E-sądy w windykacji chwilówek

Aktualizacja: 2019-09-26
Data publikacji: 2018-03-29
Autor: Redakcja
Ocena: 4.42
(ilość ocen: 53)

E-sądy są alternatywą dla tradycyjnego postępowania sądowego. Stwarzają one możliwość przeprowadzenia odrębnego postępowania w sprawach, które nie są skomplikowane i nie wymagają przeprowadzenia postępowania dowodowego. Kiedy dług z niespłaconych chwilówek może trafić do e-sądu? Jakie konsekwencje może nieść za sobą wydany przez e-sąd nakaz zapłaty? Sprawdźmy.

Czasem zdarza się, że mimo szczerej chęci ze strony pożyczkobiorcy, spłata chwilówki na czas okazuje się niemożliwa. Utrata pracy, nieplanowane wydatki czy nieprzewidziane zdarzenia losowe to najczęstsze przyczyny opóźnień w zwrocie pożyczonych pieniędzy.

Co, jeśli nie spłacę chwilówki na czas?

Jeśli nie zwrócisz w terminie pożyczonych pieniędzy, musisz liczyć się z konsekwencjami swoich działań. W przypadku klientów, którzy sięgnęli po darmową chwilówkę, pierwszą z nich będzie anulowanie promocyjnych warunków umowy i konieczność pokrycia standardowych opłat okołopożyczkowych. W praktyce oznacza to, że jeśli zaciągnąłeś darmową pożyczkę w wysokości 1000 zł na 30 dni, jej koszt nie będzie już wynosił 0, a 283,33 zł (jest to maksymalny, określony przez prawo koszt pożyczki o wskazanych wyżej parametrach). Za każdy dzień opóźnienia pożyczkodawca naliczy Ci również odsetki. W ramach działań windykacyjnych może również wysyłać do Ciebie SMS-owe, e-mailowe oraz listowne monity, czyli przypomnienia o konieczności uregulowania zobowiązania oraz kontaktować się z Tobą telefonicznie. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem wszelkie koszty, związane z opóźnieniem w spłacie chwilówki nie mogą być wyższe niż 6-krotność stopy lombardowej NBP, czyli 15 proc. kwoty pożyczki w skali roku. Jeśli działania pożyczkodawcy nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, sprawa może trafić do zewnętrznej firmy windykacyjnej, stać się przedmiotem postępowania sądowego i windykacyjnego. Skutecznym sposobem na wyegzekwowanie spłaty zadłużenia może być również skierowanie sprawy do e-sądu.

Czym są e-sądy?

E-sądy to instytucje państwowe, które umożliwiają przeprowadzenie odrębnego postępowania w sprawach, które nie są skomplikowane i nie wymagają przeprowadzenia postępowania dowodowego. Realizują one tzw. Elektroniczne Postępowania Upominawcze (EPU), wydając nie wyroki, lecz nakazy zapłaty. Co ważne, strona dochodząca swoich roszczeń zawsze kontaktuje się z sądem przez Internet. Takie rozwiązanie pozwala więc zaoszczędzić naprawdę sporo czasu. Pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym może złożyć osoba fizyczna będąca powodem lub działająca w jego imieniu. Aby złożyć pozew, należy posiadać aktywne konto użytkownika w systemie teleinformatycznym e-sądu oraz dysponować ważnym certyfikatem służącym do składania podpisu elektronicznego.

EPU, czyli Elektroniczne Postępowania Upominawcze

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze wyróżnia się zdecydowanie prostszym niż tradycyjne postępowanie sądowe charakterem. Od pożyczkodawców — wierzycieli nie wymaga się więc precyzyjnego udowodnienia istnienia długu. Ich obowiązkiem jest jedynie wskazanie podstawy roszczenia, czyli np. podanie numeru umowy pożyczkowej.
W składanym do e-sądu pozwie powinny znaleźć się takie elementy jak:

  • imię i nazwisko osoby składającej pozew;
  • dane pozwanego (imię i nazwisko, adres, numer PESEL);
  • dane wierzyciela (imię i nazwisko, adres, numer PESEL);
  • informacje na temat przedmiotu pozwu;
  • uzasadnienie;
  • lista załączonych dowodów + załączniki.

Czym jest nakaz zapłaty?

Jeśli e-sąd uzna zasadność roszczeń wierzyciela, wyda nakaz zapłaty. Jest on doręczany pożyczkobiorcy pocztą w postaci wydruku weryfikacyjnego opatrzonego unikalnym 20 znakowym kodem nakazu. Jeśli chcesz zapoznać się z treścią dokumentu, wpisz kod nakazu w odpowiednim miejscu na teleinformatycznym portalu e-sądu www.e-sad.gov.pl. Co ważne, aby to zrobić, nie musisz posiadać konta użytkownika w systemie.

Co zrobić, jeśli dostanę nakaz zapłaty?

Jeśli dostaniesz nakaz zapłaty wydany przez e-sąd, możesz:

  • zapłacić powodowi kwotę wskazaną w nakazie zapłaty. W takiej sytuacji sprawa się zakończy, a Ty będziesz wolny od jakichkolwiek zobowiązań względem firmy pożyczkowej. Gdyby wierzyciel wystąpił ponownie z takim samym żądaniem, należy powołać się przed sądem na fakt uiszczenia zapłaty zgodnie z nakazem zapłaty;
  • w ciągu 2 tygodni złożyć sprzeciw. W takiej sytuacji nakaz zapłaty straci moc i nie będzie wywoływał skutków prawnych. Konsekwencją złożenia sprzeciwu będzie przekazanie sprawy z e-sądu do tradycyjnego sądu, właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Co ważne, sprzeciwu nie musisz uzasadniać. Nie musisz również załączać do niego żadnych dowodów na swoją „niewinność”. Wystarczy, że oznaczysz nakaz zapłaty, od którego wnosisz sprzeciw i jednoznacznie wyrazisz swoją wolę podważenia jego skuteczności;
  • nie zrobić nic. W razie niepodjęcia żadnych działań nakaz zapłaty uprawomocni się po 2 tygodniach od daty doręczenia. Po nadaniu nakazowi klauzuli wykonalności, wierzyciel będzie mógł złożyć do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji.

Czy jeśli nie złożę sprzeciwu w ciągu 2 tygodni od daty dostarczenia nakazu, wciąż mam szansę uniknąć komornika?
Jeśli w ciągu 2 tygodni nie złożyłeś sprzeciwu, możesz złożyć do e-sądu w ciągu tygodnia od ustania przyczyny uchybienia wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu. Pamiętaj o tym, aby uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek, a razem z wnioskiem koniecznie złożyć także sprzeciw.

Sprawdź, zanim zapłacisz

Zdarza się, że firmy windykacyjne, które kupiły długi spóźnialskich pożyczkobiorców, masowo kierują pozwy o zapłatę do e-sądów. Wiele z nich liczy bowiem na to, że dłużnicy, w obawie przed egzekucją komorniczą szybko uregulują swoje zadłużenie. Jeśli Ty również otrzymasz taki dokument, koniecznie sprawdź, czy dług nie jest przypadkiem przedawniony, a roszczenie wierzyciela — zasadne. Jeśli nie masz wątpliwości, że jego przedmiotem jest zaciągnięta przez Ciebie chwilówka, najlepszym pomysłem będzie jak najszybsze uregulowanie zadłużenia. Dzięki temu unikniesz stresującej i wyjątkowo nieprzyjemnej egzekucji komorniczej.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo