Windykator a komornik – poznaj najważniejsze różnice.

Aktualizacja: 2020-11-08
Data publikacji: 2020-11-08
Autor: Agnieszka Nowak
Ocena: 4.42
(ilość ocen: 52)

Komornik i windykator to dwa różne zawody. Często są one używane zamiennie co jest błędem. Komornik oraz windykator sprawują różne funkcje, posiadają inne kompetencje oraz różne prawa i obowiązki. Jakie są główne różnice pomiędzy komornikiem i windykatorem? Co może zrobić windykator a co komornik? Na te oraz inne pytania odpowiemy w poniższym artykule.

Windykator – co może?

Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego jakie działania wobec nas może podjąć windykator lub firma windykacyjna.

Uwaga! Windykator to nie funkcjonariusz publiczny – nie ma takich uprawnień jak komornik, policja czy sąd. Przeczytaj poniżej co dokładnie może windykator a czego nie.

Co może zrobić windykator?

 • Kontaktować się z dłużnikiem telefonicznie oraz e-mailowo,

Windykator ma prawo zadzwonić do nas lub wysłać sms, aby ustalić sposób spłaty chwilówki lub innego zobowiązania finansowego z którego płatnością zalegamy. Rozmowa telefoniczna powinna prowadzić do ustaleń, które dotyczą uregulowania długu – nie mogą pojawić się tutaj groźby lub zastraszanie. 

 • wysyłać wezwania do zapłaty,

Mogą być one wysyłane zarówno e-mailowo jak i listownie. 

 • informować dłużnika o dalszych krokach w przypadku braku spłaty zobowiązania – w tym wpisach do BIG lub BIK,
 • negocjować, np rozłożenie długu na raty.

Czego nie może zrobić windykator?

 • Spisywać stanu majątku dłużnika,
 • zająć majątku dłużnika,
 • wejść do domu lub mieszkania dłużnika bez jego zgody;
 • naruszać jego godności i dóbr osobistych – szantażując, nękając, grożąc czy używając siły lub niecenzuralnego języka;
 • poinformować o zadłużeniu rodziny, przyjaciół czy szefa dłużnika;
 • samodzielnie wpisać Twoich danych dłużnika do rejestru dłużników;
 • grozić mu i szantażować.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat przeczytaj nasz artykuł: Co może windykator a czego nie może?, gdzie dokładnie go opisaliśmy.

Przykład: Pani Maria po telefonicznej rozmowie z windykatorem długo nie mogła dojść do siebie. Ze spłatą raty pożyczki spóźniła się tylko kilkanaście dni, a niedopłata wynosiła kilkadziesiąt złotych. Pani Maria była przekonana, że gdy dostanie kolejną wypłatę – od razu spłaci zaległy dług. Już na początku rozmowy z panią Marią windykator zaczął podnosić głos, straszyć kobietę prokuraturą i rozciągać nad nią wizje utraty mieszkania. Po kilku minutach takiej konwersacji kobieta czuła się bezsilna, sfrustrowana i zrezygnowana.

Jak widzimy na przykładzie Pani Marii windykator bardzo nadużył swojej funkcji, ponieważ nie może on zastraszać dłużnika.

Przeczytaj też: Nieuczciwa windykacja chwilówki – gdzie zgłosić się z problemem?

Windykator a firmy pożyczkowe

Większość firm pożyczkowych posiada swoje działy windykacji, które w pierwszej kolejności kontaktują się z klientami, którzy zalegają ze spłatą zobowiązań.

Klienci, którzy nie spłacą zaciągniętej pożyczki w terminie, muszą liczyć się z faktem, że prędzej czy później pożyczkodawca rozpocznie działania windykacyjne. W początkowej fazie windykacji są to zazwyczaj działania „miękkie”:

 • wysyłanie monitów, czyli listownych, e-mailowych oraz SMS-owych komunikatów, przypominających o konieczności spłaty zadłużenia;
 • wysłanie listownych przedsądowych wezwań do zapłaty;
 • wysłanie formularza wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze wpisu do BIG;
 • windykacja telefoniczna, czyli próby wyegzekwowania zwrotu należności w drodze rozmowy telefonicznej.

Pierwszy kontakt z windykatorem często odbywa się więc już na tym etapie. Jeśli jako spóźnialski płatnik odbierzesz telefon od pożyczkodawcy, istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że po drugiej stronie słuchawki będzie właśnie on.

Jeżeli jednak prowadzone przez nich działania nie przyniosą oczekiwanych przez wierzyciela rezultatów – sprawa zazwyczaj trafia do zewnętrznej firmy windykacyjnej lub jest kierowana na drogę sądową.

Przekazanie sprawy do zewnętrznej windykacji oznacza konieczność ponownego kontaktu z windykatorem. Tym razem jednak nie wewnętrznym, działającym na zlecenie firmy pożyczkowej, ale zewnętrznym, reprezentującym podmiot trzeci.

Uwaga! Pamiętaj, że bez względu na fakt, dla kogo pracuje windykator, jego kompetencje, prawa i obowiązki się nie zmieniają.

Komornik – co może?

W przeciwieństwie do windykatora komornik jest funkcjonariuszem publicznym. Jego uprawnienia reguluje Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji.

Komornik sądowy (…), jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.” – Rozdz 1., Art 1. – Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji.

Głównym celem komornika jest zaspokojenie roszczeń wierzyciela, czyli wykonanie egzekucji, orzeczonej przez sąd. Warto dodać tutaj, że wbrew obiegowej opinii to nie komornik decyduje o sposobach przeprowadzenia egzekucji. Taka decyzja pozostaje w rękach wierzyciela i jakiekolwiek wnioski o zmianę jej trybu należy kierować właśnie do niego.

Zadania realizowane przez komornika są głównie na podstawie 3 ustaw:

 • Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji,
 • Ustawy o kosztach komorniczych,
 • Kodeksu postępowania cywilnego. 

Co może komornik?

 • wejść do Twojego mieszkania (w przeciwieństwie do windykatora, który nie ma takiego prawa). Co ważne, wizyta powinna odbyć się pomiędzy godziną 9:00 a 21:00. Jeśli komornik zapuka do Twoich drzwi w środku nocy lub w dzień ustawowo wolny od pracy, powinien mieć ze sobą zgodę prezesa sądu rejonowego. Pamiętaj, że jeśli nie wpuścisz funkcjonariusza do domu, ten może… wrócić z policją;
 • zająć Twoje wynagrodzenie i rachunki bankowe. Nie martw się jednak. Pomimo egzekucji na Twoim koncie musi pozostać kwota, która zapewni Ci minimum socjalne.
 • zająć Twoje przedmioty codziennego użytku, ruchomości i nieruchomości. Nie wszystkie mogą stać się jednak przedmiotem egzekucji;
 • ukarać cię grzywną, jeśli: nie poinformujesz go o aktualnym miejscu zamieszkania lub zmianie pracy, bez uzasadnienia odmówisz złożenia mu wyjaśnień i nie udzielisz informacji, których będzie potrzebował w trakcie egzekucji, nie opuścisz miejsca postępowania egzekucyjnego, chociaż wyda ci takie polecenie.

Przeczytaj też: Ile może zająć komornik z wynagrodzenia w 2020?

Przeczytaj też: Ile może zająć komornik z emerytury i renty w 2020?

Zanim komornik rozpocznie wykonywanie swoich obowiązków, koniecznie poproś go o okazanie identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz oznaczeniem sądu rejonowego, przy którym działa.

Jeżeli posiadasz komornika i potrzebujesz dodatkowych pieniędzy, sprawdź nasz ranking – chwilówki z komornikiemi. Znajdziesz w nim firmy, które udzielają takich pożyczek.

Windykator a komornik – różnice

Największymi różnicami pomiędzy komornikiem a windykatorem są:

Komornik Windykator
Może wejść do Twojego mieszkania Nie ma prawa wejść do Twojego mieszkania
Może zająć Twoje wynagrodzenie i rachunek bankowy Nie może zająć Twojego wynagrodzenia i rachunku bankowego
Może ukarać Cię grzywną Nie może ukarać Cię grzywną
Może spieniężyć majątek w trakcie licytacji Nie może spieniężyć majątku w trakcie licytacji
Może zająć emeryturę i rentę Nie może zająć emerytury i renty
Nie może negocjować polubownie z dłużnikiem Może negocjować polubownie z dłużnikiem

Opracowanie własne

Komornik i windykator – podobieństwa

Komornik i windykator posiadają jednak uprawnienia, które mogą wykonywać oboje:

 • telefony do dłużnika,
 • wiadomości e-mailowe do dłużnika,
 • wysyłka wezwań do zapłaty,
 • nie mogą grozić dłużnikowi,

Źródła:

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo