Jak wpisać dłużnika do krajowego rejestru długów KRD?

Krajowy Rejestr Długów (KRD) jest rejestrem, który udostępnia informacje gospodarcze. Jego celem jest tworzenie ogólnopolskiego systemu wymiany informacji o rzetelnych i niesolidnych konsumentach i podmiotach gospodarczych.

Bardzo często dopisanie dłużnika do Krajowego Rejestru Długów staje się dla wierzyciela najlepszym sposobem na odzyskanie pieniędzy. Dłużnik, którego dane figurują w rejestrach KRD traci wiarygodność wśród instytucji finansowych i partnerów biznesowych, a chęć odbudowania pozytywnego wizerunku staje się dla niego najlepszą motywacją do uregulowania swoich zobowiązań. Ze zgromadzonych w rejestrze informacji korzysta bowiem szereg instytucji – banki, firmy pożyczkowe i leasingowe, a także przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich branż.

Jak pokazują badania zrealizowane przez Krajowy Rejestr Długów, aż 85 proc. dłużników spłaca swoje należności w ciągu 2 miesięcy od dnia dopisania ich do rejestru!

Komu grozi wpis do KRD?

Aby wierzyciel mógł wpisać dane dłużnika do rejestru KRD, kwota jego długu musi wynosić co najmniej 200 zł i być wymagalna od minimum 60 dni. W przypadku osób prawnych kwota minimalnych łącznych zobowiązań wynosi 500 zł. Wpis do Krajowego Rejestru Długów może być spowodowany nieterminową spłatą kredytu czy chwilówki, pożyczki na raty oraz zaległościami w płatnościach zobowiązań alimentacyjnych, rachunków za prąd czy usługi telekomunikacyjne.

Jak wpisać dane klienta do KRD?

Dłużników do Krajowego Rejestru Długów mogą zgłaszać wierzyciele – przedsiębiorcy, gminy, wtórni wierzyciele i osoby fizyczne. Bardzo często wpisy dokonywane są na wniosek banków, firm pożyczkowych, towarzystw ubezpieczeniowych, dostawców mediów oraz firm windykacyjnych.

Aby wpisać dane klienta do KRD wierzyciel musi spełnić kilka warunków.

Pierwszym krokiem powinno być zawarcie pisemnej umowy z KRD o udostępnianie informacji gospodarczych oraz opłacenie wybranego abonamentu.
W określonych ustawowo przypadkach należy posiadać tytuł wykonawczy (czyli w praktyce najczęściej prawomocny wyrok sądu zaopatrzony w klauzulę wykonalności).

Aby dokonać wpisu do KRD wierzyciel musi także wysłać do dłużnika listem poleconym lub doręczyć mu osobiście wezwanie do zapłaty. Wezwanie powinno zawierać również ostrzeżenie, że w razie braku spłaty w ciągu 30 dni, może jego dane przekazać do Krajowego Rejestru Długów. Co ważne, dłużnik nie musi odebrać takiego wezwania.
Jeśli podstawą wpisu jest wyrok sądowy, może on nastąpić już po 14 dniach.

Warto pamiętać również, że w przypadku kiedy dłużnik ureguluje swoje zobowiązanie, wierzyciel ma obowiązek poinformować o tym fakcie KRD. Brak takiej informacji może odpowiedzialnością karną. Takie przestępstwo zagrożone jest karą grzywny w wysokości 30 tys zł!

Zanim dokonasz wpisu do KRD

Dokonując wpisu danych dłużnika do KRD musisz mieć absolutną pewność, że dług nie został uregulowany, a dane, którymi dysponujesz są aktualne i prawdziwe.
Zadłużonym przysługuje bowiem szerokie spektrum ochrony przed nieprawdziwymi wpisami, które celują w ich dobre imię i wizerunek. Osoba poszkodowana może wysunąć względem wierzyciela roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu naruszenia dobra osobistego dłużnika.

Za wpisy niezgodne z rzeczywistością do odpowiedzialnością może zostać pociągnięty zarówno wierzyciel, jak również biuro informacji gospodarczej.

Co z wierzytelnością sporną?

Przedmiotem wpisu do KRD może być również wierzytelność sporna. Choć w takiej sytuacji wierzyciel ma prawo dokonać wpisu musi zaznaczyć, że dłużnik kwestionuje swój dług. Taka informacja może być bowiem istotna dla instytucji pobierających raport na jego temat. Brak informacji o kwestionowaniu długu może skutkować grzywną w wysokości 30 tys. zł.
Co ważne, wierzyciel może wpisać do KRD dane dłużnika nawet wtedy, kiedy nie może już dochodzić swoich praw przed sądem ze względu na przedawnienie. Nie jest ono bowiem równoznaczne z anulowaniem długu. Przedawnienie określa jedynie, że upłynął termin na jego dochodzenie przed sądem.

Ktoś niesłusznie wpisał moje dane do KRD. Co mogę zrobić?

Jeśli Twoje dane zostały niesłusznie wpisane do rejestru KRD, pierwszym krokiem powinien być kontakt z wierzycielem i próba wyjaśnienia sytuacji.
Być może okaże się, że dane zostały wpisane omyłkowo, a ich usunięcie nie stanowi żadnego problemu.

Możesz również złożyć w KRD tzw. zarzut. Na rozpatrzenie zarzutu KRD ma 21 dni. Instytucja wzywa wierzyciela do ustosunkowania się do sprawy. Jeśli wierzyciel tego nie zrobi, KRD ma prawo usunąć wpis. Wpis może zostać usunięty także wtedy, gdy dłużnik przedstawi dokumenty, który w jasny i jednoznaczny sposób udowodnią, że dług nie istnieje.

W przypadku gdy wierzyciel podtrzyma swoje stanowisko twierdząc, że wpis jest jak najbardziej uzasadniony, a dłużnik nie posiada dokumentów potwierdzających swoją „niewinność” KRD nie może usunąć wpisu.

Kolejnym sposobem dochodzenia swoich praw może być złożenie doniesienia o popełnieniu przestępstwa na policję lub do prokuratury,

Jak długo KRD przechowuje dane o zadłużeniu?

KRD przechowuje dane o zadłużeniu przez 10 lat lub do momentu spłaty zobowiązania. W momencie kiedy dłużnik ureguluje swoje zobowiązanie, wierzyciel ma obowiązek zgłosić ten fakt do KRD. Na jego wniosek dane dłużnika zostaną usunięte z rejestru.

4.5/5 - (68 votes)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU:

 • p
  pit
  10.05.2017, 10:21

  Bez wyroku sądu tylko wierzyciel pierwotny może wpisać do KRD. Wierzyciel wtórny musi posiadać wyrok sądowy. Orzeczenie SN wyraźnie o tym mówi.

 • B
  Beybi
  02.06.2018, 01:27

  Witam. Najemca nie płaci właścicielowi mieszkania opłat za najem oraz za media. Czy można go wpisać do KRD bez tytułu wykonawczego? Dzięki za odpowiedź.

 • j
  jamajczyk
  26.08.2018, 08:18

  Firma zalega mi z wypłata za 2 miesiące z wypłatą co lepsze udzieliłem im pożyczki 12000 spisaliśmy umowę na papierze. Czy moge ich podac do KRD jako osoba prywatna czy muszę kierować sprawe do sadu????

 • b
  babka80
  26.02.2019, 19:55

  Wpis do KRD to zmora wielu pożyczkobiorców chętnych na chwilówki i nie tylko - często przekreśla możliwość skorzystania z korzystnej oferty.

 • d
  damka
  26.02.2019, 19:57

  Niestety, wpis w Krajowym Rejestrze Długów potrafi uprzykrzyć życie jesli chce cię wziąć kredyt, chwilówkę czy nawet towar w sklepie na raty.

 • s
  sylwia
  31.03.2019, 12:40

  wykonawca domu "pod klucz" niw wywiązuje sie z umowy . nie utrzymuje kontktu . i nie wykazuje chęci realizacji umowy . Firma dostała wypowiedzenie najmu lokalu i nie ma możliwości ich zlokalizowania . W KRS widnieją adres firmy lecz pod tym adresem też już nie funkcjonują Posiada moich 200.000zł.