Jak odzyskać swoje pieniądze dzięki e-sądowi?

Aktualizacja: 2019-09-26
Data publikacji: 2018-07-02
Autor: Redakcja
Ocena: 4.59
(ilość ocen: 29)

E-sąd to instytucja, umożliwiające przeprowadzenie odrębnego postępowania w sprawach, które nie są skomplikowane i nie wymagają przeprowadzenia postępowania dowodowego. Postępowanie w e-sądzie jest nie tylko szybsze, ale również zdecydowanie tańsze niż to, realizowane przez tradycyjny sąd. W artykule podpowiemy, co zrobić, aby odzyskać swoje pieniądze z pomocą e-sądu.

E-sąd powstał w celu odciążenia tradycyjnych sądów. Pod tym pojęciem kryje się tak naprawdę VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód z siedzibą w Lublinie. To właśnie on, jako jedyny sąd w Polsce może orzekać w sprawach wniesionych przez internet.

Jakie sprawy mogą trafić do e-sądu?

Przedmiotem postępowania w e-sądzie może być dochodzenie wyłącznie roszczeń pieniężnych. Obowiązek zapłaty powinien wynikać ze wskazanych przez powoda dokumentów (np. faktury czy umowy), a kwota zobowiązania winna być określona w sposób jasny i precyzyjny. Jako że e-sąd nie realizuje postępowania dowodowego, obowiązek zapłaty ze strony dłużnika oraz niewywiązanie się z niego nie powinny budzić wątpliwości.

Elektroniczne Postępowania Upominawcze

E-sąd realizuje tzw. Elektroniczne Postępowania Upominawcze (EPU). Są one zdecydowanie szybsze niż tradycyjne postępowania sądowe, a obie strony sporu nie mają obowiązku stawiania się fizycznie w sądzie. Dzięki temu dłużnik może otrzymać nakaz zapłaty nawet w ciągu kilku lub kilkunastu dni. A Ty masz szansę szybko odzyskać swoje pieniądze.

Chce odzyskać swoje pieniądze. Jak to zrobić?

Jeśli chcesz przekazać sprawę do e-sądu, wejdź na stronę e-sad.gov.pl i dokonaj rejestracji. Aby złożyć wniosek o rejestrację niezbędne będzie wskazanie:

  • imienia, nazwiska, numeru PESEL,
  • numeru dokumentu tożsamości,
  • miejsca zamieszkania wnioskującego,
  • adresu poczty elektronicznej i adresu do korespondencji.

Konieczna będzie również weryfikacja danych (imienia i nazwiska oraz numeru PESEL). Konta osób fizycznych są aktywowane niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji ich danych osobowych w bazie PESEL. Obecnie weryfikacja ta trwa średnio dwa, trzy dni. Po dokonaniu rejestracji i pozytywnym wyniku weryfikacji możesz złożyć pozew.

Ważne: pisma składane w e-sądzie muszą być opatrzone podpisem elektronicznym.

Bezpieczny podpis elektroniczny wydają firmy certyfikacyjne. Możesz do nich złożyć odpowiedni wniosek. Natomiast darmowy certyfikat (zwykły podpis elektroniczny) ściągniesz na stronie www.e-sad.gov.pl

Złóż pozew przez internet

Pozew możesz złożyć nie tylko Ty jako wierzyciel, ale również Twój pełnomocnik — np. adwokat lub radca prawny. Dokument powinien zawierać:

  • numer PESEL lub NIP pozwanego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on zobowiązany do jego posiadania lub posiada go, nie mając takiego obowiązku, lub
  • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on zobowiązany do jego posiadania,
  • datę wymagalności roszczenia.

Ważne: do wniosku nie należy dołączać żadnych załączników, świadczących o obowiązku zapłaty ze strony dłużnika. Powód musi je jedynie wskazać i dokładnie opisać.

Wnieś opłaty sądowe

Złożenie pozwu do e-sądu wiąże się z koniecznością pokrycia dodatkowych kosztów. Ile wynoszą? Opłata sądowa od pozwu w e-postępowaniu wynosi 1,25% wartości przedmiotu sporu, tj. dochodzonego w pozwie roszczenia pieniężnego (jest to 1/4 opłaty sądowej naliczanej od 5% wartości przedmiotu sporu), przy czym nie może być mniejsza niż 30 złotych.

Przykład: jeśli kwota roszczenia wynosi 10 000 zł, opłata sądowa będzie równa 125 zł. Możesz wnieść ją przelewem lub kartą. Jeśli płatność zostanie pozytywnie zrealizowana, wniosek zostanie złożony w sądzie.

Ważne: pamiętaj, że koszty manipulacyjne ponoszone podczas uiszczania opłat sądowych związanych ze złożeniem pozwu ponosi osoba składająca pozew (powód lub pełnomocnik).

Poczekaj na nakaz zapłaty

Jeśli e-sąd uzna zasadność Twoich roszczeń, wyda nakaz zapłaty. Taki dokument zostanie doręczony dłużnikowi pocztą w formie wydruku weryfikacyjnego opatrzonego unikalnym 20 znakowym kodem nakazu. Jeśli chcesz zapoznać się z treścią dokumentu, wpisz kod nakazu w odpowiednim miejscu na teleinformatycznym portalu e-sądu. Aby tego dokonać, nie musisz być zarejestrowanym użytkownikiem portalu.

Ważne: choć wierzyciel może zrealizować wszystkie czynności i kontaktować się z e-sądem przez internet, z pozwanym e-sąd porozumiewa się za pomocą tradycyjnej korespondencji papierowej. Z inicjatywy pozwanego komunikacja może przenieść się jednak do „kanału online” i odbywać się wyłącznie drogą elektroniczną.

Nakaz zapłaty i co dalej

Kiedy dłużnik otrzyma nakaz zapłaty, może:

  • uregulować swoje zadłużenie. W takim przypadku sprawa się zakończy;
  • w ciągu 2 tygodni złożyć sprzeciw. Jeśli tego dokona, nakaz zapłaty straci moc i nie będzie wywoływał skutków prawnych, a sprawa zostanie przekazana do tradycyjnego sądu. Składając sprzeciw, dłużnik nie musi uzasadniać swojej decyzji, nie musi również załączać dowodów na swoją niewinność;
  • nie zrobić nic. Jeśli dłużnik nie uregulował swoich zobowiązań i nie złożył sprzeciwu, najlepszym rozwiązaniem będzie złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej. Taki ruch będzie możliwy w momencie uprawomocnienia się nakazu, czyli po 2 tygodniach od daty jego doręczenia.

Jeśli dłużnik nie płaci

Wydany przez e-sąd nakaz zapłaty stanowi tytuł egzekucyjny. Ten, opatrzony klauzulą wykonalności może stać się podstawą do złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej. Jeśli egzekucją zajmie się komornik, aby odzyskać wierzytelność, będzie miał prawo zająć majątek dłużnika: jego wynagrodzenie, środki zgromadzone na rachunkach bankowych, użytkowane przez niego ruchomości, a nawet nieruchomości. O tym, ile może zająć komornik z wynagrodzenia, emerytury i renty przeczytasz w artykule: Ile może zająć komornik z wynagrodzenia, emerytury i renty w 2018 roku.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo