Kiedy bank przekazuje informacje do BIK-u?

Każdy kredytobiorca – zarówno ten, który spłaca swoje zobowiązania terminowo, jak i ten, który ma problemy z terminowością – buduje swoją historię kredytową w BIK. Jest ona jednym z niezwykle ważnych czynników, które są brane pod uwagę przy szacowaniu zdolności kredytowej. Kiedy bank przekazuje informacje do BIK? Kiedy BIK aktualizuje dane?

Chwilówki bez BIK – ranking chwilowo.pl

Ostatnia aktualizacja: 1 Października 2022
Ranking tworzony według najczęściej wybieranych ofert
4 - 50 miesięcy
Okres spłaty
1 000 - 12 500 zł
Maks. pierwsza pożyczka
Nie
Pierwsza pożyczka gratis
15 minut
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
PROMOCJA:

Promocja! Prowizja od 0,3% miesięcznie

61 dni
? Pierwsza pożyczka udzielana jest na 61 dni.
Okres spłaty
100 - 3 000 zł
Maks. pierwsza pożyczka
Tak
? Bez względu na kwotę pożyczki!
Pierwsza pożyczka gratis
od 15 minut
? Jest to uzależnione od banku, w którym jest rachunek oraz od godzin sesji księgowania
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
1 - 31 dni
Okres spłaty
500 - 3 000 zł
Maks. pierwsza pożyczka
Tak
? dla nowych klientów
Pierwsza pożyczka gratis
15 minut
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
6 - 96 miesięcy
Okres spłaty
3 000 - 60 000 zł
Maks. pierwsza pożyczka
Nie
? darmowy zwrot do 60 dni
Pierwsza pożyczka gratis
30 minut
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
30 - 65 dni
Okres spłaty
400 - 5 000 zł
Maks. pierwsza pożyczka
Tak
? od 3000 zł
Pierwsza pożyczka gratis
15 minut
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania

Kiedy bank przekazuje informacje do BIK?

Jeszcze kilka lat temu, banki aktualizowały dane o obsłudze zobowiązań swoich Klientów raz, dwa razy w miesiącu. Terminy wysyłania aktualizacji do BIK były podyktowane wewnętrzną polityką banku. Ta sytuacja zmieniła się jednak wraz z nowelizacją ustawy Prawo bankowe art. 105 ust. 4i.

„4i. Banki i instytucje […] zobowiązane są do informowania instytucji utworzonych na podstawie ust. 4 o całkowitej spłacie zobowiązań, ich wygaśnięciu, stwierdzeniu nieistnienia zobowiązania, korekcie jego wysokości oraz o nowo powstałych zobowiązaniach i ich aktualizacji, w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających przekazanie informacji. Instytucja utworzona na podstawie ust. 4 obowiązana jest wprowadzić informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, do zbioru, w którym są one przetwarzane, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ich otrzymania.”

W świetle ustawy, banki i inne instytucje finansowe (np. firmy pożyczkowe) są zobowiązane do przekazania informacji do BIK (np. o spłacie kredytu, lub spłacie zadłużenia) w ciągu 7 dni od daty ich zmiany. To samo dotyczy nowych zobowiązań. Jeśli właśnie wziąłeś nową pożyczkę lub kredyt – informacja o zawarciu takiej umowy musi pojawić się w BIK-u w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

Jeżeli posiadasz negatywne wpisy w tej bazie warto sprawdzić nasz ranking chwilówek bez BIK. W zestawieniu umieszczamy firmy w których takie osoby mają większą szansę na otrzymanie dodatkowych pieniędzy.

Czym dokładnie jest BIK?

BIK to Biuro Informacji Kredytowej S.A. W jego bazach przetwarzane, udostępniane i przechowywane są informacje na temat zobowiązań finansowych. Dane te są udostępniane instytucjom finansowym, organom kontroli (np. KNF), bankom i osobom, których te informacje dotyczą. BIK na podstawie raportów o terminowości spłat, liczbie zobowiązań, ale i liczbie zapytań generowanych przy ubieganiu się o kredyt/chwilówkę – oblicza tzw. scoring.

Jest to ocena punktowa, na podstawie której kategoryzuje się kredytobiorców do danej z grup. Jeśli regularnie spłacasz swoje zobowiązania – możesz liczyć na najwyższą liczbę punktów. Jeżeli natomiast miewasz problemy ze spłatą lub ubiegasz się o kolejne zobowiązania i składasz wnioski o kredyt/pożyczkę w kilku miejscach – musisz liczyć się z tym, że Twoja ocena punktowa będzie spadać.

Przeczytaj też: Scoring BIK – czym jest i jak go poprawić?

Jakie dane przesyłają banki i instytucje finansowe do Biura Informacji Kredytowej?

Są to np. informacje o spłacie raty, – przy każdej racie będzie odnotowana liczba dni opóźnienia. Jeśli spłacasz kredyt terminowo, przy każdym z odnotowanych terminów zapadalności raty będzie widniała liczba 0. Jeśli spóźnisz się 3 dni – BIK wskaże tę liczbę w odpowiedniej kolumnie itd. Na szczęście kilkudniowe, a nawet kilkunastodniowe spóźnienie się z płatnością jeszcze nie obniża punktacji. Jednak opóźnienie powyżej 30 dni, już tak. Jeśli spłacisz zaległość – warto poprosić bank o usunięcie negatywnego wpisu. Jednak nie w każdej sytuacji musi on wyrazić na to zgodę.

To kiedy bank przekazuje informacje do BIK, określa prawo bankowe i podobnie jest z  możliwościami wykreślania wpisów z bazy. Według Art. 105a. Ust 3, Prawo bankowe:

„banki, instytucje oraz podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową i informacje udostępnione przez instytucje pożyczkowe oraz podmioty […] po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem, inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, instytucją pożyczkową lub podmiotem […] bez zgody osoby, której informacje dotyczą, gdy osoba ta nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem”

Oznacza to, że jeśli Twoja zaległość wyniosła ponad 60 dni, bank nie musi pozytywnie ustosunkować się do prośby o usunięcie danych i zgodnie z prawem może przetwarzać je jeszcze w ciągu 5 lat od daty jego uregulowania. Po tym czasie negatywny wpis zostanie automatycznie usunięty.

Kiedy BIK aktualizuje informacje?

Skoro już wiesz, kiedy bank przekazuje informacje do BIK, pora dowiedzieć się, w jakim terminie BIK je aktualizuje. Czy następuje to automatycznie?

Poza obowiązkiem informowania BIK-u przez banki i inne instytucje finansowe BIK również jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji otrzymanych informacji w swoim systemie i podobnie jak w opisanym wyżej przypadku – ma na to 7 dni od daty ich otrzymania. Można zatem przyjąć, że informacje o zaległościach/nowych zobowiązaniach/itp. pojawia się w raporcie maksymalnie w ciągu 14 dni od daty ich wystąpienia.

Przeczytaj też: Alerty BIK – czym są i jak działają?

Kiedy można wyczyścić BIK?

Nietrudno domyślić się, że niska ocena punktowa wpływa negatywnie na proces ubiegania się o nowy kredyt, a nawet czasami pożyczkę pozabankową. Scoring jest jednym z kluczowych wyznaczników, które obrazują analitykowi finansowemu, który sprawdza wniosek o kredyt, jak rzetelnym jesteś kredytobiorcą. Niska ocena punktowa zdecydowanie zwiększa ryzyko kredytowe. Prawdopodobieństwo problemów z terminowością spłaty rat jest zatem zdecydowanie większe u osoby, która w przeszłości zmagała się z  opóźnieniami spłaty rat, niż u wnioskodawcy z dobrą historią kredytową. Ocena BIK może zatem mieć ostateczny wpływ na to, czy kredyt otrzymasz lub, czy spotkasz się z odmową.

Sprawdź wips na naszym Forum: Odmowa kredytu pożyczki – co robić

Czy mimo problemów ze spłatą możesz poprawić swoją historię? Oczywiście! Pierwszym krokiem jest oczywiście spłata zaległych zobowiązań. Po uregulowaniu zaległości możesz wystąpić z prośbą do banku lub innej instytucji finansowej o wykreślenie negatywnych wpisów. W piśmie zawrzyj okres, który chcesz wykreślić z bazy. Jeśli problemy ze spłatą trwały np. od czerwca do września – umieść taką informację we wniosku, podając dokładną datę.

Przeczytaj też: 10 sprawdzonych sposobów na zwiększenie zdolności kredytowej.

To, co ważne – jeśli Twoja zaległość wyniosła ponad 60 dni – odpowiedź banku lub firmy pożyczkowej będzie podyktowana indywidualną decyzją. Jeśli otrzymasz odmowę – możesz spróbować się odwołać, licząc na dobrą wolę banku. Jeśli instytucja finansowa utrzyma swoje stanowisko co do usunięcia danych z BIK – musisz odczekać 5 lat, aż wpis zostanie usunięty. Pamiętaj, że każda kolejna, terminowa spłata wpływa pozytywnie na twoją historię kredytową. Regulowanie w terminie wszystkich zobowiązań, z czasem może samoistnie zatrzeć negatywne wpisy z przeszłości.

To kiedy bank przekazuje informacje do BIK, ściśle określa prawo bankowe – pamiętaj, że masz prawo do swobodnego wglądu w swoją historię kredytową. Masz również możliwość składania reklamacji, jeśli uznasz, że dane umieszczone w raporcie nie są zgodne ze stanem faktycznym.

Przeczytaj też: Jak długo jest się w BIK? Czyszczenie historii BIK – czy jest możliwe?

Źródła:
1. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-bankowe-16799069/art-105
2. https://lexlege.pl/prawo-bankowe/art-105a/

4.6/5 - (5 votes)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: