Jak usunąć konto Vivus?

Usunięcie konta w Vivus jest jak najbardziej możliwe, ale pod warunkiem spełnienia kilku warunków. Opcja usunięcia jest dostępna tylko dla osób, które mają uregulowane wszelkie zobowiązania wobec pożyczkodawcy Vivus. Jeżeli nadal posiadasz aktywne zobowiązanie w Vivus, usunięcie konta nie będzie możliwe.

Część klientów firm pożyczkowych tylko jednorazowo korzysta z oferowanych przez nich chwilówek. Dlatego po spłacie zaciągniętego zobowiązania może zależeć im na usunięciu konta klienta, które nie będzie im potrzebne w przyszłości. Podobna sytuacja może mieć w miejsce, kiedy pożyczkodawca odmówił udzielenia chwilówki. Klient, który został odprawiony z przysłowiowym kwitkiem, również może chcieć usunąć ślad po swoim nieudanym wnioskowaniu o pożyczkę. Jednak czy usunięcie takiego konta jest możliwe? Poniżej przedstawiamy, co należy zrobić, aby skutecznie usunąć konto w Vivus.

Proces usunięcia danych oraz dezaktywacja konta w Vivus

Usunięcie konta w Vivus polega w praktyce na dezaktywacji profilu klienta oraz usunięciu danych udostępnianych za pośrednictwem profilu klienta. W tym celu, zaloguj się do konta na portalu Vivus.pl, a następnie przejdź do profilu klienta w którym znajdziesz wzór wniosku o usunięcie danych w Vivus.

Wypełnij wniosek podając niezbędne dane i wyślij go drogą elektroniczną na adres kontakt@vivus.pl

Przypominamy, klient Vivus może wnioskować o usunięcie części informacji na swój temat lub wszystkich danych. W drugim przypadku jest to tożsame z likwidacją konta klienta w serwisie pożyczkodawcy. Opcja ta jest możliwa tylko dla osób, które nie mają aktywnych zobowiązań wobec firmy Vivus.

Całkowite usunięcie konta klienta w Vivus niemożliwe?

Chociaż zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem klienci firm pożyczkowych mogą usunąć swoje dane przedstawione w indywidualnych kontach klienta, nie oznacza to wcale, że ich profile zostaną całkowicie zlikwidowane. Firmy pożyczkowe muszą przestrzegać zapisów ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która uniemożliwia usunięcie wybranych informacji o klientach. Należą do nich:

  • imiona i nazwisko,
  • obywatelstwo,
  • numer dowodu tożsamości,
  • adres klienta,
  • PESEL, a w przypadku jego braku data urodzenia.

Firmy pożyczkowe mają obowiązek przechowywania wyżej wymienionych danych przez pięć lat. Oznacza to, że całkowite usunięcie konta klienta ze strony internetowej firmy pożyczkowej nie jest możliwe przez wskazany w ustawie czas.

Dlaczego byli klienci Vivus chcą usuwać swoje profile na stronach internetowych pożyczkodawców?

Jedni nie chcą więcej korzystać z chwilówek. Inni zaś nie zgadzają się na udostępnianie swoich danych innym podmiotom. A to częste działanie pożyczkodawców, którzy namiary na swoich klientów przekazują współpracującym z nimi firmom w celach marketingowych. Jeśli firmy, którym nasze dane zostały udostępnione, działają w sposób natarczywy, chęć ich usunięcia z bazy firmy pożyczkowej wcale nie dziwi. Nikt nie przepada za wydzwaniającymi o różnych porach telemarketerami oferującymi niepotrzebne produkty czy usługi.

Czy usuwając profil w Vivus, znikają wpisy w rejestrach dłużników?

Niektórzy pożyczkobiorcy myślą, że jeśli usuną swoje profile ze stron firm pożyczkowych, to wyczyszczą wszystkie informacje o swoich dotychczasowych zobowiązaniach. Jednak to tak nie działa. Jeśli firma pożyczkowa współpracuje na przykład z BIK, w trakcie trwania chwilówki przekazała do niego informacje o zobowiązaniu danego klienta. W zależności od losów pożyczki może być to wpis pozytywny (terminowa spłata) bądź negatywny (zadłużenie). Oczywiste jest, że ten drugi wariant nie jest na rękę pożyczkobiorcy.

  • Negatywny wpis na temat pożyczkobiorcy może zostać usunięty z bazy w trzech sytuacjach:
  • po upływie 5-letniego okresu liczonego od uregulowania zobowiązania (przez taki okres są przechowywane informacje o zadłużeniach),
  • pożyczkobiorca cofnął zgodę na przetwarzanie swoich danych po wygaśnięciu pożyczki lub taka zgoda straciła ważność,
  • wpis w BIK zawiera błędy (wówczas wniosek o korektę bądź wykreślenie z BIK należy skierować do instytucji finansowej, która dokonała wpisu).

Kiedy rezygnacja z usunięcia konta może być korzystnym rozwiązaniem?

W celu uniknięcia niechcianych informacji marketingowych od innych firm wcale nie trzeba usuwać profilu klienta w firmie pożyczkowej. Wystarczy cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych (taką możliwość daje tzw. RODO), a telemarketerzy przestaną nas atakować. Poza tym w niektórych przypadkach warto zostawić aktywne konto w serwisie pożyczkowym. Pożyczkodawcy doceniają swoich klientów i często przygotowują dla nich dedykowane oferty, które są udostępniane właśnie na ich indywidualnych kontach. Spora część firm pożyczkowych posiada programy lojalnościowe, w ramach których klienci zbierają punkty czy zniżki. Te wszystkie również są gromadzone na indywidualnym koncie klienta.

Posiadanie profilu w konkretnej firmie pożyczkowej znacznie ułatwia też wnioskowanie o kolejne zobowiązanie (dane z profilu automatycznie są wczytywane do wniosku pożyczkowego). Dlatego niekiedy warto dokładnie przemyśleć decyzję o usunięciu swoich danych z serwisu firmy pożyczkowej. Kto wie czy posiadany profil nie przyda nam się jeszcze w przyszłości. Tym bardziej, że niektóre firmy uniemożliwiają ponowne założenie konta po jego usunięciu.

5/5 - (3 votes)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: