Ile pieniędzy można wpłacić do banku bez kontroli?

Chcąc wpłacić na swoje konto bankowe większą ilość gotówki, wiele osób zastanawia się nad tym, jaki jest próg bezpieczeństwa. Do jakiej kwoty transakcja jest poza czyjąkolwiek uwagą, a jaka jej wysokość może wzbudzić podejrzenia np. Urzędu Skarbowego? W poniższym artykule informujemy, ile pieniędzy można wpłacić do banku bez kontroli.

Od jakiej kwoty banki informują Urząd Skarbowy?

Czasami zdarzają się sytuacje, w których dysponujemy dużą kwotą pieniędzy w tradycyjnej, fizycznej formie. Prędzej czy później będziemy chcieli zdeponować ją na swoim koncie bankowym, czego dokonać możemy na dwa sposoby. Pierwszy, bardziej tradycyjny, polega na wpłacie środków w stacjonarnej placówce bankowej. Drugi, nowocześniejszy i wygodniejszy, to udanie się do najbliższego bankomatu z oznaczoną funkcją wpłatomatu. W obu przypadkach zdarzają się sytuacje, w których wysokość kwoty wpłaty budzi obawy.

Organy podatkowe działają na tym polu według jasno określonych wytycznych. Wśród nich wskazać można zarówno próg kwotowy, jak i częstotliwość przelewów. Osobom, które szukają informacji ile pieniędzy można wpłacić do banku bez kontroli odpowiadamy – Urząd Skarbowy może podjąć działania w przypadku przekroczenia progu kwoty stanowiącej równowartość 15 tysięcy euro.

Banki są zobowiązane do automatycznego poinformowania organów podatkowych o wszystkich wpłatach na rachunki klientów, które przekraczają wspomniany próg kwotowy. Dysponujący pieniędzmi mogą z nich korzystać od razu po zindeksowaniu środków, jednak muszą pamiętać o nieuchronnej kontroli Urzędu Skarbowego. Ten może zażądać przedstawienia historii wpłat na rachunek bankowy, a także wskazania źródła, z którego pozyskaliśmy środki.

Dlaczego wysokość wpływów na konto jest nadzorowana?

Jednym z obowiązków Urzędu Skarbowego jest kontrolowanie przepływów pieniężnych w porozumieniu z bankami. W ten sposób zwalcza się m.in. próby unikania opodatkowania czy wprowadzanie do obiegu pieniędzy pochodzących z przestępstwa. W toku postępowań, tropiących podejrzane aktywności na kontach bankowych, zaangażowane mogą zostać różne organy państwowe.

Niekiedy oddelegowany zostaje jedynie Urząd Skarbowy. Innymi razy, potrzebne będą też działania np. Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Przekroczenie progu minimalnej wpłaty gotówki do bankomatu to wówczas dopiero początek postępowania. Dochodzą do tego uzasadnione podejrzenia prania brudnych pieniędzy lub ustawicznego uchylania się od zapłaty należnych podatków. Kontrola przelewów ma zatem pozwalać pośrednio walczyć z legalizowaniem pieniędzy z przestępczej działalności, jak i szarą strefą na rynku pracy, w której wynagrodzenia są wypłacane w gotówce bez odprowadzania należnych składek i danin.

mężczyzna w garniturze trzymający lupę w jednej ręce i kartkę w drugiej

Jaki przelew może wzbudzić podejrzenia?

Nadzór nad rachunkami bankowymi może brać pod uwagę wiele czynników. Organy spoglądają na różne nietypowe aktywności na rachunkach bankowych, które mogą w uzasadniony sposób budzić podejrzenia. Znaczenie ma nie tylko to, ile pieniędzy można wpłacić do banku bez kontroli i czy limit ten został zachowany. Wątpliwością jest głównie informacja, czy pieniądze pochodzą z legalnego źródła.

 • Duża wpłata sporej sumy pieniędzy, która przekracza wspomniany próg 15 tysięcy euro.
 • Częste przelewy pieniężne na mniejsze kwoty w krótkich odstępach czasu.
 • Przelewy dokonywane na podobną kwotę, ale od różnych nadawców, również w krótkich odstępach czasu.
 • Wpłaty pieniędzy dokonywane są z różnych wpłatomatów lub oddziałów bankowych, w krótkich odstępach.
 • Właściciel konta bankowego jest pod dotychczasowym nadzorem organów podatkowych lub np. organów ścigania.

Kiedy Urząd Skarbowy może sprawdzić konto osobiste?

Konto klienta dowolnego banku może zostać sprawdzone przez Urząd Skarbowy w sytuacji podejrzenia, że jest ono wykorzystywane do nielegalnych aktywności. Jest to głównie pokłosie wspomnianych we wcześniejszym akapicie działań związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy, ale i bardziej lub mniej pospolitym uchylaniem się od zapłaty podatków. Nie muszą to być koniecznie stricte przestępcze działania, ale i np. nierozliczone dochody czy darowizny. Szczególnie w tym drugim zagadnieniu zauważyć można niedostateczną społeczną świadomość na temat obowiązków podatnika.

Nawet jeżeli środki pochodzą od rodziców, rodzeństwa, małżonków czy dziadków, zawsze, powyżej określonych w prawie progów kwotowych, należy zgłosić fakt otrzymania gotówki do Urzędu Skarbowego. Pamiętać o tym należy szczególnie w przypadku chęci przelania pieniędzy na swoje konto bankowe. Aktywność taka może zostać wykryta przez organy i objęta kontrolą, o czym dowiedzieć możemy się na długo po fakcie.

Jak wygląda kontrola Urzędu Skarbowego w związku z wpłatą na konto?

Jeżeli Urząd Skarbowy dostrzeże w przepływach pieniężny podejrzane aktywności, z pewnością zostaje wszczęte postępowanie podatkowe. Jak przebiega konsekwencja takiej procedury, czyli kontrola?

 • Urząd może poprosić właściciela konta o przedstawienie potwierdzenia źródła, z którego pozyskał środki z dużej transakcji.
 • Właściciel konta musi przedstawić wyciągi ze swojego rachunku z kilku ostatnich miesięcy w celu ustalenia m.in. dochodów, regularnych wydatków i podstawowych kosztów życia.
 • O wszystkich tego typu czynnościach właściciel konta informowany jest zawczasu, a w kontroli pomaga współpraca banku udostępniającego wszystkie dane na żądanie urzędu.

Podatek od przelewu bankowego – ile wynosi?

Wykonując pospolity, codzienny przelew bankowy na niewielkie sumy, nie musimy obawiać się perspektywy dodatkowego opodatkowania, bądź podejrzliwości organów podatkowych. Nie ma odgórnie ustalonego podatku od przelewów bankowych. Sytuacja zmienia się dopiero w przypadku, gdy pieniądze pochodzą z określonego celu i ich przekazanie tworzy transakcję, która podlega opodatkowaniu. Jest to pożyczka prywatna.

Pożyczając pieniądze u osoby prywatnej, uiścić należy podatek od czynności cywilnoprawnych. Jego wysokość to 0,5% wartości pożyczonej kwoty, a przed urzędem skarbowym z daniny zwolnieni jesteśmy tylko w trzech przypadkach:

 • jeżeli środki pożycza nam najbliższa rodzina,
 • jeśli środki w kwocie nie większej niż 9637 złotych użycza nam np. teść,
 • gdy pożyczki udziela bank, kasa spółdzielczo-oszczędnościowa lub firma pożyczkowa.

Opodatkowanie przelewu może też nastąpić, jeżeli środki pochodzą z darowizny lub spadku. Polskie prawo zasady naliczania składki uzależniają od stopnia pokrewieństwa przekazującego daninę, jak i wysokości użyczonych pieniędzy. W tym celu określone zostały tzw. 3 grupy podatkowe.

I grupa podatkowa

Zaliczają się do niej najbliżsi członkowie rodziny, jak m.in. rodzice, dziadkowe, pradziadkowie oraz w drugą stronę: dzieci, wnuki i prawnuki. Ponadto, także rodzeństwo, ojczym i macocha. Darowizna lub spadek od tych osób nie zostanie obłożona podatkiem, jeżeli nie przekroczy kwoty 9 637 złotych

II grupa podatkowa

Do tej grupy zaliczani są dalsi członkowie rodziny jak m.in. rodzeństwo rodziców, rodzeństwo małżonków, rodzeństwo dzieci itd. Otrzymując spadek lub darowiznę od tej grupy bliskich, kwota wolna od podatku to maksymalnie 7 276 złotych.

III grupa podatkowa

Ostatnią grupą są wszelcy dalsi krewni, znajomi oraz osoby postronne, z którymi nie jesteśmy spokrewnieni. Wówczas kwota darowizny zwolniona z opodatkowania to maksymalnie 4902 złotych.

Alternatywy dla dużych wpłat

Duża wpłata gotówki to czynność, która nie jest czymś powszechnym i częstym. Pensje zdecydowana większość z nas otrzymuje przelewem bankowym na konto. Także i przy zakupie np. kosztownego mienia jak samochód czy sprzęt RTV, wiele osób decyduje się na utrzymanie pieniędzy w obiegu wirtualnym. Jeśli jednak znajdziemy się w sytuacji, w której dysponujemy gotówką, którą chcemy zdeponować na koncie bankowym, warto wziąć pod uwagę alternatywy dla dużych wpłat.

Podział na mniejsze przelewy

Jeżeli dysponujemy znaczną kwotą pieniędzy, która łącznie przekracza wspominany wcześniej próg równowartości 15 tysięcy euro, konieczne może okazać się rozplanowanie wpłat w dłuższej perspektywie. Sam podział na małe przelewy nie wystarczy, gdyż i takie czynności mogą zostać uznane przez bank za podejrzane. Zamiast tego, optymalne może być dokonywanie przelewów np. comiesięcznych, systematycznie, stopniowo deponując posiadane pieniądze na swoim koncie bankowym.

Płatność w gotówce

W przypadku zakupu drogiego przedmiotu czy zapłaty za usługę osoby fizyczne mogą skorzystać z tradycyjnej płatności w gotówce, by ominąć kontrolę Urzędu Skarbowego. Takie praktyki stosuje się np. przy wypłacie wynagrodzeń osobom zatrudnionym na czarno. Niesie to jednak ze sobą pewne ryzyko – jak zgubienie czy kradzież dużej sumy pieniędzy. Ponadto sam transport wielu banknotów przysparza trudności z uwagi na ich objętość.

4/5 - (25 votes)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: