Kiedy BIK aktualizuje dane?

Aktualizacja: 2020-02-20
Data publikacji: 2020-02-18
Autor: Chwilowo.pl
Ocena: 4
(ilość ocen: 5)

Biuro Informacji Kredytowej, w skrócie BIK, ma za zadanie gromadzenie i udostępnianie danych dotyczących zobowiązań kredytowych konsumentów. W interesie pożyczkobiorców jest, aby do BIK trafiały jedynie pozytywne wpisy, a więc takie, które wskazują na ich wypłacalność jako klientów. Celem BIK-u jest jednak również ujawnianie skaz na historii kredytowej konsumentów. Jeszcze do niedawna wypełnianie tego zadania utrudniała nieterminowość przesyłanych przez banki i firmy pożyczkowe informacji. Jak jest obecnie i kiedy BIK aktualizuje dane?

Zmiany w prawie bankowym a aktualizacja danych w BIK

Aktualizacja BIK - przepisy, które obowiązują.Nowelizacja ustawy Prawo bankowe oraz ustawy o kredycie konsumenckim, która weszła w życie 11 września 2016 roku znacząco wpłynęła na poprawę efektywności działania BIK w obszarze uaktualniania gromadzonych przez instytucję informacji. Zanim przepisy uległy znowelizowaniu, Biuro Informacji Kredytowej aktualizowało dane przekazane przez banki i firmy pożyczkowe co 4 tygodnie. Taka sytuacja dawała spore pole do nadużyć, gdyż osoby niespłacające terminowo jednego zobowiązania, miały czas na złożenie wniosku i otrzymanie kolejnego. Ich zdolność kredytowa opierająca się po części na danych z BIK pozostawała bowiem bez zarzutu.

Jakie zatem zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo bankowe? Przede wszystkim zobowiązała instytucje finansowe pod groźbą kary grzywny do przekazywania do BIK wszelkich podejmowanych przez kredytobiorców i pożyczkobiorców działań okołokredytowych w ciągu 7 dni od ich zaistnienia. Takie działania to na przykład:

  • powstanie nowego zobowiązania finansowego,
  • wygaśnięcie zobowiązania finansowego,
  • całkowita spłata pożyczki lub kredytu,
  • zmiana warunków spłaty pożyczki lub kredytu,
  • korekta w wysokości zobowiązania finansowego,
  • zmiana parametrów zobowiązania finansowego.

Kiedy BIK aktualizuje dane – sytuacja obecna

Dzięki zmianom wprowadzonym przez ustawodawcę, Biuro Informacji Kredytowej może obecnie aktualizować dane dwa razy częściej, a więc co 14 dni.

W praktyce BIK aktualizuje dane nawet kilka razy w tygodniu. Informacje przekazywane przez instytucje finansowe w ciągu 7 dni, poddawane są rejestracji w bazie przez kolejne 7 dni. BIK dąży jednak do maksymalnego skrócenia tego czasu.

Usprawnienie aktualizacji danych przez BIK niesie ze sobą wiele korzyści, nie tylko dla instytucji finansowych, ale także dla samych konsumentów zainteresowanych wzięciem kredytu, chwilówki czy pożyczki na raty. Banki i firmy pożyczkowe mogą ustrzec się przed pozyskaniem niewypłacalnego klienta, natomiast kredytobiorcy mają dostęp do aktualnych danych na temat swojej zdolności kredytowej i mają szansę szybko zareagować jeśli okaże się, że ktoś wyłudził zobowiązanie na ich skradzione dane.

Musisz pamiętać, że w przypadku wystąpienia opóźnień w spłacie zobowiązania przekraczających 60 dni, BIK ma prawo przechowywać i udostępniać takie informacje przez okres 5 lat. Jeżeli jednak kredyt lub pożyczka zostały spłacone w terminie lub z opóźnieniem nieprzekraczającym 60 dni, jako konsument możesz wycofać swoją zgodę na dalsze przetwarzanie informacji dotyczącej zamkniętego zobowiązania.

Wpływ częstszej aktualizacji danych na czyszczenie BIK

Zmiany legislacyjne w aspekcie aktualizowania danych przez Biuro Informacji Kredytowej, wpływają także pośrednio na efektywność innego procesu, jakim jest czyszczenie BIK. Wspominaliśmy wcześniej, że po zamknięciu spłaconego w terminie zobowiązania, konsument ma prawo wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie informacji na jego temat. Do czasu wprowadzenia nowelizacji ustawy, realizacja procedur uzależniona była od przesłania informacji z instytucji finansowych o zamknięciu zobowiązania. Wiadomo natomiast, że notowano znaczne opóźnienia w tym aspekcie.

Wprowadzenie modyfikacji prawnych zmierzających do usprawnienia i udrożnienia systemu było zatem konieczne. W związku ze zobowiązaniem nałożonym obecnie na banki i firmy pożyczkowe, do usunięcia danych z BIK powinno dojść najpóźniej do 7 dni od momentu złożenia wniosku.

Usunięcie negatywnych danych z BIK na życzenie? Złóż wniosek

Celem usunięcia informacji z BIK dotyczących zobowiązania, które z kolei nie było spłacane terminowo, a co za tym idzie stanowi negatywny wpis na koncie konsumenta, należy złożyć stosowny wniosek.

Pamiętaj, że Biuro Informacji Kredytowej ma prawo do przechowywania przez 5 lat informacji na temat negatywnych aspektów dotyczących historii kredytowej pożyczkobiorców. Dopiero po tym czasie możesz złożyć wniosek o usunięcie danych.

Gdzie złożyć wniosek o aktualizację danych po zamknięciu przeterminowanego zobowiązania? Do pożyczkodawcy, który go udzielił. Zgodnie z obowiązującym prawem instytucja finansowa ma 7 dni na dokonanie zmian w statusie pożyczkobiorcy. Jeżeli nie odnotujesz na swoim koncie BIK usunięcia wpisu, którego dotyczył wniosek, masz prawo złożyć skargę do Biura Informacji Kredytowej.

Efektywna aktualizacja BIK – jakie korzyści?

To, kiedy BIK aktualizuje dane ma znaczący wpływ nie tylko na funkcjonowanie instytucji finansowych udzielających kredytów czy pożyczek, ale także leży w dobrym interesie każdego konsumenta. Uaktualnianie informacji gromadzonych i udostępnianych przez BIK raz w miesiącu mogło prowadzić i prowadziło do nadużyć w postaci udzielania zobowiązań osobom niewypłacalnym i zadłużonym. Zapobiegnięcie takiej sytuacji poprzez większą częstotliwość aktualizowania danych przez BIK pozwala obecnie nie tylko na ukrócenie przyznawania kredytów i pożyczek dla osób bez zdolności kredytowej, ale także chroni konsumentów przed niebezpiecznym zjawiskiem, jakim jest spirala zadłużenia.

Nie do przecenienia jest także zwiększenie bezpieczeństwa poprzez możliwość szybszej reakcji na próby wyłudzenia kredytów i pożyczek. Aktualizowanie danych BIK dwa razy w tygodniu znacznie zmniejsza szansę na powodzenie takich przestępczych procederów.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo