Jak usunąć zapytania w BIK?

Niestety nie można samodzielnie usunąć zapytań w BIKu, ale można wysłać wniosek z prośbą do instytucji odpowiedzialnej za wpis, aby podjęła kroki w celu wcześniejszego usunięcia danego zapytania w BIK. Zła wiadomość jest taka, że nie wszystkie instytucje finansowe akceptują takie wnioski, gdyż według prawa nie mają takiego obowiązku – wcześniejsze usunięcie zapytania w BIK jest jedynie dobrą wolą danej instytucji finansowej, ale na szczęście większość z instytucji finansowych nie robi w tej kwestii problemu.

Za każdym razem, gdy złożysz wniosek o zaciągnięcie pożyczki w banku lub firmie pożyczkowej i spotkasz się z odmową, w Twoim profilu BIK pojawi się informacja na ten temat. Zapytania o możliwość udzielenia zobowiązania są domyślnie przechowywane aż rok od momentu pojawienia się ich w bazie. To zła wiadomość dla osób, które mają w planach starać się o nowe zobowiązanie, gdyż zapytania w BIK mają negatywny wpływ na zdolność kredytową, która jest kluczowa podczas analizy wniosku przez instytucje finansowe. Jeśli chcesz spróbować pozbyć się, choć części istniejących zapytań w BIK, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Krok 1: Pobierz swój raport w bazie Biura Informacji Gospodarczej

Zaczynamy od pobrania raportu z BIK, który zawiera wszystkie informacje na temat istniejących zapytań w profilu BIK. Aby to zrobić, zaloguj się do konta BIK, a następnie złóż wniosek o udostępnienie kopii danych. Kopia danych to obecny odpowiednik darmowego raportu, który można bezpłatnie pobrać raz na pół roku pod warunkiem złożenia wcześniej wniosku.

Niestety, od momentu złożenia wniosku BIK ma aż 30 dni na to, by udostępnić darmowy raport. Jeśli zatem nie masz czasu, skorzystaj z płatnego raportu, który dodatkowo będzie zawierał wskazówki odnośnie tego jak możesz zwiększyć zdolność kredytową w oparciu o Twoją sytuację.

Mając raport, przejdź do kolejnego kroku.

Krok 2: Sporządź listę wszystkich zapytań w BIK

Na podstawie raportu BIK, sporządź listę wszystkich istniejących zapytań, wyszczególniając nazwy instytucji finansowych, które wysłały zapytania do BIK. Obok każdego istniejącego zapytania przypisz datę powstania zapytania oraz instytucję odpowiedzialną za jego powstanie. Mając gotową listę, możesz przejść do kolejnego kroku czyli do wysłania prośby o usunięcia zapytania.

Krok 3: Złożenie wniosku o usunięcie zapytania w BIK

Sporządź prosty wniosek o usunięcie zapytania w BIK, uwzględniając w nim datę pojawienia się zapytania, a następnie prześlij go do instytucji finansowej odpowiedzialnej za pojawienie się zapytania w BIK. Wniosek o usunięcie zapytań w BIK możesz złożyć osobiście, przez Internet, telefonicznie lub listownie. Na podstawie doświadczeń wielu osób, które składały takie wnioski, podpowiadamy, że w przypadku banków, najefektywniejszą metodą jest złożenie wniosku osobiście w placówce danej instytucji bankowej. W przypadku firm pożyczkowych najczęściej wystarczające jest złożenie wniosku online, gdyż firmy pożyczkowe podchodzą do tego tematu przyjaźniej.

Wniosek o usunięcie zapytań z BIK: wzór

Pobierz wniosek

Uwaga, wiedz, że instytucje finansowe mają prawo nic nie zrobić w tym temacie, mogą po prostu odmówić usunięcia zapytań. Zgodzenie się na usunięcie zapytania w BIK to jedynie dobra wola danej instytucji finansowej. Dlatego wspominaliśmy wyżej, że jest to jedynie próba usunięcia zapytań w profilu Biura Informacji Kredytowej, gdyż zgodnie z prawem, może ono przebywać w bazie 365 dni.

Kolejna ważna uwaga: Od momentu złożenia wniosku, instytucje finansowe mają 30 dni na odpowiedź. Owszem, zwykle odpowiedź jest udzielana znacznie szybciej, ale warto mieć na uwadze ten fakt, gdyż jak widzisz, cały proces może trwać nawet kilka tygodni, i w najgorszym przypadku nie przynieść żadnych rezultatów.

Czym są zapytania w BIK?

Zapytania w BIK z założenia powinny być rozumiane jako wstępny etap aktywności kredytowej, jaką jest ubieganie się o przyznanie zobowiązania. Moment wysłania zapytania do BIK, następuje w związku z powyższym wówczas, kiedy instytucja finansowa proceduje wniosek o przyznanie pożyczki i chciałaby w ocenie zdolności kredytowej klienta posiłkować się danymi zebranymi i udostępnionymi przez Biuro Informacji Kredytowej.

W praktyce wygląda to jednak często tak, że sam potencjalny pożyczkobiorca, chcąc jedynie sprawdzić swoje szanse na otrzymanie kredytu o wybranych przez niego parametrach bądź porównać oferty różnych pożyczkodawców, generuje tym działaniem powstanie nowych zapytań w BIK. Choć podobne sytuacje powinny być odróżniane od faktycznego ubiegania się o przyznanie kredytu, to do samego konsumenta należy zadbanie o to, by tak było.

Jak zapytania w BIK wpływają na zdolność kredytową?

Badania statystyczne wskazują, że osoby, które częściej składają zapytania kredytowe, mają więcej problemów ze spłatą zobowiązań finansowych niż ci konsumenci, na których kontach w BIK nie odnotowuje się systematycznie wzrastającej liczby takich zapytań. Jakie znaczenie mają te statystyki? Przede wszystkim mogą w istotny sposób wpływać na ocenę zdolności kredytowej konsumenta, który chciałby ubiegać się o kredyty, chwilówki czy pożyczki na raty. Dla instytucji pożyczkowej, pojawiające się sukcesywnie nowe zapytania w BIK w odniesieniu do konkretnego wnioskodawcy, to sygnał, że może on mieć problemy z terminową spłatą zobowiązania.

Istnieje jeszcze jeden ważny czynnik, na podstawie którego instytucje finansowe oceniają zdolność kredytową konsumenta. Ocena punktowa BIK, wykorzystywana jest przez banki i firmy pożyczkowe w procedowaniu wniosków kredytowych i pożyczkowych. Nawet jeśli instytucje te wykorzystują własne metody scoringowe, to zwykle opierają je właśnie na danych pozyskanych z BIK. Okazuje się, że składane przez konsumenta lub instytucje bankowe zapytania przekładają się bezpośrednio na uzyskany wynik w scoringu. Narzędzie to na bieżąco przelicza każde ubieganie się o kredyt w kontekście aktywności kredytowej, a jak już wspominaliśmy, im więcej takich zapytań, tym statystycznie większe trudności w terminowej spłacie zobowiązań.

Kto składa zapytania o dane konsumentów w BIK?

Zapytania w BIK mogą składać banki komercyjne, banki spółdzielcze, firmy pożyczkowe, SKOK-i, firmy finansowe uzależnione od działalności banków oraz biura informacji gospodarczej.

Każda z wymienionych wyżej instytucji współpracujących z BIK może składać zapytania mieszczące się w ramach kilku podstawowych kategorii. Są to:

  • Zapytania kredytowe (składane przez banki i SKOKi mają wpływ na scoring kredytowy),
  • Zapytania monitorujące (składane przez banki, SKOKi i firmy pożyczkowe nie wpływają na scoring kredytowy),
  • Zapytania w celu zarządzania klientem (nie wpływają na scoring kredytowy).

Banki komercyjne i spółdzielcze korzystają ze wszystkich trzech rodzajów zapytań w BIK. Pierwszy z nich pojawia się oczywiście w momencie procedowania wniosku konsumenta i oceny jego zdolności kredytowej. Zapytania monitorujące natomiast bank składa wówczas, kiedy chce sprawdzić i skontrolować kondycję finansową oraz wypłacalność klienta, który jest w trakcie spłacania wieloletniego zobowiązania. Zapytania w celu zarządzania klientem zdarzają się w momencie zakładania przez konsumenta nowego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Na podstawie otrzymanych informacji z BIK, bank może przyznać np. limit debetowy o konkretnej wysokości. Na właściwie tożsamej zasadzie, wszystkie zapytania w BIK składają SKOK-i.

Firmy pożyczkowe ze względu na profil swojej działalności nie korzystają z zapytań w celu zarządzania klientem, natomiast na takich samych prawach jak banki, mogą składać zapytania monitorujące. W przypadku zapytań kredytowych natomiast, sytuacja przedstawia się następująco:

  • zapytania kredytowe w BIK składane przez firmy pożyczkowe nie są uwzględniane w scoringu BIK;
  • zapytania kredytowe w BIK składane przez firmy pożyczkowe są uwzględniane w scoringu przeznaczonym do oceny ryzyka nadmiernego zadłużenia klienta.

Żaden z wymienionych rodzajów zapytań składanych przez firmy finansowe współpracujące z bankami oraz biura informacji gospodarczej, nie ma wpływu na scoring BIK konsumenta. Zapytanie o historię kredytową w BIK (np. poprzez wygenerowanie raportu), składane bezpośrednio przez konsumenta, także nie wpływa na jego scoring, gdyż nie jest utożsamiane z ubieganiem się o kredyt.

Przeczytaj również:

5/5 - 2 liczba głosów

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: