pomiędzy najbliższymi krewnymi powinno być najmniej ryzykowną formą pozyskiwania dodatkowej gotówki. Życie pisze jednak różne scenariusze i takie transakcje mogą okazać się szczególnie kłopotliwe, gdyż często wpływają na relacje rodzinne.

Jeżeli nie darowizna ani pożyczka od rodziców, to co?

Szereg różnych czynników może wpływać na to, że w Twoim przypadku darowizna czy pożyczka od rodziców nie będzie możliwa. Nierzadko zdarza się bowiem, że w wyniku funkcjonowania obecnego systemu emerytalnego to dzieci pożyczają pieniądze rodzicom, a nie odwrotnie. Wówczas z pomocą mogą przyjść chwilówki lub pożyczki ratalne udzielane przez sprawdzone firmy pożyczkowe. Celem dokonania trafnego wyboru takiego produktu warto przejrzeć choćby aktualizowany na bieżąco nasz ranking chwilówek.

Pożyczki udzielane przez instytucje powołane do tego celu mają dwie zasadnicze zalety odróżniające je od zobowiązań finansowych pozostających w rodzinie. Takich produktów, jak choćby darmowe chwilówki nie musisz zgłaszać w urzędzie skarbowym ani opłacać od nich podatku. Dodatkowo, pożyczając w firmie pożyczkowej uniezależniasz się od dobrej lub złej woli rodziców i w razie potrzeby masz zapewnioną dyskrecję.

Kluczowym może być dla Ciebie natomiast fakt większej ilości formalności i czasu potrzebnego do wypłaty pieniędzy w przypadku pożyczek instytucjonalnych. Pamiętaj jednak, że wiele firm pożyczkowych wymaga jedynie danych z dowodu osobistego, a jeśli Twoja zdolność kredytowa jest dobra, pieniądze możesz otrzymać na konto już w 15 minut.

Pożyczka lub darowizna od rodziców – warto?

Wszelkie zobowiązania, których obszarem występowania są relacje rodzinne podlegają bardzo indywidualnym regulacjom. Może się bowiem okazać, że darowizna czy pożyczka od rodziców będzie całkowicie naturalną i nie generującą większych problemów formą pomocy między najbliższymi. Niestety, przypadki wieloletnich waśni pomiędzy krewnymi, których podłożem są kwestie finansowe nie należą do rzadkości. Musisz pamiętać, że z rodzicami nie łączą Cię bowiem stosunki usługodawca-usługobiorca, ale takie, które mogą generować konflikty na polu osobistym.

Jeżeli natomiast Twoje relacje z rodzicami zawsze opierały się na wzajemnym szacunku i życzliwości z obu stron, to darowizna czy pożyczka z ich strony będzie z pewnością dobrym, jeżeli nie lepszym rozwiązaniem od finansowania udzielonego przez instytucje. Darowizny nie musisz bowiem zwracać, a warunki spłaty pożyczki od rodziców mogą być dla Ciebie zdecydowanie bardziej elastyczne niż w przypadku produktu rynkowego.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo