Kiedy niespłacona chwilówka trafia do sądu?

Chwilówki to szybkie pożyczki internetowe z krótkim terminem spłaty. Najczęściej wynosi on 30 dni, co dla pożyczkobiorcy oznacza, że będzie musiał zwrócić pożyczoną sumę w ciągu miesiąca. Czasami, zdarza się, że nie jest to możliwe. Niespłacone zobowiązanie trafia pod „opiekę” działu windykacji, a jeśli temu nie uda się odzyskać pieniędzy – firma pożyczkowa może skierować sprawę do sądu. Kiedy niespłacona chwilówka trafia do sądu? Z czym dla dłużnika wiąże się postępowanie sądowe?

Nie spłacam chwilówki – co mnie czeka?

Krótki termin spłaty chwilówki oznacza często konieczność poniesienia jednorazowego, większego wydatku, który może mocniej odbić się na domowym budżecie niż spłata kilku, rozłożonych w czasie rat. Jednak każdy pożyczkobiorca, świadomy konsekwencji, jakie niesie ze sobą zaciągnięcie pozabankowej chwilówki, powinien zdawać sobie sprawę z konsekwencji ewentualnego braku jej spłaty.

Przeczytaj też: Nie spłacam pożyczki, co mi zrobią? – konsekwencje

Etapy windykacji

Cała procedura w drodze do odzyskania wierzytelności przez firmę pożyczkową – od momentu braku spłaty – do czasu otrzymania wyroku może trwać kilka miesięcy, ale w praktyce jest to najczęściej niecały rok. Nie ma jednak jednego, określonego terminu, w którym możesz być pewny, że niespłacona chwilówka trafi do sądu. Jeśli podejmujesz dialog jeszcze na etapie windykacji polubownej i ustalasz np. spłatę ratalną – proces dalszej windykacji zostanie wstrzymany. Jeśli np. po 3 spłaconych zgodnie z umową ratach, zerwiesz warunki umowy – postępowanie windykacyjne zostanie wznowione.

Windykacja wewnętrzna

Dług powstaje już pierwszego dnia po terminie zapadalności spłaty pożyczki. Tak naprawdę już kolejnego dnia po jego upłynięciu możesz spodziewać się pierwszych wezwań do zapłaty. Początkowo może być to np.:

  • SMS z przypomnieniem o konieczności uregulowania zadłużenia,
  •  wiadomość e-mail wysłana na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej,
  • telefon z działu windykacji z prośbą i przypomnieniem o spłacie pożyczki.

Jeśli nie zareagujesz na pierwsze wezwanie, wysoce prawdopodobne, że zacznie kontaktować się z Tobą dział windykacji firmy pożyczkowej, w której zaciągnąłeś swoje zobowiązanie. Najczęściej są to telefony, wiadomości e-mail i SMS-y.

Windykacja zewnętrzna

Jeśli starania pracowników firmy pożyczkowej nie odniosą skutku, firma pożyczkowa może sprzedać Twój dług innemu wierzycielowi, lub przekazać go jedynie w obsługę zewnętrznej firmy windykacyjnej. To, jak długo będzie trwał okres windykacji polubownej, nie jest ustalone prawem. Czasami może być to miesiąc, a czasem rok, lub kilka lat!

Kiedy niespłacona chwilówka trafia do sądu?

Jeśli na umowie pożyczki została określona data jej zapłaty – wierzyciel nie musi przekazywać sprawy do windykacji, lecz może od razu skierować sprawę na drogę postępowania sądowego – bez obowiązku wysyłania oficjalnych wezwań do zapłaty!

Co to oznacza dla osób, które nie spłacają chwilówek? Tylko to, że termin przekazania sprawy do sądu zależy wyłącznie od wierzyciela. Jeśli niespłacona chwilówka trafi do sądu, a ten uzna, że są podstawy do wydania nakazu zapłaty – możesz spodziewać się dodatkowych kosztów procesu, które zostaną doliczone do zadłużenia.

Nakaz zapłaty

Wiele firm pożyczkowych kieruje sprawy do e-sądu w Lublinie. Obsługa spraw w EPU (elektronicznym postępowaniu upominawczym) realizowana przez e-sąd jest zdecydowanie szybsza niż, ta w sądach stacjonarnych, przez co nakaz zapłaty możesz otrzymać już po kilkunastu dniach od założenia sprawy (jeśli nie złożysz w terminie odwołania). Jeżeli akceptujesz dług, aby uniknąć komornika, musisz uregulować całą zasądzoną kwotę w terminie oznaczonym w wyroku.

Przeczytaj też: Jak działają e-sądy

Postępowanie komornicze

Jeżeli, mimo nakazu zapłaty dłużnik nie ureguluje zasądzonego zobowiązania. Może się spodziewać, że już po kilkunastu dniach otrzyma pismo od komornika informujące o wszczęciu procedury egzekucyjnej. Jednak tak naprawdę, to kiedy komornik zajmie się sprawą, jest uzależnione od kilku czynników. Do takich można zaliczyć obłożenie spraw w kancelarii komorniczej w danym regionie, a także to, kiedy sprawa zostanie do niego przekazana. Może się okazać, że na oficjalne wszczęcie egzekucji, dłużnik poczeka nawet kilka miesięcy.

Czy pożyczka może się przedawnić?

Pożyczka – chwilówka, podobnie jak inne roszczenia finansowe, może się przedawnić. Firmy pożyczkowe mają tak naprawdę 3 lata na złożenie sprawy do sądu – pod warunkiem, że dłużnik nie przerwie terminu przedawnienia. Jeśli pożyczkobiorca nie uznaje długu – nie odbiera telefonów, wiadomości, nie potwierdza istnienia takiego zobowiązania itp. to zgodnie z Art. 118. – [Terminy przedawnienia] – Kodeksu cywilnego – termin przedawnienia upływa z końcem roku kalendarzowego.

„Dz.U.2020.1740 Art. 118. [Terminy przedawnienia] Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej — trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata”

Czy zdarza się, że niespłacona chwilówka nie trafi w ciągu 3 lat do sądu, a ten nie wyda nakazu zapłaty? Jest to zdecydowanie wątpliwe. Warto negocjować spłatę długów jeszcze przed przekazaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.

Niespłacona chwilówka, prędzej czy później trafi do sądu. To, jak szybko się to odbędzie, jest kwestią bardzo indywidualną, uzależnioną od zakresu i zaplanowanych działań windykacji polubownej.

Źródła:
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-cywilny-16785996/art-118

3.9/5 - (49 votes)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: