Jak inwestować w fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne to znakomity sposób na zainwestowanie oszczędności i nadwyżek finansowych. Taka inwestycja wiąże się jednak ze stosunkowo wysokim ryzykiem. Zwłaszcza jeśli wybór „tego jedynego” nie jest do końca przemyślany.

Pierwsza i najważniejsza zasada inwestowania w fundusze inwestycyjne: nie istnieje złoty środek, reguła czy zasada, która byłaby gwarancją stuprocentowo udanych inwestycji. Na szczęście, dzięki wiedzy oraz przemyślanej strategii inwestycyjnej można znacząco zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu.

Czym są fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne to instrumenty tworzone i zarządzane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Gromadzą one środki wielu inwestorów, lokując je następnie w akcje, obligacje, bony skarbowe, opcje, waluty, nieruchomości, surowce, kontrakty terminowe na dowolne towary i inne instrumenty finansowe. Celem inwestycji jest oczywiście wygenerowanie jak najwyższych zysków.

Czy warto inwestować w fundusze inwestycyjne?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Środki zgromadzone na funduszach inwestycyjnych mogą przynieść inwestorom zdecydowanie większe zyski niż pieniądze umieszczone na lokatach. Inwestowanie w fundusze wiąże się jednak z ryzykiem utraty kapitału oraz wymaga posiadania choćby podstawowej wiedzy na temat mechanizmów, rządzących takimi instrumentami. A tę nie każdy ma ochotę (i czas) przyswajać. Zasadność inwestowania w fundusze zależy więc przede wszystkim od oczekiwań, potrzeb i celów inwestora. Choć w funduszach inwestycjami zajmują się doskonale przygotowani do tego celu analitycy. To oni na bieżąco śledzą wydarzenia rynkowe i zarządzają Twoim portfelem, koniec końców odpowiedzialność za Twoje pieniądze spoczywa na Tobie.

Gdzie kupić fundusze inwestycyjne?

Jednostki funduszy inwestycyjnych możesz zakupić bezpośrednio w TFI, na przeznaczonych do tego celu internetowych platformach inwestycyjnych, w bankach lub domach maklerskich.

Jak inwestować w fundusze?

Zanim rozpoczniesz inwestycje w fundusze, koniecznie określ swoje cele inwestycyjne. Dzięki temu możliwe będzie podjęcie decyzji, ile aktywów możesz zainwestować bezpiecznie, a ile ryzykownie.

Oszacuj możliwe ryzyko

Jak mówi stara zasada inwestowania, przeznacz na inwestycje jedynie tyle środków, ile jesteś gotowy stracić. Choć warto potraktować ją z lekkim przymrużeniem oka, nie ulega wątpliwości, że potencjalnie wyższy zysk oznacza też wyższe ryzyko inwestycyjne. W zależności od tego, jaki jego stopień dopuszczasz, podstawę Twoje portfela powinny stanowić:

  • fundusze dłużne (obligacyjne), rynku pieniężnego, gotówkowe, jeśli chcesz, by inwestycja była najbardziej bezpieczna;
  • fundusze stabilnego wzrostu, zrównoważone, aktywnej alokacji, jeśli dopuszczasz mieszane ryzyko;
  • agresywne fundusze akcyjne i surowcowe, jeśli możesz pozwolić sobie na większe ryzyko utraty kapitału.

Jako ciekawostkę zdradzimy, że bezpieczne inwestycje najczęściej wybierają osoby starsze, osoby z niską tolerancją ryzyka oraz te, posiadające niewielką wiedzę o produktach inwestycyjnych. Po fundusze mieszane sięgają klienci w średnim wieku, akceptujący umiarkowane ryzyko, z pewnym zasobem wiedzy o inwestowaniu w fundusze. Na najbardziej ryzykowne inwestycje decydują się osoby młode, z najwyższą skłonnością do ryzyka, dysponujące ponadprzeciętną wiedzą o funduszach.

Określ cel oszczędzania

Określenie celu oszczędzania okaże się zasadne bez względu na to, w jakie instrumenty zainwestujesz swoje oszczędności. Zdecydowanie łatwiej odkładać pieniądze na konkretny, mierzalny cel niż na bliżej nieokreślony efekt widmo. W przypadku inwestycji w fundusze cel determinuje również horyzont inwestycyjny, czyli okres, przez jaki będziesz lokował pieniądze w funduszu. I tak: w przypadku inwestycji trwających od roku do 3 najlepszym rozwiązaniem będą bezpieczne fundusze inwestycyjne. W przypadku inwestycji trwających od 3 do 5 lat stopień ryzyka może być już nieco wyższy. Jeśli chcesz zainwestować swoje środki na okres powyżej 5 lat, możesz pozwolić sobie na wybór funduszy o największym ryzyku.

Dywersyfikuj ryzyko

Jeśli chcesz zredukować ryzyko inwestycyjne poszczególnych aktywów, a co za tym idzie również całego portfela, zastosuj mechanizm dywersyfikacji. Czym jest w praktyce? Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego to zróżnicowanie asortymentu instrumentów finansowych, w które zainwestujesz swoje pieniądze. W praktyce oznacza to, że jeśli chcesz przeznaczyć na inwestycje kwotę 10 000 zł, zamiast „stawiać na jednego konia”, kupując papiery jednego funduszu i jednego TFI, rozdzielisz tę kwotę pomiędzy różne instrumenty finansowe o odmiennym ryzyku czy okresie trwania. Taki ruch pozwoli Ci nie tylko uniknąć strat w przypadku odwrócenia koniunktury, ale również uniezależnić swoje zyski od umiejętności maklerów z danego towarzystwa.

Sprawdź benchmark

Czy wybierając fundusz, warto kierować się jego historycznymi rezultatami? Zdania na ten temat, zarówno wśród ekspertów, jak i wśród inwestorów są podzielone. Wiele osób uważa, że korzystne, stabilne wyniki w przeszłości są gwarancją kolejnych wzrostów. Inni wyznają pogląd, że dotychczasowe wyniki nie dają gwarancji powtarzalności. Choć analizując atrakcyjność danego funduszu, warto przeanalizować jego historyczne wyniki, trzeba także konfrontować osiągnięcia funduszy z benchmarkiem dla danej klasy aktywów. Aby tego dokonać, możesz skorzystać z bezpłatnych, internetowych indeksów, takich jak Tracking Error, beta, wskaźnik Sharpe’a, Information Ratio, odchylenie standardowe, wskaźnik Jensena i wskaźnik Treynora. Najbardziej wiarygodne i precyzyjne wyniki zapewni analiza w dłuższej perspektywie i w kontekście odmiennych trendów rynkowych, np. podczas hossy lub bessy.

Sprawdź wysokość opłat

Oceniając atrakcyjność funduszu, warto zwrócić uwagę nie tylko na wspomniany wyżej benchmark, ale również na dodatkowe opłaty, pobierane przez TFI. Zazwyczaj są to opłaty za zakup, zbycie i konwersję jednostek oraz zarządzanie nimi. Wraz z wydłużającym się stażem w danym TFI oraz liczbą zakupionych przez klienta jednostek, część z nich maleje albo nawet zanika. Ograniczenie wielu kosztów jest możliwe także dzięki zakupowi jednostek przez internet lub korzystaniu z okresowych promocji, organizowanych przez towarzystwa. Nie wszyscy klienci mają tego świadomość.

Schowaj do kieszeni emocje

Inwestując w fundusze, schowaj do kieszeni emocje, a zamiast nimi kieruj się chłodną kalkulacją. Unikaj pułapek euforii i decyzji podejmowanych pod wpływem impulsu. Pamiętaj, że nawet najlepszy specjalista nie zawsze potrafi przewidzieć, jak będzie wyglądał rynek w przyszłości. Podpowiedzi doradców finansowych, obietnice sprzedawców oraz entuzjastyczne komunikaty zawarte w reklamach traktuj z odpowiednim dystansem.

4/5 - (1 vote)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: