Jak sprawdzić czy ma się komornika?

Pożyczanie pieniędzy, a także dokonywanie płatności w ramach rachunków za media to transakcje finansowe, których dokonuje większość konsumentów. Korzystanie z oferty pożyczkodawców czy dostawców usług nie należy do czynności opatrzonych szczególnym ryzykiem, pod warunkiem terminowego regulowania swoich zobowiązań. Jeżeli bowiem zbyt swobodnie podejdziesz do tego aspektu, możesz nawet nie zorientować się, że posiadasz zaległe zadłużenia. W takiej sytuacji warto wiedzieć, jak sprawdzić czy ma się komornika.

Kiedy dług trafia do komornika?

Komornik sądowy to urząd, którego zadania i obowiązki reguluje ustawa o komornikach i egzekucji komorniczej z 22.03.2018 roku. W myśl jej zapisów wszelkie działania podejmowane przez komornika muszą być zgodne z prawem, a jakakolwiek czynność wykraczająca poza te ramy spotka się z wyegzekwowaniem od urzędnika odpowiedzialności dyscyplinarnej. Kiedy zatem Twój dług trafi już jako przedmiot egzekucji do kancelarii komorniczej, zostaną podjęte próby jego odzyskania, ale muszą być one zgodne z prawem.

W jakich sytuacjach komornik przejmuje zadanie egzekucyjne? Wówczas, gdy wcześniejsze działania windykacyjne nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, a wierzyciel zdecyduje się skierować sprawę do sądu. Zazwyczaj zatem pojawienie się pisma z kancelarii komorniczej lub osobiste odwiedziny urzędnika, nie stanowią dla dłużnika szczególnego zaskoczenia, gdyż są poprzedzone działaniami windykacyjnymi. Zdarzają się jednak sytuacje, w których możesz nie być świadomy uruchomionej wobec Ciebie procedury egzekucyjnej. Zwykle dzieje się tak w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub w momencie, w którym ktoś dokona wyłudzenia chwilówki lub kredytu na Twoje dane.

Zadłużenie komornicze – jak sprawdzić?

Jednym z obowiązków komornika określonych prawem jest listowne poinformowanie dłużnika o podjętej wobec niego egzekucji. Z tego pisma powinieneś dowiedzieć się o aktualnym stanie Twojego zadłużenia oraz poznać dane wierzyciela, który skierował wniosek o odzyskanie długu do sądu. Dodatkowo, znajdziesz tam kontakt do komornika, który prowadzi Twoją sprawę. Jeżeli zatem masz wątpliwości dotyczące wymiaru Twojego zadłużenia lub nie przypominasz sobie, abyś przyjmował na siebie zobowiązania w stosunku do wskazanego wierzyciela, możesz wyjaśnić te kwestie w rozmowie z urzędnikiem.

Co jednak w przypadku, w którym nie mogłeś odebrać pisma z kancelarii komorniczej, a zależy Ci na ustaleniu czy i w jakiej wysokości zadłużenie może egzekwować od Ciebie komornik? Wówczas najlepiej będzie skontaktować się bezpośrednio z wierzycielem i od niego uzyskać informacje o ewentualnym wszczęciu postępowania komorniczego.

Jeżeli uda Ci się ustalić dane urzędnika, możesz złożyć do niego pisemny wniosek o przesłanie informacji dotyczącej stanu Twojego obecnego zadłużenia. Powinieneś zawrzeć w nim takie informacje dane osobowe dłużnika i wierzyciela, dane kancelarii komorniczej, sygnaturę sprawy oraz określenie wartości zadłużenia i terminu jej spłaty,

Pamiętaj, że wniosek o udostępnienie informacji dotyczących aktualnego zadłużenia przez kancelarię komorniczą musi zostać złożony w formie pisemnej. Tylko takie podanie bowiem, komornik ma obowiązek respektować.

Podstawą prawną, która nakłada na komornika obowiązek informowania dłużnika na jego wniosek o stanie posiadanego przez niego zadłużenia, jest ustawa z dnia 17.11.1964 r., Dz.U. z 2018 r., poz. 1360. We wniosku warto także wspomnieć o powodach, dla których nie mogłeś odebrać wysłanego przez komornika zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

Nie wiesz, czy jesteś zadłużony? Sprawdź bazy dłużników

Kontakt z wierzycielem celem ustalenia, czy Twoje zadłużenie zostało przekazane do komornika może być utrudniony lub niemożliwy jeżeli… nie znasz swoich wierzycieli. Wyjściem z takiej sytuacji jest sprawdzenie dostępnych baz dłużników, np. na drodze wygenerowania za ich pośrednictwem raportów o aktualnym stanie Twojego zadłużenia. W takim zestawieniu sprawdzisz – w zależności od bazy – zaciągnięte kredyty hipoteczne, gotówkowe, konsolidacyjne, a także zobowiązania udzielone przez firmy pożyczkowe. Znajdzie się tam również miejsce na wykazanie przeterminowanych płatności za prąd, gaz czy telefon.

Jak sprawdzić zadłużenie w BIK?

Najpopularniejszą bazą, w której możesz szukać odpowiedzi na pytanie o aktualny stan Twojego zadłużenia jest baza prowadzona przez Biuro Informacji Kredytowej we współpracy z BIG Infomonitor (Biurem Informacji Gospodarczej). Znajdziesz w niej nie tylko historię zobowiązań kredytowych, ale także finansowych oraz takie informacje, jak np. ocenę zdolności kredytowej. Dodatkowo, firmy współpracujące z BIK-iem zgłaszają na bieżąco każdy złożony w banku wniosek o kredyt, a także każdy wniosek o pożyczkę procedowany w instytucjach pozabankowych. Pozwala to zweryfikować, czy nie padłeś ofiara wyłudzenia pożyczki na Twoje dane.

Celem sprawdzenia swojej sytuacji w bazie BIK, musisz założyć indywidualne konto za pośrednictwem dedykowanego serwisu internetowego i pobrać płatny raport BIK, w którym znajdziesz wszelkie potrzebne informacje. Pamiętaj jednak, że do BIK raportują tylko współpracujące z nim firmy. Jeżeli zatem zaciągnąłeś pożyczkę w instytucji, która tego nie robi, w raporcie nie znajdziesz informacji na temat tego zobowiązania.

Jak sprawdzić stan zadłużenia w KRD?

KRD czyli Krajowy Rejestr Długów służy do wymiany informacji gospodarczej i jest największym tego typu rejestrem w Polsce. KRD zbiera zgłoszenia o niespłaconych zobowiązaniach osób prywatnych oraz firm. Do tej bazy raportują zatem m.in. firmy pożyczkowe, firmy ubezpieczeniowe, usługodawcy, a nawet organy administracji rządowej. Znajdziesz tam m.in. informacje o niezapłaconych mandatach, czynszach, czy fakturach.

Chcąc sprawdzić swoje zadłużenie w KRD musisz podobnie, jak w przypadku BIK-u zarejestrować się w serwisie rejestru i pobrać raport. Uprzednio Twoja tożsamość zostanie oczywiście zweryfikowana. Ciekawą funkcjonalnością oferowaną przez raport KRD jest możliwość sprawdzenia historii osób lub instytucji, które prosiły o udostępnienie im informacji na Twój temat.

Jakie informacje o zadłużeniu możesz znaleźć w bazie ERIF?

ERIF jest jedną z instytucji wchodzących w skład Biura Informacji Gospodarczej. Do tej bazy mogą trafić informacje o niespłaconych długach osób fizycznych, osób prawnych (np. spółdzielni), a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. W bazie ERIF znajdują się negatywne wpisy dotyczące zaległych zobowiązań z tytułu pożyczek lub kredytów, ale także pozytywne wpisy dotyczące konsumentów regulujących należności w terminie. Aby trafić do omawianej bazy, Twój dług musi wynosić min. 200 zł w przypadku posiadania statusu konsumenta i 500 zł w odwrotnej sytuacji.

Jeżeli chciałbyś sprawdzić swój stan zadłużenia w bazie ERIF, musisz założyć konto w serwisie infokonsument.pl, potwierdzić swoje dane i następnie pobrać interesujący Cię raport. Możesz to zrobić bezpłatnie raz na 6 miesięcy, a otrzymane w ten sposób zestawienie będzie aktualne jeszcze przez 90 dni od daty pobrania.

Więcej o tym, jak sprawdzić bazy dłużników dowiesz się z naszego artykułu: Jak sprawdzić swój BIG, KRD i ERIF za darmo?

Zajęcie komornicze rachunku bankowego lub pensji

Sytuacją, która jednoznacznie wskaże Ci, że rozpoczęto wobec Ciebie egzekucję komorniczą jest zajęcie środków na koncie bankowym. Niestety, brak środków na rachunku spowodowany powyższym działaniem, może stanowić dla Ciebie niemiłą niespodziankę. Jeżeli nie odbierzesz pisemnej informacji o wszczęciu postępowania – o zajęciu rachunku dowiesz się zapewne podczas logowania do serwisu transakcyjnego, bądź w trakcie dokonywania płatności za zakupy w sklepie.

Podobnie może być w przypadku zajęcia pensji przez komornika. Egzekucja komornicza może nastąpić niezwłocznie po uprawomocnieniu się wyroku. Dłużnikowi zostanie wysłany list informujący o wydaniu sądowego nakazu zapłaty, jednak nawet jeśli nie zostanie on odebrany, wyrok się uprawomocnia.

W przypadku, w którym egzekucja komornicza jest dla Ciebie zupełnym zaskoczeniem i chciałbyś wyjaśnić podstawy jej zaistnienia, powinieneś skontaktować się z kancelarią komorniczą, która prowadzi działania w Twojej sprawie. Jeżeli posiadasz sygnaturę jej akt, wystarczy, że skontaktujesz się z sądem rejonowym, który wydał nakaz zapłaty i poprosisz o dane komornika. Jeżeli jednak sygnatury takiej nie posiadasz, konieczne może okazać się wystosowanie zapytania do wierzyciela.

Dlaczego warto kontrolować swój stan zadłużenia?

Postawienie pytania – jak sprawdzić czy ma się komornika – to dobry, choć może nieco zbyt późny krok na drodze do kontrolowania swojego stanu zadłużenia. Każdy świadomy konsument korzystający z usług pożyczkowych, czy zwyczajnie płacący rachunki za media, powinien starać się terminowo spłacać swoje zobowiązania. Trafienie bowiem do baz dłużników, a tym bardziej pod egzekucję komorniczą, może być znaczącą przeszkodą w staraniach o uzyskanie kolejnej pożyczki, zakupie towarów czy usług na raty, a nawet w zwykłym przedłużeniu umowy abonenckiej.

Biorąc dodatkowo pod uwagę koszty, z jakimi wiążą się postępowania windykacyjne i egzekucyjnie, z pewnością nie warto czekać ze spłatą swoich zobowiązań do momentu, w którym zainteresuje się nimi komornik.

5/5 - (3 votes)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: