Jak zatrzymać licytację komorniczą?

Dłużnicy, którzy nie są w stanie wywiązać się ze spłaty należności, muszą liczyć się z tym, że komornik dokona zajęcia na ich majtku. W pierwszej kolejności zajęte zostanie wynagrodzenie dłużnika oraz jego konto bankowe. Taki sposób jest najprostszy i zapewnia właściwie bezproblemowe odzyskanie niezbyt dużych należności powstałych na przykład wskutek niespłaconej chwilówki. Przy kwotach większych bardzo prawdopodobna jest egzekucja z ruchomości i nieruchomości. Jeśli te zostaną zajęte, prędzej czy później dojdzie do licytacji. Czy istnieje możliwość, by ją zatrzymać?

Czy można zatrzymać licytację komorniczą?

Niestety, sposobów na to, by licytacja nie doszła do skutku, jest tak naprawdę niewiele i większość z nich nie zadowoli dłużników. Najprostszym sposobem na wstrzymanie licytacji jest oczywiście spłata wszystkich należności wraz z kosztami jeszcze przed rozpoczęciem licytacji. Zgodnie z art. 981 Kodeksu postępowania cywilnego spłacenie swoich długów sprawi, że postępowanie komornicze zostanie umorzone, więc licytacja nie byłaby w takim wypadku działaniem prawomocnym. Takie postępowanie, choć najbardziej skuteczne, nie jest raczej możliwe – gdyby dłużnik posiadał taką sumę pieniędzy, z pewnością spłaciłby już wszystkie należności. W takim wypadku musi powołać się na coś, co licytacji nie anuluje z samego tytułu, ale po dochodzeniu może do jej wstrzymania doprowadzić lub znacznie ją opóźnić.

Umowa z wierzycielem może wstrzymać licytację

Najlepszym sposobem na to, jeżeli nie dysponuje się całością należnej kwoty, jest próba dogadania się z wierzycielem. W takim wypadku wszystko zależy od dobrej woli obu stron – jeśli będzie ona zauważalna, wierzyciel może zgodzić się na odroczenie lub całkowite zawieszenie licytacji i zaspokojenia swoich roszczeń właśnie z tego źródła.

Na mocy art. 822 Kodeksu postępowania cywilnego, dłużnik, który chce zatrzymać licytację, może złożyć pisemny wniosek do komornika wraz z dowodem świadczącym o tym, że wierzyciel zgodził się na odroczenie licytacji i postawił na rozwiązanie ugodowe. Aby takie starania przyniosły skutek, dobrze jest obmyślić podstawowy plan działania i dać wierzycielowi jakąkolwiek zachętę do tego, by ten w mniejszym lub większym stopniu przystał na nasze żądania. Najpewniej będzie to wpłacenie pewnej sumy pieniędzy i przyrzeczenie regularnej spłaty w przyszłości. Wiarygodność propozycji ugodowej podniesie również wskazanie źródeł finansowania należności.

Jeżeli jesteśmy pewni, że możemy podążać wyznaczonym planem spłaty i oddać całą należność w wyznaczonym terminie, warto wierzyciela o to poprosić. Dla niego też jest to korzystne – licytacje drobniejszych przedmiotów zwykle są nieopłacalne, natomiast licytacja nieruchomości może nie być oblegana, ze względu na to, że ludzie zazwyczaj obawiają się kupić mieszkanie lub dom z lokatorami w środku.

Wniosek o zwolnienie spod zajęcia

Jeśli licytacja dotyczy nieruchomości lub wyjątkowo cennego przedmiotu, dłużnik, jego małżonek lub jakakolwiek osoba trzecia może zażądać zwolnienia licytowanego dobra spod egzekucji. Warunkiem koniecznym do złożenia takiego wniosku jest przekonanie, że zajęcie, a następnie licytacja, narusza prawa tej osoby – w szczególności prawa własności lub prawa do współwłasności, ale także użytkowania wieczystego i spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu.

Musi jednak wykazać przy tym, że zajęta rzecz należy wyłącznie do tej osoby i jest tylko w jej władaniu. Prawo to przysługuje, nawet jeśli osobą wnoszącą o zniesienie współwłasności jest małżonek dłużnika i pozostaje z nim we wspólnocie majątkowej.

Aby wstrzymanie egzekucji tym sposobem było możliwe, małżonek dłużnika nie może figurować jako współdłużnik. Będzie mieć to zastosowanie w przypadku szybkich pożyczek internetowych, które mogą zostać zaciągnięte tylko indywidualnie, nawet jeśli osoba wnioskująca pozostaje w związku małżeńskim. Taki sposób działania firm pożyczkowych sprawia, że w dokumentach pożyczkowych wierzyciela widnieją dane tylko jednego małżonka, a egzekucja należności – choć jest przeprowadzana na majątku wspólnym – nie może dotyczyć rzeczy osobistych drugiej osoby.

Samoistne wstrzymanie licytacji

Jeżeli mieszkanie czy inne zajęte przedmioty nie zostaną sprzedane ani na pierwszej, ani na drugiej licytacji, egzekucja komornicza z tych źródeł zostanie wstrzymana automatycznie. Komornik ma prawo uznać, że ten sposób odzyskiwania należności nie przynosi żadnych rezultatów i w ten sposób roszczenia wierzyciela nie zostaną zaspokojone. Przeniesie więc pole swojej aktywności gdzie indziej. Dłużnik nie może jednak odetchnąć z ulgą – po upływie 6 miesięcy licytacja może zostać wznowiona, a mieszkanie sprzedane. Jakkolwiek, pół roku jest długim okresem i daje sporo możliwości na to, by zebrać potrzebną kwotę lub też jej część.

Nie dopuszczajmy do licytacji

Sprzedaż mieszkania na licytacji komorniczej jest ostatecznością, ale jak najbardziej może do niej dojść i nie zawsze będzie możliwe jej zapobiegnięcie. Z tego powodu zawsze należy mieć na uwadze możliwe konsekwencje braku spłaty zobowiązania przed zaciągnięciem chwilówki, szczególnie tej w wysokiej kwocie. O ile niespłacanie pożyczki krótkoterminowej w wysokości kilku tysięcy złotych nie skłoni raczej komornika do zlicytowania majątku, to już pięcio- i sześciocyfrowe kwoty pożyczki mogą stanowić pewne ryzyko.

Oceń post

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: