Ile może zabrać komornik z konta bankowego? Ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego?

Postępowanie komornicze jest ostatnim etapem windykacji i niesie za sobą realne konsekwencje prawne. Jednym z pierwszych kroków, jakie podejmuje komornik po otrzymaniu nakazu zapłaty jest zajęcie rachunków bankowych dłużnika. Jednak zgodnie z prawem, nie ma on prawa pozbawić go wszystkich środków, które znajdują się na rachunku. Istnieje bowiem coś takiego jak kwota wolna od zajęcia. Ile wynosi kwota wolna od zajęcia w 2020 roku?

Zajęcie konta bankowego – kiedy może do niego dojść?

Komornik to organ władzy publicznej, który jest odpowiedzialny za egzekwowanie zasądzonych należności od dłużnika. Jeśli w toku postępowania komorniczego wierzyciel nie wyrazi zgody na rozłożenie długu na raty lub sam dłużnik nie okaże zainteresowania nakazem zapłaty – komornik przystępuje do egzekucji. Jej przedmiotem jest zwykle cały majątek dłużnika i to w dużej mierze od komornika zależy jak przeprowadzi daną sprawę. Najczęściej pierwszym krokiem w drodze po odzyskanie długu jest zajęcie rachunków bankowych dłużnika. Czy komornik ma do tego prawo?

Jeżeli posiadasz komornika i potrzebujesz dodatkowej gotówki –  sprawdź nasz ranking chwilówek z komornikiem!

Czy komornik ma prawo do zajęcia konta?

W toku postępowania egzekucyjnego komornik zajmuje nie tylko rachunek osobisty dłużnika, ale również wszystkie pozostałe. Często są to rachunki do spłaty kredytów, a także konta, które są współdzielone z inną osobą (np. partnerem). Czy komornik ma do tego prawo?

Według Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu Postępowania Cywilnego (dział III, Egzekucja z rachunków bankowych), komornik ma prawo do zajęcia rachunku bankowego i pozostałych części majątku dłużnika. Warunkiem takich działań jest posiadanie przez niego tytułu wykonawczego.

Skąd komornik wie, ile i jakie rachunki bankowe ma dłużnik? Pomaga mu w tym system OGNIVO. To aplikacja stworzona przez KPIR dedykowana głównie bankom, ale i organom egzekucyjnym. Kiedy komornik wysyła zapytanie do banku o to, czy dłużnik prowadzi w nim rachunek – system błyskawicznie wysyła mu odpowiedź. Czy tajemnica bankowa w takiej sytuacji nie obowiązuje?

Art. 761. Uprawnienia organu egzekucyjnego wobec uczestników postępowania egzekucyjnego uprawnia komornika do żądania i otrzymywania wyjaśnień od różnych organów administracji publicznej, spółdzielni i banków. Przepis ten oznacza dla dłużnika to, że komornik pozyska wszelkie niezbędne informacje o jego rachunkach i lokatach – bez względu na tajemnicę bankową.

Konto bankowe i komornik – co warto wiedzieć?

Osoby posiadające niespłacone długi często dowiadują się o tym, że mają komornika dopiero wtedy, gdy nie mogą wypłacić pieniędzy z własnego konta bankowego. Dzieje się tak na przykład w sytuacji, gdy dłużnik dokonał zmiany miejsca zamieszkania i wszelka korespondencja od komornika była wysyłana na stary adres, lub po prostu nie odebrał awizo. Co zrobić w sytuacji, gdy dowiadujemy się o zajęciu konta? Czy zajęcie rachunku bankowego przez komornika jest równoznaczne z brakiem dostępu do swoich pieniędzy?

Pomocny w tej sprawie może być nasz artykuł: Jak sprawdzić czy ma się komornika?

Kwota wolna od zajęcia 2020

To, ile może zabrać komornik z rachunku, jest uregulowane przepisami. Wysokość zajęcia komorniczego w 2020 roku wynosi 75% wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jest to dokładnie 1950 złotych (minimalne wynagrodzenie w 2020 roku to 2600 złotych).

UWAGA! Zgodnie z przepisami Tarczy Antykryzysowej 3.o, które weszły w życie 15 maja 2020, związanej z epidemią wirusa COVID-19,  pracownikowi obniżone zostanie wynagrodzenie za pracę lub członek jego rodziny stracił stałe źródło dochodu – kwota wolna od potrąceń zostaje zwiększona o 25% i to na każdego członka rodziny, który nie wykazuje dochodu, a którego dłużnik ma na utrzymaniu.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2020 roku to 1950 złotych.

Wysokość zajęcia komorniczego na rachunku dłużnika jest zmienne i uzależnione od minimalnej miesięcznej płacy przyjętej przez rząd. Czy komornik może zająć też rachunek emeryta? Oczywiście. Emeryt wobec, którego prowadzone jest postępowanie komornicze, musi liczyć się z zajęciem środków na rachunku do wysokości 75% minimalnej emerytury. Kwota ta, podobnie jak w przypadku wynagrodzeń zmienia się rokrocznie. Decydującym czynnikiem jest wskaźnik waloryzacji rent i emerytur, który zawsze ogłaszany jest na początku roku, na przełomie stycznia i lutego.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2020 – alimenty i 500+

Co zrobić w przypadku, gdy komornik zablokował rachunek, na który wpływają alimenty lub świadczenie 500+? Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, należy skontaktować się z komornikiem lub złożyć skargę na czynności komornicze. Najczęściej gotowy druk jest załączany do dokumentów wysłanych przez komornika do dłużnika. Według Art. 833 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego [Dz. … 296], komornik nie może zająć środków dzieci, czyli np. alimentów, ale też świadczenia 500+. 

Osoby, które posiadają zobowiązania w stosunku do innych osób w postaci alimentów lub rent również mogą ubiegać się o odblokowanie środków na tę rzecz. Wtedy również trzeba przedstawić komornikowi stosowny i wiarygodny dokument jak np. tytuł wykonawczy.

Jakie konto może zająć komornik? Jak przebiega takie zajęcie?

Komornik może zająć każde konto bankowe poza rachunkiem powierniczym. Na czym dokładnie polega owe zajęcie? Komornik po otrzymaniu wyroku sądu wystosowuje pismo do banku z informacją o zajęciu wszystkich kont dłużnika. Całkowita wysokość zajęcia jest równa kwocie podaje w wtorku sądu. Niemniej jednak, jeśli kwota jest wysoka, a ilość środków na rachunku nie jest w stanie pokryć jej w całości – blokada komornicza na rachunku będzie obowiązywać aż do wyczerpania roszczeń wierzyciela. W przypadku spłaty ratalnej od kwoty zadłużenia naliczane są odsetki, a komornik pobiera za taką operacją dodatkowe wynagrodzenie.

Jeśli wierzyciel wyrazi zgodę na spłatę ratalną, od każda przelana na rachunek komornik kwota będzie automatycznie pomniejszana o wynagrodzenie za taką operację.

Co zrobić, jeśli bank zablokował wszystkie środki na rachunku?

Blokada wszystkich środków na rachunku dłużnika nie jest rzeczą niespotykaną. W takiej sytuacji, zamiast kontaktować się z komornikiem, lepiej jest zainterweniować w banku. Niektóre banki automatycznie nie ustawiają na rachunku kwoty wolnej od zajęcia, a robią to dopiero na wniosek dłużnika. Na szczęście procedura jest prosta – zwykle wystarczy telefon do banku z prośbą o ustawienie kwoty wolnej od zajęcia na rachunku/rachunkach bankowych.

Zajęcie komornicze rachunku do spłaty kredytu

Komornik podczas egzekucji z rachunków bankowych nie weryfikuje, jakie przeznaczenie ma konto dłużnika. Najczęściej są to rachunki ROR, rachunki oszczędnościowe, lokaty i… rachunki do obsługi kredytów. Jeśli komornik zajmie konto, na które co miesiąc dokonuje się spłaty rat – należy zwrócić się do banku z prośbą o podanie rachunku technicznego do obsługi kredytu. To inny, wolny od zajęć rachunek, z którego pracownicy banku ręcznie przeksięgowują środki. W innym wypadku, jeśli rata przekracza kwotę wolną od zajęcia, komornik może pobrać nadwyżkę środków, powodując tym samym zaległości w spłacie rat. Zawsze warto skontaktować się w takiej sytuacji bezpośrednio z bankiem i poprosić o pomoc w rozwiązaniu takiego problemu.

Zajęcie komornicze na rachunku może być dla wielu osób problematyczne. Niestety kwota wolna od zajęcia w rzeczywistości nie jest na tyle wysoka, aby dłużnik mógł za nią zapłacić rachunki i przeżyć cały miesiąc. W przypadku, gdy doszło do blokady komorniczej na rachunkach, warto działać. Podjęcie kontaktu z komornikiem lub bezpośrednio z wierzycielem może skutkować ugodą, rozłożeniem długu na raty i zdjęciem blokady komorniczej. Osoby, które wiedzą, że uda im się spłacić kolejne zobowiązanie mogą również posiłkować się pożyczką dla osób z komornikiem, dzięki której spłacą dług u komornika.

Źródła:

4.6/5 - (61 votes)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU:

 • b
  bolcio
  22.01.2017, 16:29

  Witam serdecznie,co robić w przypadku gdy ktoś wziął na mnie chwilówkę bez mojej wiedzy--radzież danych osobowych. Dziękuję za wszystkie formy porady.

 • n
  no name
  09.11.2017, 12:46

  Witam chciałem się zorientować czy komornik ma prawo zająć wszystkie pieniądze zarobione na stażu?

 • a
  anna
  27.12.2017, 18:21

  Co mam zrobić gdy komornik zajął mi całą wypłatę na koncie bankowym a przychodzą środki 500+ i zasiłek rodzinny a pieniądze 1500 zł widnieje na moim koncie

 • A
  Asua 444
  04.09.2018, 19:33

  Witam a co zrobić w przypadku gdy komornik sam zrobił sobie przelewy z mojego konta?