Kiedy BIK aktualizuje dane?

BIK ma obowiązek aktualizować dane odnośnie spłaty zobowiązania, korekty jego wysokości, a także nowych zobowiązań w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia zmian we wpisie przez podmiot odpowiedzialny za stworzenie wpisu. Podobny obowiązek mają banki, SKOKi, oraz firmy pożyczkowe, które w terminie 7 dni od momentu zajścia zmian, muszą zaktualizować informacje dotyczące spłaty zobowiązania. Powyższe terminy są ustalone przez prawo, a ich nieprzestrzeganie skutkuje wysokimi grzywnami. Z tego powodu każda ze stron dba o to by dane dotyczące zobowiązania były aktualizowane tak szybko jak to tylko możliwe.

Zatem, od momentu spłaty zobowiązania, może minąć nawet do 14 dni, nim BIK dokona aktualizacji informacji dotyczących danego zobowiązania. W praktyce BIK aktualizuje dane nawet kilka razy w tygodniu. Informacje przekazywane przez instytucje finansowe w ciągu 7 dni, poddawane są rejestracji w bazie przez kolejne 7 dni. BIK dąży jednak do maksymalnego skrócenia tego czasu.

Oto jakie działania powodują konieczność dokonania aktualizacji wpisu w BIK:

  • powstanie nowego zobowiązania finansowego,
  • wygaśnięcie zobowiązania finansowego,
  • całkowita spłata pożyczki lub kredytu,
  • zmiana warunków spłaty pożyczki lub kredytu,
  • korekta w wysokości zobowiązania finansowego,
  • zmiana parametrów zobowiązania finansowego.

Dlaczego częsta aktualizacja danych w BIK jest tak ważna?

Usprawnienie aktualizacji danych przez BIK niesie ze sobą wiele korzyści, nie tylko dla instytucji finansowych, ale także dla samych konsumentów zainteresowanych wzięciem kredytu, chwilówki czy pożyczki na raty. Banki i firmy pożyczkowe mogą ustrzec się przed pozyskaniem niewypłacalnego klienta, natomiast kredytobiorcy mają dostęp do aktualnych danych na temat swojej zdolności kredytowej i mają szansę szybko zareagować jeśli okaże się, że ktoś wyłudził zobowiązanie na ich skradzione dane.

Musisz pamiętać, że w przypadku wystąpienia opóźnień w spłacie zobowiązania przekraczających 60 dni, BIK ma prawo przechowywać i udostępniać takie informacje przez okres 5 lat. Jeżeli jednak kredyt lub pożyczka zostały spłacone w terminie, lub z opóźnieniem nieprzekraczającym 60 dni, jako konsument możesz wycofać swoją zgodę na dalsze przetwarzanie informacji dotyczącej zamkniętego zobowiązania.

Przeczytaj: Jak długo jest się w BIK?

Kiedy instytucje finansowe przekazują informacje do BIK?

Jeszcze kilka lat temu, instytucje finansowe aktualizowały dane o obsłudze zobowiązań swoich Klientów raz, dwa razy w miesiącu. Terminy wysyłania aktualizacji do BIK były podyktowane wewnętrzną polityką. Ta sytuacja zmieniła się jednak wraz z nowelizacją ustawy Prawo bankowe art. 105 ust. 4i.

„4i. Banki i instytucje […] zobowiązane są do informowania instytucji utworzonych na podstawie ust. 4 o całkowitej spłacie zobowiązań, ich wygaśnięciu, stwierdzeniu nieistnienia zobowiązania, korekcie jego wysokości oraz o nowo powstałych zobowiązaniach i ich aktualizacji, w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających przekazanie informacji. Instytucja utworzona na podstawie ust. 4 obowiązana jest wprowadzić informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, do zbioru, w którym są one przetwarzane, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ich otrzymania.”

W świetle ustawy, banki i inne instytucje finansowe (np. firmy pożyczkowe) są zobowiązane do przekazania informacji do BIK (np. o spłacie kredytu, lub spłacie zadłużenia) w ciągu 7 dni od daty ich zmiany. To samo dotyczy nowych zobowiązań. Jeśli właśnie wziąłeś nową pożyczkę lub kredyt – informacja o zawarciu takiej umowy musi pojawić się w BIK-u w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

Przeczytaj również:

5/5 - (4 votes)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: