Jak odzyskać swoje pieniądze dzięki e-sądowi?

Aktualizacja: 2019-09-26
Data publikacji: 2018-07-02
Autor: Chwilowo
Ocena: 4.59
(ilość ocen: 29)

E-sąd to instytucja, umożliwiające przeprowadzenie odrębnego postępowania w sprawach, które nie są skomplikowane i nie wymagają przeprowadzenia postępowania dowodowego. Postępowanie w e-sądzie jest nie tylko szybsze, ale również zdecydowanie tańsze niż to, realizowane przez tradycyjny sąd. W artykule podpowiemy, co zrobić, aby odzyskać swoje pieniądze z pomocą e-sądu.

E-sąd powstał w celu odciążenia tradycyjnych sądów. Pod tym pojęciem kryje się tak naprawdę VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód z siedzibą w Lublinie. To właśnie on, jako jedyny sąd w Polsce może orzekać w sprawach wniesionych przez internet.

Jakie sprawy mogą trafić do e-sądu?

Przedmiotem postępowania w e-sądzie może być dochodzenie wyłącznie roszczeń pieniężnych. Obowiązek zapłaty powinien wynikać ze wskazanych przez powoda dokumentów (np. faktury czy umowy), a kwota zobowiązania winna być określona w sposób jasny i precyzyjny. Jako że e-sąd nie realizuje postępowania dowodowego, obowiązek zapłaty ze strony dłużnika oraz niewywiązanie się z niego nie powinny budzić wątpliwości.

Elektroniczne Postępowania Upominawcze

E-sąd realizuje tzw. Elektroniczne Postępowania Upominawcze (EPU). Są one zdecydowanie szybsze niż tradycyjne postępowania sądowe, a obie strony sporu nie mają obowiązku stawiania się fizycznie w sądzie. Dzięki temu dłużnik może otrzymać nakaz zapłaty nawet w ciągu kilku lub kilkunastu dni. A Ty masz szansę szybko odzyskać swoje pieniądze.

Chce odzyskać swoje pieniądze. Jak to zrobić?

Jeśli chcesz przekazać sprawę do e-sądu, wejdź na stronę e-sad.gov.pl i dokonaj rejestracji. Aby złożyć wniosek o rejestrację niezbędne będzie wskazanie:

  • imienia, nazwiska, numeru PESEL,
  • numeru dokumentu tożsamości,
  • miejsca zamieszkania wnioskującego,
  • adresu poczty elektronicznej i adresu do korespondencji.

Konieczna będzie również weryfikacja danych (imienia i nazwiska oraz numeru PESEL). Konta osób fizycznych są aktywowane niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji ich danych osobowych w bazie PESEL. Obecnie weryfikacja ta trwa średnio dwa, trzy dni. Po dokonaniu rejestracji i pozytywnym wyniku weryfikacji możesz złożyć pozew.

Ważne: pisma składane w e-sądzie muszą być opatrzone podpisem elektronicznym. Taki podpis możesz uzyskać u jednej z firm certyfikacyjnych (tzw. bezpieczny podpis elektroniczny) bądź też pobierając bezpłatny certyfikat ze strony www.e-sad.gov.pl (tzw. zwykły podpis elektroniczny).

Złóż pozew przez internet

Pozew możesz złożyć nie tylko Ty jako wierzyciel, ale również Twój pełnomocnik — np. adwokat lub radca prawny. Dokument powinien zawierać:

  • numer PESEL lub NIP pozwanego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on zobowiązany do jego posiadania lub posiada go, nie mając takiego obowiązku, lub
  • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on zobowiązany do jego posiadania,
  • datę wymagalności roszczenia.

Ważne: do wniosku nie należy dołączać żadnych załączników, świadczących o obowiązku zapłaty ze strony dłużnika. Powód musi je jedynie wskazać i dokładnie opisać.

Wnieś opłaty sądowe

Złożenie pozwu do e-sądu wiąże się z koniecznością pokrycia dodatkowych kosztów. Ile wynoszą? Opłata sądowa od pozwu w e-postępowaniu wynosi 1,25% wartości przedmiotu sporu, tj. dochodzonego w pozwie roszczenia pieniężnego (jest to 1/4 opłaty sądowej naliczanej od 5% wartości przedmiotu sporu), przy czym nie może być mniejsza niż 30 złotych.

Przykład: jeśli kwota roszczenia wynosi 10 000 zł, opłata sądowa będzie równa 125 zł. Możesz wnieść ją przelewem lub kartą. Jeśli płatność zostanie pozytywnie zrealizowana, wniosek zostanie złożony w sądzie.

Ważne: pamiętaj, że koszty manipulacyjne ponoszone podczas uiszczania opłat sądowych związanych ze złożeniem pozwu ponosi osoba składająca pozew (powód lub pełnomocnik).

Poczekaj na nakaz zapłaty

Jeśli e-sąd uzna zasadność Twoich roszczeń, wyda nakaz zapłaty. Taki dokument zostanie doręczony dłużnikowi pocztą w formie wydruku weryfikacyjnego opatrzonego unikalnym 20 znakowym kodem nakazu. Jeśli chcesz zapoznać się z treścią dokumentu, wpisz kod nakazu w odpowiednim miejscu na teleinformatycznym portalu e-sądu. Aby tego dokonać, nie musisz być zarejestrowanym użytkownikiem portalu.

Ważne: choć wierzyciel może zrealizować wszystkie czynności i kontaktować się z e-sądem przez internet, z pozwanym e-sąd porozumiewa się za pomocą tradycyjnej korespondencji papierowej. Z inicjatywy pozwanego komunikacja może przenieść się jednak do „kanału online” i odbywać się wyłącznie drogą elektroniczną.

Nakaz zapłaty i co dalej

Kiedy dłużnik otrzyma nakaz zapłaty, może:

  • uregulować swoje zadłużenie. W takim przypadku sprawa się zakończy;
  • w ciągu 2 tygodni złożyć sprzeciw. Jeśli tego dokona, nakaz zapłaty straci moc i nie będzie wywoływał skutków prawnych, a sprawa zostanie przekazana do tradycyjnego sądu. Składając sprzeciw, dłużnik nie musi uzasadniać swojej decyzji, nie musi również załączać dowodów na swoją niewinność;
  • nie zrobić nic. Jeśli dłużnik nie uregulował swoich zobowiązań i nie złożył sprzeciwu, najlepszym rozwiązaniem będzie złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej. Taki ruch będzie możliwy w momencie uprawomocnienia się nakazu, czyli po 2 tygodniach od daty jego doręczenia.

Jeśli dłużnik nie płaci

Wydany przez e-sąd nakaz zapłaty stanowi tytuł egzekucyjny. Ten, opatrzony klauzulą wykonalności może stać się podstawą do złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej. Jeśli egzekucją zajmie się komornik, aby odzyskać wierzytelność, będzie miał prawo zająć majątek dłużnika: jego wynagrodzenie, środki zgromadzone na rachunkach bankowych, użytkowane przez niego ruchomości, a nawet nieruchomości. O tym, ile może zająć komornik z wynagrodzenia, emerytury i renty przeczytasz w artykule: Ile może zająć komornik z wynagrodzenia, emerytury i renty w 2018 roku.

Polecane oferty

Z pożyczek Vivus skorzystało już kilka milionów osób w Polsce jak i za granicą. Jeśli jeszcze nie wziąłeś swojej pierwszej chwilówki – Vivus będzie chyba najlepszym rozwiązaniem.

Pierwsza darmowa pożyczka do 5000 zł. Jedna z najczęściej wybieranych pożyczek przez użytkowników naszego portalu. Ceniona szczególnie za bezproblemowość i szybkość.

Na nieprzewidziane wydatki Wonga przygotowała ofertę pożyczki do 1500 zł na 30 dni za 10 zł dla nowych klientów lub pożyczkę do 15 tys. zł na 3 lata.

SolCredit jest innowacyjną firmą, która szybko pozwoli znaleźć Ci finansowanie. Dla nowych klientów pierwsza pożyczka do 5000 zł za darmo.

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.