Fintech i regtech – co to jest?

Aktualizacja: 2020-11-18
Data publikacji: 2020-11-18
Autor: Artur Więckowski
Ocena: 4.22
(ilość ocen: 50)

Fintech i Regtech to pojęcia, które definiują nowoczesne rozwiązania technologiczne. Wykorzystywane są głównie w sektorze usług finansowych. Co to jest Fintech? Czym jest Regtech? Jakie są między nimi podobieństwa i różnice? Na te i inne pytania odpowiemy w poniższym artykule.

Nieustająca digitalizacja oraz rozwój nowoczesnych technologii wymusza istotne zmiany w funkcjonowaniu podmiotów niemal w każdym sektorze rynku. Takie realia stały się też podstawą do wyłonienia dwóch nowych pojęć – FinTech i RegTech. Co oznacza każde z nich?

Co to jest Fintech?

FinTech jest zbiorem nowych technologii i innowacji, mających na celu konkurowanie z tradycyjnymi metodami w zakresie świadczenia usług finansowych.

Pod tym pojęciem kryją się więc aplikacje, procesy, produkty lub modele biznesowe w branży usług finansowych. Składają się z jednej lub więcej komplementarnych usług finansowych i dostarczane są jako proces typu end-to-end za pośrednictwem Internetu. Technologia FinTech usprawnia, zabezpiecza i zwiększa dostępność procesów automatyzacji ubezpieczeń, inwestycji, handlu i zarządzania ryzykiem.

Dobrym przykładem może być tutaj wykorzystanie smartfonów do bankowości mobilnej i usług inwestycyjnych. Dzięki rozwiązaniom FinTech dostępne na rynku usługi finansowe nie tylko podążają za dynamicznym rozwojem technologicznym, ale stają się również bardziej dostępne dla ogółu społeczeństwa.

Usługi z sektora FinTech mogą być świadczone w modelu B2C (business to consumer), w formule B2B (business to business), C2B (consumer to business) i C2C (consumer to consumer). Wielu z nas wykorzystuje technologię FinTech na co dzień, nie zawsze zdając sobie z tego sprawę.

Najpopularniejsze rozwiązania Fintech koncentrują się na udzielaniu pożyczek (serwisy z pożyczkami online) wymianie walut (kantory internetowe) czy dostarczaniu aplikacji umożliwiających szybkie dokonanie płatności online (serwisy typu PayU).

Rozwój Fintecha najbardziej widoczny jest w:

  • ubezpieczeniach,
  • bankowości,
  • cyberbezpieczeństwie,
  • płatnościach online,
  • finansach osobistych,
  • danych i analityce,
  • zarządzaniu aktywami i rynkami kapitałowymi.

Co to jest Regtech?

Mianem RegTech możemy określić technologie, optymalizujące bankowe procesy wdrażania wymogów regulacyjnych. Usługi i wyspecjalizowane produkty RegTech pomagają zmniejszyć nakłady finansowe na ich realizację, jednocześnie podnosząc jakość i wydajność. To jednak nie jedyna rola nowej technologii. RegTech pomaga również zapełnić lukę technologiczną w obszarze wydajnej komunikacji pomiędzy nadzorcą a podmiotami nadzorowanymi.

RegTech – skuteczny sposób na ograniczenie kosztów

Istotnym obciążeniem dla budżetu instytucji finansowych są koszty utrzymania procedur, systemów oraz operacji w zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami. Chodzi tu nie tylko o koszty stworzenia i utrzymania dedykowanych jednostek w banku (tzw. compliance cost), ale także o koszty niezbędnej infrastruktury, zaangażowania kadry kierowniczej i personelu całej organizacji (tzw. cost to comply).

Dzięki narzędziom RegTech firmy działające w sektorze finansów mogą szybciej, efektywniej i taniej gromadzić, analizować i raportować dane, wymagane przez regulatora. Ogromną zaletą rozwiązań RegTech jest ich elastyczność i możliwość szybszej adaptacji rozwiązań do zmieniającej się rzeczywistości regulacyjnej, w tym dostosowywania do lokalnych regulacji.

Taka technologia przynosi korzyści nie tylko bankom, ale również samym organom regulacyjnym. Konsekwencją zastosowania narzędzi RegTech może być skuteczniejsze wykorzystanie przez regulatora informacji pozyskanych od instytucji finansowych oraz osiągnięcie synergii w samych organach nadzoru I pomiędzy nadzorcami, badającymi te same obszary działania banków (np. KNF i GIIF, KNF i UOKiK/Rzecznik Finansowy).

FinTech a RegTech – różnice

Zmieniające się potrzeby klientów, postęp technologiczny oraz wszechobecna cyfryzacja doprowadziły do powstania nowoczesnych, innowacyjnych usług finansowych.

W celu zapewnienia konsumentom należytego bezpieczeństwa, koniecznością stało się wdrożenie nowych regulacji i procedur, odpowiadających na dynamiczne zmiany. Niestety, panujący w organach regulacyjnych zastój technologiczny nie sprzyja realizacji tego zamierzenia.

Ogromnym wyzwaniem stało się więc zasypanie przepaści technologicznej pomiędzy innowacyjnymi narzędziami finansowymi a przestarzałymi instrumentami w dyspozycji organów regulacyjno-nadzorczych.

Do sprawnego, w pełni bezpiecznego funkcjonowania nowoczesnych mechanizmów FinTech niezbędny jest równie nowatorski system kontroli procesów. Tym okazał się właśnie RegTech. RegTech finansowy jest uzupełnieniem instrumentów FinTech i stanowi niezbędny element rozwoju technologii finansowych.

Źródła:

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo