Jak powinna wyglądać odpowiedź na wezwanie do zapłaty?

Aktualizacja: 2019-09-26
Data publikacji: 2018-04-12
Autor: Chwilowo
Ocena: 4.43
(ilość ocen: 51)

Jeśli nie spłacisz pożyczki na czas, w toku działań windykacyjnych, pożyczkodawca może wysłać do Ciebie wezwania do zapłaty. Jaką moc prawną ma taki dokument? Czy warto na niego odpowiedzieć? Co, jeśli pomimo wezwania nie spłacę swojego długu? Sprawdźmy.

Wezwanie do zapłaty to pismo wysyłane do nieterminowego płatnika, celem odzyskania należności.
Jego wysłanie stanowi zazwyczaj jeden z początkowych kroków procesu windykacji i nierzadko pozwala uniknąć postępowania sądowego. Jak pokazuje praktyka, po otrzymaniu takiego dokumentu wielu dłużników stosunkowo szybko spłaca swoje zadłużenie. Celem wezwania do zapłaty jest nie tylko poinformowania dłużnika o wysokości zobowiązania i wyznaczenie terminu do jego uregulowania, ale również uświadomienie konsekwencji przekroczenia terminu i próba ugodowego, polubownego załatwienia sprawy.

Jak napisać wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty nie musi posiadać konkretnego, określonego odgórnie wzoru. Dokument powinien zawierać jednak kilka niezbędnych elementów. Należą do nich:

 • data i miejsce sporządzenia;
 • wskazanie wierzyciela i dłużnika;
 • informacja na temat kwoty, którą dłużnik powinien uiścić wierzycielowi;
 • informacja na temat stosunku prawnego, z którego wynika obowiązek zapłaty. Może to być np. obowiązek wynikający z niezapłaconej faktury o konkretnym numerze;
 • termin spłaty długu (wyznaczony przez wierzyciela);
 • numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty;
 • podpis osoby wysyłającej wezwanie do zapłaty;
 • konsekwencje związane z brakiem dalszej zapłaty. Może to być np. skierowanie sprawy na drogę sądową, zaprzestanie dostarczania kolejnych partii towaru czy informacja o planowanym wpisaniu danych dłużnika do rejestrów Biur Informacji Gospodarczej.

Tworząc treść wezwania do zapłaty, pamiętaj, że warto używać w dokumencie oficjalnego, stanowczego języka. Dzięki temu masz większą szansę na to, że po jego otrzymaniu dłużnik zwróci należność.

Kiedy warto wysłać wezwanie do zapłaty?

Niestety, prawo nie określa momentu, w którym wierzyciel może (czy powinien) wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty. Podejmując decyzję, warto kierować się więc przede wszystkim ogólnie przyjętymi praktykami oraz… zdrowym rozsądkiem. Wysłanie dokumentu kilka dni po upłynięciu terminu spłaty nie będzie słusznym posunięciem. Podobnie jak kilkumiesięczna zwłoka. Pamiętaj, że jeśli dłużnik nie uiści należności po otrzymaniu pierwszego wezwania do zapłaty, możesz pokusić się o wysłanie jeszcze jednego lub dwóch. Brak reakcji także na nie powinien być jednak sygnałem, że warto skierować sprawę do zewnętrznej firmy windykacyjnej lub skierować ją na drogę sądową. Co ważne, wezwanie możesz wysłać nie tylko listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, ale również e-mialem. Jeśli zdecydujesz się na tradycyjną formę, nie zapomnij go zachować na potrzeby ewentualnego postępowania sądowego.

Wezwanie do zapłaty jako próba polubownego rozwiązania sporu

Wysyłanie wezwania do zapłaty jest traktowana przed sąd jako próba polubownego, ugodowego rozwiązania sporu. Nie wszyscy wiedzą bowiem, że zgodnie z nowelizacją Kodeksu Postępowania Cywilnego z 2015 r., która weszła w życie w styczniu 2016 r., przedsądowe wezwanie do zapłaty stało się wymagane przed skierowaniem sprawy do sądu. Wprowadzenie nowego prawa miało na celu wspieranie polubownych metod rozwiązywania sporów. Wysyłanie wezwań do zapłaty stało się więc formą takiego działania.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty a ostateczne wezwanie do zapłaty

Wiele osób zastanawia się, czy kwestia nazewnictwa poszczególnych wezwań do zapłaty ma jakiekolwiek znaczenie. Zgodnie z prawem — zwłaszcza dla sądu — stanowi ono kwestię drugorzędną. Przedsądowe wezwanie do zapłaty formalnie jest więc dokładnie tym samym, co ostateczne wezwanie do zapłaty czy „po prostu” wezwanie do zapłaty.

Co zrobić, jeśli otrzymałem wezwanie do zapłaty?

Jeśli to Ty jesteś dłużnikiem i otrzymałeś wezwanie do zapłaty, postaraj się jak najszybciej spłacić swoje zadłużenie. Taki dokument jest bowiem wyraźnym sygnałem, że wierzyciel „nie odpuści” i z pewnością będzie dochodził swoich praw. Jeśli sprawa zostanie skierowana do zewnętrznej firmy windykacyjnej lub stanie się przedmiotem postępowania sądowego, musisz liczyć się z koniecznością pokrycia dodatkowych, często niemałych kosztów. Jeśli nie dysponujesz pełną, potrzebną do spłaty kwotą, otrzymanie wezwania do zapłaty może być skutecznym motywatorem, aby rozpocząć negocjacje z wierzycielem i poprosić go o rozłożenie długu na raty.

Co, jeśli nie odbiorę wezwania do zapłaty

Nieodebranie wezwania do zapłaty na niewiele się zda. Jeśli wierzyciel wyśle dokument listem poleconym z potwierdzenie odbioru, będzie mógł wykazać przed sądem, że próbował nawiązać z Tobą kontakt celem polubownego zakończenia sprawy.

Czy na wezwanie do zapłaty warto odpowiedzieć?

To zależy. Tak, jak wspominaliśmy w poprzedniej części artykułu, otrzymanie wezwania do zapłaty często bywa skutecznym motywatorem do dalszych działań ze strony dłużnika. Jeśli zależy Ci na tym, by polubownie rozwiązać sprawę, możesz odpowiedzieć na wezwanie do zapłaty, przedstawiając wierzycielowi swoją propozycję zwrotu należności. Zanim jednak ją stworzysz, dokładnie przeanalizuj swoje możliwości finansowe. Jeśli kolejny raz nie wywiążesz się ze swoich obowiązków, wierzyciel straci do Ciebie resztki zaufania i nie będzie traktował Twoich obietnic poważnie.

Koniecznie odpowiedź na wezwanie do zapłaty, jeśli z jakichkolwiek przyczyn jest ono bezzasadne lub nie dotyczy Ciebie. Jeśli wierzyciel wezwał Cię do zapłaty należności które:

 • uległy przedawnieniu,
 • uregulowałeś,
 • są bezpodstawne.

Reaguj. W takiej sytuacji należy wysłać do wzywającego odpowiedź z precyzyjnym i szczegółowym wyjaśnieniem. Aby zwiększyć swoją wiarygodność i udowodnić słuszność własnego stanowiska, warto dołączyć do odpowiedzi stosowny dokument, np. potwierdzenie dokonania przelewu. W piśmie należy również stwierdzić, że wezwanie do zapłaty jest bezzasadne i nie zostanie wykonane.

Jeśli dług uległ przedawnieniu, w treść odpowiedzi wkomponuj zapis:

Uprzejmie informuję, że podnoszę zarzut przedawnienia wobec roszczenia, które Państwo wobec mnie kierują. To roszczenie było Państwu należne (tutaj wpisz datę), a od tego dnia upłynęły już ponad trzy lata. Państwa żądanie należy zatem ocenić jako spóźnione, gdyż dotyczy ono roszczenia przedawnionego.

Jeśli uregulowałeś zadłużenie, w treści odpowiedzi umieść następujące zdanie:

Uprzejmie informuję, że zapłaty w terminie nie dokonałem/-am przez pomyłkę. W załączeniu przedkładam dowód zapłaty.

Jeśli żądania wierzyciela są bezpodstawne, możesz umieścić w odpowiedzi następującą formułę:

Informuję, że według mojej wiedzy nigdy nie zawierałem z Państwem żadnej umowy, z której mogłaby wynikać płatność objęta wezwaniem. W związku z tym faktem uprzejmie proszę o dostarczenie podpisanej przeze mnie kopii takiej umowy oraz kopii stosownej faktury lub paragonu dokumentującego wykonanie tej umowy.

Polecane oferty

Z pożyczek Vivus skorzystało już kilka milionów osób w Polsce jak i za granicą. Jeśli jeszcze nie wziąłeś swojej pierwszej chwilówki – Vivus będzie chyba najlepszym rozwiązaniem.

Pierwsza darmowa pożyczka do 5000 zł. Jedna z najczęściej wybieranych pożyczek przez użytkowników naszego portalu. Ceniona szczególnie za bezproblemowość i szybkość.

Na nieprzewidziane wydatki Wonga przygotowała ofertę pożyczki do 1500 zł na 30 dni za 10 zł dla nowych klientów lub pożyczkę do 15 tys. zł na 3 lata.

SolCredit jest innowacyjną firmą, która szybko pozwoli znaleźć Ci finansowanie. Dla nowych klientów pierwsza pożyczka do 5000 zł za darmo.

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.