KIDT BIG – co to jest? Jak działa?

Jeśli planujesz w niedalekiej przyszłości wzięcie kredytu, chwilówki online lub nowego telefonu na abonament to koniecznie upewnij się, czy nie widniejesz przypadkiem w KIDT BIG, które jest jednym z biur informacji gospodarczej. Jak można do niego trafić i jakie mogą być tego konsekwencje?

KIDT BIG – co to jest?

W Polsce nie funkcjonuje jeden nadrzędny BIG, tylko kilka samodzielnych jednostek. I tak, oprócz interesującego nas teraz KIDT BIG, podobną działalność prowadzą również BIG Infomonitor, KRD, BIG oraz ERIF. Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej S.A. powstała w 2015 roku w celu wspierania rynku telekomunikacyjnego. Ponieważ brak jest właściwych mechanizmów, które chroniłyby przed nieuczciwym zachowaniem podmiotów działających w tej branży.

KIDT jest jak dotąd jedynym BIG-iem skierowanym do konkretnego sektora gospodarki i koncentruje się głównie na uczestnikach tego rynku, ich klientach oraz firmach z nimi związanymi. Działanie KIDT BIG reguluje Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz.530), pod nadzorem ministra właściwego ds. gospodarki.

Kto może trafić do KIDT BIG?

KIDT BIG to biuro informacji gospodarczej. Gromadzi informacje na temat długów telekomunikacyjnych klientów indywidualnych i przedsiębiorstw. Aby wpisać kogoś do takiego rejestru, należy spełnić kilka warunków:

 • zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych;
 • łączna kwota wymagalnych zobowiązań w przypadku konsumenta wynosi więcej niż 200 zł, a od terminu zapłaty minęło co najmniej 30 dni, a co najmniej 30 dni przed wpisem zostało wysłane wezwanie do zapłaty (wezwanie musi zawierać informację o zamiarze przekazania danych o zadłużeniu do KIDT BIG SA – jeśli wierzyciel ma taki zamiar i powinno być ono wysłane listem poleconym lub dostarczone do rąk własnych);
 • jeśli dłużnik jest natomiast przedsiębiorcą, to kwota wymagalna musi przekroczyć 500 zł (cała reszta warunków wygląda tak samo jak w przypadku klientów indywidualnych).

Ponadto, jeżeli wierzyciel posiada informacje gospodarczą, potwierdzoną tytułem wykonawczym to okres zaległości i kwota długu są bez znaczenia, należy jednak wysłać wezwanie do zapłaty 14 dni przed wpisaniem dłużnika do rejestru.

Jakie konsekwencje wpisania do KIDT BIG?

Pamiętaj! Jeśli dostałeś wezwanie do zapłaty, to w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania ureguluj swój dług. W innym wypadku brak jego spłaty spowoduje wpis do Rejestru KIDT BIG SA i wówczas informacje oraz dane na Twój temat dostępne będą dla wszystkich użytkowników tego rejestru.

A wtedy możesz mieć kłopot z uzyskaniem nie tylko kredytu, pożyczki na raty czy chwilówki, ale również z zawarciem umowy abonamentowej, czy też ze skorzystaniem z zakupów na raty. Ponieważ większość dostawców usług na polskim rynku regularnie sprawdza wiarygodność płatniczą swoich potencjalnych klientów i kontrahentów w bazach BIG i BIK. Każdy negatywny wpis i zaległości z płatnościami będą wiązać się z odmówieniem usług, produktów lub też zaproponowaniem mniej korzystnych warunków zakupu.

Jakie korzyści płyną ze współpracy z KIDT BIG?

KIDT BIG SA zapewnia swoim klientom:

 • mechanizmy chroniące przed nieuczciwym zachowaniem, a dedykowanych branży telekomunikacyjnej;
 • aktualizowany na bieżąco za pośrednictwem internetu, 24 godziny na dobę, dostęp do danych;
 • najnowocześniejszy system informatyczny, spełniający najwyższe wymogi bezpieczeństwa;
 • informacje skierowane do grupy odbiorców branży telekomunikacyjnej;
 • pozytywny obraz o firmie, jako o wiarygodnym i solidnym partnerze biznesowym (oferując certyfikat “Wiarygodny Operator”);
 • przewagę w działaniach marketingowych i podniesienie prestiżu firmy.

Jak działa KIDT BIG SA?

KIDT BIG jest biurem informacji gospodarczej, które świadczy usługi zarówno przyjmowania, przetwarzania, jak i udostępniania informacji gospodarczych o osobach fizycznych i firmach z branży telekomunikacyjnej.

Kto może pobierać raporty i jaka jest ich cena?

Z bazy KIDT BIG korzystać mogą wszyscy. Jednak, to jakie warunki należy spełnić, aby móc uzyskać do nich dostęp zależy od kategorii podmiotu chcącego dokonać tej weryfikacji.

Konsumenci, który chciałby skorzystać z KIDT BIG we własnym imieniu, przykładowo pobierając informacje na swój temat lub też firmy, która go interesuje, może za pośrednictwem dedykowanego systemu informatycznego:

 • zapytać o siebie (czyli pobrać informacje na swój temat);
 • sprawdź, kto pytał o niego w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Przy czym, pobranie raportu dla osób fizycznych raz na 6 miesięcy jest bezpłatne. Częstsze korzystanie zaś z raportu wiąże się z jednorazową opłatą wynoszącą 10,50 zł.

Klienci instytucjonalni – miasta, gminy i instytucje państwowe – mają możliwość weryfikacji wpisu w następującym zakresie:

 • zapytaj o konsumenta;
 • zapytaj o operatora/przedsiębiorcę;
 • monitoruj zapytania na temat operatora lub przedsiębiorcy.

Oferta ta zawiera trzy rodzaje pakietów z różną odpłatnością.

Klienci biznesowi, czyli wszyscy klienci niebędący konsumentami, mogą korzystać z następujących funkcjonalności KIDT BIG SA:

 • pobrać informacje na temat swojej firmy oraz sprawdzić kto o nią pytał w ciągu ostatnich 12 miesięcy;
 • monitorować zapytania na temat swojej firmy (otrzymywać powiadomienia o zmianach informacji na temat swojej firmy);
 • zapytać o operatora/przedsiębiorcę;
 • zapytać o konsumenta;
 • monitorować zapytania na temat operatora/przedsiębiorcy;
 • dopisać dłużnika.

Oferta ta zawiera trzy rodzaje pakietów i każdy z nich ma inną odpłatność za oferowane usługi w ramach abonamentu.

Operator telekomunikacyjny, czyli każdy podmiot posiadający wpis w rejestrze UKE, korzystając z oferty KIDT może:

 • zapytać o siebie;
 • sprawdzić, kto pytał o daną firmę telekomunikacyjną w ciągu ostatnich 12 miesięcy;
 • monitorować zapytania na temat swojej firmy;
 • zapytać o konsumenta;
 • zapytać o operatora/przedsiębiorcę;
 • monitorować zapytania na temat operatora/przedsiębiorcy;
 • dopisać dłużnika (operatora telekomunikacyjnego, konsumenta i innych przedsiębiorców zobowiązanych do spłaty długu wierzycielowi na podstawie zawartej z nim umowy);
 • wystąpić do KIDT BIG SA o nadanie certyfikatu „Wiarygodne przedsiębiorstwo”, który uwiarygodni firmę w oczach abonentów i partnerów biznesowych.

Oferta ta zawiera trzy rodzaje pakietów i każdy z nich ma inną odpłatność za oferowane usługi w ramach abonamentu.

Jak zacząć korzystać z KIDT BIG?

Aby tego dokonać należy w pierwszej kolejności skontaktować się z rejestrem za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub poprzez infolinię. Dopiero wtedy KIDT przesyła mailem lub pocztą wypełnioną propozycję umowy o współpracy. Należy się z nią zapoznać, uzupełnić wymaganymi przez KIDT BIG danymi, a następnie podpisać i przesłać jeden egzemplarz do siedziby KIDT BIG SA. Po dokonaniu weryfikacji danych, drogą mailową, wysyłane jest potwierdzenie dostępu do rejestru. Po tym, konsultanci już tylko ustalają termin szkolenia i przesyłają użytkownikowi Instrukcję umożliwiającą korzystanie z KIDT BIG.

Jak wygląda logowanie?

Najpierw należy odbyć szkolenie. Dopiero po nim użytkownik może zalogować się do rejestru. Z serwisu mogą korzystać tylko zarejestrowani użytkownicy, korzystający z cyfrowego podpisu wydawanego przez Centrum Certyfikacji KIDT. Po zawarciu umowy otrzymują certyfikat, jego numer seryjny, hasło i login. Są aktualne przez kolejne 12 miesięcy albo na czas trwania umowy.

Użytkownik po prawidłowym podaniu loginu i hasła ma pełny dostęp do Rejestru KIDT. Natomiast w przypadku braku podpisu cyfrowego, czy też jego wygaśnięcia, aplikacja KIDT udostępni użytkownikowi jedynie okno informacyjne, bez możliwości logowania do systemu.

Jak usunąć nieaktualny wpis w KIDT BIG?

Działania jakie mogą być tym zakresie zrobione określa ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. A więc, w przypadku, gdy dług zostanie uregulowany, to wierzyciel zobowiązany jest ustawą w terminie 14 dni od zaksięgowania na swoim rachunku lub dostarczenia do rąk własnych całości zobowiązania do usunięcia informacji gospodarczej, która dotyczy tego zobowiązania. Jeśli wierzyciel nie wykona tej czynności, to grozi mu kara do 30 tys. zł zgodnie z ustawą.

Jeśli pomimo spłaty zadłużenia nadal znajdujesz się w KIDT BIG, skontaktuj się od razu z osobą, która dokonała takiego wpisu. Pamiętaj, by dołączyć wniosek o natychmiastowe usunięcie nieaktualnych informacji. Jeśli znalazłeś się niesłusznie w takim rejestrze, zgłoś się bezpośrednio do KDIT. Poinformuj o wygaśnięciu zobowiązania i wyślij dokumenty potwierdzające jego spłatę. Wtedy KDIT BIG jest zobowiązane do bezzwłocznego usunięcia takiej informacji.

5/5 - (1 vote)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: