Jak i kiedy można napisać sprzeciw od nakazu zapłaty pożyczki?

Aktualizacja: 2020-02-17
Data publikacji: 2018-11-14
Autor: Redakcja
Ocena: 4.86
(ilość ocen: 29)

Szybką pożyczkę przez Internet można zaciągnąć bardzo szybko i łatwo. Problem pojawi się dopiero wtedy, gdy pożyczkobiorca nie będzie w stanie jej spłacić. Konsekwencje, które będzie musiał ponieść, są naprawdę poważne, nawet jeśli na początku na takie wyglądają. Działania upominawcze podejmowane przez firmę pożyczkową nie są bowiem dotkliwe i pożyczkobiorca radzi sobie z nimi, po prostu unikając kontaktu z wierzycielem, nie odbierając telefonów i monitów. Nie zawsze jednak poradzi sobie w sytuacji, gdy pożyczkodawca podejmie zdecydowane kroki. Jednym z nich jest wydanie nakazu zapłaty pożyczki. Czy można temu zapobiec?

Czym jest nakaz zapłaty pożyczki?

Nakaz zapłaty pożyczki jest pierwszym z oficjalnych, państwowych dokumentów, z którymi może spotkać się niesumienny pożyczkobiorca. Jest to pismo wydawane przez e-Sąd, instytucję wydającą wyroki zaocznie, na wniosek wierzyciela i na podstawie przedstawionej przez niego listy dowodów. Wierzyciel powinien tylko podać specyfikę sprawy, jej krótką charakterystykę, a także poinformować e-Sąd o tym, na jakiej podstawie domaga się spłaty i jakie działania podjąć już w tym celu. Można się więc spodziewać tego, że rozpatrzenie sprawy będzie pozytywne, a pożyczkobiorca zmuszony do spłaty.

Tego rodzaju nakaz zapłaty pożyczki nie zawsze będzie obiektywny i zasadny. Po pierwsze, e-Sąd bazuje tylko na argumentach jednej strony sporu. Po drugie, zajmuje się tak wieloma sprawami, że nie ma możliwości pochylić się nad każdą z nich w sposób należyty. Po trzecie i ostatnie – nie wymaga przedstawiania dowodów, a jedynie oświadczenia wierzyciela co do tego, jakimi dysponuje.

Czy nakaz zapłaty pożyczki ma moc prawną?

Nakaz zapłaty pożyczki wydany przez e-Sąd może być podstawą wniesienia sprawy do komornika i wszczęcia egzekucji z majątku dłużnika. Taka możliwość zaistnieje, jeżeli dłużnik nie zareaguje na dostarczone mu pismo i nie podejmie żadnych kroków zmierzających do spłaty pożyczki. Prawo dostrzega jednak wady i luki w trybie postępowania e-Sądów, przyjmuje do wiadomości to, że może być stronniczy i nie działać na korzyść wszystkich stron sporu. Dlatego daje pożyczkobiorcy (dłużnikowi) możliwość odwołania się od wydanej decyzji. Służy temu sprzeciw od nakazu zapłaty pożyczki (chwilówki). Jeśli taki zostanie przez dłużnika wniesiony, spór przeniesie się na wokandę sądową.

Kiedy można napisać sprzeciw od nakazu zapłaty?

Ogólnie rzecz ujmując, wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty przysługuje każdemu dłużnikowi, który takowy otrzyma, bez znaczenia czy jego długi powstały w wyniku niespłaconej pożyczki, czy z jakiegokolwiek innego powodu. Warto wspomnieć, że wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty nie podlega opłacie. Oczywiście, aby sprzeciw został przyjęty, musi spełniać zakładane przez prawo warunki formalne. Pierwszy z nich dotyczy daty wniesienia sprzeciwu – mamy na to tylko 14 dni i liczy się data jego wpłynięcia do sądu, a nie wysłania. Kolejny warunek to odpowiednia forma pisma.

Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty?

Jak każde pismo urzędowe, sprzeciw od nakazu zapłaty musi zawierać pewne niepomijalne elementy formalne. Aby nie popełnić błędu i tym samym narazić się na odrzucenie wniosku, dobrze jest wykorzystać oficjalny formularz upubliczniony przez biuletyn informacji publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości. Pamiętajmy, że jeżeli nakaz zapłaty został dostarczony na oficjalnym druku, nakaz musi zostać złożony dokładnie w ten sam sposób i nie można go napisać odręcznie. Rubryki, które należy wypełnić na druku, to:

 • sąd właściwy dla sprawy;
 • sygnatura akt;
 • dane pozwanego składającego sprzeciw;
 • dane jego ewentualnego pełnomocnika;
 • adres do doręczeń;
 • strona powodowa (wierzyciel);
 • zakres zaskarżenia nakazu (częściowy lub w całości);
 • zarzuty pozwanego (dlaczego wnosi sprzeciw);
 • ewentualne żądanie zwrotu kosztów procesowych;
 • uzasadnienie;
 • wnioski dowodowe.

Aby formularz został przyjęty, trzeba ściśle podążać za wytycznymi podanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przede wszystkim należy pamiętać o przekreśleniu niewypełnionych rubryk, przekreśleniu sformułowań oznaczonych gwiazdką, a także – rzecz jasna – o czytelnym podpisaniu formularza. Jeśli druk zostanie wypełniony błędnie, wnoszący sprzeciw od nakazu zapłaty będzie miał siedem dni na uzupełnienie braków formalnych. Niezastosowanie się do tego terminu sprawi, że nakaz zapłaty się uprawomocni i będzie mógł posłużyć do wszczęcia postępowania komorniczego.

Co daje wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty pożyczki?

Dłużnik niespłacający pożyczki powinien pamiętać o tym, że to wierzyciel powinien udowodnić fakt istnienia długu, a nie odwrotnie. Jeśli sprzeciw zostanie przyjęty i sprawa trafi na wokandę, dłużnik może liczyć na to, że wierzyciel nie będzie w stanie przedstawić solidnych dowodów na fakt zaciągnięcia pożyczki i istnienia zadłużenia. Jeżeli tego nie zrobi w ciągu 7 dni, sąd może umorzyć postępowanie. Stanie się tak jednak bardzo rzadko i raczej nie w przypadku pożyczek pozabankowych, które są skrupulatnie i zgodnie z prawem ewidencjonowane. Częściej sprzeciw zostaje uznany, jeśli dłużnik nie jest rzeczywistym dłużnikiem, a należność została naliczona bezprawnie lub zdążyła się już przedawnić.

Podstawową zaletą płynącą z wniesienia sprzeciwu jest możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia i uargumentowania braku spłaty. Znając złą sytuację dłużnika lub mając świadomość powstania długu z powodów niezawinionych przez dłużnika (np. choroby), sąd może wydać korzystniejszy wyrok. Nie zwolni co prawda ze spłaty, ale może dać dłuższy czas na uregulowanie należności lub wyznaczyć harmonogram spłaty dostosowany do możliwości finansowych dłużnika. Dzięki złożeniu sprzeciwu dłużnik zyska także dodatkowy czas na zebranie pieniędzy, co w przypadku widma egzekucji komorniczej, jest zaletą bardzo cenną.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo