Fundusz sprawiedliwości a pomoc przy pożyczce chwilówce

Aktualizacja: 2020-02-18
Data publikacji: 2019-12-14
Autor: Katarzyna Fodrowska
Ocena: 5
(ilość ocen: 4)

Jeśli szukasz bezpłatnej pomocy prawnej i materialnej możesz uzyskać ją w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Sprawdź, jakie jeszcze zadania realizuje ta instytucja i jak wnioskować o pomoc.

Co to jest Fundusz Sprawiedliwości?

Pomoc Funduszu Sprawiedliwości ofiarom nieuczciwych pożyczkodawców.Słyszałeś już może o Funduszu Sprawiedliwości? Jeśli nie, to zaraz przybliżymy Ci, czym zajmuje się i kiedy powstała ta organizacja. A więc, Fundusz Sprawiedliwości jest instytucją prawną, która stworzona została w celu pomocy osobom pokrzywdzonym i ich rodzinom oraz świadkom przestępstw. Pełna jego nazwa, to Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Pospenitencjaryjnej jest funduszem celowym. W związku z tym funkcjonuje na takich samych zasadach, jak np. Fundusz Pracy. Przy czym, jego nadrzędnym celem jest, nie tylko zapobieganie przestępczości, ale i wspieranie polskich obywateli w często nierównej walce z różnymi niesprawiedliwościami.

Kto może skorzystać z Funduszu Sprawiedliwości?

Z pomocy Funduszu Sprawiedliwości mogą skorzystać ofiary przestępstw nie tylko fizycznych, ale również psychicznych oraz finansowych (takich jak chociażby lichwa, czy piramidy finansowe).

Jaki rodzaj pomocy oferuje ta państwowa organizacja? Może to być nie tylko bezpłatna pomoc prawna (w tym i mediacje), ale również:

 • pomoc psychologiczna i terapeutyczna,
 • pomoc tłumacza migowego,
 • pomoc tłumacza z dowolnego języka obcego,
 • wiele innych form pomocy materialnej, która może okazać się niezbędna do tego, aby osoba pokrzywdzona mogła się uporać ze skutkami przestępstwa.

Kiedy powstał Fundusz Sprawiedliwości?

Należy tu jeszcze zaznaczyć, że Fundusz Sprawiedliwości nie jest instytucją rozumianą per se, w sensie organizacyjnym. Ponieważ bliżej jej do projektu pomocowego i formy dysponowania środkami pieniężnymi przeznaczonymi na pomoc osobom pokrzywdzonym.

Zadania funduszu powierzone są jednostkom publicznym i niepublicznym w drodze konkursów. Natomiast środki, którymi dysponuje pochodzą z nawiązek bądź świadczeń pieniężnych zasądzonych przez sąd, spadków, dotacji, potrąceń za pracę skazanych i innych źródeł.

Fundusz jest prowadzony od 1 stycznia 2012 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości, jako Fundusz Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej. Natomiast, w obecnym kształcie został utworzony na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 roku i zakłada on współpracę wielu różnych podmiotów, takich jak:

 • instytucje finansowe i prawne,
 • jednostki administracyjne,
 • kuratorzy sądowi,
 • specjalnie utworzone celowe ośrodki pomocy.

Na co przeznaczone są środki z Funduszu Sprawiedliwości?

Fundusz Sprawiedliwości zajmuje się przede wszystkim pomaganiem osobom, które zostały pokrzywdzone przez przestępców i ich najbliższym. Chodzi tu zwłaszcza o wsparcie medyczne, rehabilitacyjne, psychologiczne, prawne i materialne. Proponuje również pomoc postpenitencjarną osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów oraz ich najbliższym.

Ponadto Fundusz Sprawiedliwości wspiera i rozwija system, który pomaga ofiarom przestępstw i świadkom. Oferuje też pomoc postpenitencjarną i prowadzi działania zapobiegające przestępczości. Przy czym, w ramach tej działalności Fundusz Sprawiedliwości lub jego dysponenci mogą realizować następujące zadania:

 • organizowanie akcji i przedsięwzięć informacyjnych;
 • zakup urządzeń, wyposażenia i środków transportu;
 • zakup wartości prawnych i niematerialnych;
 • finansowanie robót budowlanych;
 • pomoc osobom zwolnionym z więzienia lub aresztu śledczego i ich bliskim;
 • promowaniem systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz pomocy postpenitencjarnej;
 • działaniem wspierającym rodziny, które zagrożone są dysfunkcyjnością (w szczególności w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz współuzależnień i rozwiązywania konfliktów w rodzinie);
 • upowszechnianiem wiedzy dotyczącej osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów (zwłaszcza mediacji w sprawach karnych, nieletnich i rodzinnych);
 • zlecanie organizowania szkoleń o prawach i sytuacji osób pokrzywdzonych, zapobieganiu przestępczości oraz pomocy postpenitencjarnej;
 • zlecanie prac naukowych na temat przestępczości;
 • organizowanie konferencji, seminariów;
 • pokrycie różnego rodzaju kosztów osobom pozbawionym wolności lub powracającym na wolność, takich jak np. zakup żywności, odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości higieny osobistej i dopłaty do bieżących zobowiązań czynszowych oraz opłaty za media;
 • pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych, rehabilitacyjnych i zakupów leków oraz kosztów związanych z psychoterapią pokrzywdzonych i ich najbliższych;
 • pokrywaniu kosztów związanych z organizowaniem i prowadzeniem kształcenia, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.

Jak widać, powyższe zadania funduszu zarysowane są dość ogólnie. W związku z tym, jeśli padłeś ofiarą przestępstwa lub chcesz wrócić do życia w społeczeństwie, po pobycie w zakładzie karnym, to warto zwrócić się o pomoc do Funduszu Sprawiedliwości osobiście.

Zostałeś pokrzywdzony przez pożyczkodawcę – sprawdź na jaką pomoc możesz liczyć!

Wniosek do Funduszu Sprawiedliwości.Szeroki zakres działania Funduszu oraz sieć powiązań pomiędzy różnymi instytucjami pozwala na to, aby pomoc była dobrana indywidualnie i adekwatnie do sytuacji osoby pokrzywdzonej. Również wsparcie dla klientów firm pseudo-pożyczkowych może przybrać każdą z wcześniej wymienionych form, czyli pomoc: prawną, materialną, czy administracyjną.

Niestety, nadal w sieci można natknąć się na oszustów, którzy żerują zwłaszcza na naiwności osób, które z różnych przyczyn nie mogą skorzystać, ani z kredytu w banku, ani z chwilówki online dostępnej w firmie pożyczkowej. Najczęściej blokadą taką jest brak zdolności kredytowej bądź też negatywny wpis w rejestrze dłużników. Wówczas takie osoby skuszone ogłoszeniami “pożyczka dla każdego”, czy “pożyczka ze 100-procentową przyznawalnością”, decydują na skorzystanie z tego typu oferty, co może być powodem wielu problemów.

Pomoc udzielana przez Fundusz Sprawiedliwości jest ograniczona!

Jednak warto tu od razu zaznaczyć, że zakres pomocy udzielonej przez Fundusz Sprawiedliwości, może być w praktyce ograniczony, w zależności od tego, jak od strony prawnej wyglądają relacje poszkodowanego z pożyczkodawcą.

O wsparcie z Funduszu można wnioskować wyłącznie jeśli doszło do przestępstwa.

Natomiast, gdy w trudnej sytuacji znalazłeś się przez własną nieodpowiedzialność (np. nie regulując na czas krótkoterminowej chwilówki bądź pożyczki na raty lub też zaciągając wiele zobowiązań jednocześnie), to pomoc taka może zostać uznana za bezzasadną.

Żeby bardziej to sprecyzować, do kategorii „przestępstwa pożyczkowego” zalicza się:

 • zbyt wysokie koszty, które są niezgodne z tzw. ustawą antylichwiarską;
 • bezprawnie naliczone koszty pożyczki, nawet w przypadku jeśli pożyczkodawca poinformował o nich swojego klienta;
 • niedozwolone klauzule zawarte w umowie pożyczki, które od samego początku stawiają pożyczkobiorcę na przegranej pozycji;
 • udzielanie pożyczek przez firmę, która nie ma do tego żadnych uprawnień i stosuje lichwiarskie praktyki;
 • agresywną windykację, czyli nękanie, grożenie czy nachodzenie.

Fundusz Sprawiedliwości – jak się skontaktować i złożyć wniosek?

Każda osoba prywatna, pomoc w ramach Funduszu Sprawiedliwości, otrzyma na własny wniosek lub z urzędu. Przy czym, wystąpić o nią można samodzielnie, lub przez pełnomocnika, prokuratora, przedstawiciela i obrońcę. Dodatkowo, do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty, które udowadniają sytuację w nim wskazaną. Osoby pozbawione wolności muszą złożyć wniosek do dyrektora jednostki penitencjarnej, natomiast opuszczające zakład karny, do kuratora sądowego odpowiadającego ich miejsce zamieszkania.

Jak można skontaktować się z Funduszem? Otóż można to zrobić przesyłając odpowiednie zgłoszenie na jeden z następujących sposobów:

 • listownie na adres: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Funduszu Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11 00-567 Warszawa;
 • mailowo na adres podany na stronie online Funduszu;
 • bezpośrednio w jednym z regionalnych ośrodków.

W razie jakichkolwiek pytań warto również skorzystać z Linii Pomocy Pokrzywdzonym: +48 222 309 900.

Pamiętaj! W Polsce ofiarą przestępstw pada każdego roku około 200 tys. osób, z czego w dużej mierze są to kobiety i dzieci. Jednak bez względu na to, czy sprawa znalazła swój finał w sądzie, czy też do niego nie trafiła, żadna ofiara przestępstwa nie jest pozostawiona sama sobie. Wystarczy tylko, aby zgłosiła się o pomoc do Funduszu Sprawiedliwości, a uzyska potrzebne wsparcie.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo