Jak obliczyć koszt kredytu?

Kiedy decydujemy się na kredyt, większości z nas zależy na tym, by jego koszt był jak najniższy. Jednak przy ustalaniu wysokości opłat, zwykle polegamy na innych. Mało kto podejmuje wysiłek samodzielnego obliczenia kosztu kredytu. Zupełnie niepotrzebnie. Wiedza o tym, jak obliczyć koszt kredytu jest powszechnie dostępna. Z naszego artykułu dowiesz się, jak to zrobić i dlaczego warto spróbować.

Jak obliczyć koszt kredytu – co wpływa na koszt kredytu?

Wzór, jak obliczyć całkowity koszt kredytu.

Całkowity koszt kredytu to łączna suma wszystkich opłat, jakie będziesz zobowiązany ponieść w związku z zaciągnięciem kredytu. Poszukując najkorzystniejszej oferty, nie powinieneś polegać na materiałach reklamowych banku, lecz właśnie na całkowitym koszcie kredytu. Tylko on da Ci realne pojęcie na temat opłacalności danego produktu.

Od czego zależy koszt kredytu? Bez względu na ofertę banku, na jego cenę zawsze wpływa kilka elementów:

  • oprocentowanie nominalne – jest to jeden z podstawowych składników kosztu kredytu. Na jego podstawie ustala się część wynagrodzenia banku za udzielenie kredytu, czyli odsetki;
  • prowizja – jest to kolejna opłata, którą bank nalicza za udzielenie finansowania. W większości przypadków stanowi ona pewien procent pożyczonego kapitału. W zależności od kredytodawcy lub woli konsumenta, może zostać uiszczona jednorazowo lub wliczona w ratę kredytu;
  • ubezpieczenie kredytu – opłata, która ma stanowić zabezpieczenie dla banku i kredytobiorcy, na wypadek zdarzeń utrudniających spłatę (np. utraty pracy, choroby). W zależności od banku i produktu, ubezpieczenie może być dobrowolne lub obowiązkowe. Jego wysokość uzależniona jest od wartości kredytu oraz okresu spłaty;
  • inne opłaty pozaodsetkowe – choć najczęściej stosowaną opłatą pozaodsetkową jest prowizja, bywa, że w jej miejsce (lub nawet dodatkowo) bank nalicza inne należności, np. opłatę przygotowawczą, administracyjną.

Zanim weźmiemy się za obliczanie kosztu kredytu, warto jeszcze podkreślić, że wysokość wszystkich powyższych kosztów nie może być dowolnie kształtowana przez bank. Maksymalne oprocentowanie kredytu konsumenckiego na chwilę obecną nie może przekroczyć 10% zobowiązania w skali roku. Natomiast zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim, maksymalne, pozaodsetkowe koszty kredytu nie mogą łącznie przekroczyć 55% wartości kredytu, w całym okresie kredytowania.

Jak obliczyć całkowity koszt kredytu?

Aby odpowiedzieć na pytanie, jak obliczyć całkowity koszt kredytu, należy najpierw ustalić, jaki rodzaj rat jest z nim związany. Inaczej będą bowiem wyglądały obliczenia kwoty kredytu dla rat stałych, a inaczej dla rat malejących. Poniżej przygotowaliśmy wzory dla każdego rodzaju rat.

Koszt kredytu – wzór i obliczenia dla raty stałej

W przypadku rat równych, wyliczenie kosztu kredytu jest stosunkowo proste. Wysokość raty należy przemnożyć przez okres kredytowania, a następnie odjąć od wyniku wartość pożyczonego kapitału.

Aby wyliczyć wysokość raty, należy skorzystać z poniższego wzoru,

Obliczanie kosztu kredytu - wzór na ratę stałą.

gdzie:

R – rata stała kredytu;

K – kapitał, czyli pożyczona kwota;

N – liczba miesięcznych rat;

q – współczynnik procentowy, który wylicza się ze wzoru q=1+r/m, gdzie r to oprocentowanie kredytu, a m okresy kapitalizacji (ponieważ oprocentowanie zwykle podaje się w skali roku, współczynnik ten zwykle wynosi 12).

Przykład

Kwota kredytu – 50 000 zł

Oprocentowanie w skali roku – 2,5%

Okres kredytowania – 10 lat

Ilość rat w roku – 12

Prowizja – 2% kwoty kredytu

q=1+(2,5%/12)=1,002083

Rata = 50 000 x 1,00208310×12 x (1,002083-1)/1,00208310×12-1) = 50 000 x 1,283640 x 0,002083/0,283640 = 471,35 zł (w zaokrągleniu do pełnych groszy).

Obliczenie całkowitego kosztu kredytu = 471,35*120 + 2% x 50 000 – 50 000 = 7562 zł

Koszt kredytu – wzór i obliczenia dla raty malejącej

Obliczenie całkowitego kosztu kredytu, w przypadku raty malejącej będzie wymagało zdecydowanie więcej wysiłku – każda z rat będzie bowiem będzie innej wysokości. By obliczyć całkowity koszt kredytu, należy więc obliczyć każdą z nich oddzielnie, zsumować je, a następnie od uzyskanego wyniku odjąć kwotę kredytu.

Wzór na ratę malejącą wygląda następująco:

Obliczenie kosztu kredytu - wzór na ratę malejącą.

gdzie:

R – to rata,

K – pożyczony kapitał,

N – ilość rat,

n – numer danej raty,

r – oprocentowanie, wyrażone w postaci ułamka.

Przykład

Kwota kredytu – 10 000 zł

Oprocentowanie w skali roku – 15%

Okres kredytowania – 3 miesiące

Prowizja – 5% kwoty kredytu

Rata1 = 10 000/3 x (1 + (3 – 1 + 1) x 0,15/12 = 3458,33 zł

Rata2 = 10 000/3 x (1 + (3 – 2 + 1) x 0,15/12 = 3416,66 zł

Rata3 = 10 000/3 x (1 + (3 – 3 + 1) x 0,15/12 = 3374,99 zł

Całkowity koszt kredytu = (3458,33 zł + 3416,66 zł + 3374,99 zł) + 5% x 10 000 – 10 000 = 749,98 zł

Obliczanie kosztu kredytu a RRSO

Obliczanie kosztu kredytu, a RRSO.

Znajomość całkowitego kosztu kredytu jest niezwykle ważna z punktu widzenia konsumenta – pozwala mu sprawdzić opłacalność i konkurencyjność danej oferty. Nie każdy ma jednak czas i jest w stanie samodzielnie go obliczyć. Trudności mogą nastręczać szczególnie produkty długoterminowe (np. kredyt hipoteczny dla singla) czy o zróżnicowanych opłatach.

Jak w takim razie sprawdzić, która oferta jest dla Ciebie lepsza? Narzędziem, które pozwala rzetelnie zestawić różne produkty kredytowe jest RRSO. Wskaźnik ten uwzględnia wszystkie koszty, jakimi kredytodawca może Cię obciążyć. Informacja o RRSO powinna znaleźć się w każdej ofercie, tak, aby konsument mógł samodzielnie ocenić, którą opcję opłaca mu się wybrać.

Kalkulator całkowitego kosztu kredytu – warto?

Jak już z pewnością zauważyłeś, samodzielne obliczenie raty i całkowitej kwoty kredytu jest żmudne i dość skomplikowane. Nietrudno tu o błąd, który może zafałszować wynik i uczynić go nieprzydatnym. Nic więc dziwnego, że coraz większą popularność zyskują różnego rodzaju automatyczne narzędzia, takie jak choćby kalkulator kosztu kredytu. Aplikacje tego typu wykorzystują algorytmy podobne do powyższych, jednak ich przewagą jest to, że użytkownik nie musi niczego obliczać własnoręcznie. Wystarczy, że poda parametry kredytu (m.in. kwotę, okres spłaty, oprocentowanie, rodzaj raty), a aplikacja sama wyliczy pożądaną wartość, np. wysokość raty czy właśnie całkowity koszt kredytu.

Kalkulator całkowitego kosztu kredytu bardzo łatwo można znaleźć w różnych miejscach w internecie. Jednak dla możliwie najwiarygodniejszego wyniku, lepiej korzystać ze sprawdzonych narzędzi – np. tych udostępnianych przez bank czy rzetelne serwisy finansowe. Dzięki temu, prawdopodobieństwa uzyskania dokładnych wyliczeń będzie większe.

Zaciągając np. szybki kredyt, musisz zwrócić uwagę nie tylko na czas czy korzyści, jakie dzięki niemu osiągniesz, ale przede wszystkim na obciążenie, jakie będzie dla Ciebie stanowić. Choć obliczanie kosztu kredytu może wydawać Ci się trudne, pamiętaj, że chodzi tu o Twoje pieniądze. Im taniej uda Ci się go zdobyć, tym więcej zostanie w Twojej kieszeni. Na kredycie nie warto przepłacać. Szczególnie, że nie musisz głowić się nad tym, jak obliczyć koszt kredytu samodzielnie. Z pomocą przyjdą Ci narzędzia, takie jak np. kalkulator całkowitego kosztu kredytu czy nawet RRSO, które ułatwią Ci podjęcie najlepszej decyzji.

3.2/5 - (4 votes)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: